Kortkommandon i OneNote för Windows

Kortkommandon i OneNote för Windows

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Många användare tycker att de kan arbeta effektivare genom att använda ett externt tangentbord med kortkommandon för OneNote i Windows. För användare med rörlighets- eller synnedsättning kan det vara enklare att använda kortkommandon än att använda pekskärmen, och kortkommandona är därmed ett nödvändigt alternativ till att använda musen. Den här artikeln innehåller kortkommandon för OneNote i Windows.

Meddelanden: 

 • Tangentbordsgenvägar i det här avsnittet gäller svensk tangentbordslayout. Tangenter i andra layouter stämmer kanske inte exakt med tangenterna på ett svenskt tangentbord.

 • Kommandon som kräver att du trycker på och släpper flera tangenter samtidigt visas med ett plustecken (+). Kommandon som kräver att du trycker på flera tangenter i ordningsföljd visas med ett kommatecken (,).

I det här avsnittet

Göra och formatera anteckningar

Skriva och redigera anteckningar

Om du vill

Trycker du på

Öppna ett nytt OneNote-fönster.

Ctrl+M

Öppna ett litet OneNote-fönster för en sidoanteckning.

Ctrl+Skift+M eller Windows+Alt+N

Docka OneNote-fönstret.

Ctrl+Alt+D

Ångra den senaste åtgärden.

Ctrl+Z

Gör om den senaste åtgärden.

Ctrl+Y

Markera alla objekt på den aktuella sidan.

Obs!: Tryck på Ctrl+A flera gånger om du vill utöka markeringen.

Ctrl+A

Klippa ut markeringen.

Ctrl+X

Kopiera markeringen till Urklipp.

Ctrl+C

Klistra in innehållet i Urklipp.

Ctrl+V

Flytta till början av raden.

Home

Flytta till radens slut.

End

Flytta ett tecken till vänster.

Vänsterpil

Flytta ett tecken till höger.

Högerpil

Flytta ett ord åt vänster.

Ctrl+Vänsterpil

Flytta ett ord åt höger.

Ctrl+Högerpil

Ta bort ett tecken till vänster.

Backsteg

Ta bort ett tecken till höger.

Delete

Ta bort ett ord åt vänster.

Ctrl+Backsteg

Ta bort ett ord till höger.

Ctrl+Delete

Infoga en radbrytning utan att påbörja ett nytt stycke.

Skift+Retur

Köra stavningskontroll.

F7

Öppna synonymordboken för det markerade ordet.

Skift+F7

Öppna snabbmenyn för en anteckning, en flik eller ett annat objekt som ligger i fokus.

Skift+F10

Utföra den åtgärd som föreslås i informationsfältet, om den visas överst på en sida.

Ctrl+Skift+W

Överst på sidan

Formatera anteckningar

Om du vill

Trycker du på

Ge den markerade texten en färgöverstrykning.

Ctrl+Skift+H eller Ctrl+Alt+H

Infoga en länk.

Ctrl+I

Kopiera den markerade textens formatering (Hämta format).

Ctrl+Skift+C

Klistra in formatering på den markerade texten (Hämta format).

Ctrl+Skift+V

Öppna en länk.

Obs!: Markören måste placeras i den formaterade länktexten.

Retur

Tillämpa fetstil på eller ta bort fetstil från den markerade texten.

Ctrl+F

Tillämpa kursiv stil på eller ta bort kursiv stil från den markerade texten.

Ctrl+K

Tillämpa understrykning på eller ta bort understrykning från den markerade texten.

Ctrl+U

Använda eller ta bort en genomstrykning i den markerade texten

Ctrl+Bindestreck

Använda upphöjd text (av/på).

Ctrl+Skift+=

Använda nedsänkt text (av/på).

Ctrl+=

Tillämpa eller ta bort punktlistan från det markerade stycket.

Ctrl+punkt

Göra om markeringen till en numrerad lista (av/på).

Ctrl+Snedstreck

Tillämpa formatet Rubrik 1 på den aktuella anteckningen.

Ctrl+Alt+1

Tillämpa formatet Rubrik 2 på den aktuella anteckningen.

Ctrl+Alt+2

Tillämpa formatet Rubrik 3 på den aktuella anteckningen.

Ctrl+Alt+3

Tillämpa formatet Rubrik 4 på den aktuella anteckningen.

Ctrl+Alt+4

Tillämpa formatet Rubrik 5 på den aktuella anteckningen.

Ctrl+Alt+5

Tillämpa formatet Rubrik 6 på den aktuella anteckningen.

Ctrl+Alt+6

Tillämpa formatet Normal på den aktuella anteckningen

Ctrl+Skift+N

Lägga in ett styckeindrag från vänster.

Alt+Skift+Högerpil

Ta bort ett styckeindrag från vänster.

Alt+Skift+Vänsterpil

Högerjustera det markerade stycket.

Ctrl+R

Vänsterjustera det markerade stycket.

Ctrl+L

Öka teckenstorleken för den markerade texten.

Ctrl+Skift+>

Minska teckenstorleken för den markerade texten.

Ctrl+Skift+<

Ta bort all formatering som tillämpats på den markerade texten.

Ctrl+Skift+N

Visa eller dölja linjering på den aktuella sidan.

Ctrl+Skift+R

Överst på sidan

Lägga till objekt på en sida

Om du vill

Trycker du på

Infoga ett dokument eller en fil på den aktuella sidan.

Alt+N, F

Infoga ett dokument eller en fil som en utskrift på den aktuella sidan.

Alt+N, O

Visa eller dölja dokumentutskrifter på den aktuella sidan (medan OneNote körs i högkontrastläge)

Alt+Skift+P

Infoga en bild från fil.

Alt+N, P

Infoga en bild från en skanner eller digitalkamera.

Alt+N, S

Infoga ett skärmurklipp

Obs!: OneNote-ikonen måste vara aktiv i meddelandefältet längst till höger i Aktivitetsfältet i Windows.

Windows-tangenten+S

Infoga dagens datum.

Alt+Skift+D

Infoga dagens datum och aktuellt klockslag.

Alt+Skift+F

Infoga aktuellt klockslag.

Alt+Skift+T

Infoga en radbrytning.

Skift+Retur

Börja skriva en matematisk ekvation eller konvertera den markerade texten till en matematisk ekvation.

Alt+=

Infoga en eurosymbol (€).

Ctrl+Alt+E

Skapa en tabell genom att lägga till en andra kolumn i befintlig text.

Tabb

Skapa en till kolumn i en tabell med en enda rad.

Tabb

Skapa en ny rad när du befinner dig i sista cellen i en tabell.

Obs!: Tryck på Retur en andra gång om du vill avsluta tabellen.

Retur

Skapa en rad nedanför den aktuella raden i en tabell.

Ctrl+Retur

Skapa ett nytt stycke i samma cell i en tabell.

Alt+Retur

Skapa en kolumn till höger om den aktuella kolumnen i en tabell.

Ctrl+Alt+R

Skapa en rad ovanför den aktuella raden i en tabell (när markören är i början av en rad).

Retur

Ta bort den aktuella tomma raden i en tabell (när markören är i början av en rad).

DEL (tryck två gånger)

Överst på sidan

Markera anteckningar och objekt

Om du vill

Trycker du på

Markera alla objekt på den aktuella sidan.

Tryck på Ctrl+A flera gånger om du vill utöka markeringen.

Ctrl+A

Markera till slutet av raden.

Skift+End

Markera hela raden (när markören är i början av raden).

Skift+Nedåtpil

Gå till sidans rubrik och markera den.

Ctrl+Skift+T

Ta bort markeringen från en disposition eller sida.

Esc

Flytta det aktuella stycket eller flera markerade stycken uppåt.

Alt+Skift+Uppil

Flytta det aktuella stycket eller flera markerade stycken nedåt.

Alt+Skift+Nedpil

Flytta det aktuella stycket eller flera markerade stycken åt vänster (minska indraget).

Alt+Skift+Vänsterpil

Flytta det aktuella stycket eller flera markerade stycken åt höger (öka indraget).

Alt+Skift+Högerpil

Markera det aktuella stycket samt dess underordnade stycken.

Ctrl+Skift+Bindestreck

Ta bort den markerade anteckningen eller det markerade objektet.

Delete

Flytta till början av raden.

Home

Flytta till radens slut.

End

Flytta ett tecken till vänster.

Vänsterpil

Flytta ett tecken till höger.

Högerpil

Gå till senast visade sida.

Alt+Vänsterpil

Gå till nästa sida bland visade sidor.

Alt+Högerpil

Starta uppspelningen av en markerad ljud- eller videoinspelning.

Ctrl+Alt+P eller Ctrl+Alt+S

Spola den aktuella ljud- eller videoinspelningen bakåt några sekunder.

Ctrl+Alt+Y

Spola den aktuella ljud- eller videoinspelningen framåt några sekunder.

Ctrl+Alt+U

Överst på sidan

Flagga anteckningar

Om du vill

Trycker du på

Använda flaggan Att göra (av/på).

Ctrl+1

Använda flaggan Viktigt (av/på).

Ctrl+2

Använda flaggan Fråga (av/på).

Ctrl+3

Använda flaggan Kom ihåg (av/på).

Ctrl+4

Använda flaggan Definition (av/på).

Ctrl+5

Använda en egen flagga (av/på).

Ctrl+6

Använda en egen flagga (av/på).

Ctrl+7

Använda en egen flagga (av/på).

Ctrl+8

Använda en egen flagga (av/på).

Ctrl+9

Ta bort alla flaggor från de markerade anteckningarna.

Ctrl+0

Använda dispositioner

Om du vill

Trycker du på

Visa nivå 1.

Alt+Skift+1

Utöka till nivå 2.

Alt+Skift+2

Utöka till nivå 3.

Alt+Skift+3

Utöka till nivå 4.

Alt+Skift+4

Utöka till nivå 5.

Alt+Skift+5

Utöka till nivå 6.

Alt+Skift+6

Utöka till nivå 7.

Alt+Skift+7

Utöka till nivå 8.

Alt+Skift+8

Utöka till nivå 9.

Alt+Skift+9

Utöka alla nivåer.

Alt+Skift+0

Öka indraget med en nivå.

Tabb

Minska indraget med en nivå.

Skift+Tabb

Utöka en dold disposition.

Alt+Skift+Plustecken (+)

Dölja en utökad disposition.

