Korrigera problem med e-postleverans för felkod 550 5.7.1 i Office 365

Uppdaterades senast: 2015-10-23

Har du någonsin skickat ett e-postmeddelande i Outlook eller Outlook Web App och fått ett NDR-felmeddelande i Exchange om varför e-postmeddelandet inte kunde skickas? I det här avsnittet beskrivs vad du kan göra om du får felkod 5.7.1 i ett leveransstatusmeddelande (DSN) eller Exchange NDR 5.7.1 i en rapport om att meddelanden inte kunde levereras (NDR).

Knapp för att få användarhjälp via e-post Knapp för att få administratörshjälp

Den här informationen gäller också alla felkoder mellan 5.7.0 och 5.7.999 i Exchange Online och Office 365. Det kan finnas flera orsaker till DSN-felkod 5.7.1 och lösningar på problemet finns senare i det här avsnittet.

Hjälp för e-postanvändare om du skickat ett meddelande och fått en Exchange NDR 5.7.1 eller 5.7.0 till 5.7.999

Det finns olika anledningar till att du kan få dessa felmeddelanden.I allmänhet visar felet att organisationen har en säkerhetsinställning för e-postmeddelanden som hindrar att meddelandet når mottagaren.Det kan bero på något av följande:

 • Du har inte behörighet att skicka till mottagaren.

 • Du har inte behörighet att skicka till distributionsgruppen eller en av dess undergrupper.

 • Du har inte behörighet att skicka e-post via en e-postserver som finns mellan dig och mottagaren.

 • Meddelandet har dirigerats till fel e-postserver.

Tips om hur du åtgärdar problemet som orsakar DSN-felkod 5.7.1 eller 5.7.0 till 5.7.999

Oftast kommer du antagligen inte att kunna lösa problemet på egen hand.Antingen mottagaren eller mottagarens e-postadministratör måste då uppdatera sina e-postinställningar.Här finns dock några saker du kan prova.

Om mottagaren finns utanför organisationen     – Be mottagaren att fråga sin e-postadministratör om han eller hon kan konfigurera brevlådan så att den kan ta emot e-post från dig.

Om du skickar till en intern distributionsgrupp    – Du kanske inte har behörighet att skicka till gruppen eller en av dess undergrupper.I det här fallet innehåller NDR namnen på de begränsade grupper som du inte har behörighet att skicka till.Be ägaren av den begränsade gruppen att bevilja dig behörighet att skicka meddelanden till den.Om du inte vet vem som äger gruppen kan du hitta ägaren genom att göra följande i antingen Outlook Web App eller Outlook.

 1. Markera NDR 5.7.1-meddelandet.

 2. I Outlook Web App väljer du gruppnamnet som visas på raden Till.I Outlook dubbelklickar du på gruppnamnet.

 3. I Outlook Web App väljer du Ägare i popup-fönstret.I Outlook väljer du Kontakt.

Om du skickar till en stor distributionsgrupp    – Grupper med fler än 5 000 medlemmar har följande tre begränsningar som tillämpas automatiskt

 • Meddelanden som skickas till gruppen kräver godkännande av en moderator.

 • Stora meddelanden kan inte skickas till gruppen.Om det är det som är problemet får du däremot en annan NDR än 5.7.1.Se Begränsningar för Exchange Online.

Du kan lösa problemet genom att gå med i gruppen eller be gruppens ägare eller moderator att godkänna meddelandet.Hänvisa dem till avsnittetOm du är ägare till en begränsad distributionsgrupp   senare i den här artikeln.

Om inget av de tidigare stegen är relevant eller löser problemet kan du kontakta mottagarens e-postadministratör och hänvisa dem till avsnittet Om du är Office 365-e-postadministratör   senare i den här artikeln.

Om du är ägare till en begränsad distributionsgrupp

Om någon har skickat ett meddelande till din distributionsgrupp och fått ett NDR 5.7.1-meddelande, och du vill att de ska kunna skicka till din grupp, kan du prova något av följande.

