Kortkommandon för SharePoint

OneDrive för företag och SharePoint innehåller kortkommandon som du kan använda för vanliga arbetsuppgifter. Alla kortkommandon gäller svensk tangentbordslayout. Tangenterna i andra tangentbordslayouter stämmer kanske inte överens med nedanstående kommandon.

Vissa kortkommandon som beskrivs använder bara en tangent och andra använder två eller flera tangenter. Om du måste trycka på två eller flera tangenter samtidigt avgränsas tangenterna med ett plustecken (+). Om du måste trycka på en tangent och omedelbart därefter på en annan avgränsas tangenterna med ett komma (,).

Kortkommandon för SharePoint-sidor

Alla sidor

Redigera RTF-format

List- eller bibliotekssida

Undersökningssida

Få hjälp

Alla sidor

Dessa kortkommandon gäller för alla sidor.

Om du vill

Trycker du på

Aktivera eller inaktivera hjälpmedelsläget.

TABB (Tryck flera gånger, direkt efter att du öppnat sidan i en webbläsare.)

Expandera menyer, till exempel menyn för en post i en lista.

Skift+Retur

Flytta till olika alternativ i en lista, som menyn Sökomfattning bredvid rutan Sök högst upp på vissa sidor.

Alt+nedpil

Överst på sidan

Använda RTF-redigering

RTF-redigering är tillgänglig på flera platser, t.ex. fliken Infoga när du redigerar en sida på en webbplats.

Om du vill

Trycker du på

Tillämpa fetstil på eller ta bort fetstil från den markerade texten.

Ctrl+F

Tillämpa kursiv stil på eller ta bort kursiv stil från den markerade texten.

Ctrl+K

Tillämpa understrykning på eller ta bort understrykning från den markerade texten.

CTRL+U

Ta bort ett styckeindrag från vänster.

CTRL+SKIFT+M

Dra in ett stycke från vänster.

CTRL+ M

Ta bort markeringen utan att lägga till innehållet i Urklipp.

DEL

Växla mellan att infoga och skriva över text.

INSERT

Ta bort markeringen, eller om inget markerats, tecknet före markören.

BACKSTEG

Ta bort hela ordet före markören, men inte det föregående blanksteget.

CTRL+BACKSTEG

Infoga en ny rad (men inte i HTML-styckeelementet <P>).

Skift+Retur

Överst på sidan

List- eller bibliotekssida

Följande kortkommandon är tillgängliga i OneDrive för företag eller i en SharePoint-lista eller ett -bibliotek.

Om du vill

Trycker du på

Skapa ett dokument.

Alt+N.

ALT + N öppnar en snabbmeny med en lista över vilka typer av dokument som du kan skapa: Microsoft Word 2013, Excel, PowerPoint ellerOneNote. Du kan också lägga till en ny mapp i biblioteket.

Överföra ett dokument.

ALT + U öppnar en dialogruta där du kan bläddra efter en fil som du vill ladda upp.

Redigera en sida i databladsvyn.

I SharePoint-lista väljer du en post i listan och tryck sedan på Tabb för att hitta kommandot Redigera.

Skapa en mapp.

ALT+N, sedan Tabb tills du hittar Ny mapp på snabbmenyn.

Överst på sidan

Undersökningssida

Om du vill

Trycker du på

Öppna menyn Åtgärder.

ALT+C. Öppna menyn genom att trycka på SKIFT+RETUR och välj ett kommando genom att trycka på NEDPIL.

Aktivera knappen Svara på den här undersökningen.

ALT+N

Aktivera kommandot Exportera resultat till kalkylblad. Det här kommandot finns på menyn Åtgärder.

ALT+C. Öppna menyn genom att trycka på SKIFT+RETUR och välj ett kommando genom att trycka på NEDPIL.

Aktivera länken Visa en grafisk sammanfattning av svaren.

ALT+R

Markera knappen Spara och stäng i ett formulär för redigering av undersökningssvar.

ALT+S

Aktivera länken Visa alla svar.

ALT+U

Aktivera menyn Inställningar.

ALT+I

Aktivera knappen Nästa sida.

ALT+N

Överst på sidan

Få hjälp

Om du vill öppna Hjälp-fönstret använder du Tabb för att gå till bilden "?" (frågetecken). Tryck sedan på Retur för att öppna en snabbmeny. Hjälpfönstret visar en lista med länkar till hjälpavsnitt och instruktioner som är relaterade till den aktiva sidan.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×