Kortkommandon i Publisher

Ibland kan du arbeta fortare genom att låta fingrarna vara kvar på tangentbordet och inte växla till musen eller pekplattan. Du använder säkert redan kortkommandon som Ctrl + C för Kopiera och Ctrl + S för Spara, men du kanske inte känner till så många andra genvägar. De följer här:

I den här artikeln

Nya genvägar

Figur- och bildeffekter

figureffekter

Bildeffekter

Texteffekter

Listruta för Textfyllning

Listruta för Textkontur

Listruta för Texteffekter

Skapa, öppna, stänga eller spara en publikation

Skapa, öppna och stänga en publikation

Redigera eller formatera text eller objekt

Redigera eller formatera text

Kopiera textformat

Kopiera, klippa ut, klistra in eller ta bort text eller objekt

Ångra eller göra om en åtgärd

Finjustera ett objekt

Lagra objekt

Fästa objekt

Markera eller gruppera objekt

Arbeta med sidor

Markera eller infoga sidor

Gå mellan sidor

Använda huvudsidan

Visa eller dölja gränser eller stödlinjer

Zooma

Skriva ut en publikation

Använda Förhandsgranska

Skriva ut en publikation

Infoga hyperlänkar

Skicka e-post

Automatisera aktiviteter

Arbeta med makron

Arbeta med Visual Basic

Tangentbordsgenvägar i menyfliksområdet

Dessa genvägar infördes med menyfliksområdet i Publisher. Vissa flikar är sammanhangsberoende och visas endast när du har infogat eller markerat ett objekt, till exempel en figur eller en tabell. Genvägar med dubbla bokstäver gör det möjligt att använda tangentbordsgenvägar med sammanhangsbaserade flikar.

Nya tangentbordsgenvägar, med dubbla bokstäver, som öppnar fliken Ritverktyg.

Använd dessa genom att först markera objektet och sedan trycka på Alt. Tryck på genvägen på två bokstäver för sammanhangsmenyn och tryck sedan på återstående tangenter om det finns några. Exempel: Öppna menyn Figureffekter och lägg till en skugga i en figur genom att markera figuren och trycka på Alt, JD för att öppna fliken RitverktygFormat, SE för att öppna menyn Figureffekter, S för att välja Skuggningsgalleri, och flytta dig sedan med tabbtangenten igenom skuggningsalternativen och använd skuggan på figuren.