Ta bort avsändarbegränsningen    – För att ge avsändaren behörighet att skicka meddelanden till distributionsgruppen kan du ändra gruppegenskaperna på något av följande sätt:

 • Lägg till avsändarens e-postadress i gruppens lista över tillåtna avsändare.

 • Om avsändaren är begränsad på grund av att personen är utanför organisationen kan du konfigurera gruppen för att ta emot meddelanden från externa avsändare.

 • Om du har konfigurerat en transportregel för att begränsa vissa avsändare eller grupper av avsändare, kan du ändra regeln så att det går att ta emot meddelanden från avsändaren.

Begränsningar för stora grupper    – Grupper med fler än 5 000 medlemmar har följande tre begränsningar som tillämpas automatiskt:

 • Meddelanden som skickas till gruppen kräver godkännande av en moderator.

 • Stora meddelanden kan inte skickas till gruppen (men du får en annan NDR om det är det som är problemet).SeBegränsningar för Exchange Online.

Du kan lösa problemet för avsändaren genom att godkänna meddelandet eller lägga till personen i gruppen.

Hantera distributionsgrupper   

Hjälp för e-postadministratörer i Office 365 om Exchange NDR 5.7.1 eller 5.7.0 till 5.7.999

Om anvisningarna ovan inte löser problemet för avsändaren krävs det sannolikt en åtgärd av mottagarens e-postadministratör.Det kan till exempel vara att konfigurera om inställningarna för mottagaren, distributionsgruppen, organisationen eller domänen.

Hur löser jag problemet som orsakar Exchange NDR 5.7.1 eller 5.7.0 till 5.7.999?

Om du är e-postadministratör och behöver hjälp med att lösa ett problem med 5.7.1 Exchange NDR kan du gå till lämpligt avsnitt i den här artikeln och följa anvisningarna.

Om avsändaren är utanför organisationen    – Konfigurera mottagaren eller e-postservrarna så att de accepterar e-post från externa eller anonyma avsändare.

När externa användare försöker skicka e-post till e-postaktiverade gemensamma mappar i Office 365    – När externa användare försöker skicka e-postmeddelanden till e-postaktiverade gemensamma mappar i Office 365 får de en NDR som innehåller följande felkod:

Fjärrservern returnerade '<xxxxxxxx> #5.7.1 smtp;550 5.7.1 RESOLVER.RST.AuthRequired; authentication required [Stage: CreateMessage]>'

Gör på följande sätt för att ändra funktionen så att e-postaktiverade gemensamma mappar kan ta emot e-post från externa avsändare:

 1. Anslut till Exchange Online med fjärr-PowerShell.Anvisningar om hur du gör detta finns i Ansluta till Exchange Online med fjärr-PowerShell.

 2. Lägg till behörighet för det anonyma kontot i de gemensamma mapparna.Det gör du genom att köra följande kommando:

  Add-PublicFolderClientPermission -identity <Public Folder> -User Anonymous -AccessRights CreateItems

  Mer information finns i Knowledge Base-artikeln 2984402.

Om avsändaren är utanför organisationen och dennes e-postservers IP-adress finns med i Microsofts blockeringslista    – I dessa fall innehåller avsnittet Diagnostik för administratörer i den NDR som avsändaren får information som liknar den här:

5.7.1 Service unavailable; Client host [xxx.xxx.xxx.xxx] blocked using Blocklist 1; To request removal from this list please forward this message to delist@messaging.microsoft.com

Vidarebefordra NDR-meddelandet till delist@messaging.microsoft.com.

Domänen är inte fullständigt registrerad i Office 365    – Om domänen inte är fullständigt registrerad kan du försöka med följande:

 • Verifiera din domän visas som Aktiv i Office 365-portalen på https://portal.office.com.

 • Information om hur du lägger till domänen i Office 365 finns i Domäner i Office 365.

