Kortkommandon för Microsoft Office InfoPath

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Det här avsnittet beskrivs kortkommandon för vanliga uppgifter i Microsoft Office InfoPath 2007, till exempel uppgifter när du utformar formulärmallar. De här tangentbordsgenvägarna referera till amerikansk tangentbordslayout. Tangenter på andra tangentbordslayouter kanske inte exakt motsvarar tangenterna på ett amerikanskt tangentbord.

När tangentbordsgenvägen är två eller fler tangenter som trycks ned samtidigt, åtskiljs tangenterna med ett plustecken (+). När tangentbordsgenvägen är en tangent som trycks ned genast efter en annan, åtskiljs tangenterna med ett komma (,).

Om du vill skriva ut det här avsnittet trycker du på TABB-tangenten så att du markerar Visa alla, trycker på RETUR och sedan på CTRL+P.

I den här artikeln

Utforma formulärmallar

Få hjälp

I Hjälp-fönstret

Med hjälp av menyer, verktygsfält och åtgärdsfönster

Använda dialogrutor

Grundläggande om Microsoft Office

Utforma formulärmallar

Utveckla formulärmallar

Om du vill

Trycker du på

Designa en ny formulärmall

Ctrl+Skift+D

Obs!: Om dialogrutan Komma igång är öppen, tryck på TABB tills Designa en formulärmall markeras och trycker på RETUR.

Öppna dialogrutan Öppna i designläge

Ctrl+O eller Ctrl+F12

Visa åtgärdsfönstret Designuppgifter

Alt+N

Förhandsgranska den aktuella formulärmallen

Ctrl+Skift+F

Söka efter ett ord eller en fras

Ctrl+F

Byta ut ett ord eller en fras

Ctrl+H

Klippa ut markeringen.

Ctrl+X

Kopiera den markerade texten eller det markerade objektet

Ctrl+C

Klistra in text eller ett objekt

Ctrl+V

Skriva ut den aktuella formulärmallen

Ctrl+P

Visa egenskaperna för den markerade kontrollen

Alt+Retur

Infoga en kontroll.

ALT + I, C

Markera den förra kontrollen

Ctrl+< (mindre än-tecken) eller Skift+Tabb

Markera nästa kontroll

Ctrl+> (större än-tecken) eller Tabb

Öppna Microsoft Skriptredigeraren (Microsoft Skriptredigeraren).

ALT + SKIFT + F11

Öppna webbplatsen för Microsoft Office Developer Center i en webbläsare.

ALT + H, JAG

Infoga en hyperlänk.

Ctrl+K

Markera fram till början av stycket

Ctrl+Skift+Uppåtpil

Markera fram till slutet av stycket

Ctrl+Skift+Nedåtpil

Markera texten, bilden eller fältet en rad upp eller en rad ned

Skift+Uppåtpil eller Skift+Nedåtpil

Infoga en radbrytning.

Skift+Retur

Infoga eurosymbolen

Ctrl+Alt+E

Formatera text

Om du vill

Trycker du på

Ta bort all formatering

Ctrl+Blanksteg

Tillämpa fetstil på eller ta bort fetstil från den markerade texten.

CTRL+F

Tillämpa kursiv stil på eller ta bort kursiv stil från den markerade texten.

CTRL+K

Tillämpa understrykning på eller ta bort understrykning från den markerade texten.

CTRL+U

Använda eller ta bort en genomstrykning i den markerade texten

Alt+Skift+K

Använda eller ta bort en upphöjning i den markerade texten

Ctrl+Skift+Likhetstecken

Använda eller ta bort en nedsänkning i den markerade texten

Ctrl+Likhetstecken

Använda eller ta bort formatet Normal i den markerade texten.

Ctrl+Skift+N

Använda eller ta bort formatmallen Rubrik 1 i den markerade texten.

ALT+CTRL+1

Använda eller ta bort formatmallen Rubrik 2 i den markerade texten

ALT+CTRL+2

Använda eller ta bort formatmallen Rubrik 3 i den markerade texten.

ALT+CTRL+3

Använda eller ta bort formateringen för punktlistor i det markerade stycket

Ctrl+Skift+L

Dra in ett stycke från vänster.

CTRL+M

Ta bort ett styckeindrag från vänster.

Ctrl+Skift+M

Marginaljustera det markerade stycket

Ctrl+J

Högerjustera det markerade stycket.