Alt+Skift+Minustecken (-)

Överst på sidan

Ange språkinställningar

Obs!: Om du vill ändra skrivriktningen för anteckningarna måste du först aktivera stödet för språk som skrivs från höger till vänster i verktyget Språkinställningar för Microsoft Office.

Om du vill

Trycker du på

Använda inmatningsriktningen vänster till höger.

Ctrl+vänster Skift-tangent

Använda inmatningsriktningen höger till vänster.

Ctrl+höger Skift-tangent

Öka indraget med en nivå i text som är orienterad från höger till vänster.

Tabb

Minska indraget med en nivå i text som är orienterad från höger till vänster.

Skift+Tabb

Organisera och hantera anteckningsboken

Arbeta med sidor och sidoanteckningar

Om du vill

Trycker du på

Aktivera eller inaktivera helsidesvyn.

F11

Öppna ett nytt OneNote-fönster.

Ctrl+M

Öppna ett litet OneNote-fönster för en sidoanteckning.

Ctrl+Skift+M

Utöka eller dölja flikarna i en sidgrupp.

Ctrl+Skift+*

Skriva ut den aktuella sidan.

Ctrl+P

Lägga till en ny sida i slutet av det markerade avsnittet.

Ctrl+N

Utöka bredden på sidfliksfältet.

Ctrl+Skift+[

Minska bredden på sidfliksfältet.

Ctrl+Skift+]

Skapa en ny sida på samma nivå nedanför den aktuella sidfliken.

Ctrl+Alt+N

Minska indragsnivån för den aktuella sidflikens etikett.

Ctrl+Alt+[

Öka indragsnivån för den aktuella sidflikens etikett.

Ctrl+Alt+]

Skapa en ny undersida nedanför den aktuella sidan.

Ctrl+Skift+Alt+N

Markera alla objekt.

Tryck på Ctrl+A flera gånger om du vill utöka markeringens omfång.

Ctrl+A

Markera den aktuella sidan.

Ctrl+Skift+A
om den markerade sidan ingår i en grupp trycker du på Ctrl+A om du vill markera alla sidor i gruppen.

Flytta den markerade sidfliken uppåt.

Alt+Skift+Uppil

Flytta den markerade sidfliken nedåt.

Alt+Skift+Nedpil

Flytta insättningspunkten till sidans rubrik.

Ctrl+Skift+T

Gå till den första sidan i den synliga uppsättningen flikar.

Alt+Page Up

Gå till den sista sidan i den synliga uppsättningen flikar.

Alt+Page Down

Rulla den aktuella sidan uppåt.

Page Up

Rulla den aktuella sidan nedåt.

Page Down

Rulla till den aktuella sidans start.

Ctrl+Home

Rulla till den aktuella sidans slut.

Ctrl+End

Gå till nästa stycke.

Ctrl+Nedåtpil

Gå till föregående stycke.

Ctrl+Uppåtpil

Gå till nästa anteckningsbehållare.

Alt+Nedpil

Gå till början av raden.

Home

Gå till slutet av raden.

End

Flytta ett tecken till vänster.

Vänsterpil

Flytta ett tecken till höger.

Högerpil

Gå till senast visade sida.

Alt+Vänsterpil

Gå till nästa sida bland visade sidor.

Alt+Högerpil

Zooma in.

Alt+Ctrl+Plustecken (på det numeriska tangentbordet) eller Alt+Ctrl+Skift+Plustecken

Zooma ut.

Alt+Ctrl+Minustecken (på det numeriska tangentbordet) eller Alt+Ctrl+Skift+Bindestreck

Spara ändringar.

Obs!: Medan OneNote körs sparas anteckningarna automatiskt när du ändrar dem. Du behöver inte spara anteckningarna manuellt.

Ctrl+S

Överst på sidan

Arbeta med anteckningsböcker och avsnitt

Om du vill

Trycker du på

Öppna OneNote.

Windows+Skift+N

Öppna en anteckningsbok.

Ctrl+O

Skicka till OneNote-verktyg

Windows+N

Skapa ett nytt avsnitt.

Ctrl+T

Öppna ett avsnitt.

Ctrl+Alt+Skift+O

Flytta till nästa avsnitt.

Ctrl+Tabb

Flytta till föregående avsnitt.

Ctrl+Skift+Tabb

Gå till nästa sida i avsnittet.

Ctrl+Page Down

Gå till föregående sida i avsnittet.

Ctrl+Page Up

Gå till den första sidan i avsnittet.

Alt+Home

Gå till den sista sidan i avsnittet.

Alt+End

Gå till den första sidan i den synliga uppsättningen flikar.

Alt+Page Up

Gå till den sista sidan i den synliga uppsättningen flikar.

Alt+Page Down

Flytta eller kopiera den aktuella sidan.

Ctrl+Alt+M

Flytta fokus till den aktuella sidans flik.

Ctrl+Alt+G

Markera den aktuella sidfliken.

Ctrl+Skift+A

Flytta fokus till det aktuella avsnittets flik.

Ctrl+Skift+G

Flytta aktuellt avsnitt.

Ctrl+Skift+G och sedan Skift+F10, M

Växla till en annan anteckningsbok i navigeringsfältet.

Ctrl+G, tryck sedan på nedåtpil eller uppåtpil för att välja en annan anteckningsbok och tryck sedan på Retur

Överst på sidan

Söka efter anteckningar

Om du vill

Trycker du på

Flytta insättningspunkten till sökrutan för att söka igenom alla anteckningsböcker.

Ctrl+E

Vid sökning i alla anteckningsböcker, förhandsgranska nästa resultat.

Nedpil

Vid sökning i alla anteckningsböcker, gå till det markerade resultatet och stänga sökrutan.

Retur

Ändra sökningens omfattning.

Ctrl+E, Tabb, Blanksteg

Öppna fönstret med sökresultat.

Alt+O efter genomförd sökning

Söka endast på den aktuella sidan.

Obs!: Du kan när som helst växla mellan att söka överallt eller endast på den aktuella sidan genom att trycka på CRTL+E eller Ctrl+F.

Ctrl+B

Vid sökning på den aktuella sidan, flytta till nästa resultat.

Retur eller F3

Vid sökning på den aktuella sidan, flytta till föregående resultat.

Skift+F3

Stänga sökningen och återgå till sidan.

Esc

Överst på sidan

Dela anteckningar

Dela anteckningar med andra personer

Om du vill

Trycker du på

Skicka markerade sidor i ett e-postmeddelande.

Ctrl+Skift+E

Dela anteckningar med andra program

Om du vill

Trycker du på

Skicka markerade sidor i ett e-postmeddelande.

Ctrl+Skift+E

Skapa en I dag-uppgift i Outlook från den markerade anteckningen.

Ctrl+Skift+1

Skapa en I morgon-uppgift i Outlook från den markerade anteckningen.

Ctrl+Skift+2

Skapa en Den här veckan-uppgift i Outlook från den markerade anteckningen.

Ctrl+Skift+3

Skapa en Nästa vecka-uppgift i Outlook från den markerade anteckningen.

Ctrl+Skift+4

Skapa en Inget datum-uppgift i Outlook från den markerade anteckningen.

Ctrl+Skift+5

Öppna den markerade Outlook-uppgiften.

Ctrl+Skift+I

Märka den markerade Outlook-uppgiften som slutförd.

Ctrl+Skift+9

Ta bort den markerade Outlook-uppgiften.

Ctrl+Skift+0

Synkronisera ändringar i den aktuella delade anteckningsboken.

Skift+F9

Synkronisera ändringar i alla delade anteckningsböcker.

F9

Markera den aktuella sida som Oläst.

Ctrl+Q

Skydda anteckningar

Lösenordsskydda avsnitt

Om du vill

Trycker du på

Låsa alla lösenordsskyddade avsnitt.

Ctrl+Alt+L

Den här artikeln innehåller kortkommandon för vanliga arbetsuppgifter i Microsoft OneNote 2013. Alla kortkommandon gäller svensk tangentbordslayout. Tangenterna i andra tangentbordslayouter stämmer kanske inte överens med nedanstående kommandon.

De kortkommandon där du ska trycka på två eller flera tangenter samtidigt visas med ett plustecken (+) mellan tangenterna. Om du ska trycka på två eller flera tangenter efter varandra avgränsas tangenterna med ett kommatecken ( , ). 

I det här avsnittet

Göra och formatera anteckningar

Skriva och redigera anteckningar

Om du vill

Trycker du på

Öppna ett nytt OneNote-fönster.

Ctrl+M

Öppna ett litet OneNote-fönster för en sidoanteckning.

Ctrl+Skift+M eller Windows+Alt+N

Docka OneNote-fönstret.

Ctrl+Alt+D

Ångra den senaste åtgärden.

Ctrl+Z

Gör om den senaste åtgärden.

Ctrl+Y

Markera alla objekt på den aktuella sidan.

Obs!: Tryck på Ctrl+A flera gånger om du vill utöka markeringen.

Ctrl+A

Klippa ut markeringen.

Ctrl+X

Kopiera markeringen till Urklipp.

Ctrl+C

Klistra in innehållet i Urklipp.

Ctrl+V

Flytta till början av raden.

Home

Flytta till slutet av raden.

End

Flytta ett tecken till vänster.

Vänsterpil

Flytta ett tecken till höger.

Högerpil

Flytta ett ord åt vänster.

Ctrl+Vänsterpil

Flytta ett ord åt höger.

Ctrl+Högerpil

Ta bort ett tecken till vänster.

Backsteg

Ta bort ett tecken till höger.

Delete

Ta bort ett ord åt vänster.

Ctrl+Backsteg

Ta bort ett ord till höger.

Ctrl+Delete

Infoga en radbrytning utan att påbörja ett nytt stycke.

Skift+Retur

Köra stavningskontroll.

F7

Öppna synonymordboken för det markerade ordet.

Skift+F7

Öppna snabbmenyn för en anteckning, en flik eller ett annat objekt som ligger i fokus.

Skift+F10

Utföra den åtgärd som föreslås i informationsfältet, om den visas överst på en sida.

Ctrl+Skift+W

Överst på sidan

Formatera anteckningar

Om du vill

Trycker du på

Ge den markerade texten en färgöverstrykning.

Ctrl+Skift+H eller Ctrl+Alt+H

Infoga en länk.

