Kortkommandon för Outlook

Kortkommandon för Outlook

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Många användare tycker att de kan arbeta effektivare genom att använda ett externt tangentbord med kortkommandon för Outlook i Windows. För användare med rörlighets- eller synnedsättning kan det vara enklare att använda kortkommandon än att använda pekskärmen, och kortkommandona är därmed ett nödvändigt alternativ till att använda musen. Den här artikeln innehåller kortkommandon för Outlook i Windows.

Meddelanden: 

  • Kortkommandona i det här avsnittet gäller svensk tangentbordslayout. Tangenter i andra layouter stämmer kanske inte exakt med tangenterna på ett svenskt tangentbord.

  • De kortkommandon där du ska trycka på två eller flera tangenter samtidigt visas i den här artikeln med ett plustecken (+). Om du måste trycka på en tangent omedelbart efter en annan står tangenterna åtskilda med ett kommatecken (,).

I det här avsnittet

Vanliga kortkommandon

Om du vill

Tryck på

Stänga

Esc eller Retur

Gå till fliken Start

Alt+H

Nytt meddelande

Ctrl+Skift+M

Skicka

Alt+S

Infoga en fil

Alt+N, A, F

Ny uppgift

Ctrl+Skift+K

Ta bort

Ta bort (när ett meddelande, en uppgift eller ett möte har markerats)

Söka

Ctrl+E Alt+H, R, P

Svara

Alt+H, R, P

Vidarebefordra

Alt+H, F, W

Svara alla

Alt+H, R, A

Kopiera

Ctrl+C eller Ctrl+Insert

Obs!: Ctrl+Insert är inte tillgängligt i läsfönstret.

Skicka/ta emot

Alt+S, S

Växla till Kalendern

Ctrl+2

Skapa en avtalad tid

Ctrl+Skift+A

Flytta till mapp

Alt+H, M, V, välj mapp från listan

Spara bifogad fil som

Alt+JA, A, S

Överst på sidan

Grundläggande navigering

Om du vill

Tryck på

Växla till vyn E-post

Ctrl+1

Växla till vyn Kalender

Ctrl+2

Växla till vyn Kontakter

Ctrl+3

Växla till vyn Uppgifter

Ctrl+4

Växla till Anteckningar

Ctrl+5

Växla till mapplistan i mappfönstret

Ctrl+6

Växla till Genvägar.

Ctrl+7

Växla till nästa öppna meddelande

Ctrl+punkt

Växla till föregående öppna meddelande

Ctrl+Kommatecken

Gå mellan mappfönstret, huvudfönstret i Outlook, läsfönstret och Att göra-fältet

Ctrl+Skift+Tabb eller Skift+Tabb

Flytta mellan Outlook-fönstret, de mindre fönsterrutorna i mappfönstret, läsfönstret och avsnitten i Att göra-fältet

Tabbtangenten

Flytta mellan Outlook-fönstret, de mindre fönsterrutorna i mappfönstret, läsfönstret och avsnitten i Att göra-fältet, och visa snabbtangenterna i menyfliksområdet i Outlook

F6

Flytta runt raderna i meddelanderubriken i mappfönstret eller ett öppet meddelande

Ctrl+Tabb

Flytta runt i mappfönstret.

Piltangenterna

Gå till en annan mapp

Ctrl+Y

Gå till rutan Sök.

F3 eller Ctrl+E

Gå till föregående meddelande i läsfönstret

Alt+Uppåtpil eller Ctrl+Komma eller Alt+Page Up

Flytta en sida ned genom texten i läsfönstret

Blanksteg

Flytta en sida upp genom texten i läsfönstret

Skift+Blanksteg

Komprimera eller expandera en grupp i e-postlistan

Vänster- eller högerpil, respektive

Gå tillbaka till föregående vy i huvudfönstret i Outlook.

Alt+B eller Alt+Vänsterpil

Gå framåt till nästa vy i huvudfönstret i Outlook.

Alt+Högerpil

Markera informationsfältet om det är tillgängligt och visa menyn med kommandon.

Ctrl+Skift+W

Överst på sidan

Söka

Om du vill

Tryck på

Söka efter ett meddelande eller annat objekt

Ctrl+E

Rensa sökresultatet

Esc

Utvidga sökningen till att omfatta Alla e-postobjekt, Alla kalenderobjekt eller Alla kontaktobjekt, beroende på vilket läge du arbetar i

Ctrl+Alt+A

Använda Avancerad sökning

Ctrl+Skift+F

Skapa en sökmapp

Ctrl+Skift+P

Söka efter text i ett öppet objekt

F4

Söka efter och ersätta text, symboler eller vissa formateringskommandon i läsfönstret eller i ett öppet objekt.

Ctrl+H

Utöka sökningen så att den omfattar objekt från den aktuella mappen

Ctrl+Alt+K

Utöka sökningen så att den omfattar undermappar Ctrl+Alt+Z Flaggor

Ctrl+Alt+Z

Överst på sidan

Flaggor

Om du vill

Tryck på

Öppna dialogrutan Meddelandeflagga och tilldela en flagga

Ctrl+Skift+G

Överst på sidan

Färgkategorier

Om du vill

Tryck på

Ta bort den valda kategorin från listan i dialogrutan Färgkategorier

Alt+D

Överst på sidan

Skapa ett objekt eller en fil

Om du vill

Trycker du på

Skapa en avtalad tid

Ctrl+Skift+A

Skapa en kontakt

Ctrl+Skift+C

Skapa en kontaktgrupp

Ctrl+Skift+L

Skapa ett fax

Ctrl+Skift+X

Skapa en mapp

Ctrl+Skift+E

Skapa en mötesförfrågan.

Ctrl+Skift+Q

Skapa ett meddelande

Ctrl+Skift+M

Skapa en anteckning

Ctrl+Skift+N

Skapa ett Office-dokument

Ctrl+Skift+H

Publicera i den markerade mappen

Ctrl+Skift+S

Publicera ett svar i den markerade mappen

Ctrl+T

Skapa en sökmapp

Ctrl+Skift+P

Skapa en uppgift.

Ctrl+Skift+K

Överst på sidan

Kommandon i de flesta vyer

Om du vill

Tryck på

Spara (utom i vyn Uppgifter).

Ctrl+S eller Skift+F12

Spara och stänga (utom i vyn E-post)

Alt+S

Spara som (endast i vyn E-post)

F12

Ångra

Ctrl+Z eller Alt+Backsteg

Ta bort ett objekt

Ctrl+D

Skriva ut

Ctrl+P

Kopiera ett objekt

Ctrl+Skift+Y

Flytta ett objekt

Ctrl+Skift+V

Kontrollera namn

Ctrl+K

Kontrollera stavning

F7

Skapa uppföljningsflagga

Ctrl+Skift+G

Vidarebefordra

Ctrl+F

Skicka, publicera eller bjuda in alla

Alt+S

Aktivera redigering i ett fält i alla vyer utom i E-post eller Ikon.

F2

Vänsterjustera text.

Ctrl+L

Centrera text

Ctrl+E

Högerjustera text.

Ctrl+R

Överst på sidan

E-post

Om du vill

Trycker du på

Växla till Inkorgen

Ctrl+Skift+I

Växla till Utkorgen

Ctrl+Skift+O

Kontrollera namn

Ctrl+K

Skicka

Alt+S

Svara på ett meddelande

Ctrl+R

Svara alla på ett meddelande

Ctrl+Skift+R

Svara med mötesförfrågan

Ctrl+Alt+R

Vidarebefordra ett meddelande

Ctrl+F

Ange att ett meddelande inte är skräppost

Ctrl+Alt+J

Visa blockerat innehåll (i ett meddelande)

Ctrl+Skift+I

Publicera i en mapp

Ctrl+Skift+S

Använda formatmallen Normal

Ctrl+Skift+N

Hämta ny e-post

Ctrl+M eller F9

Gå till föregående meddelande

Uppilen

Gå till nästa meddelande

Nedpilen

Skapa ett meddelande (i vyn E-post).

Ctrl+N

Skapa ett meddelande (i valfri Outlook-vy)

Ctrl+Skift+M

Öppna ett mottaget meddelande

Ctrl+O

Ta bort och ignorera en konversation

Ctrl+Skift+D

Öppna adressboken

Ctrl+Skift+B

Lägga till en snabbflagga i ett oöppnat meddelande

Insert

Visa dialogrutan Meddelandeflagga

Ctrl+Skift+G

Markera som läst

Ctrl+Q

Markera som oläst

Ctrl+U

Öppna e-posttipset i det markerade meddelandet

Ctrl+Skift+W

Söka och ersätta

F4

Söka efter nästa

Skift+F4

Skicka

Ctrl+Retur

Skriva ut

Ctrl+P

Vidarebefordra

Ctrl+F

Vidarebefordra som bifogad fil

Ctrl+Alt+F

Visa det markerade objektets egenskaper

Alt+Retur

Markera för hämtning

Ctrl+Alt+M

Kontrollera status för Markera för hämtning

Ctrl+Alt+U

Visa förloppet för Skicka/Ta emot

Ctrl+B (när Skicka/Ta emot pågår)

Överst på sidan

Kalender

Om du vill

Tryck på

Skapa en avtalad tid (i vyn Kalender)

Ctrl+N

Skapa en avtalad tid (i valfri Outlook-vy)

Ctrl+Skift+A

Skapa en mötesförfrågan.

