Kortkommandon i Microsoft Visio 2010

Beskrivningarna av tangentbordsgenvägarna i det här avsnittet avser ett tangentbord med svensk tangentbordslayout. Tangenterna på andra typer av tangentbord kanske inte exakt motsvarar tangenterna på ett svenskt tangentbord.

Tryck på Tabb om du vill markera Visa alla och tryck på Retur och sedan på Ctrl+P om du vill skriva ut det här hjälpavsnittet.

Onlinehjälp

Kortkommandon för att använda Hjälp-fönstret

Via hjälpfönstret kommer du åt allt innehåll i Hjälp om Office. I hjälpfönstret visas ämnen och annat hjälpinnehåll.

I hjälpfönstret

Om du vill

Tryck på

Öppna hjälpfönstret.

F1

Stänga hjälpfönstret.

Alt+F4

Växla mellan hjälpfönstret och det aktiva programmet.

Alt+Tabb

Gå tillbaka till startsidan för Microsoft Visio 2010.

Alt+Hem

Välja nästa objekt i hjälpfönstret.

Tabb

Välja föregående objekt i hjälpfönstret.

Skift+Tabb

Utför den åtgärd som är kopplad till det markerade objektet.

Retur

Markera nästa dolda text eller hyperlänk, inklusive Visa alla eller Dölj alla högst upp i ett avsnitt.

Tabb

Markera föregående hyperlänk eller dold text.

Skift+Tabb

Utföra en åtgärd för de markerade Visa alla, Dölj alla, dold text eller hyperlänk.

Retur

Flytta tillbaka till föregående hjälpavsnitt (knappen Bakåt).

Alt+Vänsterpil

Flytta framåt till nästa hjälpavsnitt (knappen Framåt).

Alt+Högerpil

Rulla en kort bit uppåt eller nedåt inom det hjälpavsnitt som visas.

Uppåtpil eller Nedåtpil

Rulla en lång bit uppåt eller nedåt inom det hjälpavsnitt som visas.

Page Up eller Page Down

Visa en meny med kommandon för hjälpfönstret. Hjälpfönstret måste vara i fokus (klicka på ett objekt i hjälpfönstret).

Skift+F10

Avsluta den senaste åtgärden (knappen Stoppa).

Esc

Uppdatera fönstret (knappen Uppdatera).

F5

Gå mellan områdena i hjälpfönstret. Gå till exempel mellan verktygsfältet, adressfältet och listan Sök.

F6

Välja nästa eller föregående post i en innehållsförteckning i en trädvy.

Uppåtpil eller Nedåtpil

Utöka respektive dölja poster i trädvy i en innehållsförteckning.

Vänsterpil eller Högerpil

Grundläggande om Microsoft Office

Visa och använda fönster

Om du vill

Tryck på

Växla till nästa fönster.

Alt+Tabb

Växla till föregående fönster.

Alt+Skift+Tabb

Stänga det aktiva fönstret.

Alt+F4

Gå till ett åtgärdsfönster från ett annat fönster i programfönstret (medurs). Du måste kanske trycka på F6 flera gånger.

Obs!: Om inte rätt åtgärdsfönster visas när du trycker på F6 kan du trycka på Alt för att aktivera menyfliksområdet.

F6

Maximera ett markerat fönster.

Ctrl+F10

Återställa storleken på det aktiva Visio-programfönstret efter att du har maximerat det.

Ctrl+F5

Kopiera en bild av bildskärmen till Urklipp.

Print Screen

Kopiera en bild av ett markerat fönster till Urklipp.

Alt+Print Screen

Visa fönstrets snabbmeny om det är ett fönster med en ikon i namnlisten (till exempel ett formfönster).

Alt+Blanksteg

Öppna dialogrutan Sida.

Skift+F4

Öppna dialogrutan Ordna sidor.

Ctrl+Alt+P

Växla fokus mellan öppna ritningar.

Ctrl+Tabb eller Ctrl+F6

Växla fokus mellan öppna fönster i omvänd ordning.