Ctrl+K

Kopiera den markerade textens formatering (Hämta format).

Ctrl+Skift+C

Klistra in formatering på den markerade texten (Hämta format).

Ctrl+Skift+V

Öppna en länk.

Obs!: Markören måste placeras i den formaterade länktexten.

Retur

Tillämpa fetstil på eller ta bort fetstil från den markerade texten.

Ctrl+F

Tillämpa kursiv stil på eller ta bort kursiv stil från den markerade texten.

Ctrl+K

Tillämpa understrykning på eller ta bort understrykning från den markerade texten.

Ctrl+U

Använda eller ta bort en genomstrykning i den markerade texten

Ctrl+Bindestreck

Använda upphöjd text (av/på).

Ctrl+Skift+=

Använda nedsänkt text (av/på).

Ctrl+=

Tillämpa eller ta bort punktlistan från det markerade stycket.

Ctrl+Punkt

Göra om markeringen till en numrerad lista (av/på).

Ctrl+Snedstreck

Tillämpa formatet Rubrik 1 på den aktuella anteckningen.

Ctrl+Alt+1

Tillämpa formatet Rubrik 2 på den aktuella anteckningen.

Ctrl+Alt+2

Tillämpa formatet Rubrik 3 på den aktuella anteckningen.

Ctrl+Alt+3

Tillämpa formatet Rubrik 4 på den aktuella anteckningen.

Ctrl+Alt+4

Tillämpa formatet Rubrik 5 på den aktuella anteckningen.

Ctrl+Alt+5

Tillämpa formatet Rubrik 6 på den aktuella anteckningen.

Ctrl+Alt+6

Tillämpa formatet Normal på den aktuella anteckningen

Ctrl+Skift+N

Lägga in ett styckeindrag från vänster.

Alt+Skift+Högerpil

Ta bort ett styckeindrag från vänster.

Alt+Skift+Vänsterpil

Högerjustera det markerade stycket.

Ctrl+R

Vänsterjustera det markerade stycket.

Ctrl+L

Öka teckenstorleken för den markerade texten.

Ctrl+Skift+>

Minska teckenstorleken för den markerade texten.

Ctrl+Skift+<

Ta bort all formatering som tillämpats på den markerade texten.

Ctrl+Skift+N

Visa eller dölja linjering på den aktuella sidan.

Ctrl+Skift+R

Överst på sidan

Lägga till objekt på en sida

Om du vill

Trycker du på

Infoga ett dokument eller en fil på den aktuella sidan.

Alt+N, F

Infoga ett dokument eller en fil som en utskrift på den aktuella sidan.

Alt+N, O

Visa eller dölja dokumentutskrifter på den aktuella sidan (medan OneNote körs i högkontrastläge)

Alt+Skift+P

Infoga en bild från fil.

Alt+N, P

Infoga en bild från en skanner eller digitalkamera.

Alt+N, S

Infoga ett skärmurklipp

Obs!: OneNote-ikonen måste vara aktiv i meddelandefältet längst till höger i Aktivitetsfältet i Windows.

Windows-tangenten+S (Om du använder OneNote 2013 med de senaste uppdateringarna trycker du på Windows-tangenten+Skift+S)

Infoga dagens datum.

Alt+Skift+D

Infoga dagens datum och aktuellt klockslag.

Alt+Skift+F

Infoga aktuellt klockslag.

Alt+Skift+T

Infoga en radbrytning.

Skift+Retur

Börja skriva en matematisk ekvation eller konvertera den markerade texten till en matematisk ekvation.

Alt+Likhetstecken (=)

Infoga en eurosymbol (€).

Ctrl+Alt+E

Skapa en tabell genom att lägga till en andra kolumn i befintlig text.

Tabb

Skapa en till kolumn i en tabell med en enda rad.

Tabb

Skapa en ny rad när du befinner dig i sista cellen i en tabell.

Obs!: Tryck på Retur en andra gång om du vill avsluta tabellen.

Retur

Skapa en rad nedanför den aktuella raden i en tabell.

Ctrl+Retur

Skapa ett nytt stycke i samma cell i en tabell.

Alt+Retur

Skapa en kolumn till höger om den aktuella kolumnen i en tabell.

Ctrl+Alt+R

Skapa en rad ovanför den aktuella raden i en tabell (när markören är i början av en rad).

Retur

Ta bort den aktuella tomma raden i en tabell (när markören är i början av en rad).

DEL (tryck två gånger)

Överst på sidan

Markera anteckningar och objekt

Om du vill

Trycker du på

Markera alla objekt på den aktuella sidan.

Obs!: Tryck på Ctrl+A flera gånger om du vill utöka markeringen.

Ctrl+A

Markera till slutet av raden.

Skift+End

Markera hela raden (när markören är i början av raden).

Skift+Nedåtpil

Gå till sidans rubrik och markera den.

Ctrl+Skift+T

Ta bort markeringen från en disposition eller sida.

ESC

Flytta det aktuella stycket eller flera markerade stycken uppåt.

Alt+Skift+Uppåtpil

Flytta det aktuella stycket eller flera markerade stycken nedåt.

Alt+Skift+Nedåtpil

Flytta det aktuella stycket eller flera markerade stycken åt vänster (minska indraget).

Alt+Skift+Vänsterpil

Flytta det aktuella stycket eller flera markerade stycken åt höger (öka indraget).

Alt+Skift+Högerpil

Markera det aktuella stycket samt dess underordnade stycken.

Ctrl+Skift+Bindestreck

Ta bort den markerade anteckningen eller det markerade objektet.

Delete

Flytta till början av raden.

Home

Flytta till slutet av raden.

End

Flytta ett tecken till vänster.

Vänsterpil

Flytta ett tecken till höger.

Högerpil

Gå till senast visade sida.

Alt+Vänsterpil

Gå till nästa sida bland visade sidor.

Alt+Högerpil

Starta uppspelningen av en markerad ljud- eller videoinspelning.

Ctrl+Alt+P eller Ctrl+Alt+S

Spola den aktuella ljud- eller videoinspelningen bakåt några sekunder.

Ctrl+Alt+Y

Spola den aktuella ljud- eller videoinspelningen framåt några sekunder.

Ctrl+Alt+U

Överst på sidan

Flagga anteckningar

Om du vill

Trycker du på

Använda flaggan Att göra (av/på).

Ctrl+1

Använda flaggan Viktigt (av/på).

Ctrl+2

Använda flaggan Fråga (av/på).

Ctrl+3

Använda flaggan Kom ihåg (av/på).

Ctrl+4

Använda flaggan Definition (av/på).

Ctrl+5

Använda en egen flagga (av/på).

Ctrl+6

Använda en egen flagga (av/på).

Ctrl+7

Använda en egen flagga (av/på).

Ctrl+8

Använda en egen flagga (av/på).

Ctrl+9

Ta bort alla flaggor från de markerade anteckningarna.

Ctrl+0

Använda dispositioner

Om du vill

Trycker du på

Visa nivå 1.

Alt+Skift+1

Utöka till nivå 2.

Alt+Skift+2

Utöka till nivå 3.

Alt+Skift+3

Utöka till nivå 4.

Alt+Skift+4

Utöka till nivå 5.

Alt+Skift+5

Utöka till nivå 6.

Alt+Skift+6

Utöka till nivå 7.

Alt+Skift+7

Utöka till nivå 8.

Alt+Skift+8

Utöka till nivå 9.

Alt+Skift+9

Utöka alla nivåer.

Alt+Skift+0

Öka indraget med en nivå.

Tabb

Minska indraget med en nivå.

Skift+Tabb

Utöka en dold disposition.

Alt+Skift+Plustecken

Dölja en utökad disposition.

Alt+Skift+Minustecken

Överst på sidan

Ange språkinställningar

Obs!: Om du vill ändra skrivriktningen för anteckningarna måste du först aktivera stödet för språk som skrivs från höger till vänster i verktyget Språkinställningar för Microsoft Office.

Om du vill

Trycker du på

Använda inmatningsriktningen vänster till höger.

Ctrl+vänster Skift-tangent

Använda inmatningsriktningen höger till vänster.

Ctrl+höger Skift-tangent

Öka indraget med en nivå i text som är orienterad från höger till vänster.

Tabb

Minska indraget med en nivå i text som är orienterad från höger till vänster.

Skift+Tabb

Organisera och hantera anteckningsboken

Arbeta med sidor och sidoanteckningar

Om du vill

Trycker du på

Aktivera eller inaktivera helsidesvyn.

F11

Öppna ett nytt OneNote-fönster.

Ctrl+M

Öppna ett litet OneNote-fönster för en sidoanteckning.

Ctrl+Skift+M

Utöka eller dölja flikarna i en sidgrupp.

Ctrl+Skift+*

Skriva ut den aktuella sidan.

Ctrl+P

Lägga till en ny sida i slutet av det markerade avsnittet.

Ctrl+N

Utöka bredden på sidfliksfältet.

Ctrl+Skift+[

Minska bredden på sidfliksfältet.

Ctrl+Skift+]

Skapa en ny sida på samma nivå nedanför den aktuella sidfliken.

Ctrl+Alt+N

Minska indragsnivån för den aktuella sidflikens etikett.

Ctrl+Alt+[

Öka indragsnivån för den aktuella sidflikens etikett.

Ctrl+Alt+]

Skapa en ny undersida nedanför den aktuella sidan.

Ctrl+Skift+Alt+N

Markera alla objekt.

Obs!: Tryck på Ctrl+A flera gånger om du vill utöka markeringens omfång.

Ctrl+A

Markera den aktuella sidan.

Ctrl+Skift+A
om den markerade sidan ingår i en grupp trycker du på Ctrl+A om du vill markera alla sidor i gruppen.

Flytta den markerade sidfliken uppåt.

Alt+Skift+Uppåtpil

Flytta den markerade sidfliken nedåt.

Alt+Skift+Nedåtpil

Flytta insättningspunkten till sidans rubrik.

Ctrl+Skift+T

Gå till den första sidan i den synliga uppsättningen flikar.

Alt+Page Up

Gå till den sista sidan i den synliga uppsättningen flikar.

Alt+Page Down

Rulla den aktuella sidan uppåt.

Page Up

Rulla den aktuella sidan nedåt.

Page Down

Rulla till den aktuella sidans start.

Ctrl+Home

Rulla till den aktuella sidans slut.

Ctrl+End

Gå till nästa stycke.

