Kortkommandon för InfoPath 2013

I det här hjälpavsnittet beskrivs kortkommandona för de vanligaste uppgifterna i Microsoft InfoPath 2013. Kortkommandona gäller för amerikanska tangentbord. Det kan hända att tangenterna i andra tangentbordslayouter inte alltid motsvarar de amerikanska tangentborden.

Om du ska trycka ned två eller fler tangenter på samma gång är tangenterna separerade med ett plustecken (+) i kortkommandot. Om du ska trycka ned tangenterna en i taget efter varandra är tangenterna i stället separerade med ett kommatecken (,).

Innehåll

Fylla i ett InfoPath-formulär

Fylla i formulär i InfoPath

Formatera text i en RTF-kontroll

Fylla i ett InfoPath-formulär i en webbläsare

Designa ett formulär i InfoPath Designer

Formatera text i en formulärmall

Arbeta med layouttabeller

Göra korrigeringar och spara ändringar

Förhandsgranska en formulärmall

Få hjälp

Använda dialogrutor

Visa och använda alternativ i dialogrutor

Använda redigeringsrutor i dialogrutor

Fylla i ett InfoPath-formulär

Överst på sidan

Fylla i formulär i InfoPath

Om du vill

Trycker du på

Navigera till nästa kontroll i tabbordningen

Tabb

Navigera till den förra kontrollen i tabbordningen

Skift+Tabb

Navigera till kontrollen ovanför

Alt+Uppåtpil

Navigera till kontrollen nedanför

Alt+Nedåtpil

Visa kalendern i datumväljarkontrollen

Nedåtpil

Navigera till nästa fält som innehåller ett fel

Ctrl+Skift+O

Hämta felinformation för det aktuella fältet om det innehåller ett fel

Ctrl+Skift+I

Öppna widgetmenyn för en kontroll som stöder den.

Alt+Skift+F10

Lägga till en rad eller ett avsnitt i en upprepande tabell eller ett upprepande avsnitt medan du befinner dig i kontrollen

Ctrl+Retur

Överst på sidan

Formatera text i en RTF-kontroll

Om du vill

Trycker du på

Ta bort all formatering

Ctrl+Blanksteg

Tillämpa fetstil på eller ta bort fetstil från den markerade texten.

Ctrl+F

Tillämpa kursiv stil på eller ta bort kursiv stil från den markerade texten.

Ctrl+K

Tillämpa understrykning på eller ta bort understrykning från den markerade texten.

Ctrl+U

Använda eller ta bort en genomstrykning i den markerade texten

Alt+Skift+K

Använda eller ta bort en upphöjning i den markerade texten

Ctrl+Skift+Likhetstecken

Använda eller ta bort en nedsänkning i den markerade texten

Ctrl+Likhetstecken

Använda formatet Normal i den markerade texten

Ctrl+Skift+N

Använda formatet Rubrik i den markerade texten

Alt+Ctrl+1

Använda formatet Rubrik 1 i den markerade texten

Alt+Ctrl+2

Använda formatet Rubrik 2 i den markerade texten

Alt+Ctrl+3

Använda formatet Etikett i den markerade texten

Alt+Ctrl+4

Använda formatet Kolumnetikett i den markerade texten

Alt+Ctrl+5

Använda formatet Beskrivning i den markerade texten

Alt+Ctrl+6

Använda eller ta bort formateringen för punktlistor i det markerade stycket

Ctrl+Skift+L

Dra in ett stycke från vänster.

Ctrl+M

Ta bort ett styckeindrag från vänster.

Ctrl+Skift+M

Marginaljustera det markerade stycket

Ctrl+J

Högerjustera det markerade stycket.

Ctrl+R

Centrera det markerade stycket

Ctrl+E

Vänsterjustera det markerade stycket.

