Kortkommandon i OneNote för Windows 10

Kortkommandon i OneNote för Windows 10

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Många användare tycker att de kan arbeta effektivare genom att använda ett externt tangentbord med kortkommandon för OneNote för Windows 10. För användare med rörlighets- eller synnedsättning kan det vara enklare att använda kortkommandon än att använda pekskärmen, och kortkommandona är därmed ett nödvändigt alternativ till att använda musen. Den här artikeln innehåller kortkommandon för OneNote för Windows 10.

Meddelanden: 

  • Kortkommandona i det här avsnittet gäller svensk tangentbordslayout. Tangenter i andra layouter stämmer kanske inte exakt med tangenterna på ett svenskt tangentbord.

  • Kommandon som kräver att du trycker på och släpper flera tangenter samtidigt visas med ett plustecken (+). Kommandon som kräver att du trycker på flera tangenter i ordningsföljd visas med ett kommatecken (,).

I det här avsnittet

Vanliga kortkommandon

I den här tabellen ingår de vanligaste kortkommandona i OneNote för Windows 10.

Om du vill

Trycker du på

Flytta fokus till det aktuella avsnittet.

Ctrl+Skift+G

Öppna snabbmenyn.

Skift+F10

Lägga till en ny sida i slutet av det markerade avsnittet.

Ctrl+N

Öppna en anteckningsbok

Ctrl+O

Växla till en annan anteckningsbok i navigeringsfältet.

Ctrl+G, tryck sedan på nedåt- eller uppåtpilen för att välja en annan anteckningsbok och tryck på Retur.

Skapa ett nytt avsnitt

Ctrl+T

Skapa en ny sida på samma nivå nedanför den aktuella sidfliken.

Ctrl+Alt+N

Skapa en ny undersida nedanför den aktuella sidan.

Ctrl+Alt+Skift+N

Aktivera eller inaktivera helsidesvyn.

F11

Flytta fokus till den aktuella sidans flik.

Ctrl+Alt+G

Flytta eller kopiera den aktuella sidan.

Ctrl+Alt+M

Markera den aktuella sidan.

Ctrl+Skift+A

Gå till sidans rubrik och markera den.

Ctrl+Skift+T

Öppna en sökruta för att söka igenom alla öppna anteckningsböcker.

Ctrl+E

Navigera i OneNote för Windows 10 enbart med tangentbordet

I tabellen nedan hittar du kortkommandon för att navigera i OneNote för Windows 10.

Om du vill

Trycker du på

Flytta mellan flikfältet, navigeringsfönstret och sidarbetsytan.

F6

Flytta till menyfliksområdet på en flik.

Nedpil

Flytta mellan alternativen i menyfliksområdet.

Vänster- eller högerpil

Utföra det markerade alternativet.

Retur

Flytta mellan flikar.

Vänster- eller högerpil

Flytta mellan objekten på huvudmenyraden.

Tabb eller Skift+Tabb

Öppna menyfliksområdet.

Alt

Öppna fliken Start.

Alt+W

Öppna fliken Infoga.

Alt+N

Öppna fliken Rita.

Alt+D

Öppna fliken Visa.

Alt+Ö

Aktivera och använda Skärmläsaren i Windows

Om du vill aktivera Skärmläsaren trycker du på Windows-tangenten+Retur i Windows. Du hör: ”Fönstret Skärmläsarinställningar”.

Mer information om kortkommandon för Skärmläsaren finns i Kortkommandon och tryckgester för Skärmläsaren.

Avsluta Skärmläsaren genom att trycka på Caps Lock+Esc.

Gör anteckningar och formatera dem

Skriva och redigera anteckningar

Om du vill

Trycker du på

Öppna ett nytt OneNote-fönster

Ctrl+M

Ångra den senaste åtgärden

Ctrl+Z

Upprepa den senaste åtgärden.

Ctrl+Y

Markera alla objekt på den aktuella sidan. Fortsätt att trycka på Ctrl+A om du vill utöka markeringen.

Ctrl+A

Klippa ut markeringen till Urklipp.

Ctrl+X

Kopiera markeringen till Urklipp.

Ctrl+C

Klistra in innehållet från Urklipp.

Ctrl+V

Flytta till radens början.

Home

Flytta till slutet av raden.

End

Flytta ett tecken till vänster.

Vänsterpil

Flytta ett tecken till höger.

Högerpil

Flytta ett ord åt vänster

Ctrl+Vänsterpil

Flytta ett ord åt höger

Ctrl+Högerpil

Ta bort ett tecken till vänster.

Backsteg

Ta bort ett tecken till höger.

Delete

Ta bort ett ord till vänster.

Ctrl+Backsteg

Ta bort ett ord åt höger.