Ctrl+Nedåtpil

Gå till föregående stycke.

Ctrl+Uppåtpil

Gå till nästa anteckningsbehållare.

Alt+Nedåtpil

Gå till början av raden.

Home

Gå till slutet av raden.

End

Flytta ett tecken till vänster.

Vänsterpil

Flytta ett tecken till höger.

Högerpil

Gå till senast visade sida.

Alt+Vänsterpil

Gå till nästa sida bland visade sidor.

Alt+Högerpil

Zooma in.

Alt+Ctrl+Plustecken (på det numeriska tangentbordet) eller Alt+Ctrl+Skift+Plustecken

Zooma ut.

Alt+Ctrl+Minustecken (på det numeriska tangentbordet) eller Alt+Ctrl+Skift+Bindestreck

Spara ändringar.

Obs!: Medan OneNote körs sparas anteckningarna automatiskt när du ändrar dem. Du behöver inte spara anteckningarna manuellt.

Ctrl+S

Överst på sidan

Arbeta med anteckningsböcker och avsnitt

Om du vill

Trycker du på

Öppna OneNote.

Windows+Skift+N

Öppna en anteckningsbok.

Ctrl+O

Skicka till OneNote-verktyg

Windows+N

Skapa ett nytt avsnitt.

Ctrl+T

Öppna ett avsnitt.

Ctrl+Alt+Skift+O

Flytta till nästa avsnitt.

Ctrl+Tabb

Flytta till föregående avsnitt.

Ctrl+Shift+Tab

Gå till nästa sida i avsnittet.

Ctrl+Page Down

Gå till föregående sida i avsnittet.

Ctrl+Page Up

Gå till den första sidan i avsnittet.

Alt+Hem

Gå till den sista sidan i avsnittet.

Alt+End

Gå till den första sidan i den synliga uppsättningen flikar.

Alt+Page Up

Gå till den sista sidan i den synliga uppsättningen flikar.

Alt+Page Down

Flytta eller kopiera den aktuella sidan.

Ctrl+Alt+M

Flytta fokus till den aktuella sidans flik.

Ctrl+Alt+G

Markera den aktuella sidfliken.

Ctrl+Skift+A

Flytta fokus till det aktuella avsnittets flik.

Ctrl+Skift+G

Flytta aktuellt avsnitt.

Ctrl+Skift+G och sedan Skift+F10, M

Växla till en annan anteckningsbok i navigeringsfältet.

Ctrl+G, tryck sedan på Nedåtpil eller Uppåtpil för att välja en annan anteckningsbok och tryck sedan på Retur

Överst på sidan

Söka efter anteckningar

Om du vill

Trycker du på

Flytta insättningspunkten till sökrutan för att söka igenom alla anteckningsböcker.

Ctrl+E

Vid sökning i alla anteckningsböcker, förhandsgranska nästa resultat.

Nedåtpil

Vid sökning i alla anteckningsböcker, gå till det markerade resultatet och stänga sökrutan.

Retur

Ändra sökningens omfattning.

Ctrl+E, Tabb, Blanksteg

Öppna fönstret med sökresultat.

Alt+O efter genomförd sökning

Söka endast på den aktuella sidan.

Obs!: Du kan när som helst växla mellan att söka överallt eller endast på den aktuella sidan genom att trycka på CRTL+E eller Ctrl+F.

Ctrl+F

Vid sökning på den aktuella sidan, flytta till nästa resultat.

Retur eller F3

Vid sökning på den aktuella sidan, flytta till föregående resultat.

Skift+F3

Stänga sökningen och återgå till sidan.

ESC

Överst på sidan

Dela anteckningar

Dela anteckningar med andra personer

Om du vill

Trycker du på

Skicka markerade sidor i ett e-postmeddelande.

Ctrl+Skift+E

Dela anteckningar med andra program

Om du vill

Trycker du på

Skicka markerade sidor i ett e-postmeddelande.

Ctrl+Skift+E

Skapa en I dag-uppgift i Outlook från den markerade anteckningen.

Ctrl+Skift+1

Skapa en I morgon-uppgift i Outlook från den markerade anteckningen.

Ctrl+Skift+2

Skapa en Den här veckan-uppgift i Outlook från den markerade anteckningen.

Ctrl+Skift+3

Skapa en Nästa vecka-uppgift i Outlook från den markerade anteckningen.

Ctrl+Skift+4

Skapa en Inget datum-uppgift i Outlook från den markerade anteckningen.

Ctrl+Skift+5

Öppna den markerade Outlook-uppgiften.

Ctrl+Skift+K

Märka den markerade Outlook-uppgiften som slutförd.

Ctrl+Skift+9

Ta bort den markerade Outlook-uppgiften.

Ctrl+Skift+0

Synkronisera ändringar i den aktuella delade anteckningsboken.

Skift+F9

Synkronisera ändringar i alla delade anteckningsböcker.

F9

Markera den aktuella sida som Oläst.

Ctrl+Q

Skydda anteckningar

Lösenordsskydda avsnitt

Om du vill

Trycker du på

Låsa alla lösenordsskyddade avsnitt.

Ctrl+Alt+L

Överst på sidan

Den här hjälpartikeln innehåller kortkommandon för vanliga uppgifter i Microsoft OneNote 2010. Alla kortkommandon gäller svensk tangentbordslayout. Tangenterna i andra tangentbordslayouter stämmer kanske inte överens med nedanstående kommandon.

De kortkommandon där du ska trycka på två eller flera tangenter samtidigt visas med ett plustecken (+) mellan tangenterna. Om du ska trycka på två eller flera tangenter efter varandra avgränsas tangenterna med ett kommatecken ( , ). 

Obs!: Du kanske inte ser den senaste versionen av den här artikeln. Om det i statusfältet längst ned i det här fönstret står Offlineska du ansluta datorn till Internet, klicka på knappen Offline i hjälpvisningsprogrammet och sedan klicka på Visa innehåll från Office.com på snabbmenyn. Du kan också gå till Office.com och leta efter sidan Hjälp om Microsoft OneNote 2010 och läsa den senaste dokumentationen.

I det här avsnittet

Göra och formatera anteckningar

Skriva och redigera anteckningar

Om du vill

Trycker du på

Öppna ett nytt OneNote-fönster.

Ctrl+M

Öppna ett litet OneNote-fönster för en sidoanteckning.

CTRL+SKIFT+M

Docka OneNote-fönstret.

Ctrl+Alt+D

Ångra den senaste åtgärden.

Ctrl+Z

Gör om den senaste åtgärden.

Ctrl+Y

Markera alla objekt på den aktuella sidan.

Obs!: Tryck på Ctrl+A flera gånger om du vill utöka markeringen.

Ctrl+A

Klippa ut markeringen.

Ctrl+X

Kopiera markeringen till Urklipp.

Ctrl+C

Klistra in innehållet i Urklipp.

Ctrl+V

Flytta till början av raden.

Home

Flytta till slutet av raden.

End

Flytta ett tecken till vänster.

Vänsterpil

Flytta ett tecken till höger.

Högerpil

Flytta ett ord åt vänster.

Ctrl+Vänsterpil

Flytta ett ord åt höger.

Ctrl+Högerpil

Ta bort ett tecken till vänster.

Backsteg

Ta bort ett tecken till höger.

Delete

Ta bort ett ord åt vänster.

Ctrl+Backsteg

Ta bort ett ord till höger.

Ctrl+Delete

Infoga en radbrytning utan att påbörja ett nytt stycke.

Skift+Retur

Köra stavningskontroll.

F7

Öppna synonymordboken för det markerade ordet.

Skift+F7

Öppna snabbmenyn för en anteckning, en flik eller ett annat objekt som ligger i fokus.

Skift+F10

Utföra den åtgärd som föreslås i informationsfältet, om den visas överst på en sida.

CTRL+SKIFT+W

Formatera anteckningar

Om du vill

Trycker du på

Använda gul färgöverstrykning för markerad text.

CTRL+SKIFT+H
eller CTRL+ALT+H

Infoga en hyperlänk.

CTRL+I

Kopiera den markerade textens formatering (Hämta format).

Ctrl+Skift+C

Klistra in formatering på den markerade texten (Hämta format).

CTRL+SKIFT+V

Öppna en hyperlänk.

Obs!: Markören måste placeras i den formaterade hyperlänktexten.

RETUR

Tillämpa fetstil på eller ta bort fetstil från den markerade texten.

Ctrl+F

Tillämpa kursiv stil på eller ta bort kursiv stil från den markerade texten.

Ctrl+K

Tillämpa understrykning på eller ta bort understrykning från den markerade texten.

Ctrl+U

Använda eller ta bort en genomstrykning i den markerade texten

Ctrl+Bindestreck

Använda upphöjd text (av/på).

Ctrl+Skift+=

Använda nedsänkt text (av/på).

Ctrl+=

Tillämpa eller ta bort punktlistan från det markerade stycket.

Ctrl+Punkt

Göra om markeringen till en numrerad lista (av/på).

Ctrl+Snedstreck

Tillämpa formatet Rubrik 1 på den aktuella anteckningen.

Ctrl+Alt+1

Tillämpa formatet Rubrik 2 på den aktuella anteckningen.

Ctrl+Alt+2

Tillämpa formatet Rubrik 3 på den aktuella anteckningen.

Ctrl+Alt+3

Tillämpa formatet Rubrik 4 på den aktuella anteckningen.

Ctrl+Alt+4

Tillämpa formatet Rubrik 5 på den aktuella anteckningen.

Ctrl+Alt+5

Tillämpa formatet Rubrik 6 på den aktuella anteckningen.

Ctrl+Alt+6

Tillämpa formatet Normal på den aktuella anteckningen

Ctrl+Skift+N

Lägga in ett styckeindrag från vänster.

Alt+Skift+Högerpil

Ta bort ett styckeindrag från vänster.

Alt+Skift+Vänsterpil

Högerjustera det markerade stycket.

Ctrl+R

Vänsterjustera det markerade stycket.

Ctrl+L

Öka teckenstorleken för den markerade texten.

Ctrl+Skift+>

Minska teckenstorleken för den markerade texten.

Ctrl+Skift+<

Ta bort all formatering som tillämpats på den markerade texten.

Ctrl+Skift+N

Visa eller dölja linjering på den aktuella sidan.

