Kortkommandon i Outlook på webben

De tangentbordsgenvägar som beskrivs i den här artikeln refererar till amerikansk tangentbordslayout. Layouten av tangenter på andra tangentbord kanske inte exakt motsvarar tangenterna på ett amerikanskt tangentbord.

I inställningarna för Outlook på webben kan du välja den version av tangentbordsgenvägar som du är mest van vid. Den här artikeln innehåller information om de tangentbordsgenvägar som är tillgängliga om du väljer Outlook som den version av genvägar du vill använda.

Meddelanden: 

  • Tryck på frågetecknet (?) på tangentbordet om du vill se en fullständig lista med tangentbordsgenvägar som är tillgängliga i den version som du väljer när du använder Outlook på webben.

  • De tangentbordsgenvägar som är tillgängliga för Outlook på webben är samma genvägar som finns på Outlook.com.

Vanliga tangentbordsgenvägar

Följande tangentbordsgenvägar är de som ofta används av personer som valt Outlook-versionen av tangentbordsgenvägar i Outlook på webben .

Om du vill...

... så trycker du på ...

Skapa ett nytt e-postmeddelande eller objekt

Ctrl+N eller N

Ta bort ett meddelande eller objekt

Del

Vidarebefordra ett meddelande

Ctrl+Skift+F eller Skift+F

Växla till Kalendern

Ctrl+Skift+2

Svara alla på ett e-postmeddelande

Ctrl+Skift+R eller Skift+R

Svara på ett e-postmeddelande

Ctrl+R eller R

Söka

Alt+Q

Skicka ett e-postmeddelande

Ctrl+Retur

Gå till E-post, Kalender, Kontakter och Uppgifter

Du kan komma åt olika funktioner och funktioner för Outlook på webben via vanliga kommandon och knappar i navigeringsfälten, eller använda en mängd olika kortkommandon. Vi har delat in kortkommandona i olika kategorier för att underlätta för dig.

Diverse kortkommandon

Du kan använda en kombination av tangenter för att navigera bland objekten som visas längst upp i Outlook på webben-fönstret.

  • Använd HÖGERPIL och VÄNSTERPIL för att växla mellan E-post, Kalender, Kontakter och Uppgifter.

  • Använd tangenten Tabb för att förflytta dig till din information, Alternativ, Sök och Hjälp.

  • Tryck på Retur för att gå till ett område som du markerat.

Tryck på Esc om du vill stänga öppna formulär eller dialogrutor. Om du gör det kan det dock hända att inte all information du lägger till i formuläret eller dialogrutan sparas.

Tangentbordsgenvägar för allmänna åtgärder

Nu när du har lärt dig vilka tangenter du använder för att flytta runt i Outlook på webben, är här tangentbordsgenvägar för att hjälpa dig att utföra vissa grundläggande åtgärder.

Tangentbordsgenväg

Åtgärd

Ctrl+N eller N

Skapa ett nytt objekt av samma typ som den modul du befinner dig i. Till exempel ett nytt möte i Kalender.

E

Flytta e-post till mappen Arkiv.

Alt+Q

Gå till rutan Sök.

Ctrl+F6

Navigera från ett område till ett annat. Det här är den översta navigeringsnivån.

Meddelanden: 

  • När du kommer till det området som du vill använda, kan du bläddra till önskat objekt med hjälp av Tabb och piltangenterna och sedan trycka på Retur om du vill utföra en åtgärd på det objektet.

  • I E-post kan du växla mellan navigeringsfältet, personlig status, nya objekt, mappar och läsfönstret med hjälp av Ctrl+F6.

Snabbmenytangenten (eller Skift+F10)

Detta motsvarar att högerklicka för att välja ett alternativ. Snabbmenytangenten sitter till höger om blankstegstangenten på Windows-kompatibla tangentbord.

Retur

Markera ett meddelande, ett kalenderobjekt, en kontakt eller en uppgift och öppna det markerade alternativet i ett nytt fönster.

Kortkommandon för textredigering

Du kommer att märka att kortkommandona för textredigering i Outlook på webben är desamma som de som används i andra Microsoft-produkter.

Tangentbordsgenväg

Åtgärd

Ctrl+C

Kopiera markeringen och överför den till Urklipp.

Ctrl+X

Klipp ut den markerade texten.

Backsteg

Ta bort den markerade texten eller tecknen till vänster om markören.

Ctrl+Backsteg

Ta bort ordet till vänster om markören, men inte blanksteget före ordet.

Ctrl+K

Visa rutan för att infoga en hyperlänk.

Ctrl+V

Klistra in innehållet från Urklipp på den aktuella platsen.

Ctrl+Y

Ångra den senaste åtgärden.

Ctrl+Z

Upprepa den senaste åtgärden.

Insert

Växla mellan att infoga och skriva över text.

Kortkommandon för textformat

Du kanske är bekant med kortkommandona för textformat i Outlook på webben. Microsoft har standardiserade kortkommandon för textformat i många av sina produkter.

Tangentbordsgenväg

Åtgärd

Ctrl+F

Använda fetstilt textformat.

Ctrl+K

Använda kursivt textformat.

Ctrl+U

Använda understrykning.

E-post

Kortkommandon för mapplista

Här är de vanligaste kortkommandona som används med en mapplista.

Tangentbordsgenväg

Åtgärd

Vänsterpil

Dölj den markerade mappen.

Högerpil

Expandera den markerade mappen.