Ctrl+Skift+Q

Vidarebefordra en avtalad tid eller ett möte

Svara när du fått en mötesförfrågan i ett meddelande

Svara alla när du fått en mötesförfrågan i ett meddelande

Visa en dag i kalendern

Alt+1

Visa två dagar i kalendern

Alt+2

Visa tre dagar i kalendern

Alt+3

Visa fyra dagar i kalendern

Alt+4

Visa fem dagar i kalendern

Alt+5

Visa sex dagar i kalendern

Alt+6

Visa sju dagar i kalendern

Alt+7

Visa åtta dagar i kalendern

Alt+8

Visa nio dagar i kalendern

Alt+9

Visa tio dagar i kalendern

Alt+0

Gå till ett datum

Ctrl+G

Växla till månadsvyn

Alt+Likhetstecken eller Ctrl+Alt+4

Gå till nästa dag

Ctrl+Högerpil

Gå till nästa vecka

Alt+Nedåtpil

Gå till nästa månad

Alt+Page Down

Gå till föregående dag

Ctrl+Vänsterpil

Gå till föregående vecka

Alt+Uppåtpil

Gå till föregående månad

Alt+Page Up

Gå till början på veckan

Alt+Home

Gå till slutet av veckan

Alt+End

Växla till vyn med hel vecka

Alt+Minustecken eller Ctrl+Alt+3

Växla till vyn Arbetsvecka

Ctrl+Alt+2

Gå till föregående avtalade tid

Ctrl+Komma eller Ctrl+Skift+Komma

Gå till nästa avtalade tid

Ctrl+Punkt eller Ctrl+Skift+Punkt

Konfigurera en återkommande öppen avtalad tid eller ett möte

Ctrl+G

Överst på sidan

Kontakter

Om du vill

Tryck på

Ringa ett nytt samtal

Ctrl+Skift+D

Söka efter en kontakt eller ett annat objekt (Sök)

F3 eller Ctrl+E

Ange ett namn i rutan Sök i adressböcker

F11

Gå till den första kontakten som börjar med en viss bokstav i tabellvyn eller listvyn med kontakter.

Skift+bokstav

Markera alla kontakter

Ctrl+A

Skapa ett meddelande med den markerade kontakten som ämne

Ctrl+F

Skapa en kontakt (i Kontakter).

Ctrl+N

Skapa en kontakt (i valfri Outlook-vy).

Ctrl+Skift+C

Öppna ett kontaktformulär för en markerad kontakt

Ctrl+O

Skapa en kontaktgrupp

Ctrl+Skift+L

Skriva ut

Ctrl+P

Uppdatera en lista över medlemmar i en kontaktgrupp

F5

Gå till en annan mapp

Ctrl+Y

Öppna adressboken

Ctrl+Skift+B

Använda Avancerad sökning

Ctrl+Skift+F

Öppna nästa kontakt från en öppen kontakt.

Ctrl+Skift+Punkt

Hitta en kontakt

F11

Stänga en kontakt

ESC

Skicka ett fax till den markerade kontakten

Ctrl+Skift+X

Öppna dialogrutan Kontrollera adress

Alt+D

Visa information för E-post 1 under Internet när du befinner dig i ett kontaktformulär.

Alt+Skift+1

Visa information för E-post 2 under Internet när du befinner dig i ett kontaktformulär.

Alt+Skift+2

Visa information för E-post 3 under Internet när du befinner dig i ett kontaktformulär.

Alt+Skift+3

Överst på sidan

Kontakter: i dialogrutan Elektroniskt visitkort

Om du vill

Tryck på

Öppna listan Lägg till

Alt+A

Markera text i rutan Etikett när fältet med en tilldelad etikett är markerat

Alt+B

Öppna dialogrutan Lägg till bild för kort

Alt+C

Placera markören i början av rutan Redigera

Alt+E

Markera rutan Fält

Alt+F

Markera listrutan Bildjustering

Alt+G

Välja färgpalett för bakgrunden

Alt+K, Retur

Markera listrutan Layout

Alt+L

Ta bort det markerade fältet från rutan Fält

Alt+R

Överst på sidan

Uppgifter

Om du vill

Tryck på

Acceptera en uppgiftsförfrågan

Ctrl+C

Tacka nej till en uppgiftsförfrågan

Ctrl+D

Söka efter en uppgift eller annat objekt

Ctrl+E

Öppna dialogrutan Gå till mapp

Ctrl+Y

Skapa en uppgift i vyn Uppgifter

Ctrl+N

Skapa en uppgift i valfri Outlook-vy

Ctrl+Skift+K

Öppna markerat objekt

Ctrl+O

Skriva ut markerat objekt

Ctrl+P

Markera alla objekt

Ctrl+A

Ta bort markerat objekt

Ctrl+D

Vidarebefordra en uppgift som en bifogad fil

Ctrl+F

Skapa en uppgiftsförfrågan

Ctrl+Skift+Alt+U

Växla mellan mappfönstret, listan Uppgifter och Att göra-fältet

Tabb eller Skift+Tabb

Ångra den senaste åtgärden

Ctrl+Z

Flagga ett objekt eller markera som slutförd

Insert

Överst på sidan

Formatera text

Om du vill

Tryck på

Visa menyn Format.

Alt+O

Visa dialogrutan Teckensnitt

Ctrl+Skift+P

Växla skiftläge (om text är markerad)

Skift+F3

Formatera tecken som kapitäler (små versaler)

Ctrl+Skift+K

Formatera bokstäver i fetstil

Ctrl+B

Lägga till punkter

Ctrl+Skift+L

Formatera bokstäver i kursiv stil

Ctrl+I

Öka indrag

Ctrl+T

Minska indrag

Ctrl+Skift+T

Vänsterjustera

Ctrl+L

Centrera

Ctrl+E

Understrykning

Ctrl+U

Öka teckenstorleken.

Ctrl+Höger klammerparentes eller Ctrl+ Skift+Större än-tecken

Minska teckenstorleken.

Ctrl+Vänster klammerparentes eller Ctrl+ Skift+Mindre än-tecken

Klippa ut

Ctrl+X eller Skift+Delete

Kopiera

Ctrl+C eller Ctrl+Insert

Obs!: Ctrl+Insert är inte tillgängligt i läsfönstret

Klistra in

Ctrl+V eller Skift+Insert

Radera formatering

Ctrl+Skift+Z eller Ctrl+Blanksteg

Ta bort nästa ord

Ctrl+Skift+H

Justera text (sträcka ut ett stycke så att det justeras mellan marginalerna)

Ctrl+Skift+J

Använda formatmallar

Ctrl+Skift+S

Skapa ett hängande indrag

Ctrl+T

Infoga en hyperlänk

Ctrl+K

Vänsterjustera ett stycke.

Ctrl+L

Högerjustera ett stycke

Ctrl+R

Minska ett hängande indrag

Ctrl+Skift+T

Ta bort styckeformatering

Ctrl+Q

Överst på sidan

Lägga till webbinformation i objekt

Om du vill

Tryck på

Infoga eller redigera en hyperlänk i brödtexten i ett objekt

Ctrl+K

Överst på sidan

Skriva ut

Om du vill

Tryck på

Öppna fliken Skriv ut i Backstage-vyn

Alt+F, P

Skriva ut ett objekt från ett öppet fönster

Alt+F, P, F och sedan 1

Öppna dialogrutan Utskriftsformat från vyn Skriv ut

Alt+S eller Alt+U

Välja en skrivare från vyn Skriv ut.

Alt+F, P och sedan I

Öppna dialogrutan Utskriftsalternativ

Alt+F, P och sedan R

Överst på sidan

Skicka/ta emot

Om du vill

Tryck på

Starta Skicka/Ta emot för alla grupper där Inkludera den här gruppen i Skicka/Ta emot (F9) är markerat. Detta kan till exempel gälla meddelandehuvuden, fullständiga objekt, vissa mappar, objekt under en viss storlek eller en kombination som du definierar

F9

Starta Skicka/ta emot för den aktuella mappen och hämta fullständiga objekt (meddelandehuvuden, objekt samt bifogade filer)

Skift+F9

Starta Skicka/Ta emot

Ctrl+M

Definiera grupper för Skicka/Ta emot.

Ctrl+Alt+S

Överst på sidan

Visual Basic Editor

Om du vill

Tryck på

Öppna Visual Basic Editor

Alt+F11

Överst på sidan

Makron

Om du vill

Tryck på

Spela upp ett makro

Alt+F8

Överst på sidan

Formulär

Om du vill

Tryck på

Skapa ett InfoPath-formulär

Placera fokus på en InfoPath-mapp och tryck sedan på Ctrl+N

Stänga ett InfoPath-formulär

Ctrl+SKift+Alt+T

Överst på sidan

Vyer: Tabellvy

Om du vill

Tryck på

para

para

para

para

Gå till objektet längst ned på sidan

Page Down

Gå till objektet överst på sidan

Page Up

Utvidga respektive minska markeringen med ett objekt

Skift+Uppil eller Skift+Nedpil

Gå till nästa respektive föregående objekt utan att utöka markeringen

Ctrl+Uppil eller Ctrl+Nedpil

Markera eller avmarkera det aktiva objektet

Ctrl+Blanksteg

Överst på sidan

Vyer: När en grupp är markerad

Om du vill

Tryck på

Expandera en markerad grupp

Högerpil

Komprimera en markerad grupp

Vänsterpil

Markera föregående grupp

Uppilen

Markera nästa grupp

Nedpilen

Markera den första gruppen

Home

Markera den sista gruppen

End

Markera det första objektet på skärmen i en expanderad grupp eller det första objektet utanför skärmen till höger

Högerpil

Överst på sidan

Vyer: Kalendervyerna för dag, vecka och månad

Om du vill

Tryck på

Visa från en till nio dagar

Alt+siffra för antal dagar

Visa 10 dagar

Alt+0 (noll)

Växla till veckovyn

Alt+Minustecken

Växla till månadsvyn

Alt+Likhetstecken

Växla mellan vyn Kalender, Uppgiftslista och listan Mapp.

