Korrigera problem med e-postleverans för felkod 550 5.1.10 i Office 365

Problem med att skicka och ta emot e-postmeddelanden kan vara frustrerande. Informationen i den här artikeln kan hjälpa dig åtgärda problemet och skicka ditt meddelande om du får en rapport om utebliven leverans (NDR), även kallat icke-leveranskvitto, för felkoden 550 5.1.10.

Symbolen för att skicka e-post till en användare

Jag fick det här icke-leveranskvittot. Hjälp mig åtgärda det.

Administratörssymbol

Jag är e-postadministratör. Hur kan jag åtgärda det?

Varför fick jag det här icke-leveranskvittot?

Du har fått det här icke-leveranskvittot med felkod 5.1.10 på grund av en av följande två anledningar:

 • E-postadressen du skickade meddelandet till finns inte eller kunde inte hittas. Gå till Jag fick det här icke-leveranskvittot. Hjälp mig åtgärda det.

 • Någon annan, vanligtvis någon som skickar skräppost, utger sig för att vara du genom att skicka ett meddelande med din e-postadress i rutan Från. Det kallas e-postförfalskning. E-postadressen som meddelandet skickades till finns inte och därför får du ett icke-leveranskvitto. Det här kallas bakåtspridning och icke-leveranskvittot kan ignoreras eller tas bort.

  Bakåtspridning i sig är ofarligt, men om du råkar ut för det ofta är det möjligt att datorn eller enheten är infekterad med skadlig kod som skickar skräppost. Det kan vara bra att köra en sökning med ett program mot skadlig kod. Om du dessutom vill förhindra avsändare av skräppost från att utge sig för att vara du eller någon annan i organisationen ber du e-postadministratören att läsa det här avsnittet: Konfigurera SPF i Office 365 för att förhindra förfalskning.

Jag fick det här icke-leveranskvittot. Hjälp mig åtgärda det.

Kontrollera att mottagarens e-postadress är korrekt och skicka sedan meddelandet igen. Om inte det löser problemet kontaktar du mottagaren och ber honom eller henne att kontrollera sina regler och inställningar för vidarebefordran.

Använda Outlook   

 1. Dubbelklicka på icke-leveranskvittot du fick för att öppna det.

 2. Välj Skicka igen på fliken Rapport.

  Skärmbilden visar fliken Rapport för ett icke-leveranskvitto med alternativet Skicka igen och text i brödtexten i e-postmeddelandet där det står att meddelandet inte kunde levereras.

  Om det ursprungliga meddelandet du skickade innehöll en bifogad fil som är större än 10 MB kan det hända att alternativet Skicka igen inte är tillgängligt eller inte fungerar. Öppna i stället det ursprungliga meddelandet i mappen Skickat och skicka det igen. Mer information finns under Skicka om ett e-postmeddelande.

 3. I den nya kopian av meddelandet väljer du mottagarens e-postadress i rutan Till och trycker sedan på Delete-tangenten.

 4. Ta bort mottagarens adress från listan Komplettera automatiskt för att säkerställa att Outlook inte använder en gammal e-postadress. Om listan Komplettera automatiskt inte visas när du provar det här, eller om mottagarens adress inte visas, kan du hoppa över det här steget. Följ anvisningarna nedan:

  1. Börja skriva mottagarens e-postadress i rutan Till tills den visas i listrutan Komplettera automatiskt såsom visas nedan.

  2. Skärmbilden visar alternativet Skicka igen för ett e-postmeddelande. I fältet Återsänd till tillhandahåller funktionen Komplettera automatiskt e-postadressen för mottagaren, baserat på de första bokstäverna i mottagarens namn.
  3. Tryck på nedpiltangenten för att välja mottagaren från listan Komplettera automatiskt och tryck på Del-tangenten eller välj ikonen Ta bort Ta bort-ikon till höger om e-postadressen.

 5. Fortsätt skriva hela mottagarens e-postadress i rutan Till. Kontrollera att du har stavat adressen rätt.

  Skärmbilden visar alternativet Skicka igen för ett e-postmeddelande. I fältet Återsänd till har mottagarens adress angetts av funktionen Komplettera automatiskt.
 6. Klicka på Skicka.

Använda Outlook på webben   

 1. Välj icke-leveranskvittot du fick för att öppna det.

 2. Välj Klicka här om du vill skicka meddelandet igen precis under e-posthuvudinformationen i läsfönstret.

  Skärmbilden visar en del av ett icke-leveranskvitto för ett meddelande som inte kunde levereras, med alternativet för att skicka meddelandet igen.