Ctrl+Skift+Tabb eller Ctrl+Skift+F6

Växla fokus mellan sidor i en ritning, inklusive alla markeringsöverlägg som visas.

Ctrl+Page Down

Växla fokus mellan en ritnings sidor i omvänd ordning.

Ctrl+Page Up

Markera nästa eller föregående alternativ i ett aktivt åtgärdsfönster.

Tabb eller Skift+Tabb

Ändra teckensnitt eller ändra storlek på teckensnittet

Om du vill

Tryck på

Ändra teckenstorlek på markerad text.

Ctrl+Skift+>

Minska teckenstorleken på markerad text.

Ctrl+Skift+<

Flytta runt i texten eller celler

Om du vill

Tryck på

Flytta ett tecken till vänster.

Vänsterpil

Flytta ett tecken till höger.

Högerpil

Flytta en rad uppåt.

Uppåtpil

Flytta en rad nedåt.

Nedåtpil

Flytta ett ord åt vänster.

Ctrl+Vänsterpil

Flytta ett ord åt höger.

Ctrl+Högerpil

Flytta till radens slut.

End

Flytta till radens början.

Home

Flytta ett stycke uppåt.

Ctrl+Uppåtpil

Flytta ett stycke nedåt.

Ctrl+Nedåtpil

Flytta till slutet av textrutan.

Ctrl+End

Flytta till början av textrutan.

Ctrl+Home

Komma åt och använda åtgärdsfönster

Om du vill

Tryck på

Gå till ett åtgärdsfönster från ett annat fönster i programfönstret. (Du måste kanske trycka på F6 flera gånger.)

Obs!: Om inte rätt åtgärdsfönster visas när du trycker på F6 kan du trycka på Alt för att aktivera menyfliksområdet och därefter gå till åtgärdsfönstret genom att trycka på F6.

F6

Markera nästa eller föregående alternativ i ett aktivt åtgärdsfönster.

Tabb eller Skift+Tabb

Flytta bland val på en markerad undermeny, flytta bland vissa alternativ i en viss grupp alternativ i en dialogruta.

Nedåtpil eller Uppåtpil

Öppna den markerade menyn eller genomföra åtgärden som är tilldelad markerad knapp.

Blanksteg eller Retur

Öppna en snabbmeny

Skift+F10

Markera det första eller sista kommandot på en meny eller undermeny som visas.

Home eller End

Skapa flytande åtgärdsfönster eller skapa fästpunkt för åtgärdsfönster

 1. Tryck flera gånger på F6 för att markera önskat åtgärdsfönster.

 2. Tryck på Alt+Blanksteg för att öppna menyn för det aktuella åtgärdsfönstret.

 3. Tryck på Nedåtpil för att välja kommandot Flytande fönster och tryck sedan på Retur.

Använda dialogrutor

Om du vill

Tryck på

Flytta till nästa alternativ eller alternativgrupp.

Tabb

Flytta till föregående alternativ eller alternativgrupp.

Skift+Tabb

Växla till nästa flik i en dialogruta

Ctrl+Tabb

Växla till föregående flik i en dialogruta

Ctrl+Shift+Tab

Flytta mellan alternativ i en öppen listruta eller mellan alternativ i en alternativgrupp.

Piltangenter

Utföra åtgärden som hör till den markerade knappen, markera eller avmarkera den markerade kryssrutan.

Blanksteg

Öppna listrutan om den är stängd och flytta till det alternativet i listan.

Första bokstaven i ett alternativ i en listruta

Markera ett alternativ eller markera eller avmarkera en kryssruta.

Alt+den understrukna bokstaven i ett alternativ

Öppna en markerad nedrullningsbar lista.

Alt+Nedåtpil

Stänga en markerad listruta eller avbryta ett kommando och stänga en dialogruta.

Esc

Utför den åtgärd som är kopplad till en standardknapp i en dialogruta.

Retur

Använda redigeringsrutor i dialogrutor

En redigeringsruta är en tom ruta där du skriver eller klistrar in en post, exempelvis ditt användarnamn eller sökvägen till en mapp.