Ctrl+Tabb eller F6

Markera föregående avtalade tid

Skift+Tabb

Gå till föregående dag

Vänsterpil

Gå till nästa dag

Högerpil

Gå till samma veckodag i nästa vecka

Alt+Nedåtpil

Gå till samma veckodag i föregående vecka

Alt+Uppåtpil

Överst på sidan

Vyer: Endagsvy

Om du vill

Tryck på

Markera det klockslag då arbetstiden börjar

Home

Markera det klockslag då arbetstiden slutar

End

Markera föregående tidsblock

Uppilen

Markera nästa tidsblock

Nedpilen

Markera tidsblocket överst på skärmen

Page Up

Markera tidsblocket längst ned på skärmen

Page Down

Utöka eller minska den markerade tiden

Skift+Uppåtpil respektive Skift+Nedåtpil

Flytta en avtalad tid

Tryck på Alt+Uppil eller Alt+Nedpil när markören är placerad på en avtalad tid

Ändra den avtalade tidens start- eller sluttid

Tryck på Alt+Skift+Uppil eller Alt+Skift+Nedpil när markören är placerad på en avtalad tid

Flytta det markerade objektet till samma dag nästa vecka

Alt+Nedåtpil

Flytta det markerade objektet till samma dag föregående vecka

Alt+Uppåtpil

Överst på sidan

Vyer: Veckovy

Om du vill

Tryck på

Gå till början av arbetstiden för vald dag

Home

Gå till slutet av arbetstiden för vald dag

End

Flytta upp en sidvy i markerad dag

Page Up

Flytta ned en sidvy i markerad dag

Page Down

Ändra varaktigheten för det markerade tidsblocket

Skift+Vänsterpil, Skift+Högerpil, Skift+Uppåtpil eller Skift+Nedåtpil eller Skift+Home eller Skift+End

Överst på sidan

Vyer: Månadsvy

Om du vill

Tryck på

Gå till första dagen i veckan

Home

Gå till samma dag i veckan på föregående sida

Page Up

Gå till samma dag i veckan på nästa sida

Page Down

Överst på sidan

Datumbläddring

Om du vill

Tryck på

Gå till första dagen i innevarande vecka

Alt+Home

Gå till sista dagen i innevarande vecka

Alt+End

Gå till samma veckodag i föregående vecka

Alt+Uppåtpil

Gå till samma veckodag i nästa vecka

Alt+Nedåtpil

Överst på sidan

Visitkort eller adressvy

Om du vill

Tryck på

Markera ett visst kort i listan

Skriv en eller flera bokstäver i det namn som kortet är lagrat under eller skriv namnet på fältet som du sorterar efter

Markera föregående kort

Uppilen

Markera nästa kort

Nedpilen

Markera det första kortet i listan

Home

Markera det sista kortet i listan

End

Markera det första kortet på den aktuella sidan

Page Up

Markera det första kortet på nästa sida

Page Down

Markera det närmaste kortet i nästa kolumn

Högerpil

Markera det närmaste kortet i föregående kolumn

Vänsterpil

Markera eller avmarkera det aktiva kortet

Ctrl+Blanksteg

Utöka markeringen till föregående kort och avmarkera alla kort efter startpunkten

Skift+Uppil

Utöka markeringen till nästa kort och avmarkera alla kort innan startpunkten

Skift+Nedpil

Utöka markeringen till föregående kort, oavsett startpunkt

Ctrl+Skift+Uppåtpil

Utöka markeringen till nästa kort, oavsett startpunkt

Ctrl+Skift+Nedåtpil

Utöka markeringen till första kortet i listan

Skift+Home

Utöka markeringen till sista kortet i listan

Skift+End

Utöka markeringen till första kortet på föregående sida

Skift+Page Up

Utöka markeringen till sista kortet på den sista sidan

Skift+Page Down

Överst på sidan

Visitkort: Flytta mellan fälten i ett öppet kort

Om du vill använda följande kortkommando måste du se till att ett fält på kortet har valts.

Om du vill

Tryck på

Flytta till nästa fält och kontroll

Tabbtangenten

Flytta till föregående fält och kontroll

Skift+Tabb

Stänga det aktiva kortet

Retur eller Esc

Överst på sidan

Visitkort: Flytta mellan tecken i ett fält

Om du vill använda följande kortkommando måste du se till att ett fält på kortet har valts eller är att fokus är i fältet.

Om du vill

Tryck på

Lägga till en rad i ett flerradsfält

Retur

Flytta till början av raden

Home

Flytta till radens slut

End

Flytta markören till början av ett flerradsfält

Page Up

Flytta markören till slutet av ett flerradsfält

Page Down

Flytta markören till föregående rad i ett flerradsfält

Uppilen

Flytta markören till nästa rad i ett flerradsfält

Nedpilen

Flytta markören till föregående tecken i ett fält

Vänsterpil

Flytta markören till nästa tecken i ett fält

Högerpil

Överst på sidan

Vyn Tidslinje (Uppgifter): När ett objekt är markerat

Om du vill

Tryck på

Markera föregående objekt

Vänsterpil

Markera nästa objekt

Högerpil

Markera flera intilliggande objekt

Skift+Vänsterpil eller Skift+Högerpil

Markera flera objekt som inte ligger intill varandra

Ctrl+Vänsterpil+Blanksteg eller Ctrl+Högerpil+Blanksteg

Öppna markerade objekt

Retur

Markera det första objektet på tidslinjen (om objekten inte är grupperade) eller det första objektet i gruppen

Home

Markera det sista objektet på tidslinjen (om objekten inte är grupperade) eller det sista objektet i gruppen

End

Visa (utan att markera) det första objektet på tidslinjen (om objekt inte är grupperade) eller det första objektet i gruppen

Ctrl+Home

Visa (utan att markera) det sista objektet på tidslinjen (om objekt inte är grupperade) eller det sista objektet i gruppen

Ctrl+End

Överst på sidan

Vyn Tidslinje (Uppgifter): När en grupp är markerad

Om du vill

Tryck på

Expandera gruppen

Retur eller högerpil

Komprimera gruppen

Retur eller vänsterpil

Markera föregående grupp

Uppilen

Markera nästa grupp

Nedpilen

Markera den första gruppen på tidslinjen

Home

Markera den sista gruppen på tidslinjen

End

Markera det första objektet på skärmen i en expanderad grupp eller det första objektet utanför skärmen till höger

Högerpil

Överst på sidan

Vyn Tidslinje (Uppgifter): När en tidsenhet på tidsskalan för dagar är markerad

Om du vill

Tryck på

Gå bakåt i så stora intervall som visas på tidsskalan

Vänsterpil

Gå framåt i så stora intervall som visas på tidsskalan

Högerpil

Växla mellan den aktiva vyn, Att göra-fältet, Sök och tillbaka till den aktiva vyn.

Tabb och Skift+Tabb

Överst på sidan

I det här avsnittet

Grundläggande navigering

Om du vill

Trycker du på

Växla till E-post.

Ctrl+1

Växla till Kalendern.

Ctrl+2

Växla till Kontakter.

Ctrl+3

Växla till Uppgifter.

Ctrl+4

Växla till Anteckningar.

Ctrl+5

Växla till mapplistan i navigeringsfönstret.

Ctrl+6

Växla till Genvägar.

Ctrl+7

Gå till nästa meddelande (med ett meddelande öppet).

Ctrl+punkt

Gå till föregående meddelande (med ett meddelande öppet).

Ctrl+komma

Flytta mellan navigeringsfönstret, huvudfönstret i Outlook, läsfönstret och Att göra-fältet.

Ctrl+Skift+Tabb eller Skift+Tabb

Flytta mellan Outlook-fönstret, de mindre fönsterrutorna i navigeringsfönstret, läsfönstret och avsnitten i Att göra-fältet.

Tabb

Flytta mellan Outlook-fönstret, de mindre fönsterrutorna i navigeringsfönstret, läsfönstret och avsnitten i Att göra-fältet, och visa snabbtangenterna i menyfliksområdet i Outlook.

F6

Flytta runt raderna i meddelanderubriken i navigeringsfönstret eller ett öppet meddelande.

Ctrl+Tabb

Flytta i navigeringsfönstret.

Piltangenter

Gå till en annan mapp.

Ctrl+Y

Gå till rutan Sök.

F3 eller Ctrl+E

Gå till föregående meddelande i läsfönstret.

Alt+Uppåtpil eller Ctrl+komma eller Alt+Page Up

Flytta en sida ned genom texten i läsfönstret.

Blanksteg

Flytta en sida upp genom texten i läsfönstret.

Skift+Blanksteg

Komprimera eller expandera en grupp i e-postlistan.

Vänsterpil eller högerpil

Gå tillbaka till föregående vy i huvudfönstret i Outlook.

Alt+B eller Alt+Vänsterpil

Gå framåt till nästa vy i huvudfönstret i Outlook.

ALT+HÖGERPIL

Markera informationsfältet om det är tillgängligt, och visa menyn med kommandon.

Ctrl+Skift+W

Överst på sidan

Söka

Om du vill

Trycker du på

Söka efter ett meddelande eller annat objekt.

Ctrl+E

Rensa sökresultatet.

Esc

Utvidga sökningen till att omfatta Alla e-postobjekt, Alla kalenderobjekt eller Alla kontaktobjekt, beroende på vilken vy du använder.

Ctrl+Alt+A

Använda Avancerad sökning.

Ctrl+Skift+F

Skapa en sökmapp.

Ctrl+Skift+P

Söka efter text i ett öppet objekt.

F4

Söka efter och ersätta text, symboler eller vissa formateringskommandon. Fungerar i läsfönstret för ett öppet objekt.

Ctrl+H

Utöka sökningen så att den omfattar objekt från den aktuella mappen.

Ctrl+Alt+K

Utöka sökningen så att den omfattar undermappar.

Ctrl+Alt+Z

Överst på sidan

Flaggor

Om du vill

Trycker du på

Öppna dialogrutan Meddelandeflagga och tilldela en flagga.

Ctrl+Skift+G

Överst på sidan

Färgkategorier

Om du vill

Tryck på

Ta bort den valda kategorin från listan i dialogrutan Färgkategorier.