Ctrl+Delete

Infoga en radbrytning utan att påbörja ett nytt stycke.

Skift+Retur

Öppna snabbmenyn för objektet som är i fokus.

Skift+F10 eller menytangenten

Utföra den åtgärd som föreslås i informationsfältet, om det visas överst på en sida.

Ctrl+Skift+W

Infoga författarens namn och senast ändrade tidsstämpel

Ctrl+Skift+M

Formatera anteckningar

Om du vill

Trycker du på

Använda färgöverstrykning för markerad text.

Ctrl+Skift+H eller Ctrl+Alt+H

Infoga en hyperlänk

Ctrl+K

Kopiera den markerade textens formatering (Hämta format).

Ctrl+Skift+C

Klistra in formatering på den markerade texten (Hämta format).

Ctrl+Skift+V

Öppna en hyperlänk när markören är i länktexten. Tryck på piltangenterna för att flytta markören i länktexten.

Retur

Tillämpa fetstil på eller ta bort fetstil från den markerade texten.

Ctrl+F

Tillämpa kursiv stil på eller ta bort kursiv stil från den markerade texten.

Ctrl+K

Tillämpa understrykning på eller ta bort understrykning från den markerade texten.

Ctrl+U

Använda eller ta bort en genomstrykning i den markerade texten.

Ctrl+Bindestreck

Använda eller ta bort upphöjning i den markerade texten.

Ctrl+Skift+=

Använda eller ta bort nedsänkning i den markerade texten.

Ctrl+=

Tillämpa eller ta bort punktlistan från det markerade stycket.

Ctrl+Punkt

Tillämpa eller ta bort den numrerade listan från det markerade stycket.

Ctrl+Snedstreck

Tillämpa formatet Rubrik 1 på den aktuella anteckningen.

Ctrl+Alt+1

Tillämpa formatet Rubrik 2 på den aktuella anteckningen.

Ctrl+Alt+2

Tillämpa formatet Rubrik 3 på den aktuella anteckningen.

Ctrl+Alt+3

Tillämpa formatet Rubrik 4 på den aktuella anteckningen.

Ctrl+Alt+4

Tillämpa formatet Rubrik 5 på den aktuella anteckningen.

Ctrl+Alt+5

Tillämpa formatet Rubrik 6 på den aktuella anteckningen.

Ctrl+Alt+6

Tillämpa formatet Normal på den aktuella anteckningen, och all formatering tas bort.

Ctrl+Skift+N

Öka styckeindraget.

Alt+Skift+Högerpil eller Tabb (i början av en rad)

Minska styckeindraget.

Alt+Skift+Vänsterpil eller Skift+Tabb (i början av en rad)

Högerjustera det markerade stycket.

Ctrl+R

Vänsterjustera det markerade stycket.

Ctrl+L

Öka teckenstorleken för den markerade texten.

Ctrl+Skift+>

Minska teckenstorleken för den markerade texten.

Ctrl+Skift+<

Visa eller dölja linjering på den aktuella sidan.

Ctrl+Skift+R

Lägga till objekt på en sida

Om du vill

Trycker du på

Kopiera ett skärmurklipp till Urklipp (Windows 10 Creators Update krävs).

Windows-tangenten+S

Fyll i dagens datum

Alt+Skift+D

Fyll i dagens datum och aktuell tid

Alt+Skift+F

Fyll i aktuell tid

Alt+Skift+T

Infoga en radbrytning.

Skift+Retur

Börja skriva en matematisk ekvation eller konvertera den markerade texten till en matematisk ekvation.

Alt+=

Skapa en tabell genom att lägga till en andra kolumn i befintlig text.

Tabb

Skapa en till kolumn i en tabell med en enda rad.

Tabb

Skapa en ny rad när du befinner dig i sista cellen i en tabell.

Retur

Skapa en rad nedanför den aktuella raden i en tabell.

Ctrl+Retur

Skapa ett nytt stycke i samma cell i en tabell.

Alt+Retur

Skapa en kolumn till höger om den aktuella kolumnen i en tabell.

Ctrl+Alt+R

Skapa en rad ovanför den aktuella raden i en tabell (när markören är i början av en rad, men inte den första raden).

Retur

Ta bort den aktuella tomma raden i en tabell (när markören är i början av en rad).

Delete (tryck två gånger)

Markera anteckningar och objekt

Om du vill

Trycker du på

Markera alla objekt på den aktuella sidan. Fortsätt att trycka på Ctrl+A om du vill utöka markeringen.

Ctrl+A

Markera från aktuell position till slutet av raden.

Skift+End

Markera hela raden (när markören är i början av raden).

Skift+Nedåtpil

Gå till sidans rubrik och markera den.

Ctrl+Skift+T

Ta bort markeringen från en disposition eller sida.

