Kortkommandon i Sway

Kortkommandon i Sway

Du kan använda Sway med kortkommandon och berätta din historia. Sway fungerar på alla enheter – du kan visa och redigera innehållet i en webbläsare på en PC, Mac eller annan enhet med ett tangentbord och webbåtkomst.

Kommentarer

  • Kortkommandona gäller svensk tangentbordslayout. Tangenter på andra tangentbordslayouter stämmer kanske inte exakt med tangenterna på ett svenskt tangentbord.

  • De kortkommandon där du ska trycka på två eller flera tangenter samtidigt visas med ett plustecken (+).

I det här avsnittet

Sway-kortkommandon för Windows

Genom att använda en webbläsare som Microsoft Edge, Internet Explorer, Chrome eller Firefox på din Windows-dator kan du visa, redigera och dela ditt Sway-innehåll. Se även Sway-appen för Windows 10.

Obs!: I det här avsnittet antas att JAWS-användarna har inaktiverat funktionen Virtual Ribbon Menu.

Vanliga kortkommandon för Sway i Windows-datorer

Om du vill

Tryck på

Flytta från det övre navigeringsfältet till det sekundära navigeringsfältet till Händelseförlopp eller Design till åtgärdsfönstret

Ctrl+F6

Avbryta den pågående åtgärden, ta bort den aktuella markeringen eller avsluta uppspelningsläge

Esc

Kopiera text.

Ctrl+C

Klippa ut text

Ctrl+X

Klistra in text

Ctrl+V

Ta bort det valda kortet och allt innehåll i kortet

Del

Ångra den senaste åtgärden

Ctrl+Z

Upprepa den senaste åtgärden.

Ctrl+Y

Växla till Hjälpmedelsvyn

Alt+Skift+V

Aktivera Spela upp -läget

Alt+Skift+P

Dela aktuell Sway

Alt+Skift+S

Zooma in/ut

Ctrl +/-

Navigera i Sway på en Windows-dator

Om du vill

Tryck på

Flytta från det övre navigeringsfältet till det sekundära navigeringsfältet till Händelseförlopp eller Design till åtgärdsfönstret

Ctrl+F6

Flytta från åtgärdsfönstret till Händelseförlopp eller Design  till det sekundära navigeringsfältet till det övre navigeringsfönstret

Skift+Ctrl+F6

Öppna fönstret Infoga

Alt+Skift+I

Öppna fönstret Format

Alt+Skift+G

Formatera text och kort i Sway på en Windows-dator

Om du vill

Tryck på

Ändra text till fetstil

Ctrl+F

Ändra text till kursiverad stil

Ctrl+K

Använda ett rubrikformat på texten

Ctrl+Alt+1

Påbörja eller fortsätta med en punktlista

Ctrl+Punkt

Påbörja eller fortsätta med en numrerad lista

Ctrl+Snedstreck

Lägga till eller redigera en hyperlänk

Ctrl+I

Följa en hyperlänk

Ctrl+Klick

Gruppera alla kort i en kortmarkering

Ctrl+G

Dela upp alla kort i en kortmarkering

Ctrl+Skift+G

Kopiera alla kort i en kortmarkering

Ctrl + C

Klipp ut alla kort i en kortmarkering

Ctrl + X

Klistra in alla kort i en kortmarkering

Ctrl+V

Markera och navigera i text i Sway på en Windows-dator

Om du vill

Tryck på

Markera ett tecken åt vänster

Skift+Vänsterpil

Markera ett tecken åt höger

Skift+Högerpil

Markera ett ord i taget till vänster

Ctrl+Skift+Vänsterpil

Markera ett ord i taget till höger

Ctrl+Skift+Högerpil

Markera uppåt en rad i taget

Skift+Uppåtpil

Markera nedåt en rad i taget

Skift+Nedåtpil

Markera uppåt ett stycke i taget

Ctrl+Skift+Uppåtpil

Markera nedåt ett stycke i taget

Ctrl+Skift+Nedåtpil

Gå till föregående ord

Ctrl+Vänsterpil

Gå till nästa ord

Ctrl+Högerpil

Gå till början av stycket

Ctrl+Uppåtpil

Gå till början av nästa stycke

Ctrl+Nedåtpil

Interagera med kort i Sway på en Windows-dator

Om du vill

Tryck på

Välj aktuellt kort

Blanksteg

Flytta fokus till nästa kort

Nedåtpil

Flytta fokus till föregående kort

Uppil

Visa vald grupp eller avsnitt

Högerpil

Dölj vald grupp eller avsnitt

Vänsterpil

Flytta aktuellt kort uppåt i händelseförloppet

Alt+Skift+Uppil

Flytta aktuellt kort nedåt i händelseförloppet

Alt+Skift+Nedpil

Spela upp en Sway på en Windows-dator

När du förhandsgranskar eller spelar upp din skapade Sway kan du använda följande kommandon för att navigera.

Om du vill

Tryck på

Gå till föregående bild

Vänsterpil

Gå till nästa bild

Högerpil

Avsluta

Esc eller Alt+Vänsterpil

Visa en jämförelse i Sway på en Windows-dator

När du spelar upp en Sway kan du använda följande kommandon för att styra avdelaren i en jämförelse.