Alt+D

Överst på sidan

Skapa ett objekt eller en fil

Om du vill

Trycker du på

Skapa en avtalad tid.

Ctrl+Skift+A

Skapa en kontakt.

Ctrl+Skift+C

Skapa en kontaktlista.

Ctrl+Skift+L

Skapa ett fax.

Ctrl+Skift+X

Skapa en mapp.

Ctrl+Skift+E

Skapa en journalpost.

Ctrl+Skift+J

Skapa en mötesförfrågan.

Ctrl+Skift+Q

Skapa ett meddelande.

Ctrl+Skift+M

Skapa en anteckning.

Ctrl+Skift+N

Skapa ett Microsoft Office-dokument.

Ctrl+Skift+H

Anslå i denna mapp.

Ctrl+Skift+S

Anslå ett svar i denna mapp.

Ctrl+T

Skapa en sökmapp.

Ctrl+Skift+P

Skapa en uppgift.

Ctrl+Skift+K

Skapa en uppgiftsförfrågan.

Ctrl+Skift+U

Överst på sidan

Procedurer i alla objekt

Om du vill

Trycker du på

Spara (gäller ej i Uppgifter).

Ctrl+S eller Skift+F12

Spara och stänga (gäller ej i E-post).

Alt+S

Spara som (gäller endast i E-post).

F12

Ångra.

Ctrl+Z eller Alt+Backsteg

Ta bort ett objekt.

Ctrl+D

Skriva ut.

Ctrl+P

Kopiera ett objekt.

Ctrl+Skift+Y

Flytta ett objekt.

Ctrl+Skift+V

Kontrollera namn.

Ctrl+K

Köra stavningskontroll.

F7

Skapa uppföljningsflagga.

Ctrl+Skift+G

Vidarebefordra.

Ctrl+F

Skicka eller Anslå eller Bjud in alla.

Alt+S

Aktivera redigering i ett fält (gäller ej i E-post eller ikonvy).

F2

Vänsterjustera text.

Ctrl+L

Centrera text.

Ctrl+E

Högerjustera text.

Ctrl+R

Överst på sidan

E-post

Om du vill

Trycker du på

Växla till Inkorgen.

Ctrl+Skift+I

Växla till Utkorgen.

Ctrl+Skift+O

Välja vilket konto som ett meddelande ska skickas från.

Ctrl+Tabb (med fokus på rutan Till) och sedan Tabb till knappen Konton.

Kontrollera namn.

Ctrl+K

Skicka.

Alt+S

Svara på ett meddelande.

Ctrl+R

Svara alla.

Ctrl+Skift+R

Svara med mötesförfrågan.

Ctrl+Alt+R

Vidarebefordra ett meddelande.

Ctrl+F

Ange att ett meddelande inte är skräppost.

Ctrl+ Alt+J

Visa blockerat innehåll (i ett meddelande).

Ctrl+Skift+I

Anslå i en mapp.

Ctrl+ Skift+S

Använda formatmallen Normal.

Ctrl+Skift+N

Hämta ny e-post.

Ctrl+M eller F9

Gå till föregående meddelande.

UPPIL

Gå till nästa meddelande.

NEDPIL

Skapa ett meddelande (i E-post).

Ctrl+N

Skapa ett meddelande (i valfri Outlook-vy).

Ctrl+Skift+M

Öppna ett mottaget meddelande.

Ctrl+O

Ta bort och ignorera en konversation.

Ctrl+Delete

Öppna adressboken.

Ctrl+Skift+B

Skapa en snabbflagga i ett oöppnat meddelande.

Insert

Visa dialogrutan Meddelandeflagga.

Ctrl+Skift+G

Markera som läst.

Ctrl+Q

Markera som oläst.

Ctrl+U

Öppna e-posttipset i det markerade meddelandet.

Ctrl+Skift+W

Söka och ersätta.

F4

Söka efter nästa.

Skift+F4

Skicka.

Ctrl+Retur

Skriva ut.

Ctrl+P

Vidarebefordra.

Ctrl+F

Vidarebefordra som bifogad fil.

Ctrl+Alt+F

Visa det markerade objektets egenskaper.

Alt+Retur

Skapa ett multimediemeddelande.

Ctrl+Skift+U

Skapa ett textmeddelande.

Ctrl+Skift+T

Markera för hämtning.

Ctrl+Alt+M

Avmarkera för hämtning.

Ctrl+Alt+U

Visa förloppet för Skicka och ta emot.

Ctrl+B (när processen Skicka/ta emot pågår)

Överst på sidan

Kalender

Om du vill

Trycker du på

Skapa en avtalad tid (i kalendervyn).

Ctrl+N

Skapa en avtalad tid (i valfri Outlook-vy).

Ctrl+Skift+A

Skapa en mötesförfrågan.

Ctrl+Skift+Q

Vidarebefordra en avtalad tid eller ett möte.

Ctrl+F

Svara när du fått en mötesförfrågan i ett meddelande.

Ctrl+R

Svara alla när du fått en mötesförfrågan i ett meddelande.

Ctrl+Skift+R

Visa tio dagar i kalendern.

Alt+0

Visa en dag i kalendern.

Alt+1

Visa två dagar i kalendern.

Alt+2

Visa tre dagar i kalendern.

Alt+3

Visa fyra dagar i kalendern.

Alt+4

Visa fem dagar i kalendern.

Alt+5

Visa sex dagar i kalendern.

Alt+6

Visa sju dagar i kalendern.

Alt+7

Visa åtta dagar i kalendern.

Alt+8

Visa nio dagar i kalendern.

Alt+9

Gå till ett datum.

Ctrl+G

Växla till månadsvy.

Alt+Likhetstecken (=) eller Ctrl+Alt+4

Gå till nästa dag.

CTRL+HÖGERPIL

Gå till nästa vecka.

Alt+nedpil

Gå till nästa månad.

ALT+PAGE DOWN

Gå till föregående dag.

CTRL+VÄNSTERPIL

Gå till föregående vecka.

Alt+Uppåtpil

Gå till föregående månad.

ALT+PAGE UP

Gå till början på veckan.

Alt+Home

Gå till slutet av veckan.

Alt+End

Växla till vy med hel vecka.

Alt+Minustecken eller Ctrl+Alt+3

Växla till vyn Arbetsvecka.

Ctrl+Alt+2

Gå till föregående avtalade tid.

Ctrl+komma eller Ctrl+Skift+komma

Gå till nästa avtalade tid.

Ctrl+punkt eller Ctrl+Skift+punkt

Konfigurera en återkommande öppen avtalad tid eller ett möte.

Ctrl+G

Överst på sidan

Kontakter

Om du vill

Trycker du på

Ringa ett nytt samtal.

Ctrl+Skift+D

Söka efter en kontakt eller ett annat objekt (Sök).

F3 eller Ctrl+E

Ange ett namn i rutan Sök i adressböcker.

F11

Gå till den första kontakten som börjar med en viss bokstav i kontaktvyn Kort eller Visitkort.

Skift+bokstav

Markera alla kontakter.

Ctrl+A

Skapa ett meddelande med den markerade kontakten som ämne.

Ctrl+F

Skapa en journalpost för en vald kontakt.

Ctrl+J

Skapa en kontakt (i Kontakter).

Ctrl+N

Skapa en kontakt (i valfri Outlook-vy).

Ctrl+Skift+C

Öppna ett kontaktformulär för en markerad kontakt.

Ctrl+O

Skapa en kontaktlista.

Ctrl+Skift+L

Skriva ut.

Ctrl+P

Uppdatera en kontaktlista med medlemmar.

F5

Gå till en annan mapp.

Ctrl+Y

Öppna adressboken.

Ctrl+Skift+B

Använda Avancerad sökning.

Ctrl+Skift+F

Öppna nästa kontakt från en öppen kontakt.

Ctrl+Skift+punkt

Söka efter en kontakt.

F11

Stänga en kontakt.

ESC

Skicka ett fax till den markerade kontakten.

Ctrl+Skift+X

Öppna dialogrutan Kontrollera adress.

Alt+D

Visa information för E-post 1 under Internet när du befinner dig i ett kontaktformulär.

Alt+Skift+1

Visa information för E-post 2 under Internet när du befinner dig i ett kontaktformulär.

Alt+Skift+2

Visa information för E-post 3 under Internet när du befinner dig i ett kontaktformulär.

Alt+Skift+3

Överst på sidan

I dialogrutan Elektroniskt visitkort

Om du vill

Trycker du på

Öppna listan Lägg till.

Alt+A

Markera text i rutan Etikett när fältet med en tilldelad etikett är markerat.

Alt+B

Öppna dialogrutan Lägg till bild för kort.

Alt+C

Placera markören i början av rutan Redigera.

Alt+E

Markera rutan Fält.

Alt+F

Markera listrutan Bildjustering.

Alt+G

Välja färgpalett för bakgrunden.

Alt+K och sedan Retur

Markera listrutan Layout.

Alt+L

Ta bort det markerade fältet från rutan Fält.

Alt+R

Överst på sidan

Uppgifter

Om du vill

Tryck på

Visa eller dölja fältet Att göra.

Alt+F2

Acceptera en uppgiftsförfrågan.

Alt+C

Tacka nej till en uppgiftsförfrågan.

Alt+D

Söka efter en uppgift eller annat objekt.

Ctrl+E

Öppna dialogrutan Gå till mapp.

Ctrl+Y

Skapa en uppgiftsförfrågan.

Ctrl+N

Skapa en uppgift (i valfri Outlook-vy).

Ctrl+Skift+K

Öppna ett markerat objekt.

Ctrl+O

Skriva ut ett markerat objekt.

Ctrl+P

Markera alla objekt.

Ctrl+A

Ta bort markerat objekt.

Ctrl+D

Vidarebefordra en uppgift som en bifogad fil.

Ctrl+F

Skapa en uppgiftsförfrågan.

