Kortkommandon i Outlook på webben

De tangentbordsgenvägar som beskrivs i den här artikeln refererar till amerikansk tangentbordslayout. Layouten av tangenter på andra tangentbord kanske inte exakt motsvarar tangenterna på ett amerikanskt tangentbord.

Vanliga kortkommandon

I tabellen nedan visas de vanligaste kortkommandona i Outlook:

Om du vill...

... så trycker du på ...

Lägga till en bilaga

ALT, sedan H, och sedan AF samtidigt

Fetstil

Ctrl+F

Stänga meddelandet

Esc

Kopiera

Ctrl+C

Skapa ett nytt e-postmeddelande

Ctrl+N

Skapa ett nytt objekt

Ctrl+N

Ta bort ett meddelande eller objekt

Del

Vidarebefordra ett meddelande

Ctrl+F

Vidarebefordra e-post som en bifogad fil

Ctrl+Alt+F

Växla till Kalendern

Ctrl+2

Infoga en fil

 • ALT + N, sedan AF samtidigt för att infoga filen i ett nytt meddelande

 • ALT + N, sedan AM samtidigt för att infoga Outlook-objektet i ett nytt meddelande

 • ALT + N, sedan AA samtidigt för att infoga visitkortet i ett nytt meddelande

 • ALT + N, sedan AA samtidigt för att infoga kalendern i ett nytt meddelande

Flytta till mapp

Ctrl+Skift+B

Öppna

Retur

Läsa ett e-postmeddelande

Retur

Svara alla på ett e-postmeddelande

Ctrl+Skift+R

Svara på ett e-postmeddelande

Ctrl+R

Söka

Ctrl+E

Skicka ett e-postmeddelande

Alt+S

Skicka/ta emot

F9

Gå till E-post, Kalender, Kontakter och Uppgifter

Du kan komma åt olika funktioner och funktioner för Outlook via vanliga kommandon och knappar i navigeringsfälten, eller använda en mängd olika kortkommandon. Vi har delat in kortkommandona i olika kategorier för att underlätta för dig.

Diverse kortkommandon

Du kan använda en kombination av tangenter för att navigera bland objekten som visas längst upp i Outlook Web App-fönstret.

 • Använd HÖGERPIL och VÄNSTERPIL för att växla mellan E-post, Kalender, Kontakter och Uppgifter.

 • Använd tangenten Tabb för att förflytta dig till din information, Alternativ, Sök och Hjälp.

 • Använd RETUR för att gå till ett område som du markerat.

Tryck på Esc om du vill stänga öppna formulär eller dialogrutor. Om du gör det kan det dock hända att inte all information du lägger till i formuläret eller dialogrutan sparas.

Kortkommandon för grundläggande navigering

Oavsett om du arbetar i en e-postmapp eller med din lista över e-postmeddelanden, så finns det vanliga kortkommandon du kan använda för att navigera bland.

Tangentbordsgenväg

Åtgärd

Nedåtpil

Bläddra nedåt i en lista eller rulla nedåt i ett fönster.

Ctrl+Skift+B

Navigera till mapp

Tabb

Gå till nästa område eller objekt.

Skift+Tabb

Gå till föregående område eller objekt.

Uppil

Bläddra uppåt i en lista eller rulla uppåt i ett fönster.

Kortkommandon för allmänna åtgärder

Nu när du har lärt dig de grundläggande tangentkommandona för navigering, så följer några kortkommandon som du kan använda för att utföra vissa grundläggande åtgärder.

Tangentbordsgenväg

Åtgärd

Esc

Stänga ett objekt.

Ctrl+N eller N

Skapa ett nytt objekt av samma typ som den aktuella mappen.

Fler alternativ

 • Ctrl+Skift+K för att skapa en ny uppgift.

 • Ctrl+Skift+M för att skapa ett nytt e-postmeddelande.

 • Ctrl+Skift+A för att skapa en ny avtalad tid.

 • Ctrl+Skift+Q för att skapa ett nytt möte.

 • Ctrl+Skift+C för att skapa en ny kontakt.

E

Skapa en arkivmapp om ingen sådan redan konfigurerats. Flytta sedan e-postmeddelanden till arkivmappen genom att trycka på E på markerade meddelanden.

