Kortkommandon i OneNote för webben

Kortkommandon i OneNote för webben

Kortkommandon är ett bra sätt att arbeta mer effektivt, till och med utan mus. I den här artikeln hittar du kortkommandon för OneNote på webben.

Tips: 

  • Kortkommandona i det här avsnittet gäller svensk tangentbordslayout. Tangenter i andra layouter stämmer kanske inte exakt med tangenterna på ett svenskt tangentbord.

  • Kommandon som kräver att du trycker på och släpper flera tangenter samtidigt visas med ett plustecken (+). Kommandon som kräver att du trycker på flera tangenter i ordningsföljd visas med ett kommatecken (,).

  • Som en genväg till kommandon kan du trycka på Ctrl+' (apostrof) för att hoppa till Berätta och sedan skriva det kommando du vill använda (endast tillgängligt i redigeringsvyn). Använd uppåt- och nedåtpilarna för att välja ett kommando och tryck sedan på Retur.

I det här avsnittet

Kortkommandon i läsvyn

Kortkommandon i redigeringsvyn

Läsvy

Navigera i menyfliksområdet och i fönsterrutor

Om du vill

Trycker du på

Hoppa från navigering i anteckningsboken till webbläsarfält

Skift+F6

Flytta mellan kommandon i menyfliksområdet

Tabb

Utföra det markerade kommandot i menyfliksområdet

Retur

Rulla uppåt eller nedåt på en sida

PgUp eller PgDn

Överst på sidan

Navigeringsfönstret

Om du vill

Trycker du på

Bläddra framåt i anteckningsboken (Internet Explorer)

Ctrl+PgDn

Bläddra bakåt i anteckningsboken (Internet Explorer)

Ctrl+PageUp

Gå till första sidan i ett avsnitt

Alt+PgUp

Gå till sista sidan i ett avsnitt

Alt+PgDn

Visa ett avsnitt

Retur på markerat avsnitt

Överst på sidan

Redigeringsvy

Navigera i menyfliksområdet och i fönsterrutor

Om du vill

Trycker du på

Flytta från den aktuella sidan till menyfliksområdet och sedan flytta mellan kommandon.

Ctrl+F6 för att komma till sidlistan. När du är där trycker du på Tabb för att flytta fokus till olika sidor. Tryck på Retur för att välja en sida.

Aktivera en annan flik i menyfliksområdet

Ctrl+F6 och tryck sedan på Tabb för att flytta fokus till olika menyflikar och tryck på Retur.

Flytta mellan kommandon i menyfliksområdet

Tabb

Utföra det markerade kommandot i menyfliksområdet

Retur

Överst på sidan

Navigeringsfönstret

Om du vill

Trycker du på

Bläddra framåt i anteckningsboken (Internet Explorer)

Ctrl+PgDn

Bläddra bakåt i anteckningsboken (Internet Explorer)

Ctrl+PageUp

Gå till första sidan i ett avsnitt

Alt+PgUp

Gå till sista sidan i ett avsnitt

Alt+PgDn

Nytt avsnitt

Ctrl+F6, tryck på Tabb för att gå till ett avsnitt, Skift+F10, Nedåtpil till kommandot Nytt avsnitt, Retur

Flytta aktuell sida uppåt eller nedåt

Alt+Skift+Uppåtpil, Alt+Skift+Nedåtpil

Ta bort sida

Tryck på Tabb för att gå till en sida, Skift+F10, Nedåtpil till kommandot Ta bort, Retur

Ta bort avsnitt

Tryck på Tabb för att gå till ett avsnitt, Skift+F10, Nedåtpil till kommandot Ta bort, Retur

Överst på sidan

Flytta insättningspunkten

Om du vill

Trycker du på

Från rubrikområdet till sida

Tabb eller Retur

Flytta ett tecken åt höger

Högerpil

Flytta ett tecken åt vänster

Vänsterpil

Flytta ett ord åt höger

Ctrl+Högerpil

Flytta ett ord åt vänster

Ctrl+Vänsterpil

Flytta uppåt en rad

Uppil

Flytta nedåt en rad

Nedåtpil

Flytta upp ett stycke

Ctrl+Uppåtpil

Flytta nedåt ett stycke

Ctrl+Nedåtpil

Flytta till början av raden

Home

Flytta till slutet av raden

End

Flytta till början av sidan (rubrikområdet tas inte med)

