Korrigeringar eller lösningar för de senaste problemen i Excel för Windows

Korrigeringar eller lösningar för de senaste problemen i Excel för Windows

Senast uppdaterad: januari 2018

Excel kraschar eller är långsamt

Senast uppdaterad: 8 december 2017

PROBLEM

Office-program som Word, Excel eller PowerPoint kan krascha efter uppdatering till Windows 10 Fall Creators Update om du har Malwarebytes installerat på datorn.

STATUS: ÅTGÄRDAT

Om du vill åtgärda detta kan du ladda ned och installera den här uppdateringen från Malwarebytes.

Senast uppdaterad: 6 december 2017

PROBLEM

Excel kan krascha när du försöker komma åt filer från OneDrive. Detta kan hända på en dator med Windows 7.

STATUS: ÅTGÄRDAT

Det här orsakas av en äldre version av OneDrive som inte längre uppdateras automatiskt. Åtgärda problemet genom att Ladda ned och installera den senaste versionen av OneDrive.

Senast uppdaterad: 6 december 2017

PROBLEM

Du kan uppleva problem med att läsa in Excel-tillägget Problemlösaren om du har WPS Office installerat på datorn.

STATUS: LÖSNING

Microsoft är medvetna om problemet och undersöker det med WPS Office. Reparera Office om du får det här problemet. Den senaste informationen om problemet finns på Fel vid inläsning av Problemlösaren i Excel.

Senast uppdaterad: 14 november 2017

PROBLEM

Problem med att stänga en arbetsbok i skyddad vy kan uppstå när namnet på Excel-filen innehåller hakparenteser (t.ex, Book1[1234].xlsx).

STATUS: ÅTGÄRDAT

Problemet är åtgärdat i version 1708 (8431.2110) i månatlig kanal. Om du vill ha den senaste uppdateringen direkt öppnar du Excel och väljer Arkiv > Konto > Uppdateringsalternativ > Uppdatera nu. Den senaste informationen om problemet finns på Det går inte att stänga Excel-filen när filnamnet innehåller hakparenteser.

Senaste uppdateringen: 1 november 2017

PROBLEM

Excel 2016 kan krascha när du klickar på Infoga > Objekt > Skapa från fil och sedan klickar på knappen Bläddra. Det här problemet verkar påverka dessa versioner: Månatlig kanal Version 1709 (8528.****) eller halvårsvis kanal Version 1708 (8431.****).

STATUS: LÖSNING

Den senaste informationen om problemet hittar du på Excel kan krascha när du försöker bädda in ett objekt i ett kalkylblad.

Senast uppdaterad: 13 december 2017

PROBLEM

Om du använder en knapp i ett kalkylblad för att starta ett makro och senare stänger arbetsboken, kan alla efterföljande försök att använda användardefinierade funktioner som tillhandahålls av ett XLL-tillägg krascha.

Det här problemet påverkar Excel 2016 i version 1608 (version 7301.xxxx).

STATUS: ÅTGÄRDAT

Problemet är åtgärdat i version 1708 (8431.2017). Om du vill ha uppdateringen direkt öppnar du valfritt Office 2016-program och väljer Arkiv > Konto > Uppdateringsalternativ > Uppdatera nu.

För MSI-baserade installationer använder du den senaste korrigeringen för Excel som är tillgänglig från Microsoft Update. Mer information finns i Office-uppdateringar.

Senast uppdaterad: 18 september 2017

PROBLEM

Det kan hända att Excel låser sig eller kraschar när du försöker publicera en arbetsbok som en webbsida med Arkiv > Spara som > Bläddra > Filformat: Webbsida (*htm, *.html).

Det här problemet påverkar Excel 2016 i version 1707 (version 8326.xxxx).

STATUS: ÅTGÄRDAT

Problemet är åtgärdat i version 1708 (8431.2079). Om du vill ha uppdateringen direkt öppnar du valfritt Office 2016-program och väljer Arkiv > Konto > Uppdateringsalternativ > Uppdatera nu.

Problem som påverkar Excel-funktioner och tillägg

Senast uppdaterad: 3 januari 2018

PROBLEM

Det går inte att använda kortkommandot (ALT + C) för att återgå till startsidan. Kortkommandot för att återgå till startsidan är nu ALT + C1.

STATUS: UNDERSÖKS

Vi är medvetna om problemet och arbetar med en korrigering.

Senast uppdaterad: 20 december 2017

PROBLEM

När du har installerat säkerhetsuppdateringen för Excel 2016: 14 november 2017, du kan stöta på problemet när du klickar på en figur som har tilldelats ett digitalt signerat makro:

Kan inte köra makrot.

Makrot kanske inte är tillgängligt i den här arbetsboken eller så är alla makron är inaktiverade.