 • Anvisningar om hur du felsöker domänverifieringsproblem finns i Microsoft Knowledge Base-artikeln2515404.

Felaktig MX-post    – Om du har en felaktig MX-post kan du försöka med följande:

 1. Kontrollera om avsändarens och mottagarens domäner har MX-poster som är felaktiga eller föråldrade med hjälp av Avancerad diagnostik > Exchange Online-testet i Microsoft Office 365-assistenten för support och återställning. Mer information om Support- och återställningsassistenten hittar du i Åtgärda problem med Outlook och Office 365 med Support- och återställningsassistenten för Office 365.

 2. Kontrollera med din domänregistrator eller DNS-värd om MX-posten för din domän är korrekt.MX-posten för en domän som är registrerad i Exchange Online använder syntaxen <domain>.mail.protection.outlook.com.

 3. Kontrollera Test för att verifiera MX-post och utgående anslutningOffice 365 >Konfiguration av e-postflöde i Microsoft Remote Connectivity Analyzer.

 4. Kontrollera att du bara har en MX-post konfigurerad för domänen.Microsoft stöder inte användning av mer än en MX-post för en domän som är registrerad i Exchange Online.

Felaktig SPF-post    – SPF-posten (Sender Policy Framework) för domänen kan vara ofullständig och innehåller kanske inte alla källor för e-post för domänen.Mer information om hur du verifierar SPF-posten finns i avsnittetAnpassa en SPF-post för att validera utgående e-post som skickas från din domän.

Konfigurationsproblem med kombinerade lokala och molnbaserade hybridinstallationer    – Om domänen är en del av en hybridinstallation mellan Exchange och Exchange Online ska du kontrollera följande.

Även om hybridkonfigurationsguiden automatiskt konfigurerar inkommande och utgående anslutningar i tjänsten Exchange Online Protection (EOP) kan du kontrollera att anslutningsinställningarna är korrekta.Om anslutningarna som används för hybridinstallationen är felaktigt konfigurerade måste Exchange-administratören köra hybridkonfigurationsguiden en gång till i den lokala Exchange-organisationen.

Verifiera konfigurationen av den inkommande anslutningen som används för hybridinstallationen.Mer information finns i Microsoft Knowledge Base-artikeln 2827473.

Verifiera konfigurationen av den utgående anslutningen som används för hybridinstallationen genom att göra följande:

 1. Öppna Office 365-portalen på https://portal.microsoftonline.com och klicka på Admin > Exchange.

 2. I Exchange-administratörscentret klickar du på E-postflöde > Kopplingar.Välj den anslutning som används för hybridinstallationen i avsnittet Utgående anslutningar och välj sedan Redigera.Kontrollera följande information:

  • Leverans      Om Dirigera e-post via smarta värdar har valts ska du kontrollera att rätt IP-adress eller FQDN har angetts.Om MX-post som är associerad med mottagarens domän har valts ska du bekräfta att MX-posten för domänen pekar på rätt e-postserver.

   Du kan testa MX-posten och möjligheten att skicka e-post från Exchange Online-organisationen med hjälp av Test för att verifiera MX-post och utgående anslutningOffice 365 > Konfiguration av e-postflöde i Microsoft Remote Connectivity Analyzer.

  • Omfång      Om du behöver dirigera inkommande Internet-e-post till den lokala Exchange-organisationen måste Domäner omfatta alla e-postdomäner som används i den lokala organisationen.Du kan använda värdet asterisk (*) för att även dirigera all utgående Internet-e-post via den lokala organisationen.

Mer information om transportdirigering i hybridinstallationer finns i Transportdirigering i Exchange 2013-hybridinstallationer.

Vill du ha mer hjälp?

Du kan få hjälp i forumen på Office 365-communityn Administratörer: Logga in och skapa en tjänstförfrågning Administratörer: Ring supporten

Se även

Vad är Exchange-NDR i Exchange Online och Office 365

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×