Ctrl+Home

Flytta till slutet av sidan

Ctrl+End

Rubrikområdet

PgUp eller Ctrl+A, Ctrl+A, Tabb tills rubriken är markerad

Överst på sidan

Markera innehåll: utvidga markering

Om du vill

Trycker du på

Flytta ett tecken åt höger

Skift+Högerpil

Flytta ett tecken åt vänster

Skift+Vänsterpil

Flytta ett ord åt höger

Skift+Ctrl+Högerpil

Flytta ett ord åt vänster

Skift+Ctrl+Vänsterpil

Flytta uppåt en rad

Skift+Uppåtpil

Flytta nedåt en rad

Skift+Nedåtpil

Flytta upp ett stycke

Skift+Ctrl+Uppåtpil

Flytta ned ett stycke

Skift+Ctrl+Nedåtpil

Flytta till styckets början

Skift+Home

Flytta till styckets slut

Skift+End

Flytta till början av disposition

Skift+Ctrl+Home

Flytta till slutet av disposition

Skift+Ctrl+End

Helt stycke, sedan disposition, sedan sida

Ctrl+A för varje expanderingsnivå

Överst på sidan

Redigera innehåll

Om du vill

Trycker du på

Klippa ut

Ctrl+X

Kopiera

Ctrl+C

Klistra in

Ctrl+V

Infoga hyperlänk

Ctrl+I

Ångra

Ctrl+Z

Upprepa

Ctrl+Y

Flytta från ett felstavat ord till ett annat

Alt+F7

Ny disposition

Ctrl+Skift+F

Flytta från en disposition till en annan

Ctrl+A, Ctrl+A, Tabb

Spara ändringar

Obs!: Medan OneNote på webben körs sparas anteckningarna automatiskt när du ändrar dem. Du behöver inte spara anteckningarna manuellt.

Ctrl+S

Överst på sidan

Tabeller

Om du vill

Trycker du på

Skapa en ny cell när markören är placerad i tabellens sista cell

Tabb

Infoga rad under

Ctrl+Retur

Obs!: När en cell, kolumn eller rad är markerad tillämpas en justering på innehållet i de markerade cellerna. När en tabell är markerad tillämpas justeringen på tabellen men den påverkar inte justeringen i cellerna.

Överst på sidan

Formatera text

Om du vill

Trycker du på

Fetstil

Ctrl+F

Kursiv

Ctrl+K

Understrykning

Ctrl+U

Punktlista

Ctrl+Punkt

Numrerad lista

Ctrl+Snedstreck eller Ctrl+Skift+O

Vänsterjustera

Ctrl+L

Högerjustera

Ctrl+R

Centrera vågrätt

Ctrl+E

Öka indrag

Alt+Skift+Högerpil

Minska indrag

Alt+Skift+Vänsterpil

Överst på sidan

Flagga anteckningar

Om du vill

Trycker du på

Om du vill

Ctrl+1

Viktigt

Ctrl+2

Fråga

Ctrl+3

Kom ihåg

Ctrl+4

Definition

Ctrl+5

Markera

Ctrl+6

Kontakt

Ctrl+7

Adress

Ctrl+8

Telefonnummer

Ctrl+9

Överst på sidan

Tangentbordsmotsvarigheter i Windows och Mac

Tangent

Modifierare

Windows

Mac

Backsteg

Alt

Radera ett ord bakåt i taget

End

Alt

Flytta insättningspunkten längst ned i dokumentet eller dispositionen

Retur

Alt

Visa sidans egenskaper (Internet Explorer)

Tabb

Ctrl+Alt

Växla program

Home

Alt

Gå till startsidan

Flytta insättningspunkten överst i dokumentet eller dispositionen

Vänster

Alt

Gå bakåt (Internet Explorer)

Flytta ett ord i taget till vänster

PageDn

Alt

Gå till nästa sida.

Gå till nästa sida.

