Kortkommandon i Word för webben

Kortkommandon i Word för webben

Många användare tycker att de kan arbeta effektivare genom att använda ett externt tangentbord med kortkommandon för Word för webben i Windows. För användare med rörlighets- eller synnedsättning kan det vara enklare att använda kortkommandon än att använda pekskärmen, och kortkommandona är därmed ett nödvändigt alternativ till att använda musen. Den här artikeln innehåller kortkommandon för Word för webben i Windows.

Meddelanden: 

  • Tangentbordsgenvägar i det här avsnittet gäller svensk tangentbordslayout. Tangenter i andra layouter stämmer kanske inte exakt med tangenterna på ett svenskt tangentbord.

  • Kommandon som kräver att du trycker på och släpper flera tangenter samtidigt visas med ett plustecken (+). Kommandon som kräver att du trycker på flera tangenter i ordningsföljd visas med ett kommatecken (,).

I det här avsnittet

Vanliga kortkommandon

Den här tabellen visar de vanligaste kortkommandona i Word för webben:

Om du vill

Trycker du på

I läsvyn öppnar du en PDF-baserad vy taggad för att arbeta med skärmläsare

Tryck på du på Tabb tills du kommer till knappen Hjälpmedelsläge och tryck sedan på Retur

Söka efter text i läsvyn

Ctrl+B eller F3

Söka efter text i redigeringsvyn

Ctrl + B eller Ctrl + H

Dölj navigeringsfönstret

Esc

Växla till zoomkontroll

På ett Windows-tangentbord trycker du på Alt + Win + W och sedan Q

Öppna sökrutan i navigeringsfönstret

Ctrl + G

Utskrift

Ctrl + P

Flytta till nästa landmärkesregion

Ctrl + F6

Gå till rutan Berätta

Alt + Q

Snabbtangenter: Kortkommandon för att använda menyfliksområdet

I Word för webben finns snabbtangenter och kortkommandon för att hjälpa dig att navigera i menyfliksområdet. Om du har använt snabbtangenter för att spara tid i Word för stationära datorer så kommer du att känna igen snabbtangenterna i Word för webben.

I Word för webben börjar alla snabbtangenter med Alt + Win, därefter lägger du till en bokstav för fliken i menyfliksområdet. Tryck till exempel på Alt + Win + R för att gå till fliken Granska.

Menyfliksområdet i redigeringsvyn i WordOnline visar snabbtangenterna

Om du vill gå direkt till en flik i menyfliksområdet trycker du på en av följande snabbtangenter:

Om du vill

Tryck på

Öppna rutan Berätta i menyfliksområdet och skriv ett sökord.

ALT + Windows-tangenten, Q

Öppna Arkiv-menyn för att komma åt Ny, Öppna, Spara som och Skriv ut. Du kan också öppna Om för mer information eller Hjälp om du behöver hjälp.

ALT + Windows-tangenten, F

Öppna fliken Start om du vill formatera text och siffror, eller använda andra verktyg som till exempel Sök.

ALT + Windows-tangenten, H

Öppna fliken Infoga om du vill infoga en bild, länk, kommentar, sidhuvud eller sidfot, ett sidnummer. eller en fotnot. Du kan också gå till symbolgalleriet.

ALT + Windows-tangenten, N

Öppna fliken Sidlayout och ange marginaler, orientering, storlek och avstånd.

ALT + Windows-tangenten, A

Öppna fliken Granska för funktionerna Stavning, Kontrollera tillgänglighet, för att arbeta med kommentarer. eller för att Visa redigeringsaktivitet.

ALT + Windows-tangenten, R

Öppna fliken Visa om du vill välja en vy, öppna Navigeringsfönstret, visa Sidhuvuden och sidfötter eller för att zooma.

ALT + Windows-tangenten, W

Med kortkommandona i den här tabellen kan du spara tid när du arbetar med flikarna i menyfliksområdet och menyerna i menyfliksområdet

Om du vill

Trycker du på

Markera den aktiva fliken i menyfliksområdet och aktivera snabbtangenterna.

Alt+Win. För att flytta till en annan flik använder du snabbtangenterna eller Tabb.

Flytta fokus till kommandon i menyfliksområdet.

Retur, sedan Tabb eller Skift+Tabb

Aktivera en markerad knapp.

Blanksteg eller Retur

Öppna listan för ett markerat kommando

Blanksteg eller Retur

Öppna menyn för en markerad knapp.

