Kräva ett specifikt inmatningsmönster i en kontroll

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Dataverifiering är möjligheten att automatiskt söka efter fel när användaren fyller i ett formulär. Lägger till dataverifiering i kontroller i formulärmallen kan du se till att de data som du har samlat in är korrekt och konsekvent och att det överensstämmer med de standarder som redan används av företaget. Du kan exempelvis använda dataverifiering att användarna ska veta när summan de angivit för en utgiftsrapport artikel överstiger godkända belopp eller när de av misstag angett sitt namn i en ruta som används för att samla telefonnummer.

Om ett formulär innehåller dataverifieringsfel och den är ansluten till en databas eller webbtjänst, att användare inte kunna skicka formuläret tills de åtgärda felen. Användare kan spara en lokal kopia av formuläret, korrigera och skicka data senare.

I den här artikeln lär du dig hur du kan använda dataverifiering för att styra informationen som en användare lägger till i en kontroll så att den matchar ett fördefinierat mönster. Du kan till exempel lägga till dataverifiering för en textrutekontroll för ett telefonnummer och kräva att användaren anger ett tresiffrigt riktnummer som en del av telefonnumret.

Obs!: 

 • Du kan också använda villkorsstyrd formatering om du vill att informationen som en användare lägger till i ett formulär ska matcha ett fördefinierat mönster.

 • När du lägger till ett mönster för en kontroll formateras inte informationen som användaren lägger till i kontrollen automatiskt för att matcha det mönster du definierat.

Artikelinnehåll

Innan du börjar

Att tänka på kompatibilitet

Kräv ett specifikt datamönster posten i en kontroll

Innan du börjar

För att kunna slutföra den här proceduren innehåller formulärmallen en kontroll som har stöd för dataverifiering. Även om du kan ange ett villkor för mönstermatchning för alla InfoPath-kontroller som stöder dataverifiering, fungerar mönstermatchning bäst med kontroller som visar tecken, till exempel siffror, bokstäver eller skiljetecken. Ange ett mönstermatchning villkor för en textruta kan ge användbara resultat, men ange villkor för en kryssruta inte några användbara resultat.

Överst på sidan

Kompatibilitetsfrågor

När du utformar en formulärmall i InfoPath kan du välja ett visst kompatibilitetsläge för att utforma en webbläsarkompatibel formulärmall. När en webbläsarkompatibel formulärmall publiceras på en server som kör InfoPath Forms Services och sedan webbläsaraktiveras, kan formulär som baseras på formulärmallen visas i en webbläsare. När du utformar en webbläsarkompatibel formulärmall är vissa kontroller inte tillgängliga i åtgärdsfönstret Kontroller eftersom de inte kan visas i en webbläsare.

Vissa funktionerna för dataverifiering fungerar annorlunda i en webbläsare än vad de gör i InfoPath. Till exempel när du lägger till dataverifiering i en kontroll kan skapa du förklarande text som ska visas när en användare anger ogiltiga data i kontrollen. Du kan ange den här förklarande text visas i ett skärmtips och om du vill tillåta användare att visa en avisering som innehåller ytterligare information eller du kan ha aviseringen visas automatiskt när en användare anger ogiltiga data. Aviseringar kan därför inte visas automatiskt för formulär som visas i en webbläsare, men användare kan fortfarande visa skärmtipset och om du vill visa en varning med ytterligare information.

Listan med kontroller som stöder dataverifiering

Följande tabell innehåller en lista med de kontroller i Microsoft Office InfoPath 2007 som stöder dataverifiering, samt information om huruvida de är tillgängliga för webbläsarkompatibla formulärmallar.

Obs!: Även om du kan ange ett villkor för mönstermatchning för alla InfoPath-kontroller som stöder dataverifiering, fungerar mönstermatchning bäst med kontroller som visar tecken, till exempel siffror, bokstäver eller skiljetecken. Ange ett mönstermatchning villkor för en textruta kan ge användbara resultat, men ange villkor för en kryssruta inte några användbara resultat.

Kontroller som stöder dataverifiering

Tillgänglig för webbläsarkompatibla formulärmallar?

Kryssruta

Ja

Datumväljare

Ja

Nedrullningsbar listruta

Ja

Listruta

Ja

Alternativknapp

Ja

Textruta

Ja

RTF-ruta

Ja

Punktlista, numrerad lista eller oformaterad lista

Nej

Kombinationsruta

Nej

Överst på sidan

Kräva ett specifikt inmatningsmönster i en kontroll

 1. Klicka på den kontroll som du vill lägga till dataverifiering.

 2. Klicka på DataverifieringFormat-menyn.

 3. Klicka på Lägg till i dialogrutan Dataverifiering.

 4. Klicka på Markera ett fält eller en grupp i den första rutan under Om det här villkoret är uppfyllt och klicka på det fält eller den grupp som kontrollen är bunden till.

 5. Klicka på matchar inte mönstret i den andra rutan.

 6. Klicka på Välj ett mönster i den tredje rutan.

 7. Gör något av följande under Standardmönster i dialogrutan Inmatningsmönster:

  • Om du vill använda ett standardmönster klickar du på mönstret och sedan på OK.

   Lista med standardmönster

   Mönster

   Exempel

   Telefonnummer

   (00)-000 00 00

   Personnummer

   123-45-6789

   Postnummer

   98052

   SE-postnummer

   SE-701 19

  • Om du vill skapa ett anpassat mönster klickar du på Eget mönster, anger det mönster du vill använda i rutan Eget mönster och klickar på OK.

   Symboler som du kan använda för att ange ett mönster

   Du kan infoga symboler som anger begränsningar för mönstret, t.ex. endast bokstäver, endast siffror, endast tecken, bindestreck, punkter, kommatecken och parenteser. Du kan dessutom använda följande symboler om du vill tillåta flera förekomster av ett visst tecken:

   • Ingen eller en (?)     Föregående tecken måste förekomma ingen eller en gång. Exempelvis betyder \d? att en siffra (som representeras av \d) måste förekomma ingen eller en gång.

   • Ingen eller flera (*)     Föregående tecken kan förekomma ingen eller flera gånger. Exempelvis betyder r* att r kan förekomma ingen eller flera gånger.

   • En eller flera (+)    Föregående tecken måste förekomma en gång eller mer än en gång. Exempelvis. + innebär att ett tecken (visas som.) måste förekomma en gång eller mer än en gång.

 8. Skriv den text som du vill ska visas när en användare pekar på kontrollen eller högerklickar på kontrollen i rutan skärmtips.

 9. Ange att ett dialogrutemeddelande ska visas automatiskt när en användare lämnar en kontroll tom genom att markera kryssrutan Visa dialogrutemeddelanden omedelbart när användare anger ogiltiga data.

  Obs!: Eftersom dialogrutemeddelanden inte kan visas automatiskt i en webbläsare visas bara skärmtipset för en användare som fyller i formuläret med hjälp av en webbläsare.

 10. Skriv den text i dialogrutan Meddelande som ska visas i dialogrutan, antingen direkt eller när användaren begär mer information.

  Obs!: Ett skärmtips för ett datavalideringsfel visas inte för kontroller som även har en standarduppsättning skärmtips på fliken Avancerat i dialogrutan Egenskaper för kontrollen. Detta hjälper dig att se till att namnet på kontrollen visas på rätt sätt för användare som använder skärmläsare.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×