ALT+Q eller Ctrl+E eller Ctrl+Alt+A eller F3

Gå till sökrutan.

Ctrl+F6

Navigera från ett område till ett annat. Det här är den översta navigeringsnivån.

Meddelanden: 

 • När du kommer till det området som du vill använda, kan du bläddra till önskat objekt med hjälp av piltangenterna och sedan trycka på RETUR om du vill utföra en åtgärd på det objektet.

 • I E-post kan du växla mellan navigeringsfältet, personlig status, nya objekt, mappar och läsfönstret med hjälp av Ctrl+F6.

Snabbmenytangenten

Motsvarar högerklickning, och används för att välja ett alternativ. Tangenten sitter till höger om blankstegstangenten på Windows-kompatibla tangentbord.

Retur

Markera ett meddelande, ett kalenderobjekt, en kontakt eller en uppgift och öppna det markerade alternativet i ett nytt fönster.

F9

Skicka/ta emot meddelanden.

Fler alternativ

 • Definiera grupper för skicka/ta emot med Ctrl+Alt+S.

 • Starta Skicka/ta emot med Ctrl+M.

 • Starta Skicka/ta emot för den aktuella mappen och hämta fullständiga objekt (meddelandehuvuden, objekt samt bifogade filer) med Skift+F9.

Kortkommandon för textredigering

Du kommer att märka att kortkommandona för textredigering i Outlook är desamma som de som används i andra Microsoft-produkter.

Tangentbordsgenväg

Åtgärd

Ctrl+C

Kopiera markeringen till Urklipp.

Ctrl+X

Klippa ut markeringen till Urklipp.

Backsteg

Ta bort markeringen eller tecknen till vänster om markören.

Ctrl+Backsteg

Ta bort ordet till vänster om markören, men inte blanksteget före ordet.

Ctrl+L

Visa dialogrutan Hyperlänktext.

Ctrl+V

Klistra in innehållet i Urklipp på den aktuella platsen.

Ctrl+Y

Gör om den senaste åtgärden.

Ctrl+Z

Ångra den senaste åtgärden.

Insert

Växla mellan att infoga och skriva över text.

Kortkommandon för textformat

Du kanske är bekant med kortkommandona för textformat i Outlook. Microsoft har standardiserade kortkommandon för textformat i många av sina produkter.

Tangentbordsgenväg

Åtgärd

Ctrl+F

Använda fetstilt textformat.

Ctrl+K

Använda kursivt textformat.

Ctrl+U

Använda understrykning.

E-post

Kortkommandon för mapplista

Här är de vanligaste kortkommandona som används med en mapplista.

Tangentbordsgenväg

Åtgärd

Vänsterpil

Dölj den markerade mappen.

Högerpil

Visa den markerade mappen.

F2

Ändra namn på den markerade mappen.

Kortkommandon för meddelandelistor och läslistor

Här är kortkommandon som kan användas för att utföra samma åtgärd oavsett om du arbetar i en meddelandelista eller en läslista.

Tangentbordsgenväg

Åtgärd

Insert

Tillämpa standardflaggan på markerade konversationer eller meddelanden utan att visa flaggmenyn.

Obs!: Om en konversation eller ett meddelande redan har flaggats, så markeras konversationen eller meddelandet som Slutfört med Insert. Det här fungerar även när flera konversationer eller meddelanden är markerade.

Esc

Avbryta en sökning.

Obs!:  Om snabbmenyn visas, så stängs snabbmenyn med hjälp av Esc, men sökningen avbryts inte.

Del eller Ctrl+D

Ta bort markerade meddelanden eller objekt.

Ctrl+Q eller Q

Markera markerade konversationer eller meddelanden som lästa.

Ctrl+U eller U

Markera markerade konversationer eller meddelanden som olästa.

Skift+Del eller Skift+D

Ta bort markerade meddelanden eller objekt permanent.

Kortkommandon för meddelandelista

Kortkommandon använder ofta samma tangentnamn eller samma kombination av tangenter. Men de åtgärder som utförs kan skilja sig åt beroende på vilket område du arbetar i. Kortkommandona som anges nedan används i meddelandelistor.

Tangentbordsgenväg

Åtgärd

Esc

Avbryta en sökning.

Obs!: Om snabbmenyn visas, så stängs snabbmenyn med hjälp av Esc, men sökningen avbryts inte.