Alt + Nedåtpil

Flytta till nästa kommando när en meny eller undermeny är öppen.

Esc

Arbeta med innehåll i redigeringsvyn

Om du vill

Trycker du på

Klippa ut

Ctrl+X

Kopiera

Ctrl+C

Klistra in

Ctrl+V

Klistra in text, oformaterad

Ctrl+Skift+V

Ångra

Ctrl+Z

Upprepa

Ctrl+Y

Flytta mellan menyfliksområdet och dokumentinnehåll

Ctrl+F6

Minsta teckenstorleken

Ctrl + [

Öka teckenstorleken

Ctrl+]

Aktivera en annan flik i menyfliksområdet

Tabb, Retur

Flytta mellan kommandon i menyfliksområdet

Tabb

Utföra det markerade kommandot i menyfliksområdet

Retur

Dölj eller visa menyfliksområdet

Ctrl+F3

Arbeta med kommentarer

Tangentbordsgenvägarna för Kommentarer fungerar bara när fönstret Kommentarer är öppet och markerat (eller ”i fokus” om du använder en skärmläsare).

Om du vill

Trycker du på

Lägga till en ny kommentar

Ctrl + Alt + M

Gå till nästa kommentarstråd

Nedåtpil

Gå till tidigare kommentarstråd

Uppåtpil

Utöka en kommentarstråd när fokus ligger på den 

Högerpil

Döljer en kommentarstråd 

Vänsterpil

Gå till nästa svar i en kommentarstråd 

Nedpil

Gå till föregående svar i en tråd eller den överordnade kommentaren 

Uppåtpil

Stäng fönster  

Tabb

Svarsruta 

Tabb

Redigera en överordnad kommentar/ett svar

Tabb när fokus är på den överordnade kommentaren/svaret

Publicera en kommentar/ett svar eller spara ändring 

Ctrl + Retur

Kasta bort ett utkast av en kommentar/ett svar eller ändring 

Esc

Utöka en kommentarstråd via knappen ”Visa fler svar” i tråden 

Tabb

Spåra och granska ändringar

Om du vill

Tryck på de här tangenterna

Aktivera/inaktivera Spåra ändringar.

Ctrl + Skift + E

Acceptera en ändring

Ctrl + Alt + = (likhetstecken)

Ignorera en ändring

Ctrl + Alt + - (bindestreck)

Gå till föregående ändring

Ctrl + Alt + 9

Gå till nästa ändring

Ctrl + Alt + 0 (noll)

Flytta insättningspunkten

Om du vill

Trycker du på

Flytta ett tecken åt höger

Högerpil

Flytta ett tecken åt vänster

Vänsterpil

Flytta ett ord åt höger

Ctrl + Högerpil

Flytta ett ord åt vänster

Ctrl + Vänsterpil

Flytta uppåt en rad

Uppåtpil

Flytta nedåt en rad

Nedåtpil

Flytta upp ett stycke

Ctrl + Uppåtpil

Flytta ned ett stycke

Ctrl + Nedåtpil

Flytta till början av raden

Home

Flytta till slutet av raden

End

Flytta till början av sidan

Ctrl+Home

Flytta till slutet av sidan

Ctrl+End

Formatera text

Om du vill

Trycker du på

Fetstil

Ctrl+F

Kursiv

Ctrl+K

Understrykning

Ctrl+U

Punktlista

Ctrl+Punkt

Numrerad lista

Ctrl+/

Vänsterjustera

Ctrl+L

Högerjustera

Ctrl+R

Centrera vågrätt

Ctrl + E

Markera innehåll eller utvidga markering

Om du vill

Trycker du på

Flytta ett tecken åt höger

Skift + Högerpil

Flytta ett tecken åt vänster

Skift + Vänsterpil

Flytta ett ord åt höger

Skift + Ctrl + Högerpil

Flytta ett ord åt vänster

Skift + Ctrl + Vänsterpil

Flytta uppåt en rad

Skift + Uppåtpil

Flytta nedåt en rad

Skift + Nedåtpil

Flytta upp ett stycke

Skift + Ctrl + Uppåtpil

Flytta ned ett stycke

Skift + Ctrl + Nedåtpil

Flytta till början av raden

Skift+Home

Flytta till slutet av raden

Skift+End

Flytta till början av dokumentet

Skift+Ctrl+Home

Flytta till slutet av dokumentet

Skift+Ctrl+End

Hela dokumentet

Ctrl+A

Se även

Lär dig att navigera i Word med tillgängliga funktioner

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×