Figur- och bildeffekter

Figureffekter

Om du vill

Trycker du på

Öppna menyn Figureffekter

Alt, JD, SE

Öppna galleriet Figureffekter – Skuggning

Alt, JD, SE, S - flytta dig sedan med tabb-tangenten mellan alternativen

Öppna galleriet Figureffekter – Reflektion

Alt, JD, SE, R - flytta dig sedan med tabb-tangenten mellan alternativen

Öppna galleriet Figureffekter – Ljussken

Alt, JD,SE,G- flytta dig sedan med tabb-tangenten mellan alternativen

Öppna galleriet Figureffekter – Mjuka kanter

Alt, JD,SE,E - flytta dig sedan med tabb-tangenten mellan alternativen

Öppna galleriet Figureffekter – Fasning

Alt, JD,SE,B - flytta dig sedan med tabb-tangenten mellan alternativen

Öppna galleriet Figureffekter – 3D-rotation

Alt, JD,SE,D - flytta dig sedan med tabb-tangenten mellan alternativen

Öppna galleriet Figurformat

Alt, JD,ST - flytta dig sedan med tabb-tangenten mellan alternativen

Bildeffekter

Om du vill

Trycker du på

Öppna menyn Bildeffekter

Alt, JP,PE

Öppna galleriet Bildeffekter – Skuggning

Alt, JP,PE,S - flytta dig sedan med tabb-tangenten mellan alternativen

Öppna galleriet Bildeffekter – Reflektion

Alt, JP,PE,R - flytta dig sedan med tabb-tangenten mellan alternativen

Öppna galleriet Bildeffekter – Ljussken

Alt, JP,PE,G - flytta dig sedan med tabb-tangenten mellan alternativen

Öppna galleriet Bildeffekter – Mjuka kanter

Alt, JP,PE,E - flytta dig sedan med tabb-tangenten mellan alternativen

Öppna galleriet Bildeffekter – Fasning

Alt, JP,PE,B - flytta dig sedan med tabb-tangenten mellan alternativen

Öppna galleriet Bildeffekter – 3D-rotation

Alt, JP,PE,D - flytta dig sedan med tabb-tangenten mellan alternativen

Öppna galleriet Bildformat

Alt, JP,K - flytta dig sedan med tabb-tangenten mellan alternativen

Radera Bildformat

Alt, JP,K,C

Texteffekter

Listruta för Textfyllning

Om du vill

Trycker du på

Öppna listruta för Textfyllning

Alt, JX,TI

Ingen fyllning

Alt, JX,TI,N - flytta dig sedan med tabb-tangenten mellan alternativen

Fler fyllningsfärger…

Alt, JX,TI,M - flytta dig sedan med tabb-tangenten mellan alternativen

Fyllningseffekter…

Alt, JX,TI,F - flytta dig sedan med tabb-tangenten mellan alternativen

Nyanser

Alt, JX,TI,T - flytta dig sedan med tabb-tangenten mellan alternativen

Exempelteckenfärg

Alt, JX,TI,S

Listruta för Textkontur

Om du vill

Trycker du på

Öppna listrutan för Textkontur

Alt ,JX,TO

Ingen kontur

Alt ,JX,TO,N

Fler konturfärger…

Alt, JX,TO,M - flytta dig sedan med tabb-tangenten mellan alternativen

Kontureffekter…

Alt. JX.TO.O - flytta dig sedan med tabb-tangenten mellan alternativen

Exempellinjefärg

Alt, JX,TO,S - flytta dig sedan med tabb-tangenten mellan alternativen

Tjocklek

Alt, JX,TO,W - flytta dig sedan med tabb-tangenten mellan alternativen

Streck

Alt, JX,TO,D - flytta dig sedan med tabb-tangenten mellan alternativen

Listruta för Texteffekter

Om du vill

Trycker du på

Öppna listrutan för Texteffekter

Alt, JX,TE

Skuggning

Alt, JX, TE,S - flytta dig sedan med tabb-tangenten mellan alternativen

Reflektion

Alt, JX, TE,R - flytta dig sedan med tabb-tangenten mellan alternativen

Ljussken

Alt, JX, TE,G - flytta dig sedan med tabb-tangenten mellan alternativen

Fasning

Alt, JX, TE,B - flytta dig sedan med tabb-tangenten mellan alternativen

Överst på sidan

Skapa, öppna, stänga eller spara en publikation

Skapa, öppna och stänga en publikation

Om du vill

Trycker du på

Öppna ett nytt Publisher-fönster.

CTRL+N

Visa dialogrutan Öppna publikation.

CTRL+O

Stänga den aktuella publikationen.

CTRL+F4 eller CTRL+W

Visa dialogrutan Spara som

CTRL+S

Överst på sidan

Redigera eller formatera text eller objekt

Redigera eller formatera text

Om du vill

Trycker du på

Visa åtgärdsfönstret Sök och ersätt med alternativet Sök markerat

F3 eller CTRL+F eller SKIFT+F4

Visa åtgärdsfönstret Sök och ersätt med alternativet Ersätt markerat

CTRL+H

Kontrollera stavning

F7

Visa åtgärdsfönstret Synonymer.

SKIFT+F7

Visa åtgärdsfönstret Referensinformation

ALT + klicka på ett ord

Markera all text. Om markören är i en textruta markeras all text i den aktuella artikeln. Om markören inte finns i en textruta markeras alla objekt på en sida.

CTRL+A

Göra texten fet

CTRL+F

Kursivera text.

CTRL+K

Stryka under texten

CTRL+U

Ändra text till kapitäler, eller ändra text från kapitäler till versaler och gemener.

CTRL+SKIFT+K

Öppna dialogrutan Teckensnitt.

CTRL+SKIFT+F

Kopiera formatering

CTRL+SKIFT+C

Klistra in formatering.

CTRL+SKIFT+V

Aktivera eller inaktivera Specialtecken.

CTRL+SKIFT+Y

Ändra teckenformatering till den aktuella formatmallen.

CTRL+BLANKSTEG

Använda eller ta bort nedsänkt formatering.

CTRL+=

Använda eller ta bort upphöjd formatering.

CTRL+SKIFT+=

Öka avståndet mellan bokstäver i ett ord (kerning).