  Om det ursprungliga meddelandet du skickade innehöll en bifogad fil som är större än 10 MB är alternativet Klicka här om du vill skicka meddelandet igen inte tillgängligt. Skicka i stället om det ursprungliga meddelandet från mappen Skickat.

 3. På raden Till i den nya kopian av meddelandet väljer du ikonen Ta bort Ta bort-ikon till höger om e-postadressen för att ta bort mottagarens adress.

  Skärmbilden visar raden Till i ett e-postmeddelande med alternativet för att ta bort mottagarens e-postadress.
 4. Ta bort mottagarens adress från listan Komplettera automatiskt för att säkerställa att Outlook inte använder en gammal e-postadress. Följ anvisningarna nedan:

  1. Börja skriva mottagarens namn eller e-postadress i den tomma rutan Till tills den visas i listrutan Komplettera automatiskt.

   Skärmbilden visar raden Till i ett e-postmeddelande med alternativet för att ta bort mottagarens e-postadress. I fältet Till tillhandahåller funktionen Komplettera automatiskt e-postadressen för mottagaren, baserat på de första bokstäverna i mottagarens namn.
  2. Tryck på nedpiltangenten för att välja mottagaren i listan Komplettera automatiskt och tryck sedan på Del-tangenten. Du kan också hålla muspekaren över mottagarens namn och klicka på ikonen Ta bort Ta bort-ikon till höger om e-postadressen.

 5. Fortsätt skriva hela mottagarens e-postadress på raden Till. Kontrollera att du har stavat adressen rätt.

 6. Klicka på Skicka.

Kontakta mottagaren på annat sätt (via telefon t.ex.) och be honom eller henne kontrollera om reglerna eller inställningarna för vidarebefordran kanske vidarebefordrar meddelandet till en e-postadress som inte finns eller är felaktig. Om mottagaren har konfigurerat vidarebefordran bör han eller hon antingen ändra e-postadressen som meddelanden vidarebefordras till eller inaktivera regeln eller inställningen för vidarebefordran.

Office 365 har stöd för flera olika sätt för automatisk vidarebefordran av meddelanden. Om den avsedda mottagaren av meddelandet använder Office 365 ber du dem att läsa avsnitten Uppdatera, inaktivera eller ta bort vidarebefordringsregler för Inkorgen och Inaktivera kontovidarebefordran nedan. Om problemet kvarstår när du har utfört de här stegen ber du mottagaren att hänvisa sin e-postadministratör till avsnittet Jag är e-postadministratör. Hur kan jag åtgärda det? nedan.

Uppdatera, inaktivera eller ta bort vidarebefordringsregler för Inkorgen   

 1. Logga in på ditt användarkonto i Office 365.

 2. Klicka på kugghjulsikonen i det övre högra hörnet för att visa rutan Inställningar.

 3. Välj Dina appinställningar > E-post.

  Skärmbilden visar fönstret Inställningar med alternativet E-post markerat i avsnittet Dina appinställningar.
 4. I navigeringsfönstret Alternativ till vänster väljer du E-post > Automatisk bearbetning > Regler för Inkorgen och rensning.

  Visar området Inkorgsregler för alternativet Regler för inkorgen och rensning i alternativen för E-post i Office 365. Du kan skapa, redigera och ta bort inkorgsregler för att hantera din e-post.
 5. Uppdatera, inaktivera eller ta bort alla regler som vidarebefordrar avsändarens meddelande till en e-postadress som inte finns eller är felaktig.

Inaktivera kontovidarebefordran   

 1. Logga in på ditt Office 365-konto och välj E-post > Konton > Vidarebefordran från samma alternativ som ovan.

  Skärmbilden visar sidan med alternativ för Vidarebefordra, med alternativet Stoppa vidarebefordring markerat.
 2. Välj Stoppa vidarebefordran och klicka på Spara för att inaktivera kontovidarebefordran.

Jag är e-postadministratör. Hur kan jag åtgärda detta?

Om avsändaren som får det här icke-leveranskvittot inte kan åtgärda problemet med hjälp av stegen ovan kan problemet bero på att ett e-postsystem på mottagarsidan inte har konfigurerats korrekt. Om du är mottagarens e-postadministratör provar du en eller flera av följande korrigeringar och ber sedan avsändaren att skicka meddelandet igen:

Så här verifierar du att mottagaren finns och har tilldelats en aktiv licens:

 1. I administrationscentret för Office 365 väljer du Användare för att gå till sidan Aktiva användare.

 2. I sökfältet Aktiva användare > Filter skriver du en del av mottagarens namn och trycker sedan på RETUR för att hitta mottagaren. Om mottagaren inte finns måste du skapa en ny postlåda eller en kontakt för den användaren. (Mer information finns i Lägga till användare individuellt eller flera samtidigt i Office 365 – administratörshjälp.) Om mottagaren finns kontrollerar du att mottagarens användarnamn matchar den e-postadress som avsändaren använde.