Ctrl+L

Öka teckenstorleken för den markerade texten

Ctrl+Skift+Komma

Minska teckenstorleken för den markerade texten

Ctrl+Skift+Punkt

Öka teckenstorleken för den markerade texten med 1 punkt

Ctrl+[

Minska teckenstorleken för den markerade texten med 1 punkt

Ctrl+]

Öppna åtgärdsfönstret Teckensnitt

Ctrl+Skift+F, Ctrl+Skift+P, Ctrl+D

Ändra textriktningen för stycket till höger-till-vänster

Ctrl+Höger skifttangent

Ändra textriktningen för stycket till vänster-till-höger

Ctrl+Vänster skifttangent

Överst på sidan

Fylla i ett InfoPath-formulär i en webbläsare

Om du vill

Trycker du på

Lägga till ett avsnitt i en kontroll för upprepande avsnitt

Ctrl+Retur

Ta bort ett avsnitt i en kontroll för upprepande avsnitt

Ctrl+Delete

Lägga till en rad i en kontroll för upprepande tabeller

Ctrl+Retur

Ta bort en rad i en kontroll för upprepande tabeller

Ctrl+Delete

Navigera genom de fält som innehåller fel i den aktuella formulärvyn

Ctrl+Skift+O

Hämta felinformation för ett fält som innehåller ett fel

Ctrl+Skift+I

Flytta fokus till flikarna i webbfliksområdet

Ctrl+[

Välja en flik i webbfliksområdet

Retur

Flytta fokus till den senast använda fliken i webbfliksområdet

Ctrl+]

Flytta tillbaka fokus från webbfliksområdet till sidan

Esc

Flytta fokus från RTF-rutan till RTF-verktygsfältet (nästa RTF-kommando)

Ctrl+1

Flytta fokus från RTF-rutan till RTF-verktygsfältet (nästa RTF-kommando)

Ctrl+'

Klippa ut till Urklipp

Ctrl+X

Kopiera till Urklipp

Ctrl+C

Klistra in från Urklipp

Ctrl+V

Radera formatet

Ctrl+Blanksteg

Ångra den senaste åtgärden

Ctrl+Z

Göra om den senaste åtgärden

Ctrl+Y

Öppna ett nytt fönster för att infoga en tabell

Ctrl+Alt+T

Dela celler

Ctrl+Alt+S

Sammanfoga celler

Ctrl+Alt+M

Öppna ett nytt fönster för att infoga en hyperlänk

Ctrl+K

Öppna ett nytt fönster för att infoga en bild

Ctrl+Skift+G

Välja teckensnitt

Ctrl+Skift+F

Ändra teckenstorleken

Ctrl+Skift+P

Göra texten fet

Ctrl+F

Göra texten kursiv

Ctrl+K

Stryka under texten

Ctrl+U

Vänsterjustera texten

Ctrl+L

Högerjustera texten

Ctrl+R

Centrera texten

Ctrl+E

Infoga en numrerad lista

Ctrl+Skift+E

Infoga en punktlista

Ctrl+Skift+L

Minska indraget

Ctrl+Skift+M

Öka indraget

Ctrl+M

Ändra textfärgen

Ctrl+Skift+C

Färgmarkera texten

Ctrl+Skift+W

Ändra textriktningen till vänster-till-höger

Ctrl+Skift+>

Ändra textriktningen till höger-till-vänster

Ctrl+Skift+<

Överst på sidan

Designa ett formulär i InfoPath Designer

Om du vill

Trycker du på

Designa en ny formulärmall

Ctrl+Skift+D

Öppna dialogrutan Öppna i designläge

Ctrl+O eller Ctrl+F12

Visa åtgärdsfönstret Designuppgifter

Alt+N

Obs!: Om dialogrutan Komma igång är öppen trycker du på tabbtangenten tills du kan välja Designa en formulärmall. Tryck sedan på Retur.

Förhandsgranska den aktuella formulärmallen

Ctrl+Skift+F

Söka efter ett ord eller en fras

Ctrl+F

Byta ut ett ord eller en fras

Ctrl+H

Klippa ut markeringen.

