Kubfunktioner (referens)

Om du vill få detaljerad hjälp om funktionen klickar du på en av följande länkar.

Funktion

Beskrivning

Funktionen CUBEKPIMEMBER

Returnerar KPI:ns egenskap och visar KPI-namnet i cellen. En KPI, eller prestandaindikator, är ett kvantifierbart mått. Det kan t.ex. vara månatlig bruttovinst eller personalomsättning per kvartal, som används för att analysera ett företags resultat.

Funktionen CUBEMEMBER

Returnerar en medlem eller ett par från en kub. Används för att verifiera att medlemmen eller paret finns i kuben.

Funktionen CUBEMEMBERPROPERTY

Returnerar värdet för en medlemsegenskap i kuben. Används för att verifiera att ett medlemsnamn finns i kuben, samt för att returnera angiven egenskap för medlemmen.

Funktionen CUBERANKEDMEMBER

Returnerar den n:te, eller rangordnade, medlemmen i en uppsättning. Används för att returnera ett eller flera element i en uppsättning, till exempelvis den bästa försäljaren eller de tio bästa eleverna.

Funktionen CUBESET

Definierar en beräknad uppsättning medlemmar eller par genom att skicka ett bestämt uttryck till kuben på servern, som skapar uppsättningen och sedan returnerar den till Microsoft Excel.

Funktionen CUBESETCOUNT

Returnerar antalet objekt i en uppsättning.

Funktionen CUBEVALUE

Returnerar ett mängdvärde från en kub

Mer information finns i

Excel-funktioner (efter kategori)

Excel-funktioner (i alfabetisk ordning)

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×