F2

Byt namn på mappen

Kortkommandon för meddelandelistor och läslistor

Här är kortkommandon som kan användas för att utföra samma åtgärd oavsett om du arbetar i en meddelandelista eller en läslista.

Tangentbordsgenväg

Åtgärd

Insert

Tillämpa standardflaggan på den markerade konversationen eller meddelandet utan att visa flaggmenyn.

Obs!: Om en konversation eller ett meddelande redan har flaggats, så markeras konversationen eller meddelandet som Slutfört med Insert. Det här fungerar även när flera konversationer eller meddelanden är markerade.

Esc

Avbryta en sökning.

Obs!: Om snabbmenyn visas, så stängs snabbmenyn med hjälp av Esc, men sökningen avbryts inte.

Delete

Ta bort markerade meddelanden eller objekt.

Ctrl+Q eller Q

Markera den valda konversationen eller det valda meddelandet som läst.

Ctrl+U eller U

Markera den valda konversationen eller det valda meddelandet som oläst.

Skift+Delete

Ta bort det markerade meddelandet eller objektet permanent.

Kortkommandon för meddelandelista

Kortkommandon använder ofta samma tangentnamn eller samma kombination av tangenter. Men de åtgärder som utförs kan skilja sig åt beroende på vilket område du arbetar i. Kortkommandona som anges nedan används i meddelandelistor.

Tangentbordsgenväg

Åtgärd

Esc

Avbryta en sökning.

Obs!: Om snabbmenyn visas, så stängs snabbmenyn med hjälp av Esc, men sökningen avbryts inte.

Skift+Nedåtpil

Markera aktuellt meddelande och nästa meddelande i listan. Använd det här alternativet för att markera flera intilliggande meddelanden.

Skift+Uppåtpil

Markera aktuellt meddelande och föregående meddelande i listan. Använd det här alternativet för att markera flera intilliggande meddelanden.

Home eller Ctrl+Home

Markera det första meddelandet i mappen.

Page Down

Markera det första meddelandet på nästa sida om meddelandelistan innehåller två eller fler sidor.

Page Up

Markera det första meddelandet på föregående sida om meddelandelistan innehåller två eller fler sidor.

End eller Ctrl+End

Markera det sista meddelandet i en mapp.

Kortkommandon för läslista

Vilken åtgärd som utförs med hjälp ett visst kortkommando kan skilja sig beroende på vilket område du arbetar i, trots att det använder välbekanta tangentnamn och tangentkombinationer. Nedan anges kortkommandon som används i läslistor.

Tangentbordsgenväg

Åtgärd

Esc

Stäng ett nytt meddelande

Ctrl+N eller N

Skapa ett nytt meddelande.

Ctrl+Skift+F eller Skift+F

Vidarebefordra ett markerat meddelande.

End eller Ctrl+End

Gå längst ned i en konversation eller ett meddelande.

Home eller Ctrl+Home

Gå högst upp i en konversation eller ett meddelande.

Page Down

Bläddra nedåt en sida om konversationen eller meddelandet innehåller två eller fler sidor.

Page Up

Bläddra uppåt en sida om konversationen eller meddelandet innehåller två eller fler sidor.

Ctrl+R eller R

Skicka ett svar på det markerade meddelandet.

Ctrl+Skift+R eller Skift+R

Skicka ett svar till avsändaren och alla mottagare av det markerade meddelandet.

Ctrl+Retur

Skicka ett meddelande.

Kalender

Kortkommandona som anges nedan kan användas när du arbetar i en kalendervy.

Tangentbordsgenväg

Åtgärd

Ctrl+N

Skapa ett nytt kalenderobjekt.

Del

Ta bort det markerade objektet

Ctrl+Skift+2

Gå till kalendern.

Skift+Högerpil

Gå till nästa tidsperiod. Om du till exempel visar månadsvy går du med Ctrl+Högerpil till nästa månad.

Skift+Vänsterpil

Gå till föregående tidsperiod. Om du till exempel visar månadsvy går du med Ctrl+Vänsterpil till föregående månad.

Skift+Alt+Y

Gå till i dag

Ctrl+F6

Gå till ett annat område i kalendern.

Tabb

Gå till nästa händelse eller område i den aktuella vyn.

Skift+Tabb

Gå till en föregående händelse eller ett område i den aktuella vyn.

Retur

Öppna det markerade objektet

Skift+Alt+1

Växla till dagsvy.

Skift+Alt+3

Växla till vy med hel vecka.

Skift+Alt+4

Växla till månadsvy.

Skift+Alt+2

Växla till vyn Arbetsvecka.

Kalenderformulär

Tangentbordsgenväg

Åtgärd

Ctrl+S

Spara en avtalad tid.

Ctrl+RETUR eller Alt + S

Skicka ett möte.

Uppgifter

Arbeta dig igenom dina uppgifter med hjälp av vissa grundläggande kortkommandon.

Tangentbordsgenväg

Åtgärd

Ctrl+N

Skapa en ny uppgift.

Del

Ta bort det markerade objektet

Page Down

Markera det första objektet på nästa sida om listan är mer än två sidor lång.

Page Up

Markera det första objektet på föregående sida om listan är mer än två sidor lång.

Home

Markera det första objektet i listan.

End

Markera det sista objektet i listan.

Nedåtpil

Markera nästa objekt i listan.

Uppil

Markera föregående objekt i listan.

Närliggande avsnitt

Kortkommandon för Outlook.com

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×