Kostnadstabell (fält)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Fälten Kostnadstabell innehåller alternativ för vilken kostnadstabell som du ska använda för resurserna som har tilldelats en aktivitet. Ingen information visas i aktivitets- eller resursversionerna av fältet, men de gör att motsvarande kostnadstabell blir tillgänglig för tilldelningar.

Det finns flera kategorier av fälten Kostnadstabell.

Datatyp     Räknas upp

Kostnadstabell (aktivitetsfält)

Typ av post     Null

Bästa användning     Du kan ange andra kostnadstabeller för en annan kostnad för en speciell aktivitet. Lägg till aktivitetsfältet Kostnadstabell i en aktivitetsvy när du vill se motsvarande kostnadstabell för aktivitetens enskilda tilldelningar.

Exempel     Du granskar och redigerar en tilldelnings kostnadstabeller. Du lägger till fältet Kostnadstabell i vyn Aktivitetsanvändning. Ingen information visas i fältet Kostnadstabell bredvid aktiviteternas namn. Kostnadstabellerna för aktiviteternas tilldelningar visas i stället i tilldelningsfältens kostnadstabeller under varje aktivitets namn.

Obs!     Du kan konfigurera kostnadstabeller i dialogrutan Resursinformation i vyn Resurslista.

Kostnadstabell (resursfält)

Typ av post     Null

Bästa användning     Du kan ange andra kostnadstabeller för en resurs för andra kostnader för olika sorters tilldelningar. Lägg till resursfältet Kostnadstabell i vyn Resursanvändning när du vill se motsvarande kostnadstabellfält för en resurs enskilda tilldelningar.

Exempel     Du granskar och redigerar kostnadstabeller för tilldelningar. Du lägger till resursfältet Kostnadstabell i vyn Resursanvändning. Ingen information visas i fältet Kostnadstabell bredvid resursernas namn. Informationen visas i stället i tilldelningsfältens kostnadstabeller under varje resurs namn.

Obs!     Du kan konfigurera kostnadstabeller i dialogrutan Resursinformation i vyn Resurslista.

Kostnad (tilldelningsfält)

Typ av post     Anges

Bästa användning     Du kan använda andra kostnadstabeller för att tillgodose andra kostnader i en speciell tilldelning. Lägg till fältet Kostnadstabell i listdelen i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning när du vill visa, filtrera eller redigera olika kostnadstabeller för en tilldelning. Sedan klickar du på den kostnadstabell du vill använda för tilldelningen.

Exempel     En av resurserna i ditt projekt är det lokala tryckeriet. Tryckeriet har en kostnad för vanligt arbete, en kostnad för arbete som måste utföras snabbt och ytterligare en kostnad för arbete som kräver speciell behandling. Lägg till fältet Kostnadstabell i vyn Resursanvändning och markera sedan rätt kostnadstabell för varje aktivitet som är tilldelad resursen.

Obs!     Du kan konfigurera kostnadstabeller i dialogrutanResursinformation i vyn Resurslista.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×