  Skärmbilden visar en del av sidan Aktiva användare med ett sökord, "diana", som står skrivet i sökrutan intill alternativet Filter, som är inställt på Alla användare. Därunder visas det fullständiga visningsnamnet och användarnamnet.
 3. Om Office 365 är värd för användarens postlåda klickar på användarens post för att granska informationen och verifierar att de har tilldelats en giltig licens för e-post (till exempel en Office 365 Enterprise E5-licens).

  Skärmbilden visar information om användaren med namnet Diana Bergqvist. I området Produktlicenser visas att inga produkter har tilldelats för användaren och alternativet att redigera är tillgängligt.
 4. Om Office 365 är värd för användarens postlåda men ingen licens har tilldelats väljer du Redigera och tilldelar användaren en licens.

  Visar en Office 365 Enterprise E5-licens med 12 tillgängliga licenser.

I Office 365 kan användare och e-postadministratörer vidarebefordra meddelanden till en annan e-postadress med följande funktioner:

 • Vidarebefordran med hjälp av regler för Inkorgen (användare)

 • Kontovidarebefordran (användare och e-postadministratör)

 • Vidarebefordran med hjälp av e-postflödesregler (e-postadministratör)

Utför stegen nedan för att korrigera mottagarens felaktiga regler eller inställningar för vidarebefordran.

Vidarebefordran med hjälp av regler för Inkorgen (användare)   

Mottagaren kan ha en regel för Inkorgen som vidarebefordrar meddelanden till en problematisk e-postadress. Regler för Inkorgen är endast tillgängliga för användaren (eller någon med ombudsåtkomst till användarens konto). Mer information om hur användaren eller deras ombud kan ändra eller ta bort en felaktig vidarebefordringsregel för Inkorgen finns i Uppdatera, inaktivera eller ta bort vidarebefordringsregler för Inkorgen.

Kontovidarebefordran (användare och e-postadministratör)   

 1. I administrationscentret för Office 365 väljer du Användare.

 2. I sökfältet Aktiva användare > Filter skriver du en del av mottagarens namn och trycker sedan på RETUR för att hitta mottagaren. Klicka på användarens post för att visa användarens information.

 3. Välj E-postinställningar > vidarebefordran av e- > Redigera på användarens profilsida.

  Skärmbilden visar användarprofilsidan för användarnamnet Diana Bergqvist med Vidarebefordra e-post inställt på Används och med ett redigeringsalternativ tillgängligt.
 4. Inaktivera Vidarebefordran av e-post och välj Spara.

  Skärmbilden visar användarprofilsidan för användarnamnet Diana Bergqvist med Vidarebefordra e-post inställt på Används och med ett redigeringsalternativ tillgängligt.

Vidarebefordran med hjälp av e-postflödesregler (e-postadministratör)   

Till skillnad från de regler för Inkorgen som är associerade med en användares postlåda är e-postflödesregler företagsomfattande inställningar och kan endast skapas och redigeras av e-postadministratörer.

 1. I administrationscentret för Office 365 väljer du Administrationscenter > Exchange.

  Skärmbilden visar administrationscentret för Office 365 med alternativet Administrationscenter expanderat och Exchange markerat.
 2. Gå till E-postflöde > Regler i administrationscentret för Exchange.

 3. Leta efter eventuella omdirigeringsregler som vidarebefordrar avsändarens meddelande till en annan adress. Ett exempel visas nedan.

  Skärmbilden visar sidan Regler i området E-postflöde i administrationscentret för Exchange. Kryssrutan På är markerad för regeln om att omdirigera e-post för användaren Diana Bergqvist.
 4. Uppdatera, inaktivera eller ta bort misstänkta regler för vidarebefordran.

Varning!: Topologier och inställningar för meddelandedirigering kan vara komplexa, särskilt för hybridkonfigurationer. Även om en ändring av inställningen Godkänd domän åtgärdar problemet med icke-leveranskvitton kan det hända att det inte är rätt lösning för just din situation. I vissa fall kan det även orsaka andra oväntade problem. Läs Hantera godkända domäner i Exchange Online och fortsätt sedan med försiktighet.

