Kortkommandon i Excel för Mac

Kortkommandon i Excel för Mac

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Många användare tycker att använda ett externt tangentbord med kortkommandon för Excel för Mac hjälper dem att arbeta mer effektivt. För användare med rörlighet eller nedsatt syn, kortkommandon kan det vara enklare än att använda pekskärm och är ett grundläggande alternativ till att använda en mus. I den här artikeln specificerar tangentbordsgenvägar för Excel för Mac.

Många av de kortkommandon som använder Ctrl-tangenten på en Windows-tangentbord fungerar också med CTRL-tangenten i Excel för Mac. Men göra inte alla.

Meddelanden: 

 • Kortkommandona i det här avsnittet gäller svensk tangentbordslayout. Tangenter i andra layouter stämmer kanske inte exakt med tangenterna på ett svenskt tangentbord.

 • De kortkommandon där du ska trycka på två eller flera tangenter samtidigt visas i den här artikeln med ett plustecken (+). Om du måste trycka på en tangent omedelbart efter en annan står tangenterna åtskilda med ett kommatecken (,).

 • Inställningar i vissa versioner av Mac-operativsystem (OS) och vissa verktyget skrivbordsprogram kan vara i konflikt med kortkommandon och funktionstangenter i Office för Mac. Information om hur du ändrar ett kortkommando viktiga tilldelar finns Mac-hjälpen för din version av Mac OS eller i verktyget programmet. Se även genväg konflikter längre fram i det här avsnittet.

I det här avsnittet

Vanliga kortkommandon

Den här tabellen specificerar de mest använda kortkommandona i Excel för Mac.

Om du vill

Tryck på

Klistra in

KOMMANDO + V
eller
CTRL + V

Kopiera

KOMMANDO + C
eller
CTRL + C

Ta bort

DEL

Spara

KOMMANDO + S
eller
CTRL + S

Ångra

KOMMANDO + Z
eller
CTRL + Z

Göra om

KOMMANDO + Y
eller
CTRL + Y
eller
KOMMANDO + SKIFT + Z

Klippa ut

KOMMANDO + X
eller
CTRL + X

Fetstil

KOMMANDO + B
eller
CTRL + B

Skriva ut

KOMMANDO + P
eller
CTRL + P

Öppna Visual Basic

ALTERNATIV + F11

Fylla nedåt

KOMMANDO + D
eller
CTRL + D

Fylla åt höger

KOMMANDO + R
eller
CTRL + R

Infoga celler

CTRL + SKIFT + =

Ta bort celler

KOMMANDO + BINDESTRECK
eller
CTRL + BINDESTRECK

Beräkna alla öppna arbetsböcker.

KOMMANDO + =
eller
F9

Stänga fönster

KOMMANDO + W
eller
CTRL + W

Avsluta Excel

KOMMANDO + Q

Visa dialogrutan Gå till.

CTRL + G
eller
F5

Öppna dialogrutan Formatera celler

KOMMANDO + 1
eller
CTRL + 1

Visa dialogrutan Ersätt

CTRL + H
eller
KOMMANDO + SKIFT + H

Klistra in special

KOMMANDO + CTRL + V
eller
CTRL + ALTERNATIV + V
eller
KOMMANDO + ALTERNATIV + V

Stryka under

KOMMANDO + U

Kursivera

KOMMANDO + I
eller
CTRL + I

Ny tom arbetsbok

KOMMANDO + N
eller
CTRL + N

Ny arbetsbok från mall

KOMMANDO + SKIFT + P

Visa dialogrutan Spara som

KOMMANDO + SKIFT + S
eller
F12

Visa fönstret Hjälp

F1
eller
KOMMANDO + /

Markera alla

KOMMANDO + A
eller
KOMMANDO + SKIFT + BLANKSTEG

Lägga till eller ta bort ett filter

KOMMANDO + SKIFT + F
eller
CTRL + SKIFT + L

Minimera eller maximera menyflikarna

KOMMANDO + ALTERNATIV + R

Visa dialogrutan Öppna.