PgUp

Alt

Gå till föregående sida

Gå till föregående sida

Höger

Alt

Gå framåt (Internet Explorer)

Gå ett ord till höger

Tabb

Alt

Växla mellan program

Flytta fokus mellan webbläsare och sidelement

Nedåt

Alt+Shift

Flytta den aktuella sidan ett steg nedåt i navigeringsfönstret

Markera från insättningspunkten till slutet av stycket

End

Alt-Skift

Gå till den sista sidan i avsnittet

Gå till den sista sidan i avsnittet

Retur

Alt+Shift

Växla till helskärmsläge (Internet Explorer)

Tabb

Ctrl+Alt+Shift

Växla program

Home

Alt+Skift

Gå till den första sidan i avsnittet

Gå till den första sidan i avsnittet

Vänster

Alt+Shift

Ta bort en indragsnivå

Markera ett ord i taget till vänster

Höger

Alt+Shift

Indrag

Markera ett ord i taget till vänster

Tabb

Alt+Shift

Växla mellan program

Flytta fokus mellan webbläsare och sidelement

Upp

Alt+Shift

Flytta den aktuella sidan ett steg nedåt i navigeringsfönstret

Markera från insättningspunkten till slutet av stycket

Backsteg

Radera ett ord bakåt i taget

Delete

Ta bort ett ord i taget

Nedåt

Flytta insättningspunkten nedåt ett stycke i taget

End

Flytta insättningspunkten längst ned i dokumentet eller dispositionen

Home

Gå till början av dokumentet eller dispositionen (i Safari öppnas webbläsarens startsida)

Vänster

Flytta insättningspunkten till början av raden (går till föregående sida i Firefox)

Höger

Flytta insättningspunkten till slutet av raden (går framåt i Firefox)

Tabb

Växla uppgift (som Alt-Tabb i Windows)

Upp

Flytta insättningspunkten uppåt ett stycke i taget

Esc

⌘+Alt

Öppna Aktivitetshanteraren (tvångsavsluta program)

Home

⌘+Alt

Gå till webbläsarens startsida i Safari

Vänster

⌘+Alt

Växla mellan webbläsarens flikar (Chrome)

Delete

⌘+Skift

Rensa webbläsarens cache (Firefox)

Nedåt

⌘+Skift

Markera nedåt ett stycke i taget

End

⌘+Skift

Markera till slutet av dokumentet eller sidan

Home

⌘+Skift

Markera till dokumentets början (öppnar webbläsarens startsida i Safari)

Vänster

⌘+Skift

Markera till början av raden

Höger

⌘+Skift

Markera till slutet av raden

Tabb

⌘+Skift

Växla uppgift (som Alt-Tabb i Windows)

Upp

⌘+Skift

Markera uppåt ett stycke i taget

Esc

Ctrl+Skift

Öppna Aktivitetshanteraren

Höger

Ctrl+Skift

Markera ett ord i taget till höger

Nedåt

Ctrl

Flytta insättningspunkten nedåt ett stycke i taget

Flytta insättningspunkten till slutet av raden

Vänster

Ctrl+Skift

Markera ett ord i taget till vänster

Esc

Ctrl

Öppna Start-menyn eller Start-skärmen

Delete

Ctrl+Alt

Öppna menyn Skärmlås

Vänster

Ctrl

Flytta insättningspunkten till vänster ett ord i taget

Visa en widgetinstrumenttavla

PageDn

Ctrl

Växla mellan öppna flikar (Firefox och Chrome)

PageUp

Ctrl

Växla mellan öppna flikar (Firefox och Chrome)