STATUS: LÖSNING

Information om den aktuella lösningen finns i avsnittet Kända problem i Beskrivning av säkerhetsuppdateringen för Excel 2016: 14 november 2017.

Senast uppdaterad: 6 December 2017

PROBLEM

När du försöker att kopiera ett kalkylblad i samma arbetsbok flyttas bladet i stället för att en dubblett skapas.

Det här är ett fel i Excel 2016 (16.0.4229.1002), förhandsversionen. Det här är åtgärdat i de släppta versionerna (RTM). Det finns inga planer på att åtgärda detta i förhandsversionen.

STATUS: ÅTGÄRDAT

Den senaste informationen om problemet finns på Det går inte att kopiera eller flytta blad i Excel 2016 (16.0.4229.1002).

Senast uppdaterad: 7 november 2017

PROBLEM

När du dubbelklickar eller väljer alternativet ”Ny” på en mallfil (.xlt, .xltx, .xltm) i Excel 2016, öppnas Excel med två identiska kopior av filen.

STATUS: LÖSNING

Den senaste informationen om problemet finns på När du skapar en ny Excel-fil från en mall öppnas filen två gånger.

Senast uppdaterad: 7 november 2017

PROBLEM

När du försöker öppna en fil i Excel öppnas Excel, men inte filen.

Det här kan hända om alternativet Visa startskärmen när det här programmet aktiveras är markerat i Excel.

STATUS: LÖSNING

Den senaste informationen om problemet finns på Excel-filen öppnas inte när du har avmarkerat alternativet att visa startskärmen.

Senast uppdaterad: 18 december 2017

PROBLEM

På en del enheter kan markören flimra när du öppnar en Excel-arbetsbok och förflyttar markören över arbetsboksceller efter att du har uppdaterat till Windows 10 Fall Creators Update.

STATUS: ÅTGÄRDAT

Om du vill åtgärda detta kan du uppdatera Windows och uppdatera Office. Den senaste informationen om problemet finns på Excel-markören flimrar efter uppdatering till Windows 10 Fall Creators Update.

Senast uppdaterad: 26 oktober 2017

PROBLEM

Ingenting händer när du markerar alternativet att anpassa figurstorlek till text.

STATUS: ÅTGÄRDAT

Problemet är åtgärdat i Månatlig kanal version 1709 (8528.2147). Om du vill ha uppdateringen direkt öppnar du Excel 2016 och väljer Arkiv > Konto > Uppdateringsalternativ > Uppdatera nu.

Senast uppdaterad: 13 oktober 2017

PROBLEM

När du använder utvärderingsversion av Office 365, och varje gång du öppnar en Office-fil, ställs den senaste versionen av programmet automatiskt in som standardprogram för Word, Excel eller PowerPoint i alla Windows-versioner. Om du till exempel har Excel 2013 installerat och kör utvärderingsversionen av Office 365, öppnas arbetsboken i Excel 2016.

STATUS: LÖSNING

Vi rekommenderar att du använder Office365 för de senaste funktionerna. Du kan däremot avinstallera utvärderingsversionen så att filer öppnas med versionen av Excel som du har installerat.

Senast uppdaterad: 14 november 2017

PROBLEM

När du öppnar en fil som innehåller flera typer av textformatering i samma cell i Excel 2016 kan formateringarna gå förlorade. Ett exempel är att en del text i samma cell är i fetstil och en del inte, eller att en text i samma cell har olika färger, som i exemplet nedan.

Använda RTF-teckensnitt för flera typer av textformatering

STATUS: ÅTGÄRDAT

Detta problem är korrigerat i version 1708 (8431.2109). Om du vill ha den senaste uppdateringen direkt öppnar du Excel och väljer Arkiv > Konto > Uppdateringsalternativ > Uppdatera nu. Den senaste informationen om problemet finns på Teckenformatering försvinner när du använder RTF i Excel 2016.

Senast uppdaterad: 11 oktober 2017

PROBLEM

När du använder kortkommandot Ctrl + H, eller knappen Ersätt i menyfliksområdet, visar dialogrutan Sök och ersätt fliken Hitta i stället för Ersätt. Det här problemet påverkar version 1708 (8420.xxxx).

Ersätta ett kommandot i menyfliksområdet

STATUS: ÅTGÄRDAT

Problemet är åtgärdat i version 1708 (8431.2094). Om du vill ha uppdateringen direkt öppnar du valfritt Office 2016-program och väljer Arkiv > Konto > Uppdateringsalternativ > Uppdatera nu.

Senast uppdaterad: 29 september 2017

PROBLEM

När du tillämpar en fyllningsformatering i vyn sidlayout, till exempel en mönstertyp på en cell eller tabell, återges den inte korrekt när du har lagt till ett sidhuvud eller en sidfot i kalkylbladet. Du kanske ser en svart bakgrund eller andra formateringsproblem.