KOMMANDO + O
eller
CTRL + O

Kontrollera stavning

F7

Öppna synonymordboken

SKIFT+F7

Visa Formelverktyget

SKIFT+F3

Öppna dialogrutan Definiera namn

KOMMANDO + F3

Öppna dialogrutan Skapa namn

KOMMANDO + SKIFT + F3

Infoga ett nytt blad *

SKIFT + F11

Skriva ut

KOMMANDO + P
eller
CTRL + P

Förhandsgranskning

KOMMANDO + P
eller
CTRL + P

Komma igång

Många tangentbord tilldelar som standard specialfunktioner till funktionstangenter. Om du vill använda funktionstangenten för andra ändamål måste du trycka på Fn+funktionstangenten. Läs avsnittet Använda kortkommandon med funktionstangenter om du vill ha mer information om hur du aktiverar och använder funktionstangenter utan att behöva trycka på Fn.

Kortkommandokonflikter

Vissa kortkommandon för Windows står i konflikt med motsvarande standardkortkommandon i Mac OS. Det här avsnittet flaggar sådana genvägar med en asterisk ( * ). Om du vill använda dessa kortkommandon kan du behöva ändra inställningarna för Mac-datorns tangentbord och ändra kortkommandotangent för Visa skrivbordet.

Ändra systeminställningar för kortkommandon med musen

 1. Apple-menyn trycker du på Systeminställningar.

 2. Tryck på Tangentbord.

 3. Tryck på fliken Kortkommandon.

 4. Klicka på Mission Control.

 5. Avmarkera kryssrutan för det kortkommando du vill använda.

Arbeta i fönster och dialogrutor

Om du vill

Tryck på

Visa eller minimera menyfliksområdet.

KOMMANDO + ALTERNATIV + R

Växla till helskärmsvy

KOMMANDO + CTRL + F

Växla till nästa program

KOMMANDO + TABB

Växla till föregående program

KOMMANDO + SKIFT + TABB

Stänga det aktiva arbetsboksfönstret

KOMMANDO + W

Kopiera bilden av skärmen och spara den i
en skärmbildsfil på skrivbordet.

KOMMANDO + SKIFT + 3

Minimera aktivt fönster

CTRL + F9

Maximera eller återställa det aktiva fönstret

CTRL + F10
eller
KOMMANDO + F10

Dölj Excel.

KOMMANDO + H

Flytta till nästa ruta, alternativ, kontroll eller kommando

TABB

Flytta till föregående ruta, alternativ, kontroll, eller kommando

SKIFT + TABB

Stänga en dialogruta eller avbryta en åtgärd

ESC

Utföra den åtgärd som är kopplad till standardkommandoknappen (knappen med fet kontur – ofta knappen OK)

RETUR

Avbryta ett kommando och stänga

ESC

Flytta och bläddra i ett kalkylblad eller en arbetsbok

Om du vill

Tryck på

Flytta en cell uppåt, nedåt, till vänster eller till höger

PILTANGENTER

Flytta till slutet av det aktuella dataområdet

KOMMANDO + PILTANGENT

Flytta till början av raden

HOME
På en MacBook trycker du på FN + VÄNSTERPIL

Flytta till början av bladet

CTRL + HOME
På en MacBook trycker du på CTRL + FN + VÄNSTERPIL

Flytta till den sista cellen som används på bladet

CTRL + END
På en MacBook trycker du på CTRL + FN + HÖGERPIL

Flytta ned en skärm

PAGE DOWN
På en MacBook trycker du på FN + NEDÅTPIL

Flytta upp en skärm

PAGE UP
På en MacBook trycker du på FN + UPPÅTPIL

Flytta en skärm åt höger.

ALTERNATIV + PAGE DOWN
På en MacBook trycker du på FN + ALTERNATIV + NEDÅTPIL

Flytta en skärm åt vänster.