CTRL+SKIFT+R

Lägga till objekt på en sida

Om du vill

Trycker du på

Infoga ett dokument eller en fil på den aktuella sidan.

Alt+N, F

Infoga ett dokument eller en fil som en utskrift på den aktuella sidan.

Alt+N, O

Visa eller dölja dokumentutskrifter på den aktuella sidan (medan OneNote körs i högkontrastläge)

Alt+Skift+P

Infoga en bild från fil.

Alt+N, P

Infoga en bild från en skanner eller digitalkamera.

Alt+N, S

Infoga ett skärmurklipp

Obs!: OneNote-ikonen måste vara aktiv i meddelandefältet längst till höger i Aktivitetsfältet i Windows.

Windows-tangenten+S

Infoga dagens datum.

Alt+Skift+D

Infoga dagens datum och aktuellt klockslag.

Alt+Skift+F

Infoga aktuellt klockslag.

Alt+Skift+T

Infoga en radbrytning.

Skift+Retur

Börja skriva en matematisk ekvation eller konvertera den markerade texten till en matematisk ekvation.

ALT+LIKHETSTECKEN (=)

Skapa en tabell genom att lägga till en andra kolumn i befintlig text.

Tabb

Skapa en till kolumn i en tabell med en enda rad.

Tabb

Skapa en ny rad när du befinner dig i sista cellen i en tabell.

Obs!: Tryck på Retur en andra gång om du vill avsluta tabellen.

Retur

Skapa en rad nedanför den aktuella raden i en tabell.

Ctrl+Retur

Skapa ett nytt stycke i samma cell i en tabell.

Alt+Retur

Skapa en kolumn till höger om den aktuella kolumnen i en tabell.

CTRL+ALT+R

Skapa en kolumn till vänster om den aktuella kolumnen i en tabell.

CTRL+ALT+E

Skapa en rad ovanför den aktuella raden i en tabell (när markören är i början av en rad).

Retur

Ta bort den aktuella tomma raden i en tabell (när markören är i början av en rad).

DEL (tryck två gånger)

Markera anteckningar och objekt

Om du vill

Trycker du på

Markera alla objekt på den aktuella sidan.

Obs!: Tryck på Ctrl+A flera gånger om du vill utöka markeringen.

Ctrl+A

Markera till slutet av raden.

Skift+End

Markera hela raden (när markören är i början av raden).

Skift+Nedåtpil

Gå till sidans rubrik och markera den.

Ctrl+Skift+T

Ta bort markeringen från en disposition eller sida.

ESC

Flytta det aktuella stycket eller flera markerade stycken uppåt.

Alt+Skift+Uppåtpil

Flytta det aktuella stycket eller flera markerade stycken nedåt.

Alt+Skift+Nedåtpil

Flytta det aktuella stycket eller flera markerade stycken åt vänster (minska indraget).

Alt+Skift+Vänsterpil

Flytta det aktuella stycket eller flera markerade stycken åt höger (öka indraget).

Alt+Skift+Högerpil

Markera det aktuella stycket samt dess underordnade stycken.

Ctrl+Skift+Bindestreck

Ta bort den markerade anteckningen eller det markerade objektet.

Delete

Flytta till början av raden.

Home

Flytta till slutet av raden.

End

Flytta ett tecken till vänster.

Vänsterpil

Flytta ett tecken till höger.

Högerpil

Gå till senast visade sida.

Alt+Vänsterpil

Gå till nästa sida bland visade sidor.

Alt+Högerpil

Starta uppspelningen av en markerad ljud- eller videoinspelning.

CTRL+ALT+P

Starta uppspelningen av en markerad ljud- eller videoinspelning.

CTRL+ALT+S

Spola den aktuella ljud- eller videoinspelningen bakåt några sekunder.

Ctrl+Alt+Y

Spola den aktuella ljud- eller videoinspelningen framåt några sekunder.

CTRL+ALT+U

Flagga anteckningar

Om du vill

Trycker du på

Använda flaggan Att göra (av/på).

Ctrl+1

Använda flaggan Viktigt (av/på).

Ctrl+2

Använda flaggan Fråga (av/på).

Ctrl+3

Använda flaggan Kom ihåg (av/på).

Ctrl+4

Använda flaggan Definition (av/på).

Ctrl+5

Använda en egen flagga (av/på).

Ctrl+6

Använda en egen flagga (av/på).

Ctrl+7

Använda en egen flagga (av/på).

Ctrl+8

Använda en egen flagga (av/på).

Ctrl+9

Ta bort alla flaggor från de markerade anteckningarna.

Ctrl+0

Använda dispositioner

Om du vill

Trycker du på

Visa nivå 1.

Alt+Skift+1

Utöka till nivå 2.

Alt+Skift+2

Utöka till nivå 3.

Alt+Skift+3

Utöka till nivå 4.

Alt+Skift+4

Utöka till nivå 5.

Alt+Skift+5

Utöka till nivå 6.

Alt+Skift+6

Utöka till nivå 7.

Alt+Skift+7

Utöka till nivå 8.

Alt+Skift+8

Utöka till nivå 9.

Alt+Skift+9

Utöka alla nivåer.

Alt+Skift+0

Öka indraget med en nivå.

Tabb

Minska indraget med en nivå.

Skift+Tabb

Utöka en dold disposition.

Alt+Skift+Plustecken

Dölja en utökad disposition.

ALT+SKIFT+MINUSTECKEN

Ange språkinställningar

Obs!: Om du vill ändra skrivriktningen för anteckningarna måste du först aktivera stöd för språk som skrivs från höger till vänster i verktyget Språkinställningar för Microsoft Office 2010.

Om du vill

Trycker du på

Använda inmatningsriktningen vänster till höger.

Ctrl+vänster Skift-tangent

Använda inmatningsriktningen höger till vänster.

Ctrl+höger Skift-tangent

Öka indraget med en nivå i text som är orienterad från höger till vänster.

Tabb

Minska indraget med en nivå i text som är orienterad från höger till vänster.

SKIFT+TABB

Överst på sidan

Organisera och hantera anteckningsboken

Arbeta med sidor och sidoanteckningar

Om du vill

Trycker du på

Aktivera eller inaktivera helsidesvyn.

F11

Öppna ett nytt OneNote-fönster.

Ctrl+M

Öppna ett litet OneNote-fönster för en sidoanteckning.

Ctrl+Skift+M

Utöka eller dölja flikarna i en sidgrupp.

Ctrl+Skift+*

Skriva ut den aktuella sidan.

Ctrl+P

Lägga till en ny sida i slutet av det markerade avsnittet.

Ctrl+N

Utöka bredden på sidfliksfältet.

Ctrl+Skift+[

Minska bredden på sidfliksfältet.

Ctrl+Skift+]

Skapa en ny sida på samma nivå nedanför den aktuella sidfliken.

Ctrl+Alt+N

Minska indragsnivån för den aktuella sidflikens etikett.

Ctrl+Alt+[

Öka indragsnivån för den aktuella sidflikens etikett.

Ctrl+Alt+]

Skapa en ny undersida nedanför den aktuella sidan.

Ctrl+Skift+Alt+N

Markera alla objekt.

Tryck på Ctrl+A flera gånger om du vill utöka markeringens omfång.

Ctrl+A

Markera den aktuella sidan.

Ctrl+Skift+A
om den markerade sidan ingår i en grupp trycker du på Ctrl+A om du vill markera alla sidor i gruppen.

Flytta den markerade sidfliken uppåt.

Alt+Skift+Uppåtpil

Flytta den markerade sidfliken nedåt.

Alt+Skift+Nedåtpil

Flytta insättningspunkten till sidans rubrik.

Ctrl+Skift+T

Gå till den första sidan i den synliga uppsättningen flikar.

Alt+Page Up

Gå till den sista sidan i den synliga uppsättningen flikar.

Alt+Page Down

Rulla den aktuella sidan uppåt.

Page Up

Rulla den aktuella sidan nedåt.

Page Down

Rulla till den aktuella sidans start.

Ctrl+Home

Rulla till den aktuella sidans slut.

Ctrl+End

Gå till nästa stycke.

Ctrl+Nedåtpil

Gå till föregående stycke.

CTRL+UPPIL

Flytta insättningspunkten uppåt på den aktuella sidan eller expandera sidan uppåt.

CTRL+ALT+UPPIL

Flytta insättningspunkten nedåt på den aktuella sidan eller expandera sidan nedåt.

CTRL+ALT+NEDPIL

Flytta insättningspunkten åt vänster på den aktuella sidan eller expandera sidan åt vänster.

CTRL+ALT+VÄNSTERPIL

Flytta insättningspunkten åt höger på den aktuella sidan eller expandera sidan åt höger.

CTRL+ALT+HÖGERPIL

Gå till nästa anteckningsbehållare.

Alt+Nedåtpil

Gå till början av raden.

Home

Gå till slutet av raden.

End

Flytta ett tecken till vänster.

Vänsterpil

Flytta ett tecken till höger.

Högerpil

Gå till senast visade sida.

Alt+Vänsterpil

Gå till nästa sida bland visade sidor.

Alt+Högerpil

Zooma in.

ALT+CTRL+PLUS (på det numeriska tangentbordet)
eller
ALT+CTRL+SKIFT+PLUS

Zooma ut.

ALT+CTRL+MINUS (på det numeriska tangentbordet)
eller
ALT+CTRL+SKIFT+BINDESTRECK

Spara ändringar.

Medan OneNote körs sparas anteckningarna automatiskt när du ändrar dem. Du behöver inte spara anteckningarna manuellt.

CTRL+S

Arbeta med anteckningsböcker och avsnitt

Om du vill

Trycker du på

Skapa ett nytt avsnitt.

CTRL+T

Öppna en anteckningsbok.

CTRL+O

Öppna ett avsnitt.

Ctrl+Alt+Skift+O

Flytta till nästa avsnitt.

Ctrl+Tabb

Flytta till föregående avsnitt.

Ctrl+Shift+Tab

Gå till nästa sida i avsnittet.

Ctrl+Page Down

Gå till föregående sida i avsnittet.

Ctrl+Page Up

Gå till den första sidan i avsnittet.

Alt+Hem

Gå till den sista sidan i avsnittet.

Alt+End

Gå till den första sidan i den synliga uppsättningen flikar.

Alt+Page Up

Gå till den sista sidan i den synliga uppsättningen flikar.

Alt+Page Down

Flytta eller kopiera den aktuella sidan.

