Kräva godkännande för objekt i en webbplatslista eller ett bibliotek

Kräva godkännande för objekt i en webbplatslista eller ett bibliotek

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Listor och bibliotek kan ofta innehåller känslig information som planerat marknadsföringskampanjer kampanjer eller personal. Det kan vara viktigt att endast ”officiell” versioner av objekt eller filer som kan visas av användare. Om du vill göra det här kräva du godkännande för ett objekt eller en fil innan innehållet blir synliga för de flesta webbplatsanvändarna. Organisationen kan använda en betydande nivå av kvalitet och säkerhet till innehåll i listor och bibliotek som kräver godkännande.

Vad vill du göra?

 1. Gå till det bibliotek som du vill kräva godkännande.

 2. Klicka på Inställningar Inställningar: uppdatera din profil, installera programvara och anslut till molnet , Inställningar för bibliotek.

  Om du inte ser dessa menyobjekt, klicka på bibliotek i menyfliksområdet och klicka sedan på

  Inställningar för bibliotek i gruppen inställningar.

 3. Välj Versionsinställningar under Allmänna inställningar för att öppna sidan Versionsinställningar.

  Dialogrutan Biblioteksinställningar med versionshantering markerad.
 4. I avsnittet Godkännande av innehåll väljer du Ja i svaret på den Kräv godkännande av innehåll för skickade objekt? Ange om du vill SharePoint för att skapa enskilda versioner när en fil har redigerats i avsnittet Historik för dokumentversioner. Du kan också välja att begränsa antalet versioner som bevaras.

 5. I avsnittet Säkerhet för utkastobjekt anger du vilka användare som ska kunna se utkastobjekt i dokumentbiblioteket.

  Dialogruta med versionshanteringsalternativ

  Tips:  Om du kräver innehållsgodkännande för en lista eller ett bibliotek som redan innehåller objekt markeras alla objekt i biblioteket med Godkänd.

 6. Du kan välja mellan följande alternativ:

  • Användare som kan läsa objekt i listan

  • Endast användare som kan redigera objekt i listan

  • Endast användare som kan godkänna objekt i listan, och författaren av objektet

 7. Klicka på OK.

 1. Gå till listan som du vill kräva godkännande.

 2. Klicka på fliken Lista i menyfliksområdet.

 3. Klicka på Inställningar för lista.

 4. Välj Versionsinställningar under Allmänna inställningar för att öppna sidan Versionsinställningar.

 5. I avsnittet Godkännande av innehåll väljer du Ja i svaret på den Kräv godkännande av innehåll för skickade objekt? Ange om du vill SharePoint för att skapa versioner när du redigerar ett objekt i avsnittet Versionshistorik för objekt. Du kan också välja att begränsa antalet versioner som bevaras.

 6. I avsnittet Säkerhet för utkastobjekt anger du vilka användare kan se utkastobjekt i listan.

  Tips:  Om du kräver innehållsgodkännande för en lista eller ett bibliotek som redan innehåller objekt markeras alla objekt i biblioteket med Godkänd.

 7. Du kan välja mellan följande alternativ:

  • Användare som kan läsa objekt i listan

  • Endast användare som kan redigera objekt i listan

  • Endast användare som kan godkänna objekt i listan, och författaren av objektet

 8. Klicka på OK.

Om någon skickar ett objekt i en lista eller bibliotek som kräver godkännanden, är det i väntande status tills någon (som har minst behörighetsnivån hantera listor) godkänner den. Medan den väntar på godkännande, finns kvar i väntande status.

När ett objekt har status Väntande är det normalt bara upphovsmannen till objektet och de som har behörighet att hantera listor och bibliotek som kan se det. När status ändras från Väntande till Godkänd blir det synligt för alla som har behörighet att visa listan eller biblioteket. Avvisade artiklar är kvar i listan eller biblioteket tills upphovsmannen – eller någon annan som har tillräcklig behörighet – tar bort dem. Eventuella objekt eller filer som redan finns i listan eller biblioteket får automatiskt status Godkänd.

Viktigt!:  Om säkerheten i webbplatsbiblioteket har konfigurerats så att alla användare kan läsa objekt, kan alla som har läsbehörighet till webbplatsen se alla objekt i listan eller biblioteket, oavsett om objekten har status Godkänd.

Det är endast personer med behörigheterna Fullständig behörighet eller Konstruktör som kan ändra inställningar för listor eller bibliotek.

Följ dessa steg om du vill godkänna ett dokument som har överförts eller lagts till i ett bibliotek som kräver godkännanden:

 1. Klicka på ellipsen (... ) bredvid det objekt som du vill godkänna.

 2. Klicka på Avancerat.

 3. Klicka på Godkänn/avvisa. Om Godkänn/avvisa inte visas klickar du på Avancerat och klicka sedan på Godkänn/avvisa. Om alternativet inte visas alls, versionshantering kan inte aktiveras eller du kanske inte har behörighet att godkänna ett dokument.