Ctrl+R

Centrera det markerade stycket

Ctrl+E

Vänsterjustera det markerade stycket.

Ctrl+L

Öka teckenstorleken för den markerade texten

Ctrl+Skift+Komma

Minska teckenstorleken för den markerade texten

Ctrl+Skift+Punkt

Öppna åtgärdsfönstret Teckensnitt

Ctrl+D

Arbeta med tabeller

Om du vill

Trycker du på

Infoga en upprepande tabell.

ALT + I, G

Ändra bredden på kolumnen till vänster om kantlinjen utan att ändra bredden på de andra kolumnerna

Håll ned Skift och dra i kolumnens kantlinje

Ändra höjden på raden ovanför eller nedanför kantlinjen utan att ändra höjden på de andra raderna

Obs!: För rader som storlek på deras minsta höjd, ändras det här kortkommandot höjden på raden ovanför kantlinjen. En minsta radhöjd bestäms av flera faktorer, bland annat om den innehåller text eller kontroller.

Håll ned Skift och dra i radens kantlinje

Ändra storleken på alla markerade rader eller kolumner så att de får samma höjd eller bredd

Håll ned Alt och dra i radens eller kolumnens kantlinje

Stega mellan nästa och föregående cell i en tabell

TABB eller SKIFT + TABB
läggs det till en ny rad i en tabell om du trycker på TABB när markören är i den sista cellen i den sista raden.

Markera eller avmarkera en tabellcell

F2

Göra korrigeringar och spara ändringar

Om du vill

Trycker du på

Sök efter nästa felstavning eller grammatiska fel

Obs!: Kryssrutan Kontrollera stavning medan du skriver måste vara markerad (tryck på ALT + V och tryck sedan på O).

Alt+F7

Spara eller publicera den aktuella formulärmallen

Obs!: Med det här kortkommandot öppnar du en dialogruta där du kan välja att spara eller publicera formulärmallen. Om du väljer att dölja den här dialogrutan framöver öppnas dialogrutan Spara som om du trycker på Alt+Skift+F2.

Alt+Skift+F2

Ångra den senaste åtgärden.

CTRL+Z

Gör om den senaste åtgärden.

Ctrl+Y

Spara den aktuella formulärmallen

SKIFT+F12

Förhandsgranska en formulärmall före utskrift

Om du vill

Trycker du på

Visa dialogrutan Förhandsgranska

Alt+F, V

Gå till nästa sida

Alt+Högerpil

Gå till den förra sidan

Alt+Vänsterpil

Zooma in för att se en förstorad bild av formulärmallen

Alt+Likhetstecken

Zooma ut för att se en större del av formulärmallen med förminskad storlek

Alt+Bindestreck

Överst på sidan

Få hjälp

Hjälpfönstret

I hjälpfönstret får du tillgång till allt hjälpmaterial i Microsoft Office. Hjälpfönstret innehåller hjälpavsnitt och annat hjälpinnehåll.

I hjälpfönstret

Om du vill

Trycker du på

Öppna hjälpfönstret.

F1

Stänga hjälpfönstret.

Alt+F4

Växla mellan hjälpfönstret och det aktiva programmet.

Alt+Tabb

Gå tillbaka till InfoPath 2007 hjälp och instruktioner för start.

Alt+Home

Markera nästa objekt

Tabb

Markera det förra objektet

Skift+Tabb

Utföra standardåtgärden för det markerade objektet.

Retur

Välja nästa eller föregående post i avsnittet Bläddra i Hjälp.

TABB eller SKIFT+TABB

Visa eller dölja det markerade objektet respektive i avsnittet Bläddra i Hjälp.

RETUR

Markera nästa dolda text eller hyperlänk, inklusive Visa alla eller Dölj alla högst upp i ett avsnitt.

TABB

Markera föregående hyperlänk eller dold text.

SKIFT+TABB

Utföra en åtgärd för de markerade Visa alla, Dölj alla, dold text eller hyperlänk.

RETUR

Flytta tillbaka till föregående hjälpavsnitt (knappen Bakåt).

Alt+Vänsterpil eller Backsteg

Flytta framåt till nästa hjälpavsnitt (knappen Framåt).

Alt+Högerpil

Rulla en kort bit uppåt eller nedåt inom det hjälpavsnitt som visas.

UPPIL, NEDPIL

Rulla en lång bit uppåt eller nedåt inom det hjälpavsnitt som visas.