Ctrl+X

Kopiera den markerade texten eller det markerade objektet

Ctrl+C

Klistra in text eller ett objekt

Ctrl+V

Skriva ut den aktuella formulärmallen

Ctrl+P

Visa egenskaperna för den markerade kontrollen

Alt+Retur

Markera den förra kontrollen

Ctrl+< (mindre än-tecken) eller Skift+Tabb

Markera nästa kontroll

Ctrl+> (större än-tecken) eller Tabb

Infoga en hyperlänk.

Ctrl+K

Markera fram till början av stycket

Ctrl+Skift+Uppåtpil

Markera fram till slutet av stycket

Ctrl+Skift+Nedåtpil

Markera texten, bilden eller fältet en rad upp eller en rad ned

Skift+Uppåtpil eller Skift+Nedåtpil

Infoga en radbrytning.

Skift+Retur

Infoga eurosymbolen

Ctrl+Alt+E

Överst på sidan

Formatera text i en formulärmall

Om du vill

Trycker du på

Ta bort all formatering

Ctrl+Blanksteg

Tillämpa fetstil på eller ta bort fetstil från den markerade texten.

Ctrl+F

Tillämpa kursiv stil på eller ta bort kursiv stil från den markerade texten.

Ctrl+K

Tillämpa understrykning på eller ta bort understrykning från den markerade texten.

Ctrl+U

Använda eller ta bort en genomstrykning i den markerade texten

Alt+Skift+K

Använda eller ta bort en upphöjning i den markerade texten

Ctrl+Skift+Likhetstecken

Använda eller ta bort en nedsänkning i den markerade texten

Ctrl+Likhetstecken

Använda formatet Normal i den markerade texten

Ctrl+Skift+N

Använda formatet Rubrik i den markerade texten

Alt+Ctrl+1

Använda formatet Rubrik 1 i den markerade texten

Alt+Ctrl+2

Använda formatet Rubrik 2 i den markerade texten

Alt+Ctrl+3

Använda formatet Etikett i den markerade texten

Alt+Ctrl+4

Använda formatet Kolumnetikett i den markerade texten

Alt+Ctrl+5

Använda formatet Beskrivning i den markerade texten

Alt+Ctrl+6

Använda eller ta bort formateringen för punktlistor i det markerade stycket

Ctrl+Skift+L

Dra in ett stycke från vänster.

Ctrl+M

Ta bort ett styckeindrag från vänster.

Ctrl+Skift+M

Marginaljustera det markerade stycket

Ctrl+J

Högerjustera det markerade stycket.

Ctrl+R

Centrera det markerade stycket

Ctrl+E

Vänsterjustera det markerade stycket.

Ctrl+L

Öka teckenstorleken för den markerade texten

Ctrl+Skift+Komma

Minska teckenstorleken för den markerade texten

Ctrl+Skift+Punkt

Öka teckenstorleken för den markerade texten med 1 punkt

Ctrl+[

Minska teckenstorleken för den markerade texten med 1 punkt

Ctrl+]

Öppna åtgärdsfönstret Teckensnitt

Ctrl+Skift+F, Ctrl+Skift+P, Ctrl+D

Ändra textriktningen för stycket till höger-till-vänster

Ctrl+Höger skifttangent

Ändra textriktningen för stycket till vänster-till-höger

Ctrl+Vänster skifttangent

Överst på sidan

Arbeta med layouttabeller

Om du vill

Trycker du på

Ändra bredden på kolumnen till vänster om kantlinjen utan att ändra bredden på de andra kolumnerna

Håll ned Skift och dra i kolumnens kantlinje

Ändra höjden på raden ovanför eller nedanför kantlinjen utan att ändra höjden på de andra raderna

Håll ned Skift och dra i radens kantlinje

Obs!: Det här kortkommandot ändrar höjden på raden ovanför kantlinjen, om raden är inställd på minsta höjd. Den minsta höjden bestäms av flera faktorer, till exempel om raden innehåller text eller kontroller.