 4. Klicka på godkänd eller Avvisad under godkännandestatus. Om du vill kan du lägga till kommentarer i avsnittet kommentar.

 5. Klicka på OK.

Vad vill du göra?

Om någon lägger till ett objekt eller en fil i en lista eller ett bibliotek som kräver godkännande får den status Väntande tills den godkänns av någon som har tillräcklig behörighet. I väntan på godkännande har filen status Väntande.

När ett objekt eller en fil har status Väntande är det normalt bara upphovsmannen till objektet eller filen och de som har behörighet att hantera listor och bibliotek som kan se den. När status ändras från Väntande till Godkänd blir den synlig för alla som har behörighet att visa listan eller biblioteket. Avvisade artiklar är kvar i listan eller biblioteket tills upphovsmannen – eller någon annan som har tillräcklig behörighet – tar bort dem. Eventuella objekt eller filer som redan finns i listan eller biblioteket får automatiskt status Godkänd.

Viktigt!:  Om säkerhet i webbplatsbiblioteket har konfigurerats så att alla användare kan läsa objekt, kan alla som har läsbehörighet till webbplatsen se alla objekt i listan eller biblioteket, oavsett om objekten har status Godkänd.

Det är endast personer med behörigheterna Fullständig behörighet eller Konstruktör som kan ändra inställningar för listor eller bibliotek.

Så här anger du att godkännande ska krävas för objekt eller filer

 1. Om webbplatslistan eller -biblioteket inte redan har öppnats klickar du på dess namn i fönstret Snabbstart.

 2. Klicka på fliken Bibliotek i gruppen Biblioteksverktyg eller Listverktyg i menyfliksområdet.

 3. Klicka på Inställningar för bibliotek om du arbetar i ett bibliotek. Klicka på Inställningar för lista om du arbetar i en lista. I det här exemplet öppnas sidan Inställningar för bibliotek.

  Sidan Inställningar för bibliotek med länken Versionsinställningar

 4. Välj Versionsinställningar under Allmänna inställningar. Sidan Versionsinställningar öppnas.

  Sidan Versionsinställningar

 5. I avsnittet Godkännande av innehåll väljer du Ja som svar på frågan Kräver du godkännande av innehåll för skickade objekt?.

 6. I avsnittet Säkerhet för utkastobjekt anger du vilka användare som ska kunna se utkastobjekt i dokumentbiblioteket. I det här exemplet är Endast användare som kan godkänna objekt (och författaren av objektet) valt.

 7. Klicka på OK.

  I följande exempel visas godkända objekt i ett bibliotek när alternativet Kräver innehållsgodkännande har ställts in på Ja. Eftersom de här filerna redan fanns i biblioteket godkändes de automatiskt.

  SharePoint-bibliotek när godkännande krävs. Filer som redan fanns i biblioteket har status Godkänd.

Organisationen kanske så småningom anser att det är osmidigt eller onödigt att kräva godkännande för varje objekt eller fil i en viss lista eller bibliotek. Det kravet stjäl inte bara tid från den person som måste tilldela eller avvisa godkännande, utan hindrar även användare från att enkelt samarbeta i en fil eller objekt. Om du anser att organisationen inte längre behöver få alla objekt eller filer godkända kan du ta bort kravet.

Så här tar du bort kravet på godkännande av objekt eller filer i en lista eller ett bibliotek

 1. Om webbplatslistan eller -biblioteket inte redan har öppnats klickar du på dess namn i fönstret Snabbstart.

 2. Klicka du på fliken Bibliotek i gruppen Biblioteksverktyg eller på fliken Lista i gruppen Listverktyg i menyfliksområdet.

 3. Klicka på Inställningar för bibliotek om du arbetar i ett bibliotek. Klicka på Inställningar för lista om du arbetar i en lista. I det här exemplet öppnas sidan Inställningar för bibliotek.

  Sidan Inställningar för bibliotek med länken Versionsinställningar

 4. Välj Versionsinställningar under Allmänna inställningar. Sidan Versionsinställningar öppnas.

 5. I avsnittet Godkännande av innehåll väljer du Nej som svar på frågan Kräver du godkännande av innehåll för skickade objekt?. Ett varningsmeddelande visas.

  Varningsmeddelande som visas när Nej väljs i avsnittet Godkännande av innehåll i dialogrutan Versionsinställningar

 6. Klicka på OK när du vill stänga meddelandet.

 7. Klicka på OK när du vill stänga dialogrutan Versionsinställningar. När du kommer tillbaka till listan eller biblioteket visas inte längre Godkännandestatus på sidan. Alla användare med behörighet att visa listan eller biblioteket kan visa allt innehåll.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×