Om du har konfigurerat en hybridkonfiguration (en del postlådor i molnet och en del lokalt) och inställningen Godkänd domän för din domän har angetts till Auktoritativ söker Office 365 endast efter mottagaren i molnkatalogen. Om mottagaren finns lokalt och du inte har lagt till mottagaren i molnkatalogen (antingen manuellt eller via katalogsynkronisering) misslyckas sökningen och avsändaren får du ett icke-leveranskvitto. Om inställningen Godkänd domän har angetts till Internt relä söker Office 365 först i molnkatalogen och, om mottagaren inte hittas där, dirigerar den meddelandet till de lokala e-postservrarna (förutsatt att du har konfigurerat en e-postflödeskoppling till att göra det).

Varning!: När du anger Godkänd domän till Internt relä måste du konfigurera en motsvarande Office 365-e-postflödeskoppling till din lokala miljö. Om du inte gör det bryts e-postflödet till de lokala postlådorna.

Om du har en hybridkonfiguration med en Office 365-e-postflödeskoppling som har konfigurerats för att dirigera meddelanden till din lokala miljö och du anser att Internt relä är rätt inställning för din domän ändrar du inställningen Godkänd domän från Auktoritativ till Internt relä.

Ändra inställningen Godkänd domän från Auktoritativ till Internt relä   

 1. I administrationscentret för Exchange väljer du E-postflöde > Godkända domäner och väljer mottagarens domän.

  Skärmbilden visar sidan Godkända domäner i administrationscentret för Exchange. Information om namnet, godkänd domän och domäntyp visas.
 2. Dubbelklicka på domännamnet.

 3. I dialogrutan Godkänd domän anger du domänen till Internt relä och väljer sedan Spara.

  Skärmbilden visar dialogrutan Godkänd domän med alternativet Internt relä markerat för den angivna godkända domänen.

Om du har en hybridkonfiguration och mottagaren finns lokalt är det möjligt att mottagarens lokala e-postadress inte är korrekt synkroniserad med Office 365. Följ anvisningarna nedan för att synkronisera kataloger manuellt:

 1. Logga in på den server som kör verktyg för katalogsynkroniserings lokalt.

 2. Starta en Windows PowerShell-session

 3. Gå till C:\Program\Microsoft Online Directory Sync.

 4. Köra kommandot DirSyncConfigShell.psc1 för att starta Directory Synchronization Configuration Shell.

 5. Kör kommandot Start-OnlineCoexistenceSync.

När synkroniseringen är klar upprepar du stegen i Verifiera att mottagaren finns och har tilldelats en aktiv licens för att verifiera att mottagarens adress finns i Office 365.

Om du har en egen domän (t.ex. contoso.com i stället för contoso.onmicrosoft.com) är det möjligt att domänens MX-post inte är korrekt konfigurerad.

 1. I administrationscentret för Office 365 går du till Inställningar > Domäner och väljer sedan mottagarens domän.

  Skärmbilden visar administrationscentret för Office 365 med alternativet Domäner markerat. Domännamn visas på sidan tillsammans med alternativ för att lägga till eller köpa en domän.
 2. I rutan Obligatoriska DNS-inställningar väljer du Kontrollera DNS.

  Skärmbilden visar sidan Obligatoriska DNS-inställningar med knappen Kontrollera DNS i fokus.
 3. Kontrollera att bara en MX-post har konfigurerats för mottagarens domän. Microsoft stöder inte användning av fler än en MX-post för en domän som är registrerad i Office 365.

 4. Om Office 365 upptäcker problem med DNS-postinställningarna för Exchange Online följer du rekommenderade steg för att åtgärda problemen. Du kanske blir ombedd att göra ändringar direkt i administrationscentret för Office 365. I annat fall måste du uppdatera MX-posten från DNS-värdens portal. Mer information finns i Skapa DNS-poster för Office 365 på vilken DNS-värd som helst.

  Obs!: I de flesta scenarier ska MX-posten för din domän peka på det fullständigt kvalificerade Office 365-domännamnet: <domännamn>.mail.protection.outlook.com. DNS-postuppdateringar sprids vanligtvis över hela Internet på några få timmar, men det kan ta upp till 72 timmar.

Mer information

NDR-rapporter via e-post i Office 365

Meddelanden på grund av bakåtspridning och EOP

Konfigurera vidarebefordran av e-post för en postlåda

Det är enkelt att synkronisera en katalog med Office 365

Skapa DNS-poster på vilken DNS-värd som helst för Office 365

Konfigurera SPF i Office 365 för att förhindra förfalskning

Behöver du fortfarande hjälp med ett icke-leveranskvitto med felkoden 5.1.10?

Du kan få hjälp i forumen på Office 365-communityn Administratörer: Logga in och skapa en tjänstförfrågning Administratörer: Ring supporten
Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×