Skift+Nedåtpil

Markera det aktuella meddelandet och nästa meddelande i listan. Används för att markera flera intilliggande meddelanden.

Skift+Uppåtpil

Markera det aktuella meddelandet och föregående meddelanden i listan. Används för att markera flera intilliggande meddelanden.

Home eller Ctrl+Home

Markera det första meddelandet i mappen.

Page Down

Markera det första meddelandet på nästa sida om meddelandelistan innehåller två eller fler sidor.

Page Up

Markera det första meddelandet på föregående sida om meddelandelistan innehåller två eller fler sidor.

End eller Ctrl+End

Markera det sista meddelandet i mappen.

Kortkommandon för läslista

Vilken åtgärd som utförs med hjälp ett visst kortkommando kan skilja sig beroende på vilket område du arbetar i, trots att det använder välbekanta tangentnamn och tangentkombinationer. Nedan anges kortkommandon som används i läslistor.

Tangentbordsgenväg

Åtgärd

Esc

Stänga ett nytt meddelande.

Ctrl+N eller N

Skapa ett nytt meddelande.

Ctrl+Skift+F

Vidarebefordra det markerade meddelandet.

End eller Ctrl+End

Gå längst ned i konversationen eller meddelandet.

Home eller Ctrl+Home

Gå längst upp i konversationen eller meddelandet.

Page Down

Bläddra nedåt en sida om konversationen eller meddelandet innehåller två eller fler sidor.

Page Up

Bläddra uppåt en sida om konversationen eller meddelandet innehåller två eller fler sidor.

Ctrl+R eller Ctrl+Skift+R eller R

Svara på det markerade meddelandet.

Ctrl+Skift+C

Svara på det markerade meddelandet via snabbmeddelande.

Ctrl+Skift+R

Svara avsändaren och alla mottagare av det markerade meddelandet.

Alt+S

Skicka ett meddelande.

Kalender

Kortkommandona som anges nedan kan användas när du arbetar i en kalendervy.

Tangentbordsgenväg

Åtgärd

Ctrl+N

Skapa ett nytt kalenderobjekt.

Ctrl+Skift+A

Skapa en ny avtalad tid.

Ctrl+Skift+Q

Skapa en ny mötesförfrågan.

Del

Ta bort markerat objekt.

Ctrl+2

Växla till Kalendern.

ALT+N och sedan AA samtidigt

Gå till kalenderns månadsvy.

Skift+Högerpil

Gå till nästa tidsperiod. Om du t.ex. är i en månadsvy, så går du till nästa månad med Ctrl+högerpil.

Skift+Vänsterpil

Gå till föregående tidsperiod. Om du t.ex. är i en månadsvy, så går du till föregående månad med Ctrl+vänsterpil.

Skift+Alt+Y

Gå till i dag

Ctrl+F6

Gå till ett annat område i kalendern.

Tabb

Gå till nästa händelse eller område i den aktuella vyn.

Skift+Tabb

Gå till föregående händelse eller område i den aktuella vyn.

Retur

Öppna ett markerat objekt.

Skift+Alt+1

Växla till dagsvy.

Skift+Alt+3

Växla till vy med hel vecka.

Skift+Alt+4

Växla till månadsvy.

Skift+Alt+2

Växla till vyn Arbetsvecka.

Ctrl+P

Skriv ut den aktuella vyn av kalendern.

Kalenderformulär

Tangentbordsgenväg

Åtgärd

Ctrl+S

Spara en avtalad tid.

Ctrl+RETUR eller Alt + S

Skicka ett möte.

Uppgifter

Arbeta dig igenom dina uppgifter med hjälp av vissa grundläggande kortkommandon.

Tangentbordsgenväg

Åtgärd

Ctrl+N

Skapa en ny uppgift.

Del

Ta bort det markerade objektet

Page Down

Markera det första objektet på nästa sida om listan är mer än två sidor lång.

Page Up

Markera det första objektet på föregående sida om listan är mer än två sidor lång.

Home

Markera det första objektet i listan.

End

Markera det sista objektet i listan.

Nedåtpil

Markera nästa objekt i listan.

Uppil

Markera föregående objekt i listan.

Mer information finns i

Kortkommandon för Outlook.com

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×