Page Up, Page Down

Visa en meny med kommandon för hjälpfönstret – hjälpfönstret måste då vara aktivt (tryck F1)

Skift+F10

Avsluta den senaste åtgärden (knappen Stoppa).

ESC

Uppdatera fönstret (knappen Uppdatera).

F5

Skriva ut det aktuella hjälpavsnittet.

Obs!: Om det aktuella hjälpavsnittet inte är det aktiva fönstret trycker du på F6 och sedan trycka på CTRL + P.

CTRL+P

Ändra anslutningsläge

F6, Nedåtpil

Skriv text i rutan Ange ord att söka efter.

F6, NEDPIL (tryck flera gånger)

Växla mellan olika områden i Hjälp-fönstret. till exempel växla mellan verktygsfältet, Ange ord att söka efter rut- och listan Sök.

F6

Välja nästa eller föregående post i innehållsförteckningen i trädvyn.

UPPIL eller NEDPIL

Visa eller dölja det markerade objektet respektive i innehållsförteckningen i trädvyn.

Vänsterpil eller högerpil

Markera nästa hyperlänk eller Visa alla eller Dölj alla längst upp i ett avsnitt

Tabb

Markera den föregående hyperlänken.

Skift+Tabb

Utföra åtgärden för den markerade hyperlänken, Visa alla eller Dölj alla

Retur

Skriva ut det aktuella hjälpavsnittet.

Ctrl+P

Skriva en sökfråga

Innan du kan skriva en sökfråga, måste du markera rutan Skriv en fråga för hjälp.

hur

 1. Tryck på Alt så att menyraden markeras.

 2. Tryck på TABB flera gånger tills markören visas i rutan Skriv en fråga för hjälp.

 3. Skriv din fråga.

 • Tryck på RETUR om du vill skicka ett sökord som du har skrivit i rutan Skriv en fråga för hjälp.

Överst på sidan

Med hjälp av menyer, verktygsfält och åtgärdsfönster

Komma åt och använda menyer och verktygsfält

Innan du kan flytta och ändra storlek på ett verktygsfält, måste du först välja den.

hur

 1. Tryck på Alt så att menyraden markeras.

 2. Tryck på CTRL + TABB flera gånger för att markera ett verktygsfält.

 3. Tryck på CTRL + BLANKSTEG för att visa menyn Alternativ för verktygsfält.

 4. Tryck på S eller M för att välja kommandot Flytta eller storlek.

Om du vill

Trycker du på

Flytta ett verktygsfält.

CTRL + piltangenter

Avdocka ett verktygsfält.

NEDPIL (tryck flera gånger)

Docka ett verktygsfält lodrätt till vänster eller höger på skärmen.

VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL (tryck flera gånger)

Markera menyraden eller stänga en öppen meny eller undermeny på samma gång.

Alt eller F10

Markera ett åtgärdsfönster eller verktygsfält när du trycker på F10 eller ALT för att markera menyraden. Tryck på tangenterna flera gånger för att flytta fokus mellan öppna verktygsfält, meny och åtgärdsfönster.

CTRL + TABB eller CTRL + SKIFT + TABB

När ett verktygsfält eller menyraden markeras, Välj nästa knapp eller meny i verktygsfältet.

TABB eller HÖGERPIL

När ett verktygsfält eller menyraden är markerad, Välj föregående knapp eller meny i verktygsfältet.

SKIFT + TABB eller VÄNSTERPIL

Öppna den markerade menyn eller utföra åtgärden för den markerade knappen eller kommandot.

RETUR

Visa snabbmenyn för markerat objekt.

SKIFT+F10

Visa snabbmenyn för namnlisten.

Alt+Blanksteg

Markera nästa kommando när en meny eller undermeny är öppen.

NEDPIL

Markera föregående kommando när en meny eller undermeny är öppen.

UPPIL

Markera menyn till vänster. När en undermeny är öppen, växla mellan huvudmeny och undermeny.

VÄNSTERPIL

Markera menyn till höger. När en undermeny är öppen, växla mellan huvudmeny och undermeny.

HÖGERPIL

Markera det första kommandot på menyn eller undermenyn.

HOME

Markera det sista kommandot på menyn eller undermenyn.

END

Stäng en öppen meny. Stäng endast undermenyn när en undermeny är öppen.

ESC

Öppna den markerade menyn.

SKIFT+NEDÅTPIL

När en snabbmeny är öppen, visa alla kommandon.