Om du vill

Tryck på

Gå till början av inmatningen

Home

Gå till slutet av inmatningen

End

Flytta ett tecken åt vänster eller höger.

Vänsterpil eller högerpil

Flytta ett ord åt vänster.

Ctrl+Vänsterpil

Flytta ett ord åt höger.

Ctrl+Högerpil

Markera eller avmarkera ett tecken till vänster.

Skift+Vänsterpil

Markera eller avmarkera ett tecken till höger.

Skift+Högerpil

Markera eller avmarkera ett ord till vänster.

Ctrl+Skift+Vänsterpil

Markera eller avmarkera ett ord till höger.

Ctrl+Skift+Högerpil

Markera från insättningspunkten till början av texten.

Skift+Home

Markera från insättningspunkten till slutet av texten.

Skift+End

Använda dialogrutorna Öppna och Spara som

Om du vill

Tryck på

Flytta till nästa alternativ eller alternativgrupp.

Tabb

Flytta till föregående alternativ eller alternativgrupp.

Skift+Tabb

Flytta mellan alternativ i en öppen listruta eller mellan alternativ i en alternativgrupp.

Piltangenter

Utföra åtgärden som tilldelats den markerade knappen

Retur, Blanksteg

Flytta till listan Filformat i dialogrutan Spara som

Alt+T

Flytta till rutan Filnamn

Alt+N

Flytta till filtypslistan i dialogrutan Öppna

Alt+T

Öppna en markerad fil i dialogrutan Öppna

Alt+T

Spara den aktuella filen i dialogrutan Spara

Alt+S

Öppna en markerad nedrullningsbar lista.

Alt+Nedåtpil

Stänga en markerad listruta eller avbryta ett kommando och stänga en dialogruta.

Esc

Uppdatera fillistan

F5

Visa en snabbmeny för den markerade posten, till exempel en mapp eller fil

Skift+F10

Text

Redigera text

Om du vill

Tryck på

Flytta till nästa eller föregående tecken i en textrad.

Vänsterpil eller Högerpil

Flytta till nästa eller föregående textrad.

Nedåtpil eller Uppåtpil

Flytta till nästa eller föregående ord i en textrad.

Ctrl+Högerpil eller Ctrl+Vänsterpil

Flytta till nästa eller föregående stycke.

Ctrl+Nedåtpil eller Ctrl+Uppåtpil

Markera all text i ett textblock.

Ctrl+A

Markera nästa eller föregående tecken.

Skift+Högerpil eller Skift+Vänsterpil

Markera nästa eller föregående ord.

Ctrl+Skift+Högerpil eller Ctrl+Skift+Vänsterpil

Markera nästa eller föregående rad.

Skift+Nedåtpil eller Skift+Uppåtpil

Markera nästa eller föregående stycke.

Ctrl+Skift+Nedåtpil eller Ctrl+Skift+Uppåtpil

Ta bort föregående ord.

Ctrl+Backsteg

Byta ut den markerade texten mot fälthöjden. Byta ut all text mot fälthöjden för den markerade formen om ingen text är markerad.

Ctrl+Skift+H

Formatera text

Om du vill

Tryck på

Växla fet ( Knappbild ) på eller av.

Ctrl+F

Växla kursiv ( Bild av knapp ) på eller av.

Ctrl+K

Växla understrykning ( Bild av knapp ) på eller av.

Ctrl+U

Växla dubbel understrykning på eller av.

Ctrl+Skift+D

Växla versaler på eller av.

Ctrl+Skift+A

Växla kapitäler på eller av.

Ctrl+Skift+K

Växla nedsänkt ( Bild av knapp ) på eller av.

Ctrl+=

Växla upphöjd ( Bild av knapp ) på eller av.

Ctrl+Skift+=

Ändra teckenstorlek på markerad text.

Ctrl+Skift+>

Minska teckenstorleken på markerad text.

Ctrl+Skift+<

Justera text

Om du vill

Tryck på

Vänsterjustera.

Ctrl+Skift+L

Centrera vågrätt.

Ctrl+Skift+C

Högerjustera.

Ctrl+Skift+R

Marginaljustera vågrätt.