ALTERNATIV + PAGE UP
På en MacBook trycker du på FN + ALTERNATIV + UPPÅTPIL

Flytta till nästa blad i arbetsboken

CTRL + PAGE DOWN
eller
ALTERNATIV + HÖGERPIL

Flytta till föregående blad i arbetsboken

CTRL + PAGE DOWN
eller
ALTERNATIV + VÄNSTERPIL

Bläddra för att visa den aktiva cellen

KONTROLL + DELETE

Visa dialogrutan Gå till.

KONTROLL + G

Visa dialogrutan Sök.

CTRL + F
eller
SKIFT + F5

Få åtkomst till sökning (när du befinner dig i en cell eller när en cell är markerad)

KOMMANDO + F

Flytta mellan olåsta celler i ett skyddat blad

TABB

Ange data i ett blad

Om du vill

Tryck på

Redigera markerad cell

F2

Slutföra en cellinmatning och gå framåt i markeringen

RETURN

Starta en ny rad i samma cell

KONTROLL + ALTERNATIV + RETURN

Fyll i det markerade området med den text du skriver

KOMMANDO + RETURN
eller
CTRL + RETUR

Slutföra en cellinmatning och gå uppåt i markeringen

SKIFT + RETURN

Slutför en cellinmatning och gå åt höger i markeringen

TABB

Slutför en cellinmatning och gå åt vänster i markeringen

SKIFT + TABB

Avbryt en cellinmatning

ESC

Ta tecknet till vänster om insättningspunkten eller ta bort markeringen

DEL

Ta bort tecknet till höger om insättningspunkten eller ta bort markeringen
Obs! Vissa mindre tangentbord har inte den här tangenten

Ta bort
På en MacBook trycker du på FN + DEL

Ta bort text till slutet av raden
Obs! Vissa mindre tangentbord har inte den här tangenten

CTRL + Ta bort
På en MacBook trycker du på CTRL + FN + DEL

Flytta ett tecken uppåt, nedåt, till vänster eller till höger

PILTANGENTER

Flytta till radens början.

HOME
På en MacBook trycker du på FN + VÄNSTERPIL

Infoga en kommentar.

SKIFT + F2

Öppna och redigera en cellkommentar

SKIFT + F2

Fylla celler nedåt

CTRL + D
eller
KOMMANDO + D

Fyll celler åt höger

CTRL + R
eller
KOMMANDO + R

Definiera ett namn

KONTROLL + L

Arbeta i celler eller formelfältet

Om du vill

Tryck på

Redigera markerad cell

F2

Redigera den aktiva cellen och sedan ta bort den eller ta bort det föregående tecknet i den aktiva cellen när du redigerar cellinnehåll

DEL

Slutföra en cellinmatning

RETURN

Ange en formel som en matrisformel

KOMMANDO + SKIFT + RETUR
eller
CTRL + SKIFT + RETUR

Avbryta en inmatning i cellen eller formelfältet.

ESC

Visa formelbyggaren när du skriver ett giltigt funktionsnamn i en formel

KONTROLL + A

Infoga en hyperlänk

KOMMANDO + K
eller
CTRL + K

Redigera den aktiva cellen och placera insättningspunkten i slutet av raden

KONTROLL + U

Öppna formelbyggaren

SKIFT+F3

Beräkna det aktiva bladet

SKIFT + F9

Visa en snabbmeny.

SKIFT + F10

Påbörja en formel

=

Aktivera/inaktivera formelreferenstyp mellan absolut, relativ och blandad

KOMMANDO + T
eller
F4

Infoga Autosumma-formel

KOMMANDO + SKIFT + T

Ange datumet

KONTROLL + SEMIKOLON (;)

Ange klockslaget

KOMMANDO + SEMIKOLON (;)

Kopiera värdet från cellen ovanför den aktiva cellen till cellen eller formelfältet.

KONTROLL + SKIFT + TUMMARKERING (")

Växla mellan att visa cellvärden och cellformler

KONTROLL + GRAV ACCENT (')

Kopiera en formel från cellen ovanför den aktiva cellen till cellen eller formelfältet.