Ctrl+Alt+M

Flytta fokus till den aktuella sidans flik.

Ctrl+Alt+G

Markera den aktuella sidfliken.

Ctrl+Skift+A

Flytta fokus till det aktuella avsnittets flik.

Ctrl+Skift+G

Flytta aktuellt avsnitt.

CTRL+SKIFT+G, SKIFT+F10, M

Växla till en annan anteckningsbok i navigeringsfältet.

CTRL+G, tryck sedan på NEDPIL eller UPPIL för att välja en annan anteckningsbok och tryck sedan på RETUR

Söka efter anteckningar

Om du vill

Trycker du på

Flytta insättningspunkten till sökrutan för att söka igenom alla anteckningsböcker.

Ctrl+E

Vid sökning i alla anteckningsböcker, förhandsgranska nästa resultat.

Nedåtpil

Vid sökning i alla anteckningsböcker, gå till det markerade resultatet och stänga sökrutan.

Retur

Ändra sökningens omfattning.

Ctrl+E, Tabb, Blanksteg

Öppna fönstret med sökresultat.

Alt+O efter genomförd sökning

Söka endast på den aktuella sidan.

Obs!: Du kan när som helst växla mellan att söka överallt eller endast på den aktuella sidan genom att trycka på CRTL+E eller Ctrl+F.

Ctrl+F

Vid sökning på den aktuella sidan, flytta till nästa resultat.

Retur eller F3

Vid sökning på den aktuella sidan, flytta till föregående resultat.

Skift+F3

Stänga sökningen och återgå till sidan.

ESC

Överst på sidan

Dela anteckningar

Dela anteckningar med andra personer

Om du vill

Trycker du på

Skicka markerade sidor i ett e-postmeddelande.

Ctrl+Skift+E

Dela anteckningar med andra program

Om du vill

Trycker du på

Skicka markerade sidor i ett e-postmeddelande.

Ctrl+Skift+E

Skapa en I dag-uppgift i Outlook från den markerade anteckningen.

Ctrl+Skift+1

Skapa en I morgon-uppgift i Outlook från den markerade anteckningen.

Ctrl+Skift+2

Skapa en Den här veckan-uppgift i Outlook från den markerade anteckningen.

Ctrl+Skift+3

Skapa en Nästa vecka-uppgift i Outlook från den markerade anteckningen.

Ctrl+Skift+4

Skapa en Inget datum-uppgift i Outlook från den markerade anteckningen.

Ctrl+Skift+5

Öppna den markerade Outlook-uppgiften.

Ctrl+Skift+K

Märka den markerade Outlook-uppgiften som slutförd.

Ctrl+Skift+9

Ta bort den markerade Outlook-uppgiften.

Ctrl+Skift+0

Synkronisera ändringar i den aktuella delade anteckningsboken.

Skift+F9

Synkronisera ändringar i alla delade anteckningsböcker.

F9

Markera den aktuella sida som Oläst.

CTRL+Q

Överst på sidan

Skydda anteckningar

Lösenordsskydda avsnitt

Om du vill

Trycker du på

Låsa alla lösenordsskyddade avsnitt.

Ctrl+Alt+L

Överst på sidan

Den här hjälpartikeln innehåller kortkommandon för vanliga uppgifter i Microsoft Office OneNote 2007. Alla kortkommandon gäller svensk tangentbordslayout. Tangenterna i andra tangentbordslayouter stämmer kanske inte överens med nedanstående kommandon.

De kortkommandon där du ska trycka på två eller flera tangenter samtidigt visas med ett plustecken (+) mellan tangenterna. Om du ska trycka på två eller flera tangenter efter varandra avgränsas tangenterna med ett kommatecken ( , ). 

Tips: Om du vill söka efter ett ord eller en fras i det här avsnittet klickar du på Visa alla, trycker på CTRL+F, skriver ordet eller frasen och trycker sedan på RETUR.

Onlinehjälp

Tangentbordsgenvägar för att använda Hjälp-fönstret

Via hjälpfönstret kommer du åt allt innehåll i Hjälp om Office. I hjälpfönstret visas ämnen och annat hjälpinnehåll.

I hjälpfönstret

Om du vill

Tryck på

Öppna hjälpfönstret.

F1

Stänga hjälpfönstret

Alt+F4

Växla mellan hjälpfönstret och det aktiva programmet.

Alt+Tabb

Gå tillbaka till startsidan för hjälpen om OneNote.

ALT+HOME

Välja nästa objekt i hjälpfönstret.

Tabb

Välja föregående objekt i hjälpfönstret.

Skift+Tabb

Utför den åtgärd som är kopplad till det markerade objektet.

RETUR

Markera nästa eller föregående objekt i avsnittet Bläddra i hjälp om OneNote i hjälpfönstret.

TABB eller SKIFT+TABB

Visa eller dölja det objekt som har markerats i avsnittet Bläddra i hjälp om OneNote i hjälpfönstret.

RETUR

Markera nästa dolda text eller hyperlänk, inklusive Visa alla eller Dölj alla högst upp i ett avsnitt.

Tabb

Markera föregående hyperlänk eller dold text.

Skift+Tabb

Utföra en åtgärd för de markerade Visa alla, Dölj alla, dold text eller hyperlänk.

Retur

Flytta tillbaka till föregående hjälpavsnitt (knappen Bakåt).

Alt+Vänsterpil eller Backsteg

Flytta framåt till nästa hjälpavsnitt (knappen Framåt).

Alt+Högerpil

Rulla en kort bit uppåt eller nedåt inom det hjälpavsnitt som visas.

Uppåtpil eller Nedåtpil

Rulla en lång bit uppåt eller nedåt inom det hjälpavsnitt som visas.

PGUP eller PGDN

Ändra om Hjälp-fönstret ska visas i anslutning till (sida vid sida) eller separat från (inte sida vid sida) det aktiva programmet.

ALT+U

Visa en meny med kommandon för hjälpfönstret. Hjälpfönstret måste vara i fokus (klicka på ett objekt i hjälpfönstret).

Skift+F10

Avsluta den senaste åtgärden (knappen Stoppa).

Esc

Uppdatera fönstret (knappen Uppdatera).

F5

Skriva ut det aktuella hjälpavsnittet.

Om markören inte är placerad i aktuellt hjälpavsnitt trycker du på F6 och sedan på CTRL+P.

CTRL+P

Ändra anslutningsläge

F6 och tryck sedan på NEDPIL

Skriv text i rutan Ange ord att söka efter.

F6 och tryck sedan på NEDPIL

Växla mellan områden i hjälpfönstret, till exempel mellan verktygsfältet, rutan Ange ord att söka efter och söklistan.

F6

Välja nästa eller föregående post i en innehållsförteckning i en trädvy.

Uppåtpil eller Nedåtpil

Utöka respektive dölja poster i trädvy i en innehållsförteckning.

Vänsterpil eller Högerpil

Grundläggande om Microsoft Office

Visa och använda fönster

Om du vill

Tryck på

Växla till nästa fönster.

Alt+Tabb

Växla till föregående fönster.

Alt+Skift+Tabb

Stänga det aktiva fönstret.

Ctrl+W eller Ctrl+F4

Gå till ett åtgärdsfönster från ett annat fönster i programfönstret (medurs). Du måste kanske trycka på F6 flera gånger.

Om åtgärdsfönstret som du vill visa inte visas när du trycker på F6 provar du att trycka på Alt för att markera menyraden och sedan trycka på Ctrl+Tabb för att flytta till åtgärdsfönstret.

F6

Flytta till en ruta från en annan ruta i programfönstret (i moturs riktning).

Skift+F6

Växla till nästa fönster när flera fönster är öppna.

Ctrl+F6

Växla till föregående fönster.

Ctrl+Skift+F6

Utföra kommandot Storlek (på fönstrets System-meny) när ett dokumentfönster inte är maximerat. Tryck på piltangenterna för att ändra storlek på fönstret och tryck på Esc när du är klar.

Ctrl+F8

Minimera ett fönster (fungerar inte i alla Microsoft Office-program).

Ctrl+F9

Maximera eller återställa ett markerat fönster.

Ctrl+F10

Kopiera en bild av bildskärmen till Urklipp.

Print Screen

Kopiera en bild av ett markerat fönster till Urklipp.

ALT+PRINTSCRN

Ändra teckensnitt eller ändra storlek på teckensnittet

Om du vill

Trycker du på

Ändra teckensnitt

Ctrl+Skift+F

Ändra teckenstorlek

Ctrl+Skift+P

Öka teckenstorleken på markerad text

CTRL+SKIFT+>

Minska teckenstorleken på markerad text

Ctrl+Skift+<

Flytta runt i texten eller celler

Om du vill

Tryck på

Flytta ett tecken till vänster.

Vänsterpil

Flytta ett tecken till höger.

Högerpil

Flytta en rad uppåt.

Uppåtpil

Flytta en rad nedåt.

Nedåtpil

Flytta ett ord åt vänster.

Ctrl+Vänsterpil

Flytta ett ord åt höger.

Ctrl+Högerpil

Flytta till radens slut.

End

Flytta till radens början.

Home

Flytta ett stycke uppåt.

Ctrl+Uppåtpil

Flytta ett stycke nedåt.

Ctrl+Nedåtpil

Flytta till slutet av textrutan.

Ctrl+End

Flytta till början av textrutan.

Ctrl+Home

Upprepa den senaste Sök-åtgärden.

Skift+F4

Flytta runt i och arbeta i tabeller

Om du vill

Trycker du på

Flytta till nästa cell.

Tabb

Flytta till föregående cell.

Skift+Tabb

Flytta till nästa rad.

Nedåtpil

Flytta till föregående rad.

UPPIL

Börja på ett nytt stycke.

Retur

Lägga till en ny rad längst ned i tabellen.

Tabb i slutet av sista raden

Komma åt och använda åtgärdsfönster

Om du vill

Tryck på

Gå till ett åtgärdsfönster från ett annat fönster i programfönstret. (Du måste kanske trycka på F6 flera gånger.)

Om åtgärdsfönstret som du vill visa inte visas när du trycker på F6 provar du att trycka på Alt för att markera menyraden och sedan trycka på Ctrl+Tabb för att flytta till åtgärdsfönstret.

F6

När en meny eller ett verktygsfält är aktivt går du till ett åtgärdsfönster. (Du måste kanske trycka på Ctrl+Tabb flera gånger.)