Ctrl+Skift+Alt+U

Växla mellan navigeringsfönstret, uppgiftslistan och Att göra-fältet.

TABB eller SKIFT +TABB

Öppna det markerade objektet som en journalpost.

Ctrl+J

Ångra den senaste åtgärden

Ctrl+Z

Flagga ett objekt eller markera som slutförd.

Insert

Överst på sidan

Formatera text

Om du vill

Trycker du på

Visa Format-menyn.

Alt+O

Visa dialogrutan Teckensnitt.

Ctrl+Skift+P

Växla skiftläge (om text är markerad).

Skift+F3

Formatera tecken som kapitäler (små versaler).

Ctrl+Skift+K

Göra bokstäver fetstilta.

Ctrl+F

Lägga till punkter.

Ctrl+Skift+L

Göra bokstäver kursiva.

Ctrl+K

Öka indraget

Ctrl+T

Minska indraget

Ctrl+Skift+T

Vänsterjustera texten.

Ctrl+L

Centrera texten.

Ctrl+E

Stryka under.

Ctrl+U

Öka teckenstorleken.

Ctrl+] eller Ctrl+Skift+>

Minska teckenstorleken.

Ctrl+[ eller Ctrl+Skift+<

Klippa ut.

CTRL+X eller SKIFT+DELETE

Kopiera.

CTRL+C eller CTRL+INSERT

Obs!: Ctrl+Insert är inte tillgängligt i läsfönstret.

Klistra in.

CTRL+V eller SKIFT+INSERT

Ta bort formatering.

Ctrl+Skift+Z eller Ctrl+Blanksteg

Ta bort nästa ord.

Ctrl+Skift+H

Sträcka ut ett stycke så att det justeras mellan marginalerna.

Ctrl+Skift+J

Använda formatmallar.

Ctrl+Skift+S

Skapa ett hängande indrag.

Ctrl+T

Infoga en hyperlänk.

Ctrl+K

Vänsterjustera ett stycke.

CTRL+L

Högerjustera ett stycke.

Ctrl+R

Minska ett hängande indrag.

CTRL+SKIFT+T

Ta bort styckeformatering.

Ctrl+Q

Överst på sidan

Lägga till webbinformation i objekt

Om du vill

Trycker du på

Redigera en URL i brödtexten.

Håll ned Ctrl och klicka.

Infoga en hyperlänk.

Ctrl+K

Överst på sidan

Skriva ut

Om du vill

Trycker du på

Öppna fliken Skriv ut i Backstage-vyn.

Tryck på Alt+F och sedan på P

Skriva ut ett objekt från ett öppet fönster.

Alt+F, tryck på P och sedan på F och på 1

Öppna utskriftsformat när du förhandsgranskar ett dokument.

Alt+S eller Alt+U

Välja en skrivare från Förhandsgranska.

Alt+F, tryck på P och sedan på I

Definiera formatmallar.

Alt+F, tryck på P och sedan på L

Öppna Utskriftsalternativ.

Alt+F, tryck på P och sedan på R

Överst på sidan

Skicka/ta emot

Om du vill

Trycker du på

Starta Skicka/ta emot för alla grupper där Inkludera den här gruppen i Skicka och ta emot (F9) är markerat. Detta kan till exempel gälla meddelandehuvuden, fullständiga objekt, vissa mappar, objekt under en viss storlek eller en kombination.

F9

Starta Skicka/ta emot för den aktuella mappen och hämta fullständiga objekt (meddelandehuvuden, objekt samt bifogade filer).

Skift+F9

Starta Skicka/ta emot.

Ctrl+M

Definiera grupper för skicka/ta emot.

Ctrl+Alt+S

Överst på sidan

Visual Basic Editor

Om du vill

Trycker du på

Öppna Visual Basic Editor.

Alt+F11

Överst på sidan

Makron

Om du vill

Trycker du på

Spela upp ett makro.

Alt+F8

Överst på sidan

Formulär

Om du vill

Trycker du på

Skapa ett Office InfoPath-formulär.

Klicka på en InfoPath-mapp och tryck sedan på Ctrl+N.

Välja ett Microsoft InfoPath-formulär.

Ctrl+Skift+Alt+T

Överst på sidan

Vyer

Tabellvy

Allmän användning

Om du vill

Trycker du på

Öppna ett objekt.

Retur

Markera alla objekt.

Ctrl+A

Gå till objektet längst ned på sidan.

PGDN

Gå till objektet överst på sidan.

PGUP

Utvidga respektive minska markeringen med ett objekt.

Skift+Uppåtpil eller Skift+Nedåtpil

Gå till nästa respektive föregående objekt utan att utöka markeringen.

Ctrl+Uppåtpil eller Ctrl+Nedåtpil

Markera eller avmarkera det aktiva objektet.

Ctrl+Blanksteg

När en grupp är markerad

Om du vill

Trycker du på

Expandera en markerad grupp.

HÖGERPIL

Komprimera en markerad grupp.

VÄNSTERPIL

Markera föregående grupp.

UPPIL

Markera nästa grupp.

NEDPIL

Markera den första gruppen.

Home

Markera den sista gruppen.

End

Markera det första objektet på skärmen i en expanderad grupp eller det första objektet utanför skärmen till höger.

HÖGERPIL

Kalendervyerna för dag, vecka och månad

Alla tre

Om du vill

Trycker du på

Visa 1 till 9 dagar.

Alt+siffra för antal dagar

Visa 10 dagar.

Alt+0 (noll)

Växla till veckor.

ALT+MINUSTECKEN (-)

Växla till månader.

Alt+Likhetstecken (=)

Växla mellan Kalender, Uppgiftslista och Mapplista.

Ctrl+Tabb eller F6

Markera föregående avtalad tid.

Skift+Tabb

Gå till föregående dag.

VÄNSTERPIL

Gå till nästa dag.

HÖGERPIL

Gå till samma veckodag i nästa vecka.

Alt+nedpil

Gå till samma veckodag i föregående vecka.

Alt+Uppåtpil

Dagsvy

Om du vill

Trycker du på

Markera det klockslag då arbetstiden börjar.

HOME

Markera det klockslag då arbetstiden slutar.

END

Markera föregående tidsblock.

UPPIL

Markera nästa tidsblock.

NEDPIL

Markera tidsblocket överst på skärmen.

PGUP

Markera tidsblocket längst ned på skärmen.

PGDN

Utöka eller minska den markerade tiden.

Skift+Uppåtpil eller Skift+Nedåtpil

Flytta en avtalad tid.

Alt+Uppåtpil eller Alt+Nedåtpil när markören är placerad på en avtalad tid

Ändra den avtalade tidens start- eller sluttid.

Alt+Skift+Uppåtpil eller Alt+Skift+Nedåtpil när markören är placerad på en avtalad tid

Flytta det markerade objektet till samma dag nästa vecka.

Alt+nedpil

Flytta det markerade objektet till samma dag föregående vecka.

Alt+Uppåtpil

Veckovy

Om du vill

Trycker du på

Gå till början av arbetstiden för vald dag.

Home

Gå till slutet av arbetstiden för vald dag.

End

Flytta upp en sidvy i markerad dag.

PGUP

Flytta ned en sidvy i markerad dag.

PGDN

Ändra varaktigheten för det markerade tidsblocket.

Skift+Vänsterpil, Skift+Högerpil, Skift+Uppåtpil eller Skift+Nedåtpil, eller Skift+Home eller Skift+End

Månadsvy

Om du vill

Trycker du på

Gå till första dagen i veckan.

Home

Gå till samma dag i veckan på föregående sida.

PGUP

Gå till samma dag i veckan på nästa sida.

PGDN

Datumbläddring

Om du vill

Trycker du på

Gå till första dagen i innevarande vecka.

Alt+Home

Gå till sista dagen i innevarande vecka.

Alt+End

Gå till samma veckodag i föregående vecka.

Alt+Uppåtpil

Gå till samma veckodag i nästa vecka.

Alt+nedpil

Vyerna Visitkort och Adresskort

Allmän användning

Om du vill

Trycker du på

Markera ett visst kort i listan.

En eller flera bokstäver i det namn som kortet är lagrat under eller namnet på fältet som du sorterar efter

Markera föregående kort.

UPPIL

Markera nästa kort.

NEDPIL

Markera det första kortet i listan.

Home

Markera det sista kortet i listan.

End

Markera det första kortet på den aktuella sidan.

PGUP

Markera det första kortet på nästa sida.

PGDN

Markera det närmaste kortet i nästa kolumn.

HÖGERPIL

Markera det närmaste kortet i föregående kolumn.

VÄNSTERPIL

Markera eller avmarkera det aktiva kortet.

Ctrl+Blanksteg

Utöka markeringen till föregående kort och avmarkera alla kort efter startpunkten.

SKIFT+UPPÅTPIL

Utöka markeringen till nästa kort och avmarkera alla kort innan startpunkten.

SKIFT+NEDÅTPIL

Utöka markeringen till föregående kort, oavsett startpunkt.

CTRL+SKIFT+UPPÅTPIL

Utöka markeringen till nästa kort, oavsett startpunkt.

CTRL+SKIFT+NEDÅTPIL

Utöka markeringen till första kortet i listan.

Skift+Home

Utöka markeringen till sista kortet i listan.

Skift+End

Utöka markeringen till första kortet på föregående sida.

SKIFT+PAGE UP

Utöka markeringen till sista kortet på den sista sidan.

SKIFT+PAGE DOWN

Flytta mellan fälten i ett öppet kort

När du ska använda följande tangentbordsgenvägar måste ett fält i ett kort vara markerat. Du markerar ett fält i ett öppet kort genom att klicka på ett fält.

Om du vill

Trycker du på

Flytta till nästa fält och kontroll.

Tabb

Flytta till föregående fält och kontroll.

Skift+Tabb

Stänga det aktiva kortet.