Det här problemet påverkar version 1708 (8431.2079).

STATUS: ÅTGÄRDAT

Problemet är åtgärdat i version 1708 (8431.2094). Om du vill ha uppdateringen direkt öppnar du valfritt Office 2016-program och väljer Arkiv > Konto > Uppdateringsalternativ > Uppdatera nu.

Senast uppdaterad: 14 november 2017

PROBLEM

Du får ett felmeddelande när du sparar en arbetsbok efter att ha infogat ett diagram i en befintlig (tidigare sparad) arbetsbok eller kopierat värden från en befintlig arbetsbok.

Fel inträffade när <namn på arbetsbok> skulle sparas. Microsoft Excel kan eventuellt spara filen genom att ta bort eller reparera vissa funktioner. Klicka på Fortsätt för att utföra reparationer i en ny fil. Klicka på Avbryt om du vill avbryta försöket att spara filen.

Om du klickar på Fortsätt, visas följande felmeddelande:

Fel uppstod när filen sparades. En minimal sparning kunde göras för filen till <filnamn>.

Det här problemet påverkar version 1707 (8326.2086) och senare. Problemet bara inträffar med filer som är lagrade lokalt, t.ex. på skrivbordet. Det här problemet uppstår inte om du manuellt anger värden eller infogar ett diagram i en nyligen skapad arbetsbok.

STATUS: ÅTGÄRDAT

Problemet är åtgärdat i version 1708 (8431.2109). Om du vill ha den senaste uppdateringen direkt öppnar du Excel och väljer Arkiv > Konto > Uppdateringsalternativ > Uppdatera nu. Den senaste informationen om problemet finns på Det går inte att spara en arbetsbok efter att ha infogat ett diagram i en befintlig arbetsbok eller kopierat värden från en befintlig arbetsbok.

Senast uppdaterad: 29 september 2017

PROBLEM

Spara automatiskt är inte längre tillgängligt eller visas i Office-verktygsfältet i Office 2016 version 1707 (byggversion 8326.2058) eller senare.

STATUS: DELVIS ÅTGÄRDAT

I Excel: Problemet är åtgärdat i version 1708 (8431.2094). Om du vill ha uppdateringen direkt öppnar du valfritt Office 2016-program och väljer Arkiv > Konto > Uppdateringsalternativ > Uppdatera nu.

I Word: Vi arbetar med att släppa en korrigering snart. Tack för ditt tålamod.

Senast uppdaterad: 29 september 2017

PROBLEM

När du har öppnat en fil som sparats i OneDrive, OneDrive för företag eller SharePoint som synkroniseras med hjälp av en synkroniseringsklient, kan det hända att Spara automatiskt felaktigt är inaktiverat eller nedtonat. Om du hovrar över knappen Spara automatiskt visas följande meddelande i knappbeskrivningen:

Spara automatiskt är inte tillgängligt. Den här filsökvägen har inte stöd för Spara automatiskt. Spara till OneDrive eller SharePoint Online om du vill använda Spara automatiskt.

Meddelandet Spara automatiskt är inte tillgängligt

Det här problemet påverkar uppdateringen för Office 2016 från augusti 2017, version 1708 (8431.2079) och senare för kunder current channel (CC). Samtidig redigering och spara automatiskt stöds inte ännu för kunder på publiceringskanalerna FRDC eller SA (halvårsvis kanal) 

STATUS: ÅTGÄRDAT

Problemet är åtgärdat i Version 1708 (version 8431.2094) för kunder i current channel (CC). Om du vill ha uppdateringen direkt öppnar du valfritt Office 2016-program och väljer Arkiv > Konto > Uppdateringsalternativ > Uppdatera nu.

Om du fortsätter att ha problem eller inte har uppdaterat ännu kan du använda följande lösning:

  • Öppna Office-programmet, klicka på Arkiv > Öppna och bläddra till serverplatsen (OneDrive eller SharePoint).

  • Använd en webbläsare och öppna filen direkt från SharePoint eller OneDrive där filen sparats.

Obs! – Samtidig redigering och spara automatiskt stöds inte ännu för kunder på publiceringskanalerna FRDC eller SA (halvårsvis kanal). De här funktionerna är bara tillgängliga för kunder på current channel (CC). 

Senast uppdaterad: 14 september 2017

PROBLEM

När du installerat uppdateringen för Excel 2016 från 12 september 2017 (KB4011050) kan mörka kantlinjer visas runt rader eller celler i Excel-kalkylblad när du skriver in text.

Mörka kantlinjer runt celler när text anges efter att ha installerat KB4011050

STATUS: ÅTGÄRDAT

Det här problemet har åtgärdats i uppdatering KB4011165 som släpptes den 12 augusti 2017. Du behöver inte avinstallera uppdateringen KB 4011050 före du installerar KB4011165.