Ctrl+Nedåtpil

Växla mellan åtgärdsfönstret och aktiva formulärmallen.

F6

Markera nästa objekt i åtgärdsfönstret.

TABB

Markera föregående objekt i åtgärdsfönstret.

SKIFT+TABB

Obs!: Du kan använda tangentbordet för att markera ett menykommando på menyraden. Tryck på ALT för att markera menyraden. Tryck på den understrukna bokstaven i menyn Artikelnamn som innehåller det kommando du vill använda.

Komma åt och använda åtgärdsfönster

Innan du kan arbeta med ett åtgärdsfönster måste du först öppna och markera den.

hur

 1. Tryck på CTRL + F1 för att öppna ett åtgärdsfönster.

 2. Tryck på F6 för att markera menyraden.

 3. Tryck på CTRL + BLANKSTEG om du vill visa-menyn i åtgärdsfönstret.

 4. Tryck på M eller S för att välja kommandot Flytta eller storlek.

Om du vill

Trycker du på

Visa åtgärdsfönstret Designuppgifter

Alt+N

Gå till ett åtgärdsfönster från ett annat fönster i programfönstret (medurs). Du måste kanske trycka på F6 flera gånger.

Obs!: Om du trycker på F6 inte visas åtgärdsfönstret som du vill kan du försöka att trycka på ALT för att fokusera på menyraden och sedan trycka på CTRL + TABB för att flytta till åtgärdsfönstret.

F6

Gå till ett åtgärdsfönster från ett annat fönster i programfönstret (moturs).

SKIFT+F6

Ändra storlek på ett åtgärdsfönster (när du har valt kommandot storlek ).

Piltangenter

Flytta ett åtgärdsfönster (när du har valt kommandot Flytta ).

Piltangenter

Öppna åtgärdsfönstret eller Dölj det aktuella åtgärdsfönstret.

Ctrl+F1

Flytta till ett åtgärdsfönster från aktiva programfönstret. (Du kan behöva trycka på F6 flera gånger.)

F6

När en meny eller ett verktygsfält är aktivt går du till ett åtgärdsfönster. (Du måste kanske trycka på Ctrl+Tabb flera gånger.)

CTRL+TABB

Öppna menyn i åtgärdsfönstret.

CTRL+BLANKSTEG

Stänga en meny om någon är öppen, eller gå tillbaka till formulärmallen.

ESC

Markera nästa alternativ i åtgärdsfönstret när ett åtgärdsfönster är aktivt.

TABB

Markera föregående alternativ i åtgärdsfönstret när ett åtgärdsfönster är aktivt.

SKIFT+TABB

Flytta mellan alternativ i en markerad undermeny eller flytta mellan alternativ i en grupp med alternativ.

UPPIL

Flytta mellan alternativ i en markerad undermeny eller flytta mellan alternativ i en grupp med alternativ.

NEDPIL

Öppna den markerade menyn eller genomföra åtgärden som är tilldelad markerad knapp.

RETUR

Öppna en snabbmeny i en formulärmall eller öppna en nedrullningsbar meny för det markerade objektet i åtgärdsfönstret.

Skift+F10

Markera det första kommandot på menyn eller undermenyn när en meny eller undermeny visas.

HOME

Markera det sista kommandot på menyn eller undermenyn när en meny eller undermeny visas.

END

Flytta till början av den markerade listan i åtgärdsfönstret.

CTRL+HOME

Flytta till slutet av den markerade listan i åtgärdsfönstret.

Ctrl+End

Överst på sidan

Använda dialogrutor

Visa och använda alternativ i dialogrutor

Om du vill

Trycker du på

Öppna dialogrutan Öppna i designläge

Ctrl+O eller Ctrl+F12

Gå tillbaka till formulärmallen från en öppen dialogruta (om dialogrutan stöder den här funktionen)

Alt+F6

Gå till nästa alternativ

Tabb

Gå till det förra alternativet

Skift+Tabb

Växla till nästa flik

Ctrl+Tabb

Växla till den förra fliken

Ctrl+Shift+Tab

Växla till nästa kategori

Tabb

Obs!: När du har valt en kategori använder du piltangenterna för att gå till önskat kategorinamn.

Växla till den förra kategorin

Skift+Tabb

Obs!: När du har valt en kategori använder du piltangenterna för att gå till önskat kategorinamn.

