Kritisk (fält)

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I fälten Kritisk visas om det finns utrymme i schemat för försening av en aktivitet eller en tilldelnings aktivitet, eller om en aktivitet ligger på den kritisk linje. Fältet Kritisk innehåller Ja om aktiviteten är kritisk, annars innehåller det Nej.

Det finns två kategorier av fälten Kritisk.

Datatyp    Ja/Nej

Kritisk (aktivitetsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    På fliken Beräkning i dialogrutan Alternativ kan du ange ett värde i rutan Aktiviteter är kritiska om slacket är mindre än eller lika med. Standard för detta alternativ är 0 dagar. Om värdet i fältet Totalt slack för denna aktivitet är mindre än eller lika med det värde du angav infogas Ja i fältet Kritisk. Om värdet i fältet Totalt slack för denna aktivitet är större än det värde du angav infogas Nej i fältet Kritisk.

Bästa användning    Lägg till fältet Kritisk i en aktivitetslista när du vill se vilka aktiviteter som är kritiska och som inte kan försenas utan att hela schemat också försenas. Du kan även filtrera detta fält så att du kan visa alla kritiska aktiviteter i schemat.

Exempel    Du förbereder ett statusmöte och vill ta reda på vilka kommande aktiviteter som är kritiska. Du filtrerar dessa aktiviteter efter fältet Kritisk.

Obs!    Du kan beräkna flera kritiska linjer. Om kryssrutan beräkna flera kritiska linjer på fliken beräkning i dialogrutan Alternativ är markerat varje oberoende nätverk med aktiviteter inom projektet anses vara ett Mini projekt för tillämpning av sen datum och kritiska beräkningar.

Kritisk (tilldelningsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    Om aktiviteten för den här tilldelningen är kritisk är värdet i det här fältet Ja. Aktiviteten är kritisk om det inte finns något slack. Detta innebär att om aktiviteten förskjuts så förskjuts också efterföljande aktiviteter och projektets slutdatum.

Rekommenderad användning    Lägg till fältet Kritisk i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning när du vill visa, sortera, filtrera eller gruppera tilldelningar efter kritiska aktiviteter i projektet. Det här är särskilt användbart när du justerar tilldelningar och du vill kontrollera att de justeringar du gör inte påverkar schemaläggningen av kritiska aktiviteter.

Exempel    Du justerar arbete för vissa tilldelningar för lösa resursöverbeläggning, men du vill kontrollera att de ändringar du gör inte påverkar projektets slutdatum. Lägg till fältet Kritisk i vyn Resursanvändning så att du vet vilka uppgifter har minst schemaläggningen.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×