Fel
Korrigera #SAKNAS!-fel

Korrigera #SAKNAS!-fel

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

#SAKNAS!-felet betyder vanligtvis att en formel inte kan hitta vad den har blivit ombedd att leta efter.

Bästa lösning

Den vanligaste orsaken till #SAKNAS!-felet är om en av funktionerna LETARAD, LETAKOLUMN, LETAUPP eller PASSA i en formel inte kan hitta värdet en referens pekar på. Uppslagsvärdet kanske inte förekommer i källdata t.ex.

Uppslagsvärdet finns inte.  Formeln i cell E2 är =LETARAD(D2,$D$6:$E$8,2,FALSKT).  Det går inte att hitta värdet Banana. Formeln returnerar därför ett #SAKNAS!-fel.
Objektet hittades inte i källdata

I det här fallet finns det ingen "Banana" i uppslagstabellen och LETARAD returnerar därför ett #SAKNAS!-fel.

Lösning: antingen kontrollerar du att uppslagsvärdet finns i källdata eller använda en felhantering, till exempel OMFEL i formeln. Till exempel = IFERROR(FORMULA(),0) som innehåller texten:

  • = OM(0 returneras om formeln utvärderas till ett fel. I annat fall visas formelns resultat)

Du kan använda "" till att visas ingenting eller ersätta med en egen text: =OMFEL(FORMEL(); "Ange felmeddelandet här")

Om du inte vet vad du ska göra nu, eller vilken typ av hjälp du behöver, kan du söka efter liknande frågor i Excel Community-forumet eller skapa en egen fråga.

Länk till Excel Community-forumet

Om du vill gå vidare finns felsökningsanvisningar i den följande checklistan som kan hjälpa dig ta reda på vad som kan ha blivit fel i dina formler.

Uppslagsvärdet och källdata är olika datatyper. Du försöker har LETARAD refererar till ett tal, men diagrammets källdata lagras som text.

Felaktiga värdetyper.  I exemplet visas en LETARAD-formel som returnerar #SAKNAS!-felet eftersom uppslagsobjektet är formaterat som ett tal medan uppslagstabellen är formaterad som text.
#SAKNAS!-fel som orsakas av olika datatyper

Lösning: Kontrollera att datatyperna som är samma. Du kan kontrollera cellformat genom att markera en cell eller ett cellområde, och sedan högerklicka och välj Formatera celler > tal (eller tryck på Ctrl + 1) genom och ändra talformatet om det behövs.

Dialogrutan Formatera celler med fliken Tal och alternativet Text markerat

Tips: Om du vill genomföra en formatändring på en hel kolumn använder du först önskat format och använder sedan Data > Text till kolumner > Slutför.

Du kan använda funktionen Rensa för att ta bort alla inledande och avslutande blanksteg. I följande exempel används TRIMMA kapslad i funktionen LETARAD för att ta bort inledande blanksteg från namn i a2: a7 och returnera ett avdelningsnamn.

Använda LETARAD med RENSA i en matrisformel för att ta bort inledande/avslutande blanksteg.  Formeln i cell E3 är {=LETARAD(D2,RENSA(A2:B7),2,FALSKT)} och måste anges med Ctrl+Skift+Retur.

=VLOOKUP(D2,TRIM(A2:B7),2,FALSE)

Obs!: 24 september 2018 – Dynamiska matrisformler – Om du har en aktuell version av Office 365 och är på versionskanalen Insider – snabbt kan du ange formeln i den övre vänstra cellen i utdataområdet. Tryck sedan på Retur och bekräfta formeln som en dynamisk matrisformel. Annars måste formeln anges som en äldre matrisformel genom att först välja utdataområdet, ange formeln i den övre vänstra cellen i utdataområdet och sedan trycka på Ctrl + Skift + Retur för att bekräfta. I Excel infogas klammerparenteser i början och slutet av formeln åt dig. Mer information om matrisformler finns i Riktlinjer för och exempel på matrisformler.

Som standard måste funktioner som söker efter information i tabeller sorteras i stigande ordning. Men kalkylbladsfunktionerna LETARAD och LETAKOLUMN innehåller ett ungefärlig-argument som instruerar funktionen att söka efter en exakt matchning även om tabellen inte är sorterad. Om du vill söka efter en exakt matchning anger du argumentet ungefärlig till FALSKT. Observera att om SANT används, d.v.s. att funktionen instrueras att söka efter en ungefärlig matchning, inte bara kan resultera i ett #SAKNAS!-fel utan kan också returnera felaktiga resultat som i exemplet nedan.