Ctrl+Skift+J

Justera överkant.

Ctrl+Skift+T

Centrera lodrätt.

Ctrl+Skift+M

Justera nederkant.

Ctrl+Skift+V

Zooma och navigera

Navigera i menyfliksområdet

 1. Tryck på Alt.

  Tangenttips visas för alla funktioner som är tillgängliga i den aktuella vyn.

  Menyfliksområde i Visio 2010 visas tillsammans med tangenttipsen.

 2. Tryck på den bokstav som visas i tangenttipset över den funktion du vill använda.

 3. Ytterligare tangenttips kan visas när du trycker på andra bokstäver. Om du exempelvis trycker på Z när fliken Start är aktiv visas fliken Infoga tillsammans med tangenttips för grupperna på fliken.

 4. Fortsätt att trycka på olika bokstäver tills du kommer till önskat kommando eller önskad kontroll. I vissa fall måste du först trycka på bokstaven för gruppen som kommandot ingår i. Om fliken Start är aktiverad och du till exempel trycker på Alt+W, F, S kommer du till listrutan Storlek i gruppen Tecken.

  Obs!: Tryck på Alt för att avbryta åtgärden som du utför och dölja tangenttipsen.

Zooma

Om du vill

Tryck på

Zooma in.

Alt+F6

Zooma ut.

Alt+Skift+F6

Anpassa till fönster

Ctrl+Skift+W

Flytta runt i helskärmsvy

Använd dessa tangentbordsgenvägar för att flytta mellan Visio och ett annat program eller en annan sida i helskärmsvy.

Om du vill

Tryck på

Gå till helskärmsvisning

F5

Avsluta helskärmsvisning

Esc

Öppna nästa sida i ritningen.

Page Down

Gå tillbaka till föregående sida i ritningen.

Page Up

Flytta runt i en ritning på en webbsida

Om du vill

Tryck på

Växla fokus genom den vänstra rutan, ritningen och former som innehåller formdata, hyperlänkar och adressfältet.

Tabb

Aktivera hyperlänken för den form eller hyperlänk på sidan som är fokuserad.

Retur

Visio-specifika åtgärder

Formatera text

Om du vill

Tryck på

Öppna fliken Start i menyfliksområdet

Alt+H

Öppna fliken Teckensnitt i dialogrutan Text.

F11

Öppna fliken Stycke i dialogrutan Text.

Skift+F11

Öppna fliken Flikar i dialogrutan Text.

Ctrl+F11

Öppna dialogrutan Fyllning för den markerade formen.

F3

Öppna dialogrutan Linje.

Skift+F3

Använda funktionerna Fäst och limma

Om du vill

Tryck på

Öppna fliken Allmänt i dialogrutan Fäst och limma.

Alt+F9

Markera eller avmarkera kryssrutan Fäst i fliken Allmänt i dialogrutan Fäst och limma. Detta fäster former till objekt valda i sektionen Fäst mot i dialogrutan.

S

Markera eller avmarkera kryssrutan Limma i fliken Allmänt i dialogrutan Fäst och limma. Detta limmar former till objekt valda i sektionen Limma mot i dialogrutan (menyn Verktyg, Fäst och limma).

G

Gruppera, rotera och vända former

Om du vill

Tryck på

Gruppera de markerade formerna.

Ctrl+G eller Ctrl+Skift+G

Dela upp formerna i den markerade gruppen.

Ctrl+Skift+U

Flytta den markerade formen längst fram.

Ctrl+Skift+F

Flytta den markerade formen längst bak.

Ctrl+Skift+F

Rotera den markerade figuren åt vänster.

Ctrl+L

Rotera den markerade figuren åt höger.

Ctrl+R

Vända den markerade formen vågrätt.

Ctrl+H

Vända den markerade formen lodrätt.

Ctrl+J

Öppna dialogrutan Justera former för den markerade formen.

F8

Visa ritningsfönster

Om du vill

Tryck på

Visa öppna ritningsfönster lodrätt sida vid sida.

Skift+F7

Visa öppna ritningsfönster vågrätt sida vid sida.