Gå mellan alternativ i en lista eller grupp med alternativ

Piltangenterna

Utföra den åtgärd som är kopplad till den markerade knappen, eller markera eller avmarkera den aktiva kryssrutan

Blanksteg

Öppna listan om den är stängd och gå till ett visst alternativ i listan

Första bokstaven i ett alternativ i en nedrullningsbar listruta

Markera ett alternativ, eller markera eller avmarkera en kryssruta

Alt+den understrukna bokstaven i ett alternativ

Öppna den markerade nedrullningsbara listrutan

Nedåtpil

Stänga den markerade nedrullningsbara listrutan, eller avbryta ett kommando och sedan stänga dialogrutan

ESC

Köra det markerade kommandot

Retur

Gå till den förra mappen

Alt+1

Öppna mappen en nivå över den markerade mappen

Alt+2

Ta bort den markerade mappen eller filen

Alt+3

Skapa en ny undermapp i den öppna mappen.

Alt+4

Växla mellan vyerna Miniatyrer, Sida vid sida, Ikoner, Lista, Detaljerad lista, Egenskaper och Förhandsgranska

Alt+5

Visa en snabbmeny för den markerade mappen eller filen

Skift+F10

Öppna listan Leta i eller Spara i (kallas Adressfältet i Windows Vista).

F4

Uppdatera mapp- och fillistan i dialogrutan Öppna, Öppna i designläge eller Spara som

F5

Använda redigeringsrutor i dialogrutor

En redigeringsruta är ett fält där du skriver eller klistrar in text, till exempel ditt användarnamn eller sökvägen till en mapp.

Om du vill

Trycker du på

Gå till början av inmatningen

HOME

Gå till slutet av inmatningen

END

Flytta ett tecken till vänster.

VÄNSTERPIL

Flytta ett tecken till höger.

HÖGERPIL

Flytta ett ord åt vänster.

Ctrl+Vänsterpil

Flytta ett ord åt höger.

Ctrl+Högerpil

Markera eller avbryta markeringen av ett tecken till vänster

Skift+Vänsterpil

Markera eller avbryta markeringen av ett tecken till höger

Skift+Högerpil

Markera eller avbryta markeringen av ett ord till vänster

Ctrl+Skift+Vänsterpil

Markera eller avbryta markeringen av ett ord till höger

Ctrl+Skift+Högerpil

Markera från insättningspunkten till början av texten.

Skift+Home

Markera från insättningspunkten till slutet av texten.

Skift+End

Överst på sidan

Grundläggande om Microsoft Office

Visa och använda fönster

Om du vill

Trycker du på

Växla till nästa fönster.

Alt+Tabb

Växla till föregående fönster.

Alt+Skift+Tabb

Stänga det aktiva fönstret.

Ctrl+W eller Ctrl+F4

Återställa storleken på det aktiva fönstret när du minimera eller maximera den.

Ctrl+F5

Växla till nästa fönster när flera fönster är öppna.

Ctrl+F6

När flera fönster är öppna, växla till föregående fönster.

Ctrl+Skift+F6

Om dokumentet inte är maximerat, utför kommandot Flytta (på systemmenyn för fönstret). Använd piltangenterna för att flytta fönstret och tryck på ESC när du är klar.

Ctrl+F7

Om dokumentet inte är maximerat, utför kommandot storlek (på systemmenyn för fönstret). Tryck på piltangenterna för att ändra storlek på fönstret och tryck på ESC när du är klar.

Ctrl+F8

Minimera ett fönster (fungerar inte i alla Microsoft Office-program).

Ctrl+F9

Maximera eller återställa ett markerat fönster som har skalats.

Ctrl+F10

Kopiera en bild av bildskärmen till Urklipp.

PRINTSCRN

Kopiera en bild av ett markerat fönster till Urklipp.

ALT+PRINTSCRN

Flytta runt i texten

Om du vill göra det här

Trycker du på

Flytta ett tecken till vänster.

VÄNSTERPIL

Flytta ett tecken till höger.

HÖGERPIL

Flytta en rad uppåt.

UPPIL

Flytta en rad nedåt.

NEDPIL

Flytta ett ord åt vänster.

Ctrl+Vänsterpil

Flytta ett ord åt höger.

Ctrl+Högerpil

Flytta till slutet av raden.

END

Flytta till början av raden.

HOME

Flytta ett stycke uppåt.

CTRL+UPPIL

Flytta ett stycke nedåt.

CTRL+NEDPIL

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×