End

Ctrl

Flytta insättningspunkten till slutet av dokumentet eller dispositionen

Tabb

Ctrl

Växla mellan öppna flikar

Växla mellan öppna flikar

Upp

Ctrl

Flytta insättningspunkten uppåt ett stycke i taget

Flytta insättningspunkten till början av raden

Backsteg

Ctrl+Alt

Radera en bokstav bakåt i taget

Radera en bokstav bakåt i taget

Home

Ctrl

Flytta insättningspunkten till början av dokumentet eller dispositionen

Nedåt

Ctrl+Alt

Bläddra nedåt i Internet Explorer

End

Ctrl+Alt

Bläddra till slutet av sidan i Internet Explorer

Home

Ctrl+Alt

Bläddra till början av sidan i Internet Explorer

PageDn

Ctrl+Alt

Bläddra nedåt i Internet Explorer

PageUp

Ctrl+Alt

Bläddra uppåt i Internet Explorer

Höger

Ctrl

Flytta insättningspunkten till vänster ett ord i taget

Upp

Ctrl+Alt

Bläddra sidan nedåt i Internet Explorer

Backsteg

Ctrl+Alt+Shift

Radera ett ord bakåt i taget

Radera ett ord bakåt i taget

End

Ctrl+Alt+Shift

Bläddra till slutet av sidan i Internet Explorer

Home

Ctrl+Alt+Shift

Bläddra till början av sidan i Internet Explorer

PageDn

Ctrl+Alt+Shift

Bläddra nedåt i Internet Explorer

PageUp

Ctrl+Alt+Shift

Bläddra uppåt i Internet Explorer

Esc

Alt

Minimera fönstret

Nedåt

Ctrl+Skift

Markera nedåt ett stycke i taget

Markera till slutet av raden

Esc

Alt+Shift

Minimera fönstret

Home

Ctrl+Skift

Markera uppåt ett stycke i taget

Markera till början av raden

Insert

Ingen

Börja överskrivningsläge

PgDn

Ctrl+Skift

Växla till nästa sida

PgUp

Ctrl+Skift

Växla till föregående sida

Tabb

Ctrl+Skift

Växla mellan öppna flikar

Växla mellan öppna flikar

Upp

Ctrl+Skift

Markera uppåt ett stycke i taget

Markera till början av raden

Backsteg

Ingen

Radera en bokstav bakåt i taget

Radera en bokstav bakåt i taget

Delete

Ingen

Radera en bokstav bakåt i taget

Radera en bokstav bakåt i taget

Nedåt

Ingen

Flytta insättningspunkten nedåt ett rad i taget

Flytta insättningspunkten nedåt ett rad i taget

End

Ingen

Flytta insättningspunkten till slutet av raden

Flytta insättningspunkten till slutet av raden

Retur

Ingen

Infoga en ny rad

Infoga en ny rad

Backsteg

Ctrl

Radera ett ord bakåt i taget

Home

Ingen

Flytta insättningspunkten till början av raden

Flytta insättningspunkten till början av stycket i Safari och Chrome

Vänster

Ingen

Flytta insättningspunkten till vänster en bokstav i taget

Flytta insättningspunkten till vänster en bokstav i taget

PageDn

Ingen

Flytta insättningspunkten nedåt en skärmbild i taget

Flytta insättningspunkten nedåt en skärmbild i taget

PageUp

Ingen

Flytta insättningspunkten uppåt en skärmbild i taget

Flytta insättningspunkten uppåt en skärmbild i taget

Höger

Ingen

Flytta insättningspunkten till höger en bokstav i taget

Flytta insättningspunkten till höger en bokstav i taget

Tabb

Ingen

Indrag, eller gå till nästa cell i tabellen

Indrag, gå till nästa cell i tabellen eller infoga en tabell

Upp

Ingen

Flytta insättningspunkten uppåt en rad i taget

Flytta insättningspunkten uppåt en rad i taget

Backsteg

Skift

Radera en bokstav bakåt i taget

Radera en bokstav bakåt i taget

Nedåt

Skift

Markera nedåt en rad i taget

Markera nedåt en rad i taget

End

Skift

Markera till slutet av raden

Markera till slutet av raden

Retur

Skift

Infoga en mjuk radbrytning

Infoga en mjuk radbrytning

Home

Skift

Markera till början av raden

Markera till början av raden

Vänster

Skift

Markera en bokstav i taget till vänster

Markera en bokstav i taget till vänster

Höger

Skift

Markera en bokstav i taget till höger

Markera en bokstav i taget till höger

Tabb

Skift

Minska indrag en nivå, gå till föregående cell i tabellen

Minska indrag en nivå, gå till föregående cell i tabellen

Upp

Skift

Markera uppåt en rad i taget

Markera uppåt en rad i taget

Överst på sidan

Fler kortkommandon för OneNote

Tangentbordsgenvägarna i OneNote Online påminner mycket om tangentbordsgenvägarna i skrivbordsversionen av OneNote-appen. Tangentbordsgenvägarna som beskrivs i den här artikeln gäller för de vanligaste åtgärderna i OneNote Online. En fullständig lista över tangentbordsgenvägar i skrivbordsversionen av OneNote-appen finns här:

Se även

Lär dig att navigera i OneNote med tillgängliga funktioner

Använda en skärmläsare för att göra grundläggande uppgifter i OneNote

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×