Kortkommandon i Microsoft Visio 2010

Beskrivningarna av tangentbordsgenvägarna i det här avsnittet avser ett tangentbord med svensk tangentbordslayout. Tangenterna på andra typer av tangentbord kanske inte exakt motsvarar tangenterna på ett svenskt tangentbord.

Om du vill skriva ut det här avsnittet trycker du på TABB tills Visa alla markeras. Tryck på RETUR och därefter på CTRL+P.

Onlinehjälp

Kortkommandon för att använda Hjälp-fönstret

Via hjälpfönstret kommer du åt allt innehåll i Hjälp om Office. I hjälpfönstret visas ämnen och annat hjälpinnehåll.

I hjälpfönstret

Om du vill

Tryck på

Öppna hjälpfönstret.

F1

Stänga hjälpfönstret.

ALT+F4

Växla mellan hjälpfönstret och det aktiva programmet.

ALT+TABB

Gå tillbaka till startsidan för Microsoft Visio 2010.

ALT+HOME

Välja nästa post i hjälpfönstret.

TABB

Välja föregående post i hjälpfönstret.

SKIFT+TABB

Genomföra åtgärden för den markerade posten.

RETUR

Markera nästa dolda text eller hyperlänk, inklusive Visa alla eller Dölj alla överst i ett avsnitt.

TABB

Markera föregående dolda text eller hyperlänk.

SKIFT+TABB

Utföra åtgärden för markerad Visa alla, Dölj alla, dold text eller hyperlänk.

RETUR

Återgå till tidigare hjälpavsnitt (knappen Bakåt).

ALT+VÄNSTERPIL

Gå till nästa hjälpavsnitt (knappen Framåt).

ALT+HÖGERPIL

Bläddra ett litet stycke uppåt eller nedåt inom det hjälpavsnitt som visas.

UPPIL eller NEDPIL

Bläddra ett längre stycke uppåt eller nedåt inom det hjälpavsnitt som visas.

PGUP eller PGDN

Visa en meny med kommandon för hjälpfönstret. Det här kräver att hjälpfönstret har ett aktivt fokus (klicka i hjälpfönstret).

SKIFT+F10

Avbryta den senaste åtgärden (knappen Stoppa).

ESC

Uppdatera fönstret (Uppdatera-knappen).

F5

Gå mellan områdena i hjälpfönstret. Gå till exempel mellan verktygsfältet, adressfältet och listan Sök.

F6

Välja nästa eller föregående post i en innehållsförteckning i en trädvy.

UPPIL eller NEDPIL

Visa eller dölja den markerade posten i en innehållsförteckning i en trädvy.

VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL

Grunderna i Microsoft Office

Visa och använda fönster

Om du vill

Tryck på

Växla till nästa fönster.

ALT+TABB

Växla till föregående fönster.

ALT+SKIFT+TABB

Stänga det aktiva fönstret.

ALT+F4

Flytta till ett åtgärdsfönster från en annan ruta i programfönstret (medurs riktning). Du måste kanske trycka på F6 flera gånger.

Obs!: Om inte rätt åtgärdsfönster visas när du trycker på F6 kan du trycka på ALT för att aktivera menyfliksområdet.

F6

Maximera ett markerat fönster.

CTRL+F10

Återställa storleken på det aktiva Visio-programfönstret efter att du har maximerat det.

CTRL+F5

Kopiera en bild av skärmen till Urklipp.

PRINTSCRN

Kopiera en bild av ett markerat fönster till Urklipp.

ALT+PRINTSCRN

Visa fönstrets snabbmeny om det är ett fönster med en ikon i namnlisten (till exempel ett formfönster).

ALT+BLANKSTEG

Öppna dialogrutan Sida.

SKIFT+F4

Öppna dialogrutan Ordna sidor.

CTRL+ALT+F6

Växla fokus mellan öppna ritningar.

CTRL+TABB eller CTRL+F6

Växla fokus mellan öppna fönster i omvänd ordning.

CTRL+SKIFT+TABB eller CTRL+SKIFT+F6

Växla fokus mellan sidor i en ritning, inklusive alla synliga markeringsöverlägg.