Senast uppdaterad: 18 september 2017

PROBLEM

När du använder Office 2016-appar och öppnar, redigerar eller sparar Word-filer som lagras på OneDrive kan du uppmanas att logga in med följande meddelande: "Ange vilket konto du vill öppna _vti_rpc."

Inloggningsmeddelande för att öppna _vti_rpc

STATUS: ÅTGÄRDAT

Problemet är åtgärdat i version 1708 (8431.2079). Om du vill ha uppdateringen direkt öppnar du valfritt Office 2016-program och väljer Arkiv > Konto > Uppdateringsalternativ > Uppdatera nu.

Senast uppdaterad: 16 augusti 2017

PROBLEM

När du öppnar Office 2016-filer kan det hända att filer öppnas som skrivskyddade. Problemet påverkar främst Excel och Word i version 1706 (version 8229.2045) eller senare. Det här problemet visar sig ibland när du försöker synkronisera ett dokument som kräver incheckning på OneDrive. När filen öppnas i Word eller Excel, öppnas filen skrivskyddad.

STATUS: LÖSNING

Våra tekniker arbetar aktivt med det här problemet. Under tiden kan du använda den tillfälliga lösningen i den här artikeln.

Behöver du mer hjälp med felsökning? Prata med supporten.

Om du har en Office 365 för hemmet-prenumeration eller om du köpte Office 2016 som ett nedladdningsbart engångsköp klickar du på Kontakta oss längst ned på sidan.

Om du är administratör för en Office 365 för företag-prenumeration kan du kontakta företagssupporten för Office 365.

Senaste uppdateringen: 28 augusti 2017

PROBLEM

När du uppdaterat till Office 2016 (KB 4011051), uppdateringen för den 1 augusti 2017, kan det hända att det inte fungerar att klicka på en hyperlänk i en Excel-arbetsbok som pekar på en annan Excel-arbetsbok och du får ett varningsmeddelande med hyperlänk. Det kan också uppstå problem med programmässig åtkomst till WMI från Excel och Word.

STATUS: ÅTGÄRDAT

Det här problemet är åtgärdat nu. Du behöver manuellt installera uppdateringen för Office 2016 från den 22 augusti 2017 (KB 4011093). KB 4011093 blir tillgänglig som en automatisk uppdatering och för dem som använder Windows Server Update Services (WSUS) i nästa månadsuppdatering för Office.

Senast uppdaterad: 27 september 2017

PROBLEM

Du får följande felmeddelande när du infogar en ikon eller en bild via Infoga > Ikoner eller Infoga > Bilder:

Ett fel uppstod när filen importerades. http://hubblecontent.osi.office.net/ContentSVC/Content/Download?provider=MicrosoftIcon&FileName=[icon].svg

STATUS: LÖSNING

Du kan lösa problemet genom att göra följande:

  1. Öppna Internet Explorer.

  2. Klicka på ikonen Inställningar och därefter på Internetalternativ.

  3. Välj fliken Avancerat och titta sedan efter avsnittet Säkerhet.

  4. Avmarkera alternativet Spara inte krypterade sidor på disken.

Senast uppdaterad: 14 september 2017

PROBLEM

I Excel 2016 visar listrutan Autofilter inte alla tillgängliga alternativ. Detta inträffar när antalet rader överstiger 10 000. Även andra symptom kan uppträda. Till exempel är kryssrutorna kanske inte klickbara, eller också är det filtrerade resultatet inte det förväntade.

STATUS: ÅTGÄRDAT

Det här problemet är åtgärdat i version 1707 (8326.2073) och senare. Om du vill ha uppdateringen direkt öppnar du Excel och väljer Arkiv > Konto > Uppdateringsalternativ > Uppdatera nu.

Behöver du mer hjälp?

Ring supporten

Prata med supporten.
Om du har en Office 365 för hemmet-prenumeration eller om du köpte Office 2016 som ett nedladdningsbart engångsköp klickar du på länken Kontakta oss längst ned på sidan.

Office 365-forum

Fråga communityn
Få hjälp från experter i våra forum:
Office på Windows-forumet för Personal-, Home- eller University-användare
Office 365-forumet för företagsanvändare

Chatt

Lämna feedback via Office 2016-programmet
Du kan skicka feedback direkt till våra Office-team:

I Office 2016 på Windows 10, öppnar du ett Office-program och klickar på Arkiv > Feedback.

Har du en funktionsbegäran?

Glödlampa – idé

Vi läser gärna dina förslag på nya funktioner och feedback om hur du använder våra produkter! Dela med dig av dina tankar på Excel UserVoice-webbplatsen. Vi lyssnar.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×