Esc

Flytta det aktuella stycket eller flera markerade stycken uppåt.

Alt+Skift+Uppåtpil

Flytta det aktuella stycket eller flera markerade stycken nedåt.

Alt+Skift+Nedåtpil

Flytta det aktuella stycket eller flera markerade stycken åt höger (öka indraget).

Alt+Skift+Högerpil

Flytta det aktuella stycket eller flera markerade stycken åt vänster (minska indraget).

Alt+Skift+Vänsterpil

Markera det aktuella stycket samt dess underordnade stycken.

Ctrl+Skift+Bindestreck

Ta bort den markerade anteckningen eller det markerade objektet.

Delete

Flytta till radens början.

Home

Flytta till slutet av raden.

End

Flytta ett tecken till vänster.

Vänsterpil

Flytta ett tecken till höger.

Högerpil

Gå till senast visade sida.

Alt+vänsterpil

Gå till nästa sida bland visade sidor.

Alt+högerpil

Spela upp den markerade ljudinspelningen.

Ctrl+Alt+P

Stoppa uppspelningen av den markerade ljudinspelningen.

Ctrl+Alt+S

Starta en ny ljudinspelning.

Ctrl+Alt+A

Spola den aktuella ljudinspelningen bakåt 10 sekunder.

Ctrl+Alt+Y

Spola den aktuella ljudinspelningen bakåt 5 minuter.

Ctrl+Alt+T

Spola den aktuella ljudinspelningen framåt 10 sekunder.

Ctrl+Alt+U

Spola den aktuella ljudinspelningen framåt 5 minuter.

Ctrl+Alt+I

Flagga anteckningar

Om du vill

Trycker du på

Använda flaggan Att göra (av/på).

Ctrl+1

Använda flaggan Viktigt (av/på).

Ctrl+2

Använda flaggan Fråga (av/på).

Ctrl+3

Använda flaggan Kom ihåg (av/på).

Ctrl+4

Använda flaggan Definition (av/på).

Ctrl+5

Använda flaggan Markera (av/på).

Ctrl+6

Använda flaggan Kontakt (av/på).

Ctrl+7

Använda flaggan Adress (av/på).

Ctrl+8

Använda flaggan Telefonnummer (av/på).

Ctrl+9

Ta bort alla flaggor från de markerade anteckningarna.

Ctrl+0

Använda dispositioner

Om du vill

Trycker du på

Visa Nivå 1.

Alt+Skift+1

Utöka till Nivå 2.

Alt+Skift+2

Utöka till Nivå 3.

Alt+Skift+3

Utöka till Nivå 4.

Alt+Skift+4

Utöka till Nivå 5.

Alt+Skift+5

Utöka till Nivå 6.

Alt+Skift+6

Utöka till Nivå 7.

Alt+Skift+7

Utöka till Nivå 8.

Alt+Skift+8

Utöka till Nivå 9.

Alt+Skift+9

Utöka alla nivåer.

Alt+Skift+0

Öka indraget med en nivå.

Tabb

Minska indraget med en nivå.

Skift+Tabb

Utöka en dold disposition.

Alt+Skift+Plustecken

Dölja en utökad disposition.

Alt+Skift+Minustecken

Ange språkinställningar

Obs!: Om du vill ändra skrivriktningen för anteckningarna måste du först aktivera stödet för språk som skrivs från höger till vänster i verktyget Språkinställningar för Microsoft Office.

Om du vill

Trycker du på

Använda skrivriktningen vänster till höger.

Ctrl+vänster Skift-tangent

Använda skrivriktningen höger till vänster.

Ctrl+höger Skift-tangent

Öka indraget med en nivå i text som är orienterad från höger till vänster.

Tabb

Minska indraget med en nivå i text som är orienterad från höger till vänster.

Skift+Tabb

Organisera och hantera anteckningsboken

Arbeta med sidor och snabbanteckningar

Om du vill

Trycker du på

Aktivera eller inaktivera helsidesvyn.

F11

Öppna ett nytt OneNote-fönster

Ctrl+M

Utöka eller dölja flikarna i en sidgrupp

Ctrl+Skift+*

Aktivera/inaktivera hjälpvyn för Kontrollera layout

Ctrl+Skift+F

Skriva ut den aktuella sidan.

Ctrl+P

Lägga till en ny sida i slutet av det markerade avsnittet.

Ctrl+N

Utöka bredden på sidfliksfältet.

Ctrl+Skift+[

Minska bredden på sidfliksfältet.

Ctrl+Skift+]

Skapa en ny sida på samma nivå nedanför den aktuella sidfliken.

Ctrl+Alt+N

Skapa en ny undersida nedanför den aktuella sidan.