CTRL+PGDN

Växla fokus mellan sidor i en ritning i omvänd ordning.

CTRL+PGUP

När ett åtgärdsfönster är aktivt, markerar du nästa eller föregående alternativ i åtgärdsfönstret.

TABB eller SKIFT+TABB

Ändra teckensnitt eller ändra storlek på teckensnittet

Om du vill

Tryck på

Öka teckenstorleken på den markerade texten.

CTRL+SKIFT+>

Minska teckenstorleken på den markerade texten.

CTRL+SKIFT+<

Flytta runt i texten eller celler

Om du vill

Tryck på

Flytta ett tecken till vänster.

VÄNSTERPIL

Flytta ett tecken åt höger.

HÖGERPIL

Flytta en rad uppåt.

UPPIL

Flytta en rad nedåt.

NEDPIL

Flytta ett ord åt vänster.

CTRL+VÄNSTERPIL

Flytta ett ord åt höger.

CTRL+HÖGERPIL

Flytta markören till slutet av en rad.

END

Flytta markören till början av en rad.

HOME

Flytta ett stycke uppåt.

CTRL+UPPIL

Flytta ett stycke nedåt.

CTRL+NEDPIL

Flytta till slutet av textrutan.

CTRL+END

Flytta till början av textrutan.

CTRL+HOME

Komma åt och använda åtgärdsfönster

Om du vill

Tryck på

Gå till ett åtgärdsfönster från ett annat fönster i programfönstret. (Du måste kanske trycka på F6 flera gånger.)

Obs!: Om inte rätt åtgärdsfönster visas när du trycker på F6 kan du trycka på ALT för att aktivera menyfliksområdet och därefter gå till åtgärdsfönstret genom att trycka på F6.

F6

När ett åtgärdsfönster är aktivt, markerar du nästa eller föregående alternativ i åtgärdsfönstret.

TABB eller SKIFT+TABB

Flytta bland val på en markerad undermeny, flytta bland vissa alternativ i en viss grupp alternativ i en dialogruta.

NEDPIL eller UPPIL

Öppna den markerade menyn eller genomföra åtgärden som är tilldelad markerad knapp.

BLANKSTEG eller RETUR

Öppna en snabbmeny

SKIFT+F10

Markera det första eller sista kommandot på menyn eller undermenyn när en meny eller undermeny visas.

HOME eller END

Skapa flytande åtgärdsfönster eller skapa fästpunkt för åtgärdsfönster

 1. Tryck flera gånger på F6 för att markera önskat åtgärdsfönster.

 2. Tryck på ALT+BLANKSTEG för att öppna menyn för det aktuella åtgärdsfönstret.

 3. Tryck på NEDPIL för att välja kommandot Flytande fönster och tryck sedan på RETUR.

Använda dialogrutor

Om du vill

Tryck på

Flytta till nästa alternativ eller alternativgrupp.

TABB

Flytta till föregående alternativ eller alternativgrupp.

SKIFT+TABB

Växla till nästa flik i en dialogruta

CTRL+TABB

Växla till föregående flik i en dialogruta

CTRL+SKIFT+TABB

Flytta mellan alternativ i en öppen listruta eller mellan alternativ i en alternativgrupp.

Piltangenterna

Utföra åtgärden som hör till den markerade knappen, markera eller avmarkera den markerade kryssrutan.

BLANKSTEG

Öppna listrutan om den är stängd och flytta till det alternativet i listan.

Första bokstaven i ett alternativ i en listruta

Markera ett alternativ eller markera eller avmarkera en kryssruta.

ALT+den understrukna bokstaven i ett alternativ

Öppna en markerad nedrullningsbar lista.

ALT+NEDPIL

Stänga en markerad listruta eller avbryta ett kommando och stänga en dialogruta.

ESC

Utföra den åtgärd som tilldelats en standardknapp i en dialogruta.

RETUR

Använda redigeringsrutor i dialogrutor

En redigeringsruta är en tom ruta där du skriver eller klistrar in en post, exempelvis ditt användarnamn eller sökvägen till en mapp.