Retur

Flytta mellan tecken i ett fält

När du ska använda följande tangentbordsgenvägar måste ett fält i ett kort vara markerat. Du markerar ett fält i ett öppet kort genom att klicka på ett fält.

Om du vill

Trycker du på

Lägga till en rad i ett flerradsfält.

Retur

Flytta till radens början.

Home

Flytta till radens slut.

End

Flytta markören till början av ett flerradsfält.

PGUP

Flytta markören till slutet av ett flerradsfält.

PGDN

Flytta markören till föregående rad i ett flerradsfält.

UPPIL

Flytta markören till nästa rad i ett flerradsfält.

NEDPIL

Flytta markören till föregående tecken i ett fält.

VÄNSTERPIL

Flytta markören till nästa tecken i ett fält.

HÖGERPIL

Vyn Tidslinje (Uppgifter eller Journal)

När ett objekt är markerat

Om du vill

Trycker du på

Markera föregående objekt.

VÄNSTERPIL

Markera nästa objekt

HÖGERPIL

Markera flera intilliggande objekt.

Skift+Vänsterpil eller Skift+Högerpil

Markera fler objekt som inte ligger bredvid varandra.

Ctrl+Vänsterpil+Blanksteg eller Ctrl+Högerpil+Blanksteg

Öppna markerade objekt.

Retur

Markera det första objektet på tidslinjen (om objekten inte är grupperade) eller det första objektet i gruppen.

Home

Markera det sista objektet på tidslinjen (om objekten inte är grupperade) eller det sista objektet i gruppen.

End

Visa (utan att markera) det första objektet på tidslinjen (om objekten inte är grupperade) eller det första objektet i gruppen.

Ctrl+Home

Visa (utan att markera) det sista objektet på tidslinjen (om objekten inte är grupperade) eller det sista objektet i gruppen.

Ctrl+End

När en grupp är markerad

Om du vill

Trycker du på

Expandera en grupp.

Retur eller högerpil

Komprimera en grupp.

Retur eller vänsterpil

Markera föregående grupp.

UPPIL

Markera nästa grupp.

NEDPIL

Markera den första gruppen på tidslinjen.

Home

Markera den sista gruppen på tidslinjen.

End

Markera det första objektet på skärmen i en expanderad grupp eller det första objektet utanför skärmen till höger.

HÖGERPIL

När en tidsenhet på tidsskalan för dagar är markerad

Om du vill

Trycker du på

Gå bakåt i så stora intervall som visas på tidsskalan.

VÄNSTERPIL

Gå framåt i så stora intervall som visas på tidsskalan.

HÖGERPIL

Växla mellan den aktiva vyn, Att göra-fältet, Sök, journalmappar och tillbaka till den aktiva vyn.

Tabb och Skift+Tabb

Överst på sidan

I det här avsnittet

Grundläggande navigering

Om du vill

Trycker du på

Växla till E-post.

Ctrl+1

Växla till Kalendern.

Ctrl+2

Växla till Kontakter.

Ctrl+3

Växla till Uppgifter.

Ctrl+4

Växla till Anteckningar.

Ctrl+5

Växla till mapplistan i navigeringsfönstret.

Ctrl+6

Växla till Genvägar.

Ctrl+7

Gå till nästa meddelande (med ett meddelande öppet).

Ctrl+punkt

Gå till föregående meddelande (med ett meddelande öppet).

Ctrl+komma

Flytta mellan navigeringsfönstret, huvudfönstret i Outlook, läsfönstret och Att göra-fältet.

F6 eller Ctrl+Skift+Tabb

Flytta mellan Outlook-fönstret, de mindre fönsterrutorna i navigeringsfönstret, läsfönstret och avsnitten i Att göra-fältet.

Tabb

Flytta i navigeringsfönstret.

Piltangenter

Gå till en annan mapp.

Ctrl+Y

Gå till rutan Sök.

F3 eller Ctrl+E

Gå till föregående meddelande i läsfönstret.

Alt+Uppåtpil eller Ctrl+komma eller Alt+Page Up

Flytta en sida ned genom texten i läsfönstret.

Blanksteg

Flytta en sida upp genom texten i läsfönstret.

Skift+Blanksteg

Expandera eller komprimera en grupp (när en grupp är markerad) i navigeringsfönstret.

Skift+Plustecken (+) eller Minustecken (-)

Komprimera eller expandera en grupp i e-postlistan.

Vänsterpil eller högerpil

Flytta till nästa fält i läsfönstret.

Skift+Tabb

Flytta till föregående fält i läsfönstret.

Ctrl+Tabb

Gå tillbaka till föregående vy i huvudfönstret i Outlook.

Alt+B, Alt+Vänsterpil eller Alt+Backsteg

Gå framåt till nästa vy i huvudfönstret i Outlook.

ALT+HÖGERPIL

Markera informationsfältet om det är tillgängligt, och visa menyn med kommandon.

Ctrl+Skift+W

Överst på sidan

Söka

Om du vill

Trycker du på

Söka efter ett meddelande eller annat objekt.

Ctrl+E

Rensa sökresultatet.

Esc

Utvidga sökningen till att omfatta Alla e-postobjekt, Alla kalenderobjekt eller Alla kontaktobjekt, beroende på vilket läge du arbetar i.

Ctrl+Alt+A

Utöka sökfrågeverktyget.

Ctrl+Alt+W

Använda Avancerad sökning.

Ctrl+Skift+F

Skapa en ny sökmapp.

Ctrl+Skift+P

Söka efter text i ett meddelande eller annat objekt.

F4

Söka efter nästa under en textsökning i ett meddelande eller annat objekt.

Skift+F4

Söka efter och ersätta text, symboler eller vissa formateringskommandon i öppna objekt. Fungerar i läsfönstret för ett öppet objekt.

Ctrl+H

Utvidga sökningen till att omfatta skrivbordet.

Ctrl+Alt+K

Överst på sidan

Flaggor

Om du vill

Trycker du på

Öppna dialogrutan Meddelandeflagga och tilldela en flagga.

Ctrl+Skift+G

Överst på sidan

Färgkategorier

Om du vill

Tryck på

Ta bort den valda kategorin från listan i dialogrutan Färgkategorier.

Alt+D

Överst på sidan

Skapa ett objekt eller en fil

Om du vill

Trycker du på

Skapa en avtalad tid.

Ctrl+Skift+A

Skapa en kontakt.

Ctrl+Skift+C

Skapa en distributionslista.

Ctrl+Skift+L

Skapa ett fax.

Ctrl+Skift+X

Skapa en mapp.

Ctrl+Skift+E

Skapa en journalpost.

Ctrl+Skift+J

Skapa en mötesförfrågan.

Ctrl+Skift+Q

Skapa ett meddelande.

Ctrl+Skift+M

Skapa en anteckning.

Ctrl+Skift+N

Skapa ett nytt Microsoft Office-dokument.

Ctrl+Skift+H

Anslå i denna mapp.

Ctrl+Skift+S

Anslå ett svar i denna mapp.

Ctrl+T

Skapa en sökmapp.

Ctrl+Skift+P

Skapa en uppgift.

Ctrl+Skift+K

Skapa en uppgiftsförfrågan.

Ctrl+Skift+U

Överst på sidan

Alla objekt

Om du vill

Tryck på

Spara.

Ctrl+S eller Skift+F12

Spara och stänga.

Alt+S

Spara som.

F12

Ångra.

Ctrl+Z eller Alt+Backsteg

Ta bort ett objekt.

Ctrl+D

Skriva ut.

Ctrl+P

Kopiera ett objekt.

Ctrl+Skift+Y

Flytta ett objekt.

Ctrl+Skift+V

Kontrollera namn.

Ctrl+K

Köra stavningskontroll.

F7

Skapa uppföljningsflagga.

Ctrl+Skift+G

Vidarebefordra.

Ctrl+F

Skicka eller Anslå eller Bjud in alla.

Alt+S

Aktivera redigering i ett fält (gäller ej i ikonvy).

F2

Vänsterjustera text.

Ctrl+L

Centrera text.

Ctrl+E

Högerjustera text.

Ctrl+R

Överst på sidan

E-post

Om du vill

Trycker du på

Växla till Inkorgen.

Ctrl+Skift+I

Växla till Utkorgen.

Ctrl+Skift+O

Välja vilket konto som ett meddelande ska skickas från.

Ctrl+Tabb (med fokus på rutan Till) och sedan Tabb till knappen Konton.

Kontrollera namn.

Ctrl+K

Skicka.

Alt+S

Svara på ett meddelande.

Ctrl+R

Svara alla.

Ctrl+Skift+R

Vidarebefordra ett meddelande.

Ctrl+F

Ange att ett meddelande inte är skräppost.

Ctrl+ Alt+J

Visa blockerat innehåll (i ett meddelande).

Ctrl+Skift+I

Anslå i en mapp.

Ctrl+ Skift+S

Använda formatmallen Normal.

Ctrl+Skift+N

Hämta ny e-post.

Ctrl+M eller F9

Gå till föregående meddelande.

UPPIL

Gå till nästa meddelande.

NEDPIL

Skapa ett nytt meddelande (i E-post).

Ctrl+N

Skapa ett nytt meddelande (i valfri Outlook-vy).

Ctrl+Skift+M

Öppna ett mottaget meddelande.

Ctrl+O

Öppna adressboken.

Ctrl+Skift+B

Konvertera ett HTML- eller RTF-meddelande till oformaterad text.

Ctrl+Skift+O

Skapa en snabbflagga i ett oöppnat meddelande.

Insert

Visa dialogrutan Meddelandeflagga.

Ctrl+Skift+G

Markera som läst.

Ctrl+Q

Markera som oläst.

Ctrl+U

Visa menyn för att ladda ned bilder, ändra automatiska nedladdningsinställningar eller lägga till en avsändare i listan Betrodda avsändare.

Ctrl+Skift+W

Söka och ersätta.

F4

Söka efter nästa.