KONTROLL + APOSTROF (')

Visa listan Komplettera automatiskt

KONTROLL + ALTERNATIV + NEDPIL

Definiera ett namn

KONTROLL + L

Öppna fönstret Smart uppslag

CTRL + ALTERNATIV + KOMMANDO + L

Formatera och redigera data

Om du vill

Tryck på

Redigera markerad cell

F2

Skapa tabeller i en databas

KOMMANDO + T
eller
CTRL + T

Infoga en radbrytning i en cell

KOMMANDO + ALTERNATIV + RETUR
eller
CTRL + ALTERNATIV + RETUR

Infoga specialtecken som symboler, t.ex. emoji

CTRL + KOMMANDO + BLANKSTEG

Öka teckenstorleken.

KOMMANDO + SKIFT + >

Minska teckenstorleken.

KOMMANDO + SKIFT + <

Centrera vågrätt

KOMMANDO + E

Vänsterjustera

KOMMANDO + L

Visa dialogrutan Ändra cellformat

KOMMANDO + SKIFT + L

Öppna dialogrutan Formatera celler

KOMMANDO + 1

Använda det allmänna talformatet

KONTROLL + SKIFT + ~

Använda valutaformatet med två decimaler (negativa tal visas inom parentes)

KONTROLL + SKIFT + $

Använda procentformatet utan decimaler

KONTROLL + SKIFT + %

Använda det matematiska talformatet med två decimaler

KONTROLL + SKIFT + ^

Använda datumformatet med dag, månad och år

KONTROLL + SKIFT + #

Använda tidsformatet med timme och minut samt visa FM eller EM

KONTROLL + SKIFT + @

Använda talformatet med två decimaler, tusentalsavgränsare och minustecken (-) framför negativa värden

KONTROLL + SKIFT + !

Ta bort kantlinjen från de celler som är markerade

KOMMANDO + ALTERNATIV + NOLL

Lägga till en kontur runt till höger om markeringen

KOMMANDO + ALTERNATIV + HÖGERPIL

Lägga till en kontur runt till vänster om markeringen

KOMMANDO + ALTERNATIV + VÄNSTERPIL

Lägga till en kontur runt toppen av markeringen

KOMMANDO + ALTERNATIV + UPPÅTPIL

Lägga till en kontur runt nederkanten av markeringen

KOMMANDO + ALTERNATIV + NEDÅTPIL

Ta bort konturkantlinjer

KOMMANDO + ALTERNATIV + BINDESTRECK

Använda eller ta bort fetstil

KOMMANDO + B

Använda eller ta bort kursiv formatering

KOMMANDO + I

Använda eller ta bort understreck

KOMMANDO + U

Använda eller ta bort genomstrykning

KOMMANDO + SKIFT + X

Dölj kolumn

KOMMANDO + )
eller
CTRL + )

Visa en kolumn

KOMMANDO + SKIFT + )
eller
CTRL + SKIFT + )

Dölj rad

KOMMANDO + (
eller
CTRL + (

Ta fram en rad

KOMMANDO + SKIFT + (
eller
CTRL + SKIFT + (

Redigera den aktiva cellen

KONTROLL + U

Avbryta en inmatning i en cell eller formelfältet

ESC

Redigera den aktiva cellen och sedan ta bort den eller ta bort det föregående tecknet i den aktiva cellen när du redigerar cellinnehåll

DEL

Klistra in text i den aktiva cellen

KOMMANDO + V

Slutföra en cellinmatning

RETURN

Ge markerade celler den aktuella cellens inmatning

KOMMANDO + RETUR
eller
CTRL + RETUR

Ange en formel som en matrisformel

KOMMANDO + SKIFT + RETUR
eller
CTRL + SKIFT + RETUR

Visa formelbyggaren när du skriver ett giltigt funktionsnamn i en formel

KONTROLL + A

Markera celler, kolumner eller rader

Om du vill

Tryck på

Utöka markeringen en cell

SKIFT + PILTANGENT

Utöka markeringen till den sista ifyllda cellen
i samma kolumn eller rad som den aktiva cellen