Om du vill

Tryck på

Flytta till början av posten.

HOME

Flytta till slutet av posten.

END

Flytta ett tecken åt vänster eller höger.

VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL

Flytta ett ord åt vänster.

CTRL+VÄNSTERPIL

Flytta ett ord åt höger.

CTRL+HÖGERPIL

Markera eller avmarkera ett tecken åt vänster.

SKIFT+VÄNSTERPIL

Markera eller avmarkera ett tecken åt höger.

SKIFT+HÖGERPIL

Markera eller avmarkera ett ord åt vänster.

CTRL+SKIFT+VÄNSTERPIL

Markera eller avmarkera ett ord åt höger.

CTRL+SKIFT+HÖGERPIL

Markera från insättningspunkten till början av texten.

SKIFT+HOME

Markera från insättningspunkten till slutet av texten.

SKIFT+END

Använda dialogrutorna Öppna och Spara som

Om du vill

Tryck på

Flytta till nästa alternativ eller alternativgrupp.

TABB

Flytta till föregående alternativ eller alternativgrupp.

SKIFT+TABB

Flytta mellan alternativ i en öppen listruta eller mellan alternativ i en alternativgrupp.

Piltangenter

Utföra åtgärden som tilldelats den markerade knappen

RETUR, BLANKSTEG

Flytta till listan Filformat i dialogrutan Spara som

ALT+T

Flytta till rutan Filnamn.

ALT+N

Flytta till filtypslistan i dialogrutan Öppna

ALT+T

Öppna en markerad fil i dialogrutan Öppna

ALT+O

Spara den aktuella filen i dialogrutan Spara

ALT+S

Öppna en markerad nedrullningsbar lista.

ALT+NEDPIL

Stänga en markerad listruta eller avbryta ett kommando och stänga en dialogruta.

ESC

Uppdatera fillistan

F5

Visa en snabbmeny för den markerade posten, till exempel en mapp eller fil.

SKIFT+F10

Text

Redigera text

Om du vill

Tryck på

Flytta till nästa eller föregående tecken i en textrad.

VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL

Flytta till nästa eller föregående textrad.

NEDPIL eller UPPIL

Flytta till nästa eller föregående ord i en textrad.

CTRL+HÖGERPIL eller CTRL+VÄNSTERPIL

Flytta till nästa eller föregående stycke.

CTRL+NEDPIL eller CTRL+UPPIL

Markera all text i ett textblock.

CTRL+A

Markera nästa eller föregående tecken.

SKIFT+HÖGERPIL eller SKIFT+VÄNSTERPIL

Markera nästa eller föregående ord.

CTRL+SKIFT+HÖGERPIL eller CTRL+SKIFT+VÄNSTERPIL

Markera nästa eller föregående rad.

SKIFT+NEDPIL eller SKIFT+UPPIL

Markera nästa eller föregående stycke.

CTRL+SKIFT+NEDPIL eller CTRL+SKIFT+UPPIL

Ta bort föregående ord

CTRL+BACKSTEG

Byta ut den markerade texten mot fälthöjden. Byta ut all text mot fälthöjden för den markerade formen om ingen text är markerad.

CTRL+SKIFT+H

Formatera text

Om du vill

Tryck på

Växla fet ( Bild av knapp ) på eller av.

Ctrl+F

Växla kursiv ( Bild av knapp ) på eller av.

Ctrl+K

Växla understrykning ( Bild av knapp ) på eller av.

CTRL+U

Växla dubbel understrykning på eller av.

CTRL+SKIFT+D

Växla versaler på eller av.

CTRL+SKIFT+A

Växla kapitäler på eller av.

CTRL+SKIFT+K

Växla nedsänkt ( Bild av knapp ) på eller av.

Ctrl+=

Växla upphöjd ( Bild av knapp ) på eller av.

CTRL+SKIFT+=

Öka teckenstorleken på den markerade texten.

CTRL+SKIFT+>

Minska teckenstorleken på den markerade texten.

CTRL+SKIFT+<

Justera text

Om du vill

Tryck på

Vänsterjustera.

CTRL+SKIFT+L

Centrera vågrätt.