Ctrl+Skift+F7

Visa öppna ritningsfönster så att alla fönsters namn visas samtidigt.

Alt+F7 eller Ctrl+Alt+F7

Visio-specifika verktygsfält

Välja verktyg

Om du vill

Tryck på

Växla verktyget Hämta format på eller av ( Bild av knapp ).

Ctrl+Skift+P

Välja pekverktyget ( Pekarknappen ).

Ctrl+1

Välja kopplingsverktyget ( Bild av knapp ).

Ctrl+3

Välja verktyg för kopplingspunkter

Ctrl+Skift+1

Välja textverktyget ( Knappen Textverktyg ).

Ctrl+2

Välja textruta ( Bild av knapp ).

Ctrl+Skift+4

Välja ritverktygen

Om du vill

Tryck på

Välja rektangelverktyget ( Bild av knapp ).

Ctrl+8

Välja ellipsverktyget ( Bild av knapp ).

Ctrl+9

Välja linjeverktyget ( Bild av knapp ).

Ctrl+6

Välja bågverktyget ( Bild av knapp ).

Ctrl+7

Välja verktyget för frihandsritning ( Bild av knapp ).

Ctrl+5

Välja pennverktyget ( Bild av knapp ).

Ctrl+4

Beskära en bild

Om du vill

Tryck på

Välja beskärningsverktyget ( Bild av knapp ).

Ctrl+Skift+2

Visio-former och -stenciler

Flytta från form till form på en ritningssida

Om du vill

Tryck på

Gå mellan former på en ritningssida. En prickad rektangel visar vilken form som fokus ligger på.

Obs!: Du kan inte flytta till former som är skyddade mot markering eller finns i ett låst lager.

Tabb

Gå mellan former på en ritningssida i omvänd ordning.

Skift+Tabb

Markera en form som är fokuserad.

Obs!: Om du vill markera flera former trycker du på Tabb för att fokusera den första formen du vill markera, och trycker sedan på Retur. Håll ned Skift medan du trycker på Tabb för att fokusera en annan form. När fokuseringsrektangeln är över den form du vill ha trycker du på Retur för att lägga till den i markeringen. Upprepa detta för alla former du vill markera.

Retur

Ta bort markering eller fokusering från en form.

Esc

Växla mellan vyerna för textredigering och markering av former för en markerad form.

F2

Finjustera en markerad form.

Piltangenterna

Finjustera en markerad form en bildpunkt i taget.

Obs!: SCROLL LOCK måste vara inaktiverad.

Skift+piltangenter

Arbeta med originalformer i en stencil

Om du vill

Tryck på

Flytta mellan originalformer i en stencil.

Piltangenterna

Flytta till den första originalformen på en rad i en stencil.

Home

Flytta till den sista originalformen på en rad i en stencil.

End

Flytta till den första originalformen i en kolumn i en stencil.

Page Up

Flytta till den sista originalformen i en kolumn i en stencil.

Page Down

Kopiera markerade originalformer till Urklipp.

Ctrl+C

Klistra in innehållet i Urklipp i en ny stencil.

Obs!: Den nya stencilen måste först öppnas för redigering.

Ctrl+V

Markera alla originalformer i en stencil.

Obs!: Om du vill markera flera originalformer trycker du på piltangenterna för att fokusera den första originalformen. Håll ned Skift medan du trycker på piltangenterna för att fokusera ett annat original. När fokuseringsrektangeln är över det original du vill markera trycker du på Retur för att lägga till det. Upprepa detta för alla original du vill markera.

Ctrl+A

Markera eller avmarkera en fokuserad originalform.

Skift+Retur

Avmarkera originalformerna i en stencil.

Esc

Infoga markerade originalformer i ritningen.

Ctrl+Retur

Arbeta med stenciler i redigeringsläge

Om du vill

Tryck på

Ta bort den markerade originalformen.

Delete

Klippa ut den markerade originalformen från den egna stencilen och lägga den i Urklipp.

Ctrl+X

Byta namn på den markerade originalformen.

F2

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×