KOMMANDO + SKIFT + piltangent

Utöka markeringen till radens början

SKIFT + HOME
På en MacBook trycker du på SKIFT + FN + VÄNSTERPIL

Utöka markeringen till bladets början

CTRL + SKIFT + HOME
På en MacBook trycker du på CTRL + SKIFT + FN + VÄNSTERPIL

Utöka markeringen till den sista cellen som används
på bladet (nedre högra hörnet)

CTRL + SKIFT + END
På en MacBook trycker du på CTRL + SKIFT + FN + HÖGERPIL

Markera hela kolumnen

KONTROLL + BLANKSTEG

Markera hela raden

SKIFT + BLANKSTEG

Markera hela bladet

KOMMANDO + A

Markera bara synliga celler

KOMMANDO + SKIFT + * (asterisk)

Markera bara den aktiva cellen när flera celler är markerade

SKIFT + DELETE

Utöka markeringen en skärm nedåt.

SKIFT + PAGE DOWN
På en MacBook trycker du på SKIFT + FN + NEDÅTPIL

Utöka markeringen en skärm uppåt.

SKIFT + PAGE UP
På en MacBook trycker du på SKIFT + FN + UPPÅTPIL

Växla mellan att dölja objekt, visa objekt
och visa platshållare för objekt

KONTROLL + 6

Aktivera funktionen för att utöka en markering
med hjälp av piltangenterna

F8

Lägga till ytterligare ett cellområde i markeringen

SKIFT + F8

Markera den aktuella matrisen, som är den matris som den
aktiva cellen tillhör

KONTROLL + /

Markera celler i en rad som inte överensstämmer med värdet
i den aktiva cellen i raden.
Du måste markera raden med början i den cell som är aktiv.

KONTROLL + \

Markera endast celler som är direkt hänvisade till av formler i markeringen

KONTROLL + SKIFT + [

Markera alla celler som är direkt eller indirekt hänvisade till av formler i markeringen

KONTROLL + SKIFT + {

Markera bara celler med formler som refererar direkt till den aktiva cellen.

KONTROLL + ]

Markera alla celler med formler som refererar direkt till den aktiva cellen.

KONTROLL + SKIFT + }

Arbeta med en markering

Om du vill

Tryck på

Kopiera

KOMMANDO + C
eller
CTRL + V

Klistra in

KOMMANDO + V
eller
CTRL + V

Klippa ut

KOMMANDO + X
eller
CTRL + X

Ta bort

DEL

Ta bort markeringen

KONTROLL + BINDESTRECK

Ångra den senaste åtgärden

KOMMANDO + Z

Dölj kolumn

KOMMANDO + )
eller
CTRL + )

Visa en kolumn

KOMMANDO + SKIFT + )
eller
CTRL + SKIFT + )

Dölj rad

KOMMANDO + (
eller
CTRL + (

Ta fram en rad

KOMMANDO + SKIFT + (
eller
CTRL + SKIFT + (

Flytta uppifrån och ned i markeringen (nedåt) *

RETUR

Flytta nedifrån och upp i markeringen (uppåt) *

SKIFT + RETURN

Flytta från vänster till höger i markeringen,
eller flytta en cell nedåt om endast en kolumn är markerad

TABB

Flytta från höger till vänster i markeringen,
eller flytta en cell uppåt om endast en kolumn är markerad

SKIFT + TABB

Flytta medurs till nästa hörnet av markeringen

KONTROLL + PUNKT

Gruppera markerade celler

KOMMANDO + SKIFT + K

Dela upp markerade celler

KOMMANDO + SKIFT + J

* De här kortkommandona kan flytta i en annan riktning än nedåt eller uppåt. Om du vill ändra riktning för dessa kortkommandon med musen klickar du på Inställningar Excel-menyn, klickar på Redigera och under Flytta markering efter Retur väljer du sedan den riktning du vill flytta i.