Ctrl+Alt+Skift+N

Markera alla objekt. Fortsätt att trycka på Ctrl+A om du vill utöka markeringen.

Ctrl+A

Markera den aktuella sidan.

Ctrl+Alt+G

Flytta den markerade sidfliken uppåt.

Alt+Skift+Uppåtpil

Flytta den markerade sidfliken nedåt.

Alt+Skift+Nedåtpil

Flytta markören till sidans rubrik.

Ctrl+Skift+T

Rulla den aktuella sidan uppåt.

Page Up

Rulla den aktuella sidan nedåt.

Page Down

Rulla till den aktuella sidans start.

Ctrl+Home

Rulla till den aktuella sidans slut.

Ctrl+End

Gå till nästa stycke

Ctrl+Nedåtpil

Gå till föregående stycke

Ctrl+Uppåtpil

Gå till nästa anteckningsbehållare.

Alt+nedpil

Gå till början av raden.

Home

Gå till slutet av raden.

End

Flytta ett tecken till vänster.

Vänsterpil

Flytta ett tecken till höger.

Högerpil

Gå till senast visade sida.

Alt+vänsterpil

Gå till nästa sida bland visade sidor.

Alt+högerpil

Zooma in

Ctrl+Alt+Plustecken (på det numeriska tangentbordet) eller Ctrl+Alt+Skift+Plustecken

Zooma ut

Ctrl+Alt+Minustecken (på det numeriska tangentbordet) eller Ctrl+Alt+Skift+Bindestreck

Spara ändringar och synkronisera anteckningsboken.

Obs!: Medan OneNote körs sparas anteckningarna automatiskt när du ändrar dem. Du behöver inte spara anteckningarna manuellt.

Ctrl+S

Arbeta med anteckningsböcker och avsnitt

Om du vill

Trycker du på

Öppna OneNote

Tryck på Windows-tangenten och skriv OneNote. Tryck på nedåtpilen för att välja OneNote, Microsoft Store-appen och tryck sedan på Retur.

Öppna en anteckningsbok

Ctrl+O

Skapa ett nytt avsnitt

Ctrl+T

Gå till nästa avsnitt

Ctrl+Tabb

Gå till föregående avsnitt

Ctrl+Skift+Tabb

Gå till nästa sida i avsnittet.

Ctrl+Page Down

Gå till föregående sida i avsnittet.

Ctrl+Page Up

Gå till den första sidan i avsnittet.

Alt+Home

Gå till den sista sidan i avsnittet.

Alt+End

Flytta eller kopiera den aktuella sidan.

Ctrl+Alt+M

Flytta fokus till den aktuella sidans flik.

Ctrl+Alt+G

Flytta fokus till det aktuella avsnittets flik.

Ctrl+Skift+G

Växla till en annan anteckningsbok i navigeringsfältet.

Ctrl+G, tryck sedan på nedåt- eller uppåtpilen för att välja en annan anteckningsbok och tryck på Retur.

Öppna snabbmenyn för det aktuella avsnittet.

Ctrl+Skift+G, Skift+F10

Söka i anteckningar

Om du vill

Trycker du på

Öppna en sökruta för att söka igenom alla öppna anteckningsböcker.

Ctrl+E eller Ctrl+F

Vid sökning i alla anteckningsböcker, förhandsgranska nästa resultat.

Nedpil

Vid sökning i alla anteckningsböcker, gå till det markerade resultatet.

Retur

Ändra sökningens omfattning.

Ctrl+E, Tabb, Tabb, Nedåtpil

Stänga sökningen och återgå till sidan.

Esc

Dela anteckningar

Dela anteckningar med andra

Om du vill

Trycker du på

Öppna fönstret Dela.

Ctrl+Skift+E

Skapa en delningslänk för den aktuella sidan.

Ctrl+Skift+E, Tabb, Tabb, Retur

Dela den aktuella anteckningsboken.

Ctrl+Skift+E, Tabb, Nedåtpil, Nedåtpil

Skicka en kopia av sidan via ett annat program.

Ctrl+Skift+E, Retur

Dela anteckningar med andra program

Om du vill

Trycker du på

Skicka en kopia av den aktuella sidan via ett annat program.

Ctrl+Skift+E, Retur

Synkronisera den aktuella anteckningsboken.

Ctrl+S eller Skift+F9

Synkronisera alla anteckningsböcker.

F9

Markera den aktuella sidan som Läst eller Oläst.

Ctrl+Q

Skydda anteckningar

Lösenordsskydda avsnitt

Om du vill

Trycker du på

Låsa alla lösenordsskyddade avsnitt.

Ctrl+Alt+L

Överst på sidan

Se även

Lär dig att navigera i OneNote med hjälpmedelsfunktioner

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×