CTRL+SKIFT+]

Minska avståndet mellan bokstäver i ett ord (kerning).

CTRL+SKIFT+[

Öka teckenstorleken med 1,0 punkter.

CTRL+]

Minska teckenstorleken med 1,0 punkter.

CTRL+[

Öka till nästa storlek i rutan Teckenstorlek

CTRL+SKIFT+>

Minska till nästa storlek i rutan Teckenstorlek

CTRL+SKIFT+<

Centrera ett stycke.

CTRL+E

Justera ett stycke till vänster.

CTRL+L

Justera ett stycke till höger.

CTRL+R

Justera ett stycke på båda sidorna (marginaljusterat).

CTRL+J

Fördela ett stycke vågrätt.

CTRL+SKIFT+D

Ställa in dagstidningsjustering för ett stycke (endast östasiatiska språk).

CTRL+SKIFT+J

Visa dialogrutan Avstavning.

CTRL+SKIFT+H

Fyll i aktuell tid

ALT+SKIFT+T

Fyll i dagens datum

ALT+SKIFT+D

Infoga aktuellt sidnummer

ALT+SKIFT+P

Förhindra att ordet avstavas om det är i slutet av en rad.

CTRL+SKIFT+0 (noll)

Kopiera textformat

Om du vill

Trycker du på

Kopiera formatering från den markerade texten.

CTRL+SKIFT+C

Tillämpa kopierad formatering på text

CTRL+SKIFT+V

Kopiera, klippa ut, klistra in eller ta bort text eller objekt

Om du vill

Trycker du på

Kopiera den markerade texten eller objektet.

CTRL+C eller CTRL+INSERT

Klippa ut den markerade texten eller objektet.

CTRL+X eller SKIFT+DELETE

Klistra in texten eller objektet.

CTRL+V eller SKIFT+INSERT

Ta bort det valda objektet.

DEL eller CTRL+SKIFT+X

Ångra eller göra om en åtgärd

Om du vill

Trycker du på

Ångra din senaste åtgärd.

CTRL+Z eller ALT+BACKSTEG

Göra om din senaste åtgärd.

CTRL+Y eller F4

Finjustera ett objekt

Om du vill

Trycker du på

Finjustera ett markerat objekt uppåt, nedåt, till vänster eller till höger.

Piltangenterna

Flytta det valda objektet uppåt, nedåt, till vänster eller till höger om det valda objektet har en markör i dess text.

ALT+piltangenterna

Placera objekt i lager

Om du vill

Trycker du på

Placera objekt främst.

ALT+F6

Placera objekt längst bak.

ALT+SKIFT+F6

Fästa objekt

Om du vill

Trycker du på

Aktivera eller inaktivera Fäst vid stödlinjer

F10, SKIFT+R, SKIFT+S, SKIFT+M

Markera eller gruppera objekt

Om du vill

Trycker du på

Markera alla objekt på sidan (om markören är i en textruta markeras all text i en artikel)

CTRL+A

Gruppera markerade objekt, eller dela upp grupperade objekt.

CTRL+SKIFT+G

Ta bort markeringen från text

ESC

Ta bort markeringen från ett valt objekt

ESC

Markera objektet i gruppen – om objektet innehåller markerad text

ESC

Överst på sidan

Arbeta med sidor

Markera eller infoga sidor

Om publikationen visas med vyn Två sidor gäller dessa kommandon för det markerade tvåsidiga uppslaget. I annat fall gäller kommandona endast den markerade sidan.

Om du vill

Trycker du på

Visa dialogrutan Gå till sida.

F5 eller CTRL+G

Infoga en sida eller ett tvåsidigt uppslag. Om du skapar ett nyhetsbrev, öppnas dialogrutan Infoga publikationstyp sidor.

CTRL+SKIFT+N

Infoga en dubblettsida efter den markerade sidan.

CTRL+SKIFT+U

Gå mellan sidor

Om du vill

Trycker du på

Visa dialogrutan Gå till sida.

F5 eller CTRL+G

Gå till nästa sida.

CTRL+PAGE DOWN

Gå till föregående sida

CTRL+PAGE UP

Växla mellan aktuell sida och huvudsida.

CTRL+M

Använda huvudsidan

Om du vill

Trycker du på

Växla mellan aktuell sida och huvudsida.

Ctrl+M

Visa eller dölja kantlinjer eller stödlinjer

Om du vill

Trycker du på

Aktivera eller inaktivera Gränser .