Använda diagram

Om du vill

Tryck på

Infoga ett nytt diagramblad. *

F11

Växla mellan diagramobjektmarkering

PILTANGENTER

Sortera, filtrera och använda pivottabellrapporter

Om du vill

Tryck på

Öppna dialogrutan Sortera

KOMMANDO + SKIFT + R

Lägga till eller ta bort ett filter

KOMMANDO + SKIFT + F
eller
CTRL + SKIFT + L

Visa filterlistan eller pivottabellsidfältets
popup-meny för den markerade cellen

ALTERNATIV + NEDPIL

Dispositionsdata

Om du vill

Tryck på

Visa eller dölja dispositionssymboler

KONTROLL + 8

Dölja markerade rader

KONTROLL + 9

Ta fram markerade rader

KONTROLL+SKIFT+Inledande parentes ( ( )

Dölja markerade kolumner

KONTROLL + NOLL

Ta fram markerade kolumner

KONTROLL+SKIFT+Avslutande parentes ( ) )

Använda kortkommandon med funktionstangenter

Excel för Mac använder funktionstangenterna för vanliga kommandon, bland annat kopiera och klistra in. Ger snabb åtkomst till de här genvägarna ändra du systeminställningar Apple så att du inte behöver trycka på tangenten FN varje gång du använder en funktion viktiga genväg

Obs!: Att ändra systeminställningar för funktionstangenter påverkar funktionstangenternas funktion för hela Mac-datorn, inte bara i Excel. När du har ändrat den här inställningen kan du fortfarande utföra de funktioner som är tryckta på funktionstangenterna. Tryck bara på Fn-tangenten. Om du till exempel vill ändra volymen med tangenten F12, trycker du på Fn+F12.

Om en funktionstangent inte fungerar som du förväntar dig trycker du på FN-tangenten plus funktionstangenten. Om du inte vill trycka på FN-tangenten varje gång kan du ändra Apple-systeminställningarna:

Ändra inställningar för funktionstangenterna med musen

 1. Apple-menyn trycker du på Systeminställningar.

 2. Välj Tangentbord.

 3. På fliken Tangentbordet markerar du kryssrutan för Använd alla F1, F2 osv ... som standardfunktionstangenter.

I följande tabell finns funktionen kortkommandon för Excel för Mac

Om du vill

Trycker du på

Visa fönstret Hjälp

F1

Redigera markerad cell

F2

Infoga eller redigera en cellkommentar

SKIFT + F2

Öppna dialogrutan Spara

ALTERNATIV + F2

Öppna formelbyggaren

SKIFT + F3

Öppna dialogrutan Definiera namn

KOMMANDO + F3

Stäng

KOMMANDO + F4

Visa dialogrutan Gå till

F5

Visa dialogrutan Sök

SKIFT + F5

Gå till dialogrutan Sök i kalkylbladet

CONTROL + F5

Kontrollera stavning

F7

Öppna synonymordboken

SKIFT + F7
eller
CTRL + ALTERNATIV + KOMMANDO + R

Utöka markeringen

F8

Lägg till i markering

SKIFT + F8

Visa dialogrutan Makro.

ALTERNATIV + F8

Beräkna alla öppna arbetsböcker.

F9

Beräkna det aktiva bladet

SKIFT + F9

Minimera aktivt fönster

CONTROL + F9

Visa en snabbmeny, eller "högerklicksmeny"

SKIFT + F10

Maximera eller återställa det aktiva fönstret

CTRL + F10
eller
KOMMANDO + F10

Infoga ett nytt diagramblad*

F11

Infoga ett nytt blad*

SKIFT + F11

Infoga ett Excel 4.0-makroblad

KOMMANDO + F11

Öppna Visual Basic

ALTERNATIV + F11

Visa dialogrutan Spara som

F12

Visa dialogrutan Öppna

KOMMANDO + F12

Rita

Om du vill

Tryck på

Växla ritläge

KOMMANDO + CTRL + Z

Se även

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Excel

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×