Om du vill

Tryck på

Flytta fokus till avdelarlinjen

Tabb

Stegvis åt vänster

Vänsterpil

Stegvis åt höger

Högerpil

Pixel för pixel åt vänster

Alt+Vänsterpil

Pixel för pixel åt höger

Alt+Högerpil

Fäst till vänster

Ctrl+Vänsterpil

Fäst till höger

Ctrl+Högerpil

Sway-kortkommandon för Mac

Genom att använda en webbläsare som Safari, Chrome eller Firefox på din Mac-dator kan du visa, redigera och dela ditt Sway-innehåll. Sway ser till att det blir snyggt.

Kommentarer

  • På ett Mac-tangentbord betecknas kommandotangenten av symbolen KOMMANDO .

  • I det här avsnittet antas att funktionstangenterna fungerar på vanligt sätt. Om du har ändrat den här systeminställningen ska du inte trycka på Fn-tangenten med funktionstangenter när du använder Sway-kortkommandon.

Vanliga kortkommandon i Mac

Om du vill

Tryck på

Flytta från det övre navigeringsfältet till det sekundära navigeringsfönstret till Händelseförlopp eller Design till åtgärdsfönstret

Kontroll+Fn+F6

Avbryta den pågående åtgärden, ta bort den aktuella markeringen eller avsluta läget Uppspelning

Esc

Kopiera text.

Kommando+C

Klippa ut text

Kommando+X

Klistra in text

Kommando+V

Ta bort det valda kortet och allt innehåll i kortet

Del

Ångra den senaste åtgärden

Kommando+Z

Upprepa den senaste åtgärden.

Kommando+Y

Växla till Hjälpmedelsvyn

Alternativ+Skift+V

Aktivera Spela upp -läget

Alternativ+Skift+P

Dela aktuell Sway

Alternativ+Skift+S

Navigera på en Mac-dator

Om du vill

Tryck på

Flytta från det övre navigeringsfältet till det sekundära navigeringsfönstret till Händelseförlopp eller Design till åtgärdsfönstret

Kontroll+Fn+F6

Flytta från åtgärdsfönstret till Händelseförlopp eller Design  till det sekundära navigeringsfältet till det övre navigeringsfönstret

Kontroll+Skift+Fn+F6

Stänga ett hjälptips eller en Sway-dialogruta

Esc

Öppna och stänga fönstret Infoga

Alternativ+Skift+I

Öppna och stäng fönstret Format

Alternativ+Skift+G

Från Spela upp återgå till Händelseförlopp; från Händelseförlopp återgå till Sway-startsidan

Alt+Vänsterpil

Formatera text och kort på en Mac-dator

Om du vill

Tryck på

Ändra text till fetstil

Kommando+B eller Kontroll+B

Ändra text till kursiverad stil

Kommando+I eller Kontroll+I

Använda ett rubrikformat på texten

Kontroll+Alternativ+1

Skapa en punktlista

Kontroll+Punkt

Skapa en numrerad lista

Kontroll+Snedstreck

Lägga till eller redigera en hyperlänk

Kontroll+K

Följa en hyperlänk

Kontroll+Vänsterklick på musen

Gruppera alla kort i en kortmarkering

Kontroll+G

Dela upp alla kort i en kortmarkering

Kontroll+Skift+G

Kopiera alla kort i en kortmarkering

Ctrl + C

Klipp ut alla kort i en kortmarkering

Ctrl + X

Klistra in alla kort i en kortmarkering

Ctrl + V

Markera och navigera i text på en Mac-dator

Om du vill

Tryck på

Markera ett tecken åt vänster

Skift+Vänsterpil

Markera ett tecken åt höger

Skift+Högerpil

Markera ett ord i taget till vänster

Skift+Alternativ+Vänsterpil

Markera ett ord i taget till höger

Skift+Alternativ+Högerpil

Markera uppåt en rad i taget

Skift+Uppåtpil

Markera nedåt en rad i taget

Skift+Nedåtpil

Markera uppåt ett stycke i taget

Skift+Alternativ+Uppil

Markera nedåt ett stycke i taget

Skift+Alternativ+Nedpil

Gå till föregående ord

Alternativ+Vänsterpil

Gå till nästa ord

Alternativ+Högerpil

Gå till början av föregående stycke

Alternativ+Uppil

Gå till slutet av nästa stycke

Alternativ+Nedpil

Interagera med kort på en Mac-dator

Om du vill

Tryck på

Välj aktuellt kort

Blanksteg

Flytta fokus till nästa kort

Nedåtpil

Flytta fokus till föregående kort

Uppil

Visa vald grupp eller avsnitt

Högerpil

Dölj vald grupp eller avsnitt

Vänsterpil

Flytta aktuellt kort uppåt i händelseförloppet

Alternativ+Skift+Uppil

Flytta aktuellt kort nedåt i händelseförloppet

Alternativ+Skift+Nedpil

Spela upp en Sway på en Mac

När du trycker på knappen Spela upp kan du använda följande kommandon för att navigera.

Om du vill

Tryck på

Gå till föregående bild

Vänsterpil

Gå till nästa bild

Högerpil

Avsluta bildspel

Esc eller Alternativ+Vänsterpil

Visa en jämförelse på en Mac-dator

När du spelar upp en Sway som innehåller en jämförelse kan använda följande kommandon för att styra avdelarlinjen.

Om du vill

Tryck på

Flytta fokus till avdelarlinjen

Tabb

Stegvis åt vänster

Vänsterpil

Stegvis åt höger

Högerpil

Pixel för pixel åt vänster

Alternativ+Vänsterpil

Pixel för pixel åt höger

Alternativ+Högerpil

Fäst till vänster

Kommando+Vänsterpil

Fäst till höger

Kommando+Högerpil

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×