CTRL+SKIFT+O

Aktivera eller inaktivera Vågrät riktlinje (inte tillgängligt i webbvy)

CTRL+F7

Aktivera eller inaktivera Lodrät riktlinje (endast östasiatiska språk – inte tillgängligt i webbvy)

CTRL+SKIFT+F7

Zooma

Om du vill

Trycker du på

Växla mellan den aktuella vyn och verklig storlek.

F9

Zooma så att helsida visas.

CTRL+SKIFT+L

Överst på sidan

Skriva ut

Använda Förhandsgranska

De här tangentbordsgenvägarna är tillgängliga när du är i vyn Utskrift och påverkar förhandsgranskningsfönstret.

Om du vill

Trycker du på

Växla mellan den aktuella vyn och verklig storlek.

F9

Rulla uppåt eller nedåt

Uppil eller nedpil

Rulla till höger eller till vänster .

Vänsterpil eller högerpil

Rulla upp stegvis.

PAGE UP eller CTRL+UPPÅTPIL

Rulla ned stegvis.

PAGE DOWN eller CTRL+NEDÅTPIL

Rulla till vänster stegvis.

CTRL+VÄNSTERPIL

Rulla till höger stegvis.

CTRL+HÖGERPIL

Rulla till sidans övre vänstra hörn.

HOME

Rulla till sidans nedre högra hörn.

END

Visa dialogrutan Gå till sida.

F5 eller CTRL+G

Gå till föregående sida

CTRL+PAGE UP

Gå till nästa sida.

CTRL+PAGE DOWN

Gå till nästa fönster (om du har flera publikationer öppna)

CTRL+F6

Avsluta Förhandsgranska och visa vyn Utskrift

CTRL+P

Avsluta förhandsgranskning.

ESC

Skriva ut en publikation

Om du vill

Trycker du på

Öppna dialogrutan Utskrift.

CTRL+P

Överst på sidan

Arbeta med webbsidor och e-post

Infoga hyperlänkar

Om du vill

Trycker du på

Visa dialogrutan Infoga hyperlänk (kontrollera att markören är i en textruta)

CTRL+I

Skicka e-post

När du har valt Skicka som meddelande (Arkiv > Dela > E-post) kan du använda följande tangentbordsgenvägar.

Viktigt!: Outlook måste vara öppet innan du kan skicka e-postmeddelanden. Om Outlook inte är öppet sparas meddelandet i mappen Utkorgen.

Om du vill

Trycker du på

Skicka aktuell sida eller publikation.

ALT+S

Öppna Adressbok (markören måste vara i meddelandehuvudet)

CTRL+SKIFT+B

Öppna Kontrollera layout (markören måste vara i meddelandehuvudet)

ALT+K

Kontrollera namnen på raderna Till, Kopia och Hemlig kopia (markören måste vara i meddelandehuvudet)

CTRL+I

Öppna Adressbok med rutan Till markerad (markören måste vara i meddelandehuvudet)

ALT+. (punkt)

Öppna Adressbok med rutan Kopia markerad (markören måste vara i meddelandehuvudet)

ALT+C

Öppna Adressbok med rutan Hemlig kopia markerad (markören måste vara i meddelandehuvudet och fältet Hemlig kopia måste vara synligt)

ALT+B

Gå till rutan Ämne.

ALT+J

Öppna dialogrutan Alternativ för meddelanden i Outlook

ALT+P

Öppna dialogrutan Anpassad för att skapa en e-postmeddelandeflagga (markören måste vara i meddelandehuvudet)

CTRL+SKIFT+G

Flytta markören till nästa fält i meddelandehuvudet (markören måste vara i meddelandehuvudet)

TABB

Flytta markören till föregående fält i meddelandehuvudet.

SKIFT+TABB

Växla mellan insättningspunkten i meddelandehuvudet och knappen Skicka i verktygsfältet Skicka e-post

CTRL+TABB

Öppna Adressboken när markören står i meddelandehuvudet.

CTRL+SKIFT+B

Överst på sidan

Automatisera aktiviteter

Arbeta med makron

Om du vill

Trycker du på

Visa dialogrutan Makron.

ALT+F8

Arbeta med Visual Basic

Om du vill

Trycker du på

Visa Visual Basic-redigeraren.

ALT+F11

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×