Ändra storleken på alla markerade rader eller kolumner så att de får samma höjd eller bredd

Håll ned Alt och dra i radens eller kolumnens kantlinje

Stega mellan nästa och föregående cell i en tabell

Tabb eller Skift+Tabb

Om du trycker på Tabb när markören befinner sig i den sista cellen i den sista raden läggs det till en ny rad i tabellen

Markera eller avmarkera en tabellcell

F2

Överst på sidan

Göra korrigeringar och spara ändringar

Om du vill

Trycker du på

Sök efter nästa felstavning eller grammatiska fel

Alt+F7

Obs!: Kryssrutan Kontrollera stavning medan du skriver måste vara markerad. (Tryck Alt+Y och sedan på OK.)

Spara eller publicera den aktuella formulärmallen

Alt+Skift+F2

Obs!: Med det här kortkommandot öppnar du en dialogruta där du kan välja att spara eller publicera formulärmallen. Om du väljer att dölja den här dialogrutan framöver öppnas dialogrutan Spara som om du trycker på Alt+Skift+F2.

Ångra den senaste åtgärden.

Ctrl+Z

Gör om den senaste åtgärden.

Ctrl+Y

Spara den aktuella formulärmallen

Ctrl+S

Öppna dialogrutan Spara som för den aktuella formulärmallen

Skift+F12 eller Alt+Skift+F2

Överst på sidan

Förhandsgranska en formulärmall

Om du vill

Trycker du på

Visa dialogrutan Förhandsgranska

Alt+F, V

Gå till nästa sida

Alt+Högerpil

Gå till den förra sidan

Alt+Vänsterpil

Zooma in för att se en förstorad bild av formulärmallen

Alt+Likhetstecken

Zooma ut för att se en större del av formulärmallen med förminskad storlek

Alt+Bindestreck

Överst på sidan

Få hjälp

I hjälpfönstret får du tillgång till allt hjälpmaterial i Microsoft Office. Hjälpfönstret innehåller hjälpavsnitt och annat hjälpinnehåll.

Om du vill

Trycker du på

Öppna hjälpfönstret.

F1

Obs!: Om det aktuella hjälpavsnittet inte visas i det aktiva fönstret trycker du på F6 och sedan på Ctrl+P.

Stänga hjälpfönstret.

Alt+F4

Växla mellan hjälpfönstret och det aktiva programmet.

Alt+Tabb

Markera nästa objekt

Tabb

Markera det förra objektet

Skift+Tabb

Utföra standardåtgärden för det markerade objektet.

Retur

I hjälpavsnittet för bläddra till programnamn väljer du nästa eller föregående objekt.

Tabb eller Skift+Tabb

I hjälpavsnittet för bläddra till programnamn visar eller döljer du det markerade objektet.

Retur

Markera nästa text eller hyperlänk som är dold, till exempel Visa alla eller Dölj alla längst upp i ett avsnitt

Tabb

Markera föregående hyperlänk eller dold text.

Skift+Tabb

Utföra en åtgärd för de markerade Visa alla, Dölj alla, dold text eller hyperlänk.

Retur

Flytta tillbaka till föregående hjälpavsnitt (knappen Bakåt).

Alt+Vänsterpil eller Backsteg

Flytta framåt till nästa hjälpavsnitt (knappen Framåt).

Alt+Högerpil

Bläddra uppåt eller nedåt en liten bit i taget i det aktuella hjälpavsnittet.

Uppåtpil, Nedåtpil

Bläddra uppåt eller nedåt i större steg i det aktuella hjälpavsnittet.

Page Up, Page Down

Visa en meny med kommandon för hjälpfönstret – hjälpfönstret måste då vara aktivt (tryck F1)

Skift+F10

Avsluta den senaste åtgärden (knappen Stoppa).

ESC

Uppdatera fönstret (knappen Uppdatera).

F5

Skriva ut det aktuella hjälpavsnittet.

