Kryptera en databas med hjälp av lösenord

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om du vill förhindra obehörig åtkomst till en Access-databas kan du kryptera databasen genom att ange ett lösenord. Om du kan lösenordet till en krypterad databas kan du också dekryptera den och ta bort lösenordet. Den här artikeln beskriver hur du krypterar en databas med hjälp av databaslösenord och hur du dekrypterar en databas och tar bort lösenordet.

Obs!: Om du krypterar en webbdatabas kan Access dekryptera den när den publiceras. Därför hjälper inte krypteringsfunktionen dig att skydda databasen.

Du kan skapa användarkonton och lösenord med hjälp av en funktion som kallas säkerhet på användarnivå i tidigare versioner av Access. Det här avsnittet diskutera inte säkerhet på användarnivå som inte är tillgängliga när du använder filformatet accdb.

Om du krypterar en databas och sedan förlorar lösenordet kommer du inte kunna använda databasen. Du kan inte ta bort ett lösenord till en databas utan att känna till lösenordet.

Obs!: Den här artikeln gäller inte för Access-webbappar – den sortens databas som du utformar med Access och publicerar online. Mer information finns i Skapa en Access-app.

Artikelinnehåll

Översikt

Kryptera en databas med hjälp av lösenord

Kryptera en uppdelad databas

Öppna och dekryptera en databas

Ta bort ett lösenord från en databas

Översikt

Krypteringsverktyget gör att andra verktyg inte kan läsa dina data, och verktyget anger ett lösenord som krävs för att kunna använda databasen. Tänk på följande regler när du fortsätter:

 • Den nya krypteringsfunktionen kan bara användas för databaser i formatet .accdb.

 • Krypteringsverktyget använder en starkare algoritm än den som används i tidigare krypteringsverktyg i Access.

 • Om du vill koda eller tillämpa ett lösenord på en databas från en tidigare version av Access (en .mdb-fil) använder Access funktionerna Kodning och Lösenord från Access 2003.

Överst på sidan

Kryptera en databas med hjälp av lösenord

I det här avsnittet förklaras hur du skapar och använder ett lösenord på en Access-databas.

Kryptera en databas

 1. Öppna databasen i exklusivt läge.

  Hur öppnar jag en databas i exklusivt läge?

  1. Klicka på Öppna på fliken Arkiv.

  2. Bläddra till filen du vill öppna i dialogrutan Öppna och markera filen.

  3. Klicka på pilen vid knappen Öppna och sedan på Öppna exklusivt. Menyn visas i följande bild.

   En fil öppnas i exklusivt läge

 2. Klicka på Info och sedan på Kryptera med lösenord på fliken Arkiv.

  Dialogrutan Ange lösenord för databas öppnas.

 3. Skriv lösenordet i rutan Lösenord och sedan en gång till i rutan Bekräfta. Klicka sedan på OK.

  Meddelanden: 

  • Använd starka lösenord med en kombination av versaler och gemener, siffror och symboler. Beroende av lösenord alla inte de här elementen. Starkt lösenord: Y6dh! et5. Svagt lösenord: Hus27. Lösenord bör vara minst 8 tecken långt. Ett lösenord som använder 14 eller flera tecken är bättre.

  • Det är viktigt att du kommer ihåg lösenordet. Microsoft kan inte hämta lösenordet om du skulle glömma det. Om du skriver ned ett lösenord måste du förvara det på en säker plats, och inte tillsammans med den information som det ska skydda.

Överst på sidan

Kryptera en uppdelad databas

Om du vill kryptera en uppdelad databas krypterar du både frontend- och backend-databasen. Efter att du har krypterat backend-databasen länkar du om den till dess tabeller.

 1. Följ anvisningarna i avsnittet Kryptera en databas med hjälp av lösenord och kryptera sedan backend-databasen.

 2. Ta bort länkarna till tabellerna i backend-databasen från frontend-databasen och länka dem sedan igen. Du får ange lösenordet till backend-databasen när du länkar igen.

 3. Efter att du har länkat om tabellerna krypterar du frontend-databasen genom att följa anvisningarna i avsnittet Kryptera en databas med hjälp av lösenord.

Öppna och dekryptera en databas

Det är viktigt att du kommer ihåg lösenordet . Om du glömmer bort det går det inte att ta reda på.

Öppna en krypterad databas.

 1. Öppna den krypterade databasen på samma sätt som du öppnar andra databaser.

  Dialogrutan Lösenord krävs visas.

 2. Skriv lösenordet i rutan Ange lösenord för databasen och klicka sedan på OK.

Överst på sidan

Ta bort ett lösenord från en databas

Obs!: När du har tagit bort ett lösenord från en databas kan du när som helst återställa det (eller byta ut det mot ett annat lösenord) genom att upprepa stegen i Kryptera en databas med hjälp av lösenord ovan.

Ta bort ett lösenord

 1. Öppna databasen i exklusivt läge.

  Hur öppnar jag en databas i exklusivt läge?

  1. Klicka på Öppna på fliken Arkiv.

  2. Bläddra till filen du vill öppna i dialogrutan Öppna och markera filen.

  3. Klicka på pilen vid knappen Öppna och sedan på Öppna exklusivt. Menyn visas i följande bild.

   En fil öppnas i exklusivt läge

 2. Klicka på Info och sedan på Dekryptera databas på fliken Arkiv.

  Dialogrutan Ta bort lösenord för databas öppnas.

 3. Skriv lösenordet i rutan Lösenord och klicka sedan på OK.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×