CTRL+TABB

Markera nästa eller föregående alternativ i ett aktivt åtgärdsfönster.

Tabb eller Skift+Tabb

Visa alla kommandon på åtgärdsfönstrets meny.

Ctrl+Nedåtpil

Flytta bland val på en markerad undermeny, flytta bland vissa alternativ i en viss grupp alternativ i en dialogruta.

Nedåtpil eller Uppåtpil

Öppna den markerade menyn eller genomföra åtgärden som är tilldelad markerad knapp.

Blanksteg eller Retur

Öppna en snabbmeny. Öppna en nedrullningsbar meny för det markerade galleriobjektet.

Skift+F10

Markera det första eller sista kommandot på en meny eller undermeny som visas.

Home eller End

Rulla uppåt eller nedåt i den markerade gallerilistan.

Page Up eller Page Down

Flytta högst upp eller längst ned i den markerade gallerilistan.

Ctrl+Home eller Ctrl+End

Öppna åtgärdsfönstret Referensinformation.

Alt+klicka

Ändra storlek på och flytta verktygsfält, menyer och åtgärdsfönster

 1. Tryck på Alt så att menyraden markeras.

 2. Tryck flera gånger på Ctrl+Tabb för att markera önskat verktygsfält eller åtgärdsfönster.

 3. Gör något av följande:

  Ändra storlek på ett verktygsfält

  1. I verktygsfältet trycker du på CTRL+BLANKSTEG för att visa menyn Alternativ för verktygsfält.

  2. Klicka på kommandot Storlek och tryck sedan på RETUR.

  3. Ändra storlek på verktygsfältet med hjälp av piltangenterna. Håll ned CTRL medan du trycker på piltangenterna om du vill ändra storlek med en bildpunkt i taget.

  Flytta ett verktygsfält

  1. I verktygsfältet trycker du på CTRL+BLANKSTEG för att visa menyn Alternativ för verktygsfält.

  2. Klicka på kommandot Flytta och tryck sedan på RETUR.

  3. Tryck på piltangenterna för att placera verktygsfältet. Tryck på CTRL+piltangenterna för att flytta en bildpunkt i taget. Om du vill avdocka verktygsfältet trycker du på nedpilen flera gånger. Om du vill docka verktygsfältet lodrätt till vänster eller höger trycker du på VÄNSTERPIL respektive HÖGERPIL när verktygsfältet befinner sig längst åt vänster eller höger.

  Ändra storlek på ett åtgärdsfönster

  1. Tryck på CTRL+BLANKSTEG i åtgärdsfönstret om du vill visa en meny med ytterligare kommandon.

  2. Markera kommandot Storlek genom att trycka på NEDPIL och tryck sedan på RETUR.

  3. Ändra storlek på åtgärdsfönstret med hjälp av piltangenterna. Håll ned CTRL medan du trycker på piltangenterna om du vill ändra storlek med en bildpunkt i taget.

  Flytta ett åtgärdsfönster

  1. Tryck på CTRL+BLANKSTEG i åtgärdsfönstret om du vill visa en meny med ytterligare kommandon.

  2. Markera kommandot Flytta genom att trycka på NEDPIL och tryck sedan på RETUR.

  3. Placera åtgärdsfönstret med hjälp av piltangenterna. Håll ned CTRL medan du trycker på piltangenterna om du vill ändra storlek med en bildpunkt i taget.

 4. Tryck på ESC när du är klar med att flytta eller ändra storlek.

Använda dialogrutor

Om du vill

Tryck på

Flytta till nästa alternativ eller alternativgrupp.

Tabb

Flytta till föregående alternativ eller alternativgrupp.

Skift+Tabb

Växla till nästa flik i en dialogruta

Ctrl+Tabb

Växla till föregående flik i en dialogruta

Ctrl+Shift+Tab

Flytta mellan alternativ i en öppen listruta eller mellan alternativ i en alternativgrupp.

Piltangenter

Utföra åtgärden som hör till den markerade knappen, markera eller avmarkera den markerade kryssrutan.

Blanksteg

Öppna listrutan om den är stängd och flytta till det alternativet i listan.

Första bokstaven i ett alternativ i en listruta

Markera ett alternativ eller markera eller avmarkera en kryssruta.

Alt+den understrukna bokstaven i ett alternativ

Öppna en markerad nedrullningsbar lista.

Alt+Nedåtpil

Stänga en markerad listruta eller avbryta ett kommando och stänga en dialogruta.

Esc

Utför den åtgärd som är kopplad till en standardknapp i en dialogruta.

Retur

Använda redigeringsrutor i dialogrutor

En redigeringsruta är en tom yta där du skriver eller klistrar in text, t ex ditt användarnamn eller sökvägen till en mapp.

Om du vill

Tryck på

Gå till början av inmatningen

Home

Gå till slutet av inmatningen

End

Flytta ett tecken åt vänster eller höger.

Vänsterpil eller högerpil

Flytta ett ord åt vänster.

Ctrl+Vänsterpil

Flytta ett ord åt höger.

Ctrl+Högerpil

Markera eller avmarkera ett tecken till vänster.

Skift+Vänsterpil

Markera eller avmarkera ett tecken till höger.

Skift+Högerpil

Markera eller avmarkera ett ord till vänster.

Ctrl+Skift+Vänsterpil

Markera eller avmarkera ett ord till höger.

Ctrl+Skift+Högerpil

Markera från insättningspunkten till början av texten.

Skift+Home

Markera från insättningspunkten till slutet av texten.

Skift+End

Använda dialogrutorna Öppna och Spara som

Om du vill

Tryck på

Gå till föregående mapp. Knappbild

Alt+1

Knappen Upp en nivå Bild av knapp : öppna mappen på nivån ovanför den öppna mappen.

Alt+2

Knappen Sök på webben Knappbild : Stäng dialogrutan och öppna webbsöksidan

Alt+3

Knappen Ta bort Knappbild : Ta bort den markerade mappen eller filen.

Alt+3

Knappen Skapa ny mapp Knappbild : Skapa en ny mapp.

Alt+4

Knappen Vyer Bild av knapp : Växla mellan tillgängliga mappvyer.

Alt+5

Knappen Verktyg: Visa Verktyg-menyn.

Alt+L

Visa en snabbmeny för ett markerat objekt, till exempel en mapp eller en fil.

Skift+F10

Flytta mellan alternativ eller områden i dialogrutan.

Tabb

Öppna listan Leta i.

F4 eller Alt+I

Uppdatera fillistan.

F5

Göra och formatera anteckningar

Skriva och redigera anteckningar

Om du vill

Trycker du på

Öppna ett nytt OneNote-fönster.

Ctrl+M

Öppna ett litet OneNote-fönster för en sidoanteckning.

CTRL+SKIFT+M

Ångra den senaste åtgärden.

Ctrl+Z

Gör om den senaste åtgärden.

Ctrl+Y

Markera alla objekt på den aktuella sidan.

Tryck på Ctrl+A flera gånger om du vill utöka markeringen.

Ctrl+A

Klippa ut markeringen.

Ctrl+X

Kopiera markeringen till Urklipp.

Ctrl+C

Klistra in innehållet i Urklipp.

Ctrl+V

Flytta till början av raden.

Home

Flytta till slutet av raden.

End

Flytta ett tecken till vänster.

Vänsterpil

Flytta ett tecken till höger.

Högerpil

Flytta ett ord åt vänster.

Ctrl+Vänsterpil

Flytta ett ord åt höger.

Ctrl+Högerpil

Ta bort ett tecken till vänster.

Backsteg

Ta bort ett tecken till höger.

Delete

Ta bort ett ord åt vänster.

Ctrl+Backsteg

Ta bort ett ord till höger.

CTRL+DEL

Infoga en radbrytning.

Skift+Retur

Köra stavningskontroll.

F7

Formatera anteckningar

Om du vill

Trycker du på

Ge den markerade texten en färgöverstrykning.

CTRL+SKIFT+H

Infoga en hyperlänk.

CTRL+I

Öppna en hyperlänk.

Obs!: Markören måste placeras i den formaterade hyperlänktexten.

RETUR

Tillämpa fetstil på eller ta bort fetstil från den markerade texten.

Ctrl+F

Tillämpa kursiv stil på eller ta bort kursiv stil från den markerade texten.

Ctrl+K

Tillämpa understrykning på eller ta bort understrykning från den markerade texten.

Ctrl+U

Använda eller ta bort en genomstrykning i den markerade texten

Ctrl+Bindestreck

Använda upphöjd text (av/på).

Ctrl+Skift+=

Använda nedsänkt text (av/på).

Ctrl+=

Tillämpa eller ta bort punktlistan från det markerade stycket.

Ctrl+Punkt

Göra om markeringen till en numrerad lista (av/på).

CTRL+SNEDSTRECK

Lägga in ett styckeindrag från vänster.

Alt+Skift+Högerpil

Ta bort ett styckeindrag från vänster.

Alt+Skift+Vänsterpil

Högerjustera det markerade stycket.

Ctrl+R

Centrera det markerade stycket

Ctrl+E

Vänsterjustera det markerade stycket.

CTRL+L

Använda ett teckensnitt på den markerade texten.

Ctrl+Skift+F, uppil eller nedpil

Använda en teckenstorlek på den markerade texten.

Ctrl+Skift+P, uppil eller nedpil

Öppna åtgärdsfönstret Teckensnitt

Ctrl+D

Lägga till objekt på en sida

Om du vill

Trycker du på

Infoga ett dokument eller en fil på den aktuella sidan.

ALT+I, F

Infoga ett dokument eller en fil som en utskrift på den aktuella sidan.

ALT+I, O

Visa eller dölja dokumentutskrifter på den aktuella sidan (medan OneNote körs i högkontrastläge)

ALT+SKIFT+P

Infoga en bild från fil.

ALT+I, P, F

Infoga en bild från en skanner eller digitalkamera.

ALT+I, P, S

Infoga ett skärmurklipp

Obs!: OneNote-ikonen måste vara aktiv i meddelandefältet längst till höger i Aktivitetsfältet i Windows.

Windows-tangenten+S

Infoga dagens datum.

Alt+Skift+D

Infoga dagens datum och aktuellt klockslag.

Alt+Skift+F

Infoga aktuellt klockslag.

Alt+Skift+T

Infoga en radbrytning.