Exempel på hur användning av LETARAD med SANT som värde på argumentet ungefärlig kan orsaka felaktiga resultat.
LETARAD misslyckas p.g.a. att ungefärlig matchning användes i en osorterad tabell

I det här exemplet, inte bara returnerar ”banan” ett # saknas-fel, ”päronträd” returnerar fel priset. Detta beror på med hjälp av argumentet SANT som talar om LETARAD ska söka efter en ungefärlig matchning i stället för en exakt matchning. Det finns inga Stäng träff för ”banan” och ”päron” kommer före ”Persika” i alfabetisk ordning. I det här fallet använder LETARAD med argumentet FALSKT returnerar rätt priset för ”päron”, men ”banan” fortfarande resulterar i felet #saknas eftersom det inte finns några motsvarande ”banan” i söklistan.

Om du använder funktionen PASSA kan du ändra värdet i argumentet typ och ange tabellens sorteringsordning. Om du vill hitta en exakt matchning anger du värdet 0 (noll) för argumentet typ.

Det här kan du lösa genom att först kontrollera att området som refereraras av matrisformeln har samma antal rader och kolumner som det cellområde där matrisformlen angavs. Du kan också ange matrisformeln i färre eller fler celler och på så vis matcha områdesreferensen i formeln.

I det här exemplet refererar cell E2 till områden som inte matchar:

Exempel på matrisform med områdesreferenser som inte matchar och orsakar ett #SAKNAS!-fel.  Formeln i cell E2 är {=SUMMA(OM(A2:A11=D2,B2:B5))} och måste anges med Ctrl+Skift+Retur.

= SUMMA (OM (A2: A11 = D2, B2: B5))

Den måste ändras så att båda områden speglar raderna 2 till 11 för att formeln ska kunna beräknas korrekt.

= SUMMA (OM (A2: A11 = D2, B2:B11))

Obs!: 24 september 2018 – Dynamiska matrisformler – Om du har en aktuell version av Office 365 och är på versionskanalen Insider – snabbt kan du ange formeln i den övre vänstra cellen i utdataområdet. Tryck sedan på Retur och bekräfta formeln som en dynamisk matrisformel. Annars måste formeln anges som en äldre matrisformel genom att först välja utdataområdet, ange formeln i den övre vänstra cellen i utdataområdet och sedan trycka på Ctrl + Skift + Retur för att bekräfta. I Excel infogas klammerparenteser i början och slutet av formeln åt dig. Mer information om matrisformler finns i Riktlinjer för och exempel på matrisformler.

Exempel på förekomsten av #SAKNAS! i celler och hur det förhindrar en SUMMA-formel från att beräknas korrekt.

I det här fallet har May-December #SAKNAS-värden. Total kan därför inte beräknas och i stället returneras ett #SAKNAS!-fel.

Du åtgärdar detta Kontrollera formelsyntax för den funktion du använder och ange alla obligatoriska argument i formeln som returnerar felet. Det här kan behöva gå till Visual Basic Editor (VBE) att kontrollera funktionen. Du kan komma åt VBE från fliken utvecklare eller med ALT + F11.

Det löser du genom att kontrollera att den användardefinierade funktionen är öppen och fungerar.

Det löser du genom att kontrollera att argumenten i funktionen stämmer och att de är rätt placerade.

Du löser det genom att trycka på Ctr+Alt+F9 så beräknas kalkylbladet på nytt

Du kan använda Funktionsguiden för att om du inte är säker på rätt argument. Markera cellen med formeln i fråga och sedan gå till fliken formel i menyfliksområdet och tryck på Infoga funktion.

Knappen Infoga funktion.

Excel laddar automatiskt guiden åt dig:

Exempel på dialogrutan Formelguiden.

När du klickar på ett argument visas relaterad information om det i Excel.

#Saknas kan vara användbara! Det är vanligt att använda än #saknas när du använder data som i exemplet nedan för diagram, enligt # saknas-värden inte rita på ett diagram. Här följer exempel på hur ett diagram ser ut med 0 kontra #saknas.

Exempel på ett linjediagram som visar nollvärden.

I exemplet ovan visas som 0 värdena har plottas och visas som en platt linje längst ned i diagrammet, och det tar sedan vill visa summan. I exemplet nedan visas de 0 värden har ersatts med #saknas.

Exempel på ett linjediagram som inte visar #SAKNAS!-värden.

Mer information om ett #SAKNAS!-fel som visas i en viss funktion finns i avsnitten nedan:

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Mer information finns i

Konvertera tal som är sparade som text till siffror

Funktionen LETARAD

Funktionen LETAKOLUMN

Funktionen LETAUPP

Funktionen PASSA

Översikt över formler i Excel

Hur du undviker felaktiga formler

Upptäck fel i formler

Tangentbordsgenvägar i Excel för Windows

Kortkommandon i Excel för Mac

Alla Excel-funktioner (alfabetisk ordning)

Alla Excel-funktioner (efter kategori)

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×