CTRL+SKIFT+C

Högerjustera.

CTRL+SKIFT+R

Marginaljustera vågrätt.

CTRL+SKIFT+J

Justera överkant.

CTRL+SKIFT+T

Centrera lodrätt.

CTRL+SKIFT+M

Justera nederkant.

CTRL+SKIFT+V

Zooma och navigera

Navigera i menyfliksområdet

 1. Tryck på ALT.

  Tangenttips visas för alla funktioner som är tillgängliga i den aktuella vyn.

  Menyfliksområde i Visio 2010 visas tillsammans med tangenttipsen.

 2. Tryck på den bokstav som visas i tangenttipset över den funktion du vill använda.

 3. Ytterligare tangenttips kan visas när du trycker på andra bokstäver. Om du exempelvis trycker på Z när fliken Start är aktiv visas fliken Infoga tillsammans med tangenttips för grupperna på fliken.

 4. Fortsätt att trycka på olika bokstäver tills du kommer till önskat kommando eller önskad kontroll. I vissa fall måste du först trycka på bokstaven för gruppen som kommandot ingår i. Om fliken Start är aktiverad och du till exempel trycker på ALT+W, F, S kommer du till listrutan Storlek i gruppen Tecken.

  Obs!: Om du vill avbryta åtgärden och dölja tangenttipset trycker du på ALT.

Zooma

Om du vill

Tryck på

Zooma in.

ALT+F6

Zooma ut.

ALT+SKIFT+F6

Fit to window

CTRL+SKIFT+W

Flytta runt i helskärmsvy

Använd dessa tangentbordsgenvägar för att flytta mellan Visio och ett annat program eller en annan sida i helskärmsvy.

Om du vill

Tryck på

Enter full-screen view

F5

Exit full-screen view

ESC

Öppna nästa sida i ritningen.

PGDN

Gå tillbaka till föregående sida i ritningen.

PGUP

Flytta runt i en ritning på en webbsida

Om du vill

Tryck på

Växla fokusering genom den vänstra rutan, ritningen och former som innehåller formdata, hyperlänkar och adressfältet.

TABB

Aktivera hyperlänken för den form eller hyperlänk på sidan som är fokuserad.

RETUR

Visio-specifika åtgärder

Formatera text

Om du vill

Tryck på

Öppna fliken Start i menyfliksområdet

ALT+H

Öppna fliken Tecken i dialogrutan Text.

F11

Öppna fliken Stycke i dialogrutan Text.

SKIFT+F11

Öppna fliken Tabbar i dialogrutan Text.

CTRL+F11

Öppna dialogrutan Fyllning för den markerade formen.

F3

Öppna dialogrutan Linje.

SKIFT+F3

Använda funktionerna Fäst och limma

Om du vill

Tryck på

Öppna fliken Allmänt i dialogrutan Fäst och limma.

ALT+F9

Markera eller avmarkera kryssrutan Fäst på fliken Allmänt i dialogrutan Fäst och limma, fästa former mot objekt som markerats i området Fäst mot i dialogrutan.

S

Markera eller avmarkera kryssrutan Limma på fliken Allmänt i dialogrutan Fäst och limma, limma former mot objekt som markerats i området Limma mot i dialogrutan (Verktyg-menyn, Fäst och limma).

G

Gruppera, rotera och vända former

Om du vill

Tryck på

Gruppera de markerade formerna.

CTRL+G eller CTRL+SKIFT+G

Dela upp formerna i den markerade gruppen.

CTRL+SKIFT+U

Flytta den markerade formen längst fram.

CTRL+SKIFT+F

Flytta den markerade formen längst bak.

CTRL+SKIFT+B

Rotera den markerade formen åt vänster.

CTRL+L

Rotera den markerade formen åt höger.

CTRL+R

Vända den markerade formen vågrätt.

CTRL+H

Vända den markerade formen lodrätt.

CTRL+J

Öppna dialogrutan Justera former för den markerade formen.

F8

Visa ritningsfönster

Om du vill

Tryck på

Visa de öppna ritningsfönstren lodrätt sida vid sida.