Skift+Retur

Markera anteckningar och objekt

Om du vill

Trycker du på

Markera alla objekt på den aktuella sidan.

Tryck på Ctrl+A flera gånger om du vill utöka markeringen.

CTRL+A

Ta bort markeringen från en disposition eller sida.

ESC

Flytta den markerade anteckningen eller objektet uppåt.

ALT+SKIFT+UPPÅTPIL

Flytta den markerade anteckningen eller objektet nedåt.

ALT+SKIFT+NEDÅTPIL

Flytta den markerade anteckningen eller objektet åt vänster.

ALT+SKIFT+VÄNSTERPIL

Flytta den markerade anteckningen eller objektet åt höger.

ALT+SKIFT+HÖGERPIL

Markera det aktuella stycket samt dess underordnade stycken.

CTRL+SKIFT+BINDESTRECK

Lägga till eller ta bort utrymme på sidan.

ALT+I, N, tryck sedan på UPPÅTPIL eller NEDÅTPIL och därefter RETUR

Ta bort den markerade anteckningen eller det markerade objektet.

Delete

Flytta till början av raden.

Home

Flytta till slutet av raden.

End

Flytta ett tecken till vänster.

Vänsterpil

Flytta ett tecken till höger.

Högerpil

Gå till senast visade sida.

Alt+Vänsterpil

Gå till nästa sida bland visade sidor.

ALT+HÖGERPIL

Flagga anteckningar

Om du vill

Trycker du på

Använda flaggan Att göra (av/på).

Ctrl+1

Använda flaggan Viktigt (av/på).

Ctrl+2

Använda flaggan Fråga (av/på).

Ctrl+3

Använda flaggan Kom ihåg (av/på).

Ctrl+4

Använda flaggan Definition (av/på).

Ctrl+5

Använda en egen flagga (av/på).

Ctrl+6

Använda en egen flagga (av/på).

Ctrl+7

Använda en egen flagga (av/på).

Ctrl+8

Använda en egen flagga (av/på).

Ctrl+9

Ta bort alla flaggor från de markerade anteckningarna.

CTRL+0

Använda dispositioner

Om du vill

Trycker du på

Visa nivå 1.

Alt+Skift+1

Utöka till nivå 2.

Alt+Skift+2

Utöka till nivå 3.

Alt+Skift+3

Utöka till nivå 4.

Alt+Skift+4

Utöka till nivå 5.

Alt+Skift+5

Utöka till nivå 6.

Alt+Skift+6

Utöka till nivå 7.

Alt+Skift+7

Utöka till nivå 8.

Alt+Skift+8

Utöka till nivå 9.

Alt+Skift+9

Utöka alla nivåer.

ALT+SKIFT+0

Visa brödtexten för vald rubrik.

ALT+SKIFT+=

Dölja brödtexten för vald rubrik.

ALT+SKIFT+BINDESTRECK

Öka indraget med en nivå.

Tabb

Minska indraget med en nivå.

SKIFT+TABB

Ange språkinställningar

Obs!: Om du vill ändra skrivriktningen för anteckningarna måste du först aktivera stöd för språk som skrivs från höger till vänster i dialogrutan Språkinställningar för Microsoft Office 2007.

Om du vill

Trycker du på

Använda inmatningsriktningen vänster till höger.

Ctrl+vänster Skift-tangent

Använda inmatningsriktningen höger till vänster.

Ctrl+höger Skift-tangent

Öka indraget med en nivå i text som är orienterad från höger till vänster.

Tabb

Minska indraget med en nivå i text som är orienterad från höger till vänster.

Skift+Tabb

Organisera och hantera anteckningsboken

Arbeta med sidor och sidoanteckningar

Om du vill

Trycker du på

Aktivera eller inaktivera helsidesvyn.

F11

Öppna ett nytt OneNote-fönster.

Ctrl+M

Öppna ett litet OneNote-fönster för en sidoanteckning.

CTRL+SKIFT+M

Skriva ut den aktuella sidan.

Ctrl+P

Lägga till en ny sida i slutet av det markerade avsnittet.

CTRL+N

Lägga till en ny undersida i den aktuella gruppen sidor.

Ctrl+Skift+N

Markera alla objekt.

Tryck på Ctrl+A flera gånger om du vill utöka markeringens omfång.

Ctrl+A

Markera den aktuella sidan.

CTRL+SKIFT+A
om den markerade sidan ingår i en grupp trycker du på CTRL+A om du vill markera alla sidor i gruppen.

Öka sidfliksstorleken.

CTRL+SKIFT+VÄNSTER KLAMMERPARENTES

Minska sidfliksstorleken.

CTRL+SKIFT+HÖGER KLAMMERPARENTES

Flytta den markerade sidfliken uppåt.

Alt+Skift+Uppåtpil

Flytta den markerade sidfliken nedåt.

ALT+SKIFT+NEDPIL

Flytta insättningspunkten till sidans rubrik.

CTRL+T

Gå till den första sidan i den synliga uppsättningen flikar.

Alt+Page Up

Gå till den sista sidan i den synliga uppsättningen flikar.

Alt+Page Down

Rulla den aktuella sidan uppåt.

Page Up

Rulla den aktuella sidan nedåt.

Page Down

Rulla till den aktuella sidans start.

Ctrl+Home

Rulla till den aktuella sidans slut.

Ctrl+End

Gå till nästa stycke.

Ctrl+Nedåtpil

Gå till föregående stycke.

CTRL+UPPIL

Flytta insättningspunkten uppåt på den aktuella sidan eller expandera sidan uppåt.

CTRL+ALT+UPPIL

Flytta insättningspunkten nedåt på den aktuella sidan eller expandera sidan nedåt.

CTRL+ALT+NEDPIL

Flytta insättningspunkten åt vänster på den aktuella sidan eller expandera sidan åt vänster.

CTRL+ALT+VÄNSTERPIL

Flytta insättningspunkten åt höger på den aktuella sidan eller expandera sidan åt höger.

CTRL+ALT+HÖGERPIL

Gå till nästa anteckningsbehållare.

Alt+Nedåtpil

Gå till början av raden.

Home

Gå till slutet av raden.

End

Flytta ett tecken till vänster.

Vänsterpil

Flytta ett tecken till höger.

Högerpil

Gå till senast visade sida.

Alt+Vänsterpil

Gå till nästa sida bland visade sidor.

Alt+Högerpil

Zooma in.

ALT+CTRL+PLUS (på det numeriska tangentbordet)
eller
ALT+CTRL+SKIFT+PLUS

Zooma ut.

ALT+CTRL+MINUS (på det numeriska tangentbordet)
eller
ALT+CTRL+SKIFT+BINDESTRECK

Spara ändringar.

Obs!: Medan OneNote körs sparas anteckningarna automatiskt när du ändrar dem. Du behöver inte spara anteckningarna manuellt.

CTRL+S

Arbeta med anteckningsböcker och avsnitt

Om du vill

Trycker du på

Skapa en ny anteckningsbok.

ALT+N, N

Skapa ett nytt avsnitt.

Alt+N, S

Öppna ett avsnitt.

CTRL+O

Flytta till nästa avsnitt.

Ctrl+Tabb

Flytta till föregående avsnitt.

Ctrl+Shift+Tab

Gå till nästa sida i avsnittet.

Ctrl+Page Down

Gå till föregående sida i avsnittet.

Ctrl+Page Up

Gå till den första sidan i avsnittet.

Alt+Hem

Gå till den sista sidan i avsnittet.

Alt+End

Gå till den första sidan i den synliga uppsättningen flikar.

Alt+Page Up

Gå till den sista sidan i den synliga uppsättningen flikar.

ALT+PGDN

Flytta aktuellt avsnitt.

ALT+F, R, V

Söka efter anteckningar

Om du vill

Trycker du på

Flytta insättningspunkten till rutan Sök.

Ctrl+F

Ändra sökningens omfattning.

CTRL+F, TABB, NEDÅTPIL

Flytta till nästa sökresultat vid sökning.

Retur

Dela anteckningar

Dela anteckningar med andra personer

Om du vill

Trycker du på

Skicka markerade sidor i ett e-postmeddelande.

CTRL+SKIFT+E

Starta en realtidsdelad session.

ALT+S, L, S

Ansluta till en delad session.

ALT+S, L, J

Lämna en delad session.

ALT+S, L, L

Dela anteckningar med andra program

Om du vill

Trycker du på

Skicka markerade sidor i ett e-postmeddelande.

CTRL+SKIFT+E

Skicka den markerade sidan till Microsoft Office Word 2007.

ALT+F, D, W

Skapa en avtalad tid i Microsoft Office Outlook 2007.

ALT+SKIFT+A

Skapa en kontakt i Microsoft Office Outlook 2007.

CTRL+SKIFT+C

Skapa en I dag-uppgift i Outlook från den markerade anteckningen.

Ctrl+Skift+1

Skapa en I morgon-uppgift i Outlook från den markerade anteckningen.

Ctrl+Skift+2

Skapa en Den här veckan-uppgift i Outlook från den markerade anteckningen.

Ctrl+Skift+3

Skapa en Nästa vecka-uppgift i Outlook från den markerade anteckningen.

Ctrl+Skift+4

Skapa en Inget datum-uppgift i Outlook från den markerade anteckningen.

CTRL+SKIFT+5

Öppna menyn Outlook-uppgifter.

ALT+K

Öppna den markerade Outlook-uppgiften.

Ctrl+Skift+K

Märka den markerade Outlook-uppgiften som slutförd.

Ctrl+Skift+9

Ta bort den markerade Outlook-uppgiften.

Ctrl+Skift+0

Synkronisera ändringar i den aktuella delade anteckningsboken.

Skift+F9

Synkronisera ändringar i alla delade anteckningsböcker.

F9

Skydda anteckningar

Lösenordsskydda avsnitt

Om du vill

Trycker du på

Ange alternativ för lösenordsskydd.

ALT+F, S

Låsa alla lösenordsskyddade avsnitt.

CTRL+ALT+L

Markera rutan Ange lösenord i dialogrutan Lösenordsskydd.

Alt+P

Markera rutan Bekräfta lösenord i dialogrutan Lösenordsskydd.

Alt+C

Se även

Lär dig att navigera i OneNote med tillgängliga funktioner

Använda en skärmläsare för att göra grundläggande uppgifter i OneNote

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×