Skift+F4

Skicka.

Ctrl+Retur

Skriva ut.

Ctrl+P

Vidarebefordra.

Ctrl+F

Vidarebefordra som bifogad fil.

Ctrl+Alt+F

Visa det markerade objektets egenskaper.

Alt+Retur

Markera för hämtning.

Ctrl+Alt+M

Avmarkera för hämtning.

Ctrl+Alt+U

Visa förloppet för Skicka och ta emot.

Ctrl+B (när processen Skicka/ta emot pågår)

Överst på sidan

Kalender

Om du vill

Tryck på

Skapa en ny avtalad tid (i kalendervyn).

Ctrl+N

Skapa en ny avtalad tid (i valfri Outlook-vy).

Ctrl+Skift+A

Skapa en ny mötesförfrågan.

Ctrl+Skift+Q

Vidarebefordra en avtalad tid eller ett möte.

Ctrl+F

Svara när du fått en mötesförfrågan i ett meddelande.

Ctrl+R

Svara alla när du fått en mötesförfrågan i ett meddelande.

Ctrl+Skift+R

Visa tio dagar i kalendern.

Alt+0

Visa en dag i kalendern.

Alt+1

Visa två dagar i kalendern.

Alt+2

Visa tre dagar i kalendern.

Alt+3

Visa fyra dagar i kalendern.

Alt+4

Visa fem dagar i kalendern.

Alt+5

Visa sex dagar i kalendern.

Alt+6

Visa sju dagar i kalendern.

Alt+7

Visa åtta dagar i kalendern.

Alt+8

Visa nio dagar i kalendern.

Alt+9

Gå till ett datum.

Ctrl+G

Växla till månadsvy.

Alt+Likhetstecken (=) eller Ctrl+Alt+4

Gå till nästa dag.

CTRL+HÖGERPIL

Gå till nästa vecka.

Alt+nedpil

Gå till nästa månad.

ALT+PAGE DOWN

Gå till föregående dag.

CTRL+VÄNSTERPIL

Gå till föregående vecka.

Alt+Uppåtpil

Gå till föregående månad.

ALT+PAGE UP

Gå till början på veckan.

Alt+Home

Gå till slutet av veckan.

Alt+End

Växla till vy med hel vecka.

Alt+Minustecken eller Ctrl+Alt+3

Växla till vyn Arbetsvecka.

Ctrl+Alt+2

Gå till föregående avtalade tid.

Ctrl+komma eller Ctrl+Skift+komma

Gå till nästa avtalade tid.

Ctrl+punkt eller Ctrl+Skift+punkt

Konfigurera en återkommande avtalad tid eller uppgift.

Ctrl+G

Överst på sidan

Kontakter

Om du vill

Trycker du på

Ringa ett nytt samtal.

Ctrl+Skift+D

Söka efter en kontakt eller ett annat objekt.

F3 eller Ctrl+E

Ange ett namn i rutan Sök i adressböcker.

F11

Gå till den första kontakten som börjar med en viss bokstav i tabellen eller listvyn med kontakter.

Skift+bokstav

Markera alla kontakter.

Ctrl+A

Skapa ett nytt meddelande som ska skickas till en markerad kontakt.

Ctrl+F

Skapa en journalpost för en vald kontakt.

Ctrl+J

Skapa en ny kontakt (i Kontakter).

Ctrl+N

Skapa en ny kontakt (i valfri Outlook-vy).

Ctrl+Skift+C

Öppna ett kontaktformulär för en markerad kontakt.

Ctrl+O eller Ctrl+Skift+Retur

Skapa en ny distributionslista.

Ctrl+Skift+L

Skriva ut.

Ctrl+P

Uppdatera medlemmarna i en distributionslista.

F5

Gå till en annan mapp.

Ctrl+Y

Öppna adressboken.

Ctrl+Skift+B

Använda Avancerad sökning.

Ctrl+Skift+F

Öppna nästa kontakt från en öppen kontakt.

Ctrl+Skift+punkt

Stänga en kontakt.

Esc

Öppna en webbsida för en markerad kontakt (om en sådan ingår).

Ctrl+Skift+X

Öppna dialogrutan Kontrollera adress.

Alt+D

Visa information för E-post 1 under Internet när du befinner dig i ett kontaktformulär.

Alt+Skift+1

Visa information för E-post 2 under Internet när du befinner dig i ett kontaktformulär.

Alt+Skift+2

Visa information för E-post 3 under Internet när du befinner dig i ett kontaktformulär.

Alt+Skift+3

Överst på sidan

I dialogrutan Elektroniskt visitkort

Om du vill

Trycker du på

Öppna listan Lägg till.

Alt+A

Markera text i rutan Beteckning när fältet med en tilldelad etikett är markerat.

Alt+B

Öppna dialogrutan Lägg till bild för kort.

Alt+C

Placera markören i början av rutan Redigera.

Alt+E

Markera rutan Fält.

Alt+F

Markera listrutan Bildjustering.

Alt+G

Välja färgpalett för bakgrunden.

Alt+K och sedan Retur

Markera listrutan Layout.

Alt+L

Ta bort det markerade fältet från rutan Fält.

Alt+R

Överst på sidan

Uppgifter

Om du vill

Tryck på

Visa eller dölja fältet Att göra.

Alt+F2

Acceptera en uppgiftsförfrågan.

Alt+C

Tacka nej till en uppgiftsförfrågan.

Alt+D

Söka efter en uppgift eller annat objekt.

Ctrl+E

Öppna dialogrutan Gå till mapp.

Ctrl+Y

Skapa en ny uppgift (i vyn Uppgifter).

Ctrl+N

Skapa en ny uppgift (i valfri Outlook-vy).

Ctrl+Skift+K

Skapa en ny uppgiftsförfrågan.

Ctrl+Skift+U

Öppna ett markerat objekt.

Ctrl+O

Skriva ut ett markerat objekt.

Ctrl+P

Markera alla objekt.

Ctrl+A

Ta bort markerat objekt.

Ctrl+D

Vidarebefordra en uppgift som en bifogad fil.

Ctrl+F

Växla mellan navigeringsfönstret, uppgiftslistan och Att göra-fältet.

Skift+Tabb

Öppna det markerade objektet som en journalpost.

Ctrl+J

Ångra den senaste åtgärden

Ctrl+Z

Flagga ett objekt eller markera som slutförd.

Insert

Överst på sidan

Formatera text

Om du vill

Trycker du på

Visa Format-menyn.

Alt+O

Visa dialogrutan Teckensnitt.

Ctrl+Skift+P

Växla skiftläge (om text är markerad).

Skift+F3

Formatera tecken som kapitäler (små versaler).

Ctrl+Skift+K

Göra bokstäver fetstilta.

Ctrl+F

Lägga till punkter.

Ctrl+Skift+L

Göra bokstäver kursiva.

Ctrl+K

Öka indraget

Ctrl+T

Minska indraget

Ctrl+Skift+T

Vänsterjustera texten.

Ctrl+L

Centrera texten.

Ctrl+E

Stryka under.

Ctrl+U

Öka teckenstorleken.

Ctrl+] eller Ctrl+Skift+>

Minska teckenstorleken.

Ctrl+[ eller Ctrl+Skift+<

Klippa ut.

CTRL+X eller SKIFT+DELETE

Kopiera.

CTRL+C eller CTRL+INSERT

Obs!: Ctrl+Insert är inte tillgängligt i läsfönstret.

Klistra in.

CTRL+V eller SKIFT+INSERT

Ta bort formatering.

Ctrl+Skift+Z eller Ctrl+Blanksteg

Ta bort nästa ord.

Ctrl+Skift+H

Sträcka ut ett stycke så att det justeras mellan marginalerna.

Ctrl+Skift+J

Använda formatmallar.

Ctrl+Skift+S

Skapa ett hängande indrag.

Ctrl+T

Infoga en hyperlänk.

Ctrl+K

Vänsterjustera ett stycke.

CTRL+L

Högerjustera ett stycke.

Ctrl+R

Minska ett hängande indrag.

CTRL+SKIFT+T

Ta bort styckeformatering.

Ctrl+Q

Överst på sidan

Lägga till webbinformation i objekt

Om du vill

Trycker du på

Redigera en URL i brödtexten.

Håll ned Ctrl och klicka med musen.

Ange en webbläsare.

Håll ned Skift och klicka med musen.

Infoga en hyperlänk.

Ctrl+K

Överst på sidan

Förhandsgranskning

Om du vill

Tryck på

Öppna Förhandsgranskning.

Tryck på Alt+F och sedan på V

Om du vill skriva ut ett objekt i ett öppet fönster trycker du på Alt+F, W och sedan V

Skriva ut från förhandsgranskning.

Alt+P

Öppna utskriftsformat när du förhandsgranskar ett dokument.

Alt+S eller Alt+U

Zooma.

Alt+Z

Stänga en förhandsgranskning.

Alt+C

Överst på sidan

Skicka/ta emot

Om du vill

Trycker du på

Starta Skicka/ta emot för alla grupper där Inkludera den här gruppen i Skicka och ta emot (F9) är markerat. Detta kan till exempel gälla meddelandehuvuden, fullständiga objekt, vissa mappar, objekt under en viss storlek eller en kombination.

F9

Starta Skicka/ta emot för den aktuella mappen och hämta fullständiga objekt (meddelandehuvuden, objekt samt bifogade filer).

Skift+F9

Starta Skicka/ta emot.

Ctrl+M

Definiera grupper för skicka/ta emot.

Ctrl+Alt+S

Överst på sidan

Visual Basic Editor

Om du vill

Trycker du på

Öppna Visual Basic Editor.

Alt+F11

Överst på sidan

Makron

Om du vill

Trycker du på

Spela upp ett makro.

Alt+F8

Överst på sidan

Formulär

Om du vill

Tryck på

Spara en formulärdesign.

Ctrl+Alt+Skift+F12

Spara formulärdata.