SKIFT+F7

Visa de öppna ritningsfönstren vågrätt sida vid sida.

CTRL+SKIFT+F7

Visa de öppna ritningsfönstren så att du kan se rubriken för alla fönster.

ALT+F7 eller CTRL+ALT+F7

Visio-specifika verktygsfält

Välja verktyg

Om du vill

Tryck på

Växla verktyget Hämta format på eller av ( Bild av knapp ).

Ctrl+Skift+P

Välja pekverktyget ( Pekarknappen ).

CTRL+1

Välja kopplingsverktyget ( Bild av knapp ).

CTRL+3

Välja verktyg för kopplingspunkter

CTRL+SKIFT+1

Välja textverktyget ( Knappen Textverktyg ).

CTRL+2

Välja textruta ( Bild av knapp ).

Ctrl+Skift+4

Välja ritverktygen

Om du vill

Tryck på

Välja rektangelverktyget ( Bild av knapp ).

CTRL+8

Välja ellipsverktyget ( Bild av knapp ).

CTRL+9

Välja linjeverktyget ( Bild av knapp ).

CTRL+6

Välja bågverktyget ( Bild av knapp ).

Ctrl+7

Välja verktyget för frihandsritning ( Bild av knapp ).

CTRL+5

Välja pennverktyget ( Bild av knapp ).

CTRL+4

Beskära en bild

Om du vill

Tryck på

Välja beskärningsverktyget ( Bild av knapp ).

CTRL+SKIFT+2

Visio-former och -stenciler

Flytta från form till form på en ritningssida

Om du vill

Tryck på

Flytta från form till form på en ritningssida. En prickad rektangel visar vilken form som är fokuserad.

Obs!: Du kan inte flytta till former som är skyddade mot markering eller finns i ett låst lager.

TABB

Flytta från form till form på en ritningssida i omvänd ordning.

SKIFT+TABB

Markera en form som är fokuserad.

Obs!: Om du vill markera flera former trycker du på TABB för att fokusera den första formen du vill markera, och trycker sedan på RETUR. Håll ned SKIFT medan du trycker på TABB för att fokusera en annan form. När fokuseringsrektangeln är över den form du vill ha trycker du på RETUR för att lägga till den i markeringen. Upprepa detta för alla former du vill markera.

RETUR

Ta bort markering eller fokusering från en form.

ESC

Växla mellan vyerna för textredigering och markering av former för en markerad form.

F2

Finjustera en markerad form.

Piltangenter

Finjustera en markerad form en bildpunkt i taget.

Obs!: SCROLL LOCK måste vara avstängt.

SKIFT+piltangenter

Arbeta med originalformer i en stencil

Om du vill

Tryck

Flytta mellan originalformer i en stencil.

Piltangenter

Flytta till den första originalformen i en rad i en stencil.

HOME

Flytta till den sista originalformen i en rad i en stencil.

END

Flytta till den första originalformen i en kolumn i en stencil.

PGUP

Flytta till den sista originalformen i en kolumn i en stencil.

PGDN

Kopiera markerade originalformer till Urklipp.

CTRL+C

Klistra in innehållet i Urklipp i en ny stencil.

Obs!: Den nya stencilen måste först öppnas för redigering.

CTRL+V

Markera alla originalformer i en stencil.

Obs!: Om du vill markera flera originalformer trycker du på piltangenterna för att fokusera den första originalformen. Håll ned SKIFT medan du trycker på piltangenterna för att fokusera ett annat original. När fokuseringsrektangeln är över det original du vill markera trycker du på RETUR för att lägga till det. Upprepa detta för alla original du vill markera.

CTRL+A

Markera eller avmarkera en fokuserad originalform.

SKIFT+RETUR

Avmarkera originalformerna i en stencil.

ESC

Infoga de markerade originalformerna i ritningen.

CTRL+RETUR

Arbeta med stenciler i redigeringsläge

Om du vill

Tryck på

Ta bort den markerade originalformen.

DEL

Klippa ut den markerade originalformen från den egna stencilen och lägg den i Urklipp.

CTRL+X

Byta namn på den markerade originalformen.

F2

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×