KUBUPPSÄTTNING (Funktionen KUBUPPSÄTTNING)

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av KUBUPPSÄTTNING i Microsoft Excel.

Beskrivning

Definierar en beräknad uppsättning medlemmar eller par genom att skicka ett bestämt uttryck till kuben på servern, som skapar uppsättningen och sedan returnerar den till Microsoft Excel.

Syntax

KUBUPPSÄTTNING(anslutning; uppsättningsuttryck; [beskrivning]; [sorteringsordning]; [sortera_efter])

Syntaxen för funktionen KUBUPPSÄTTNING har följande argument:

 • Anslutning    Obligatoriskt. En textsträng som motsvarar namnet på anslutningen till kuben.

 • Uppsättningsuttryck    Obligatoriskt. En textsträng för ett bestämt uttryck som resulterar i en uppsättning medlemmar eller par. Uppsättningsuttryck kan också vara en cellreferens till ett cellområde i Excel som innehåller en eller flera medlemmar, par eller uppsättningar som ingår i uppsättningen.

 • Beskrivning    Valfritt. En textsträng som visas i cellen i stället för beskrivningen, om någon definierats, från kuben.

 • Sorteringsordning    Valfritt. Sorteringstypen, om en sådan anges, och kan vara något av följande:

Heltal

Uppräknad konstant

Beskrivning

Sortera efter argument

{0}

Ingen sortering

Uppsättningens befintliga ordning ändras inte.

Ignoreras

1.

Sortera stigande

Uppsättningen sorteras i stigande ordning enligt sortera_efter.

Obligatoriskt

2.

Sortera fallande

Uppsättningen sorteras i fallande ordning enligt sortera_efter.

Obligatoriskt

3.

Sortera alfabetiskt stigande

Uppsättningen sorteras i alfabetisk stigande ordning.

Ignoreras

4.

Sortera alfabetiskt fallande

Uppsättningen sorteras i alfabetisk fallande ordning.

Ignoreras

5.

Sortera naturligt stigande

Uppsättningen sorteras i naturlig stigande ordning.

Ignoreras

6.

Sortera naturligt fallande

Uppsättningen sorteras i naturlig fallande ordning.

Ignoreras

 • Standardvärdet är 0. Vid en alfabetisk sortering för en uppsättning par sker sorteringen baserat på det sista elementet i varje par. Mer information om de olika sorteringsordningarna finns i hjälpsystemet för Microsoft Office SQL Analysis Services.

 • Sortera_efter    Valfritt. En textsträng motsvarande det värde som sorteringen ska baseras på. Om du vill visa staden med bäst försäljning motsvarar uppsättningsuttryck en uppsättning städer och sortera_efter försäljningsmåttet. Eller, om du vill visa staden med flest antal invånare motsvarar uppsättningsuttryck en uppsättning städer och sortera_efter befolkningsmåttet. Om sorteringsordning kräver sortera_efter och sortera_efter utelämnas, returnerar KUBUPPSÄTTNING felmeddelandet #VÄRDEFEL!.

Kommentarer

 • När funktionen KUBUPPSÄTTNING beräknas visas tillfälligt meddelandet "#HÄMTAR_DATA …" i cellen innan all information har hämtats.

 • Om anslutningsnamnet inte är en giltig arbetsboksanslutning som lagrats i arbetsboken returnerar KUBUPPSÄTTNING felvärdet #NAMN?. Om OLAP-servern (Online Analytical Processing) inte körs, inte är tillgänglig eller returnerar ett felmeddelande returnerar KUBUPPSÄTTNING felvärdet #NAMN?.

 • Om syntaxen för uppsättningsuttryck är felaktig eller om uppsättningen innehåller en medlem med en annan dimension än de övriga medlemmarna returnerar KUBUPPSÄTTNING felvärdet #SAKNAS!.

 • Om uppsättningsuttrycket är längre än 255 tecken, som är gränsen för ett fungerande argument, returnerar KUBUPPSÄTTNING felvärdet #VÄRDEFEL!. Om du vill använda textsträngar som är längre än 255 tecken anger du textsträngen i en cell (som har gränsen 32 767 tecken) och använder sedan en cellreferens som argument.

 • KUBUPPSÄTTNING kan returnera felvärdet #Saknas om du refererar ett sessionsbaserat objekt, som en beräknad medlem eller en namngiven uppsättning, i en pivottabell när du delar en anslutning, och den pivottabellen tas bort, eller om du konverterar pivottabellen till formler. (Klicka på OLAP-verktyg i gruppen Verktyg på fliken Alternativ och klicka på Konvertera till formler.)

Exempel

=KUBUPPSÄTTNING ("finansiering";"Order ([produkt]. [ Produkt]. [Produktkategori.] Medlemmar; [Mått]. [Enhetsförsäljning] ASC)";" produkter")

=KUBUPPSÄTTNING ("Försäljning";" [Produkter].[Alla produkter]. "Underordnade";" Produkter";1;" [Mått]. [Säljbelopp] ")

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×