Ctrl+Skift+F11

Skapa ett nytt Microsoft Office InfoPath-formulär.

Klicka på en InfoPath-mapp och tryck sedan på Ctrl+N.

Överst på sidan

Vyer

Tabellvy

Allmän användning

Om du vill

Trycker du på

Öppna ett objekt.

Retur

Markera alla objekt.

Ctrl+A

Gå till objektet längst ned på sidan.

PGDN

Gå till objektet överst på sidan.

PGUP

Utvidga respektive minska markeringen med ett objekt.

Skift+Uppåtpil eller Skift+Nedåtpil

Gå till nästa respektive föregående objekt utan att utöka markeringen.

Ctrl+Uppåtpil eller Ctrl+Nedåtpil

Markera eller avmarkera det aktiva objektet.

Ctrl+Blanksteg

Uppdatera en vy.

F5

När en grupp är markerad

Om du vill

Tryck på

Visa alla grupper.

CTRL+SKIFT+PLUSTECKEN

Komprimera en grupp.

CTRL+MINUSTECKEN

Expandera en markerad grupp.

Skift+Plustecken

Komprimera en markerad grupp.

Minustecken

Markera föregående grupp.

UPPIL

Markera nästa grupp.

NEDPIL

Markera den första gruppen.

Home

Markera den sista gruppen.

End

Markera det första objektet på skärmen i en expanderad grupp eller det första objektet utanför skärmen till höger.

HÖGERPIL

Alla grupper

Om du vill

Tryck på

Dölja alla grupper.

CTRL+MINUSTECKEN

Visa alla grupper.

CTRL+SKIFT+PLUSTECKEN

Kalendervyerna för dag, vecka och månad

Alla tre

Om du vill

Trycker du på

Visa 1 till 9 dagar.

Alt+siffra för antal dagar

Visa 10 dagar.

Alt+0 (noll)

Växla till veckor.

ALT+MINUSTECKEN (-)

Växla till månader.

Alt+Likhetstecken (=)

Växla mellan Kalender, Uppgiftslista och Mapplista.

Ctrl+Tabb eller F6

Markera föregående avtalad tid.

Skift+Tabb

Gå till föregående dag.

VÄNSTERPIL

Gå till nästa dag.

HÖGERPIL

Gå till samma veckodag i nästa vecka.

Alt+nedpil

Gå till samma veckodag i föregående vecka.

Alt+Uppåtpil

Dagsvy

Om du vill

Trycker du på

Markera det klockslag då arbetstiden börjar.

HOME

Markera det klockslag då arbetstiden slutar.

END

Markera föregående tidsblock.

UPPIL

Markera nästa tidsblock.

NEDPIL

Markera tidsblocket överst på skärmen.

PGUP

Markera tidsblocket längst ned på skärmen.

PGDN

Utöka eller minska den markerade tiden.

Skift+Uppåtpil eller Skift+Nedåtpil

Flytta en avtalad tid.

Alt+Uppåtpil eller Alt+Nedåtpil när markören är placerad på en avtalad tid

Ändra den avtalade tidens start- eller sluttid.

Alt+Skift+Uppåtpil eller Alt+Skift+Nedåtpil när markören är placerad på en avtalad tid

Flytta det markerade objektet till samma dag nästa vecka.

Alt+nedpil

Flytta det markerade objektet till samma dag föregående vecka.

Alt+Uppåtpil

Veckovy

Om du vill

Trycker du på

Gå till början av arbetstiden för vald dag.

Home

Gå till slutet av arbetstiden för vald dag.

End

Flytta upp en sidvy i markerad dag.

PGUP

Flytta ned en sidvy i markerad dag.

PGDN

Flytta den avtalade tiden uppåt, nedåt, till vänster eller höger.

Alt+Uppåtpil, Alt+Nedåtpil, Alt+Vänsterpil eller Alt+Högerpil

Ändra varaktigheten för det markerade tidsblocket.

Skift+Vänsterpil, Skift+Högerpil, Skift+Uppåtpil eller Skift+Nedåtpil, eller Skift+Home eller Skift+End

Månadsvy

Om du vill

Trycker du på

Gå till första dagen i veckan.

Home

Gå till samma dag i veckan på föregående sida.

PGUP

Gå till samma dag i veckan på nästa sida.

PGDN

Datumbläddring

Om du vill

Trycker du på

Gå till första dagen i innevarande vecka.

Alt+Home

Gå till sista dagen i innevarande vecka.

Alt+End

Gå till samma veckodag i föregående vecka.

Alt+Uppåtpil

Gå till samma veckodag i nästa vecka.

Alt+nedpil

Vyerna Visitkort och Adresskort

Allmän användning

Om du vill

Trycker du på

Markera ett visst kort i listan.

En eller flera bokstäver i det namn som kortet är lagrat under eller namnet på fältet som du sorterar efter

Markera föregående kort.

UPPIL

Markera nästa kort.

NEDPIL

Markera det första kortet i listan.

Home

Markera det sista kortet i listan.

End

Markera det första kortet på den aktuella sidan.

PGUP

Markera det första kortet på nästa sida.

PGDN

Markera det närmaste kortet i nästa kolumn.

HÖGERPIL

Markera det närmaste kortet i föregående kolumn.

VÄNSTERPIL

Markera eller avmarkera det aktiva kortet.

Ctrl+Blanksteg

Utöka markeringen till föregående kort och avmarkera alla kort efter startpunkten.

SKIFT+UPPÅTPIL

Utöka markeringen till nästa kort och avmarkera alla kort innan startpunkten.

SKIFT+NEDÅTPIL

Utöka markeringen till föregående kort, oavsett startpunkt.

CTRL+SKIFT+UPPÅTPIL

Utöka markeringen till nästa kort, oavsett startpunkt.

CTRL+SKIFT+NEDÅTPIL

Utöka markeringen till första kortet i listan.

Skift+Home

Utöka markeringen till sista kortet i listan.

Skift+End

Utöka markeringen till första kortet på föregående sida.

SKIFT+PAGE UP

Utöka markeringen till sista kortet på den sista sidan.

SKIFT+PAGE DOWN

Flytta mellan fälten i ett öppet kort

När du ska använda följande kortkommandon måste ett fält i ett kort vara markerat. Markera ett fält i ett öppet kort genom att klicka på ett fält eller trycka på F2.

Om du vill

Tryck på

Gå till nästa fält, eller från det sista fältet i ett kort till det första fältet i nästa kort.

Tabb

Gå till föregående fält, eller från det första fältet i ett kort till det sista fältet i föregående kort.

Skift+Tabb

Gå till nästa fält, eller lägg till en rad i ett flerradsfält.

Retur

Gå till föregående fält utan att lämna det aktiva kortet.

Skift+Retur

Visa insättningspunkten i det aktiva fältet för att redigera text.

F2

Flytta mellan tecken i ett fält

När du ska använda följande kortkommandon måste ett fält i ett kort vara markerat. Markera ett fält i ett öppet kort genom att klicka på ett fält eller trycka på F2.

Om du vill

Trycker du på

Lägga till en rad i ett flerradsfält.

Retur

Flytta till radens början.

Home

Flytta till radens slut.

End

Flytta markören till början av ett flerradsfält.

PGUP

Flytta markören till slutet av ett flerradsfält.

PGDN

Flytta markören till föregående rad i ett flerradsfält.

UPPIL

Flytta markören till nästa rad i ett flerradsfält.

NEDPIL

Flytta markören till föregående tecken i ett fält.

VÄNSTERPIL

Flytta markören till nästa tecken i ett fält.

HÖGERPIL

Vyn Tidslinje (Uppgifter eller Journal)

När ett objekt är markerat

Om du vill

Trycker du på

Markera föregående objekt.

VÄNSTERPIL

Markera nästa objekt

HÖGERPIL

Markera flera intilliggande objekt.

Skift+Vänsterpil eller Skift+Högerpil

Markera fler objekt som inte ligger bredvid varandra.

Ctrl+Vänsterpil+Blanksteg eller Ctrl+Högerpil+Blanksteg

Öppna markerade objekt.

Retur

Visa objekten en skärm ovanför objekten på skärmen.

PGUP

Visa objekten en skärm under objekten på skärmen.

PGDN

Markera det första objektet på tidslinjen (om objekten inte är grupperade) eller det första objektet i gruppen.

Home

Markera det sista objektet på tidslinjen (om objekten inte är grupperade) eller det sista objektet i gruppen.

End

Visa (utan att markera) det första objektet på tidslinjen (om objekt inte är grupperade) eller det första objektet i gruppen.

Ctrl+Home

Visa (utan att markera) det sista objektet på tidslinjen (om objekt inte är grupperade) eller det sista objektet i gruppen.

Ctrl+End

När en grupp är markerad

Om du vill

Trycker du på

Expandera en grupp.

Retur eller högerpil

Komprimera en grupp.

Retur eller vänsterpil

Markera föregående grupp.

UPPIL

Markera nästa grupp.

NEDPIL

Markera den första gruppen på tidslinjen.

Home

Markera den sista gruppen på tidslinjen.

End

Markera det första objektet på skärmen i en expanderad grupp eller det första objektet utanför skärmen till höger.

HÖGERPIL

När en tidsenhet på tidsskalan för dagar är markerad

Om du vill

Trycker du på

Gå bakåt i så stora intervall som visas på tidsskalan.

VÄNSTERPIL

Gå framåt i så stora intervall som visas på tidsskalan.

HÖGERPIL

Markera den övre tidsskalan, om den nedre tidsskalan är markerad.

Skift+Tabb

Markera den nedre tidsskalan, om den övre tidsskalan är markerad.

Tabb

Om den nedre tidsskalan är markerad: markera det första objektet eller den första gruppen på skärmen, om objekten är grupperade.

Tabb

Överst på sidan

Se även

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook e-post

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i Outlook-kalendern

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×