Ctrl+P

Ändra anslutningsläge

F6, Nedåtpil

Växla mellan områdena i hjälpfönstret, till exempel mellan verktygsfältet, sökrutan och status för hjälpanslutningar

F6

Välja nästa eller föregående objekt i innehållsförteckningen i trädvyn

Uppåtpil eller Nedåtpil

Visa eller dölja det markerade objektet i innehållsförteckningen i trädvyn

Vänsterpil eller högerpil

Markera nästa hyperlänk eller Visa alla eller Dölj alla längst upp i ett avsnitt

Tabb

Markera den föregående hyperlänken.

Skift+Tabb

Utföra åtgärden för den markerade hyperlänken, Visa alla eller Dölj alla

Retur

Skriva ut det aktuella hjälpavsnittet.

Ctrl+P

Överst på sidan

Använda dialogrutor

Visa och använda alternativ i dialogrutor

Om du vill

Trycker du på

Öppna dialogrutan Öppna i designläge

Ctrl+O eller Ctrl+F12

Gå tillbaka till formulärmallen från en öppen dialogruta (om dialogrutan stöder den här funktionen)

Alt+F6

Gå till nästa alternativ

Tabb

Gå till det förra alternativet

Skift+Tabb

Växla till nästa flik

Ctrl+Tabb

Växla till den förra fliken

Ctrl+Shift+Tab

Växla till nästa kategori

Tabb

Obs!: När du har valt en kategori använder du piltangenterna för att gå till önskat kategorinamn.

Växla till den förra kategorin

Skift+Tabb

Obs!: När du har valt en kategori använder du piltangenterna för att gå till önskad kategori.

Gå mellan alternativ i en lista eller grupp med alternativ

Piltangenterna

Utföra den åtgärd som är kopplad till den markerade knappen, eller markera eller avmarkera den aktiva kryssrutan

Blanksteg

Öppna listan om den är stängd och gå till ett visst alternativ i listan

Första bokstaven i ett alternativ i en nedrullningsbar listruta

Markera ett alternativ, eller markera eller avmarkera en kryssruta

Alt+den understrukna bokstaven i ett alternativ

Öppna den markerade nedrullningsbara listrutan

Nedåtpil

Stänga den markerade nedrullningsbara listrutan, eller avbryta ett kommando och sedan stänga dialogrutan

ESC

Köra det markerade kommandot

Retur

Gå till den förra mappen

Alt+1

Öppna mappen en nivå över den markerade mappen

Alt+2

Ta bort den markerade mappen eller filen

Alt+3

Skapa en undermapp i den öppna mappen

Alt+4

Växla mellan vyerna Miniatyrer, Sida vid sida, Ikoner, Lista, Detaljerad lista, Egenskaper och Förhandsgranska

Alt+5

Visa en snabbmeny för den markerade mappen eller filen

Skift+F10

Öppna listan Leta i eller Spara i (kallas Adressfältet i Windows Vista)

F4

Uppdatera mapp- och fillistan i dialogrutan Öppna, Öppna i designläge eller Spara som

F5

Överst på sidan

Använda redigeringsrutor i dialogrutor

En redigeringsruta är ett fält där du kan göra en inmatning genom att skriva eller klistra in text, till exempel ditt användarnamn eller sökvägen till en mapp.

Om du vill

Trycker du på

Gå till början av inmatningen

Home

Gå till slutet av inmatningen

End

Flytta ett tecken till vänster.

Vänsterpil

Flytta ett tecken till höger.

Högerpil

Flytta ett ord åt vänster.

Ctrl+Vänsterpil

Flytta ett ord åt höger.

Ctrl+Högerpil

Markera eller avbryta markeringen av ett tecken till vänster

Skift+Vänsterpil

Markera eller avbryta markeringen av ett tecken till höger

Skift+Högerpil

Markera eller avbryta markeringen av ett ord till vänster

Ctrl+Skift+Vänsterpil

Markera eller avbryta markeringen av ett ord till höger

Ctrl+Skift+Högerpil

Markera allt mellan markören och början av inmatningen

Skift+Home

Markera allt mellan markören och slutet av inmatningen

Skift+End

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×