Korrigera problem med e-postleverans för felkod 550 5.1.1 till 5.1.20 i Office 365

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Senast uppdaterad 2015-10-23
I det här avsnittet beskrivs hur du kan korrigera e-postproblem när du får en rapport om misslyckad leverans (NDR) med felkod 550 5.1.1 till 5.1.20. Problem med e-postflödet kan vara frustrerande, men du kan prova lösningarna i den här artikeln för att skicka meddelandet.

Symbolen för att skicka e-post till en användare

Jag försökte skicka ett meddelande. Hur kan jag lösa problemet?

Administratörssymbol

Jag är administratör. Hur kan jag lösa problemet?

Hjälpsymbol

Varför fick jag en rapport om misslyckad leverans?


Symbolen för att skicka e-post till en användare

Jag skickade ett meddelande och fick en NDR med felkod 5.1.x. Hur kan jag lösa problemet?   

Här finns fem olika lösningar du kan prova. Du kanske inte behöver prova samtliga. Om de här anvisningarna inte löser problemet kan du kontakta e-postadministratören och hänvisa till avsnittet med administratörshjälp i den här artikeln.

Symbolen för beprövad rutin

Lösning 1: Kontrollera att mottagarens e-postadress är korrekt   

Det här är den vanligaste orsaken till 5.1.x-fel. Kontrollera stavningen. Skicka e-postmeddelandet igen om du ändrar något.

Lösning 2: Ta bort mottagarens e-postadress från listan Komplettera automatiskt   

Ta bort mottagarens e-postadress från listan med förslag på namn i listan Komplettera automatiskt och skriv den sedan igen innan du försöker skicka e-postmeddelandet. Listan Komplettera automatiskt är en lista med förslag på namn som visas i e-postprogrammet när ett namn hittas som matchar det du skriver på raden Till. Du kan läsa mer om detta i Ta bort föreslagna namn eller e-postadresser från listan Komplettera automatiskt i Outlook Web App.

 1. Skapa ett nytt e-postmeddelande

 2. I fältet Till börjar du med att skriva in mottagarens namn eller e-postadress tills mottagaren visas i listrutan.

  Listan Komplettera automatiskt i Outlook Web App
 3. Tryck på nedpil eller uppil för att välja mottagaren och tryck sedan på Delete-tangenten.

 4. Skriv mottagarens adress och skicka meddelandet.

Lösning 3: Kontrollera att mottagaren inte tillämpar en regel för vidarebefordring av e-postmeddelande   

Skickade du det ursprungliga meddelandet till exakt samma mottagaradress som visas i NDR-rapporten? Du kan kontrollera detta genom att jämföra adressen i NDR-rapporten med den adress som visas i det ursprungliga meddelandet som finns i mappen Skickat.

Om adresserna inte matchar kan du kontakta den person du skickade det ursprungliga meddelandet till och fråga om hon eller han har en e-postregel för att vidarebefordra meddelanden och om det är säkra på att den fungerar korrekt. På grund av regeln kan en kopia av meddelandet ha skickats till en felaktig e-postadress. Om personen har en sådan regel måste hon eller han antingen korrigera e-postadressen eller ta bort regeln för att förhindra NDR 5.1.x-fel.

Lösning 4: Kontrollera att ditt e-postkonto inte har kapats   

Skickade du det ursprungliga meddelandet överhuvudtaget? Om du inte gjorde det är det möjligt att en spammare eller någon annan har använt din e-postadress utan tillstånd när de skickade meddelandet.

Kontrollera i mappen Skickat om det finns meddelanden som du vet att du inte har skickat. Om du ser några sådana är det möjligt ditt e-postkonto har kapats. Du kan lösa problemet genom att göra följande:

 1. Ändra lösenordet för ditt e-postkonto.Se till att du använder ett starkt lösenord.

 2. Kör en sökning efter skadlig programvara på datorn.

Lösning 5: Kontrollera att NDR-rapporten gäller ett meddelande som du faktiskt har skickat   

Om mappen Skickat endast innehåller meddelanden som du vet att du har skickat kan NDR-rapporten du fått vara bakåtspridning och du kan då ignorera den. Detta är bakåtspridning: Spammare förfalskar ofta Från-adressen i skräppost genom att ange e-postadresser som de samlat in på internet i stället för sin egen adress. Om något av dessa skräpmeddelanden inte kan levereras kan det hända att en e-postserver skickar en NDR-rapport till Från-adressen. En sådan rapport är bara skräp, för den ger intryck av att du gjort något fel. Den här typen av meningslösa automatiska meddelanden kallas bakåtspridning. Det kan vara irriterande, men om det är fråga om bakåtspridning har ditt konto inte kapats.

Kontrollera i mappen Skickat om det finns meddelanden som du vet att du inte har skickat. Om du inte ser några misstänkta meddelanden är det troligt att den NDR du fick är bakåtspridning. Om du redan har kört en sökning efter skadlig programvara och ändrat lösenordet kan du ignorera dessa NDR-rapporter som skickats på grund av bakåtspridning.

Mer information om bakåtspridning finns i Meddelanden på grund av bakåtspridning och EOP.

Överst på sidan


Administratörssymbol

Jag är e-postadministratör. Hur korrigerar jag NDR-problem med felkod 5.1.1 till 5.1.20?   

Om anvisningarna i Hjälp för e-postanvändare inte löser problemet för avsändaren kan problemet ha att göra med hur användarens Office 365-konto har konfigurerats. Problemet kan också vara relaterat till den lokala e-postöverföringsagenten om du har en kombinerad topologi. Det kan också vara ett problem med mottagarens domänkonfiguration. Här är fyra lösningar du kan prova. Du behöver kanske inte prova alla för att lösa problemet.

Lösning 1: Kontrollera om det står något om konfigurationsproblem eller problem med tjänsten i meddelandecentret för Office 365   

För Office 365-konton finns det på Office 365-portalen en central källa för en rad olika verktyg, meddelanden och information som du kan använda för att felsöka det här och andra problem.

Logga in på ett administratörskonto på Office 365-portalen på https://portal.office.com och kontrollera följande från Instrumentpanelen:

 1. Kontrollera i Meddelandecenter om organisationen har ett känt konfigurationsproblem.

  1. Välj Meddelandecenter.

  2. Välj Visa alla.

  3. Välj Förhindra eller åtgärda problem och utför alla relevanta förslag på åtgärder.

 2. Kontrollera om det finns ett aktuellt tjänstproblem i Office 365 som påverkar användarens konto.

  1. Välj Tjänstens hälsa för att se en översikt över eventuella problem.

  2. Välj Visa alla för att få mer information om alla kända problem.

 3. Kontrollera avsändarens och mottagarens domäner om resursposterna för felaktiga eller föråldrade e-postutväxling (MX) genom att köra Felsökaren för e -verktyg som är placerad i ett Office 365.

Om det är problem med mottagarens domän kan du kontakta mottagaren eller mottagarens e-postadministratör och berätta om problemet.De måste lösa problemet för att kunna förhindra NDR 5.1.x-fel.

Lösning 2: Uppdatera inaktuella MX-resursposter   

Felkoden 5.1.1 kan orsakas av problem med resursposterna för e-postutväxling (MX) för mottagarens domän. MX-posten kanske till exempel pekar på en gammal e-postserver eller så kan MX-posten vara tvetydig på grund av en nyligen gjord konfigurationsändring.

Obs!: När du uppdaterar en domäns DNS-poster kan det ta upp till 72 timmar innan ändringarna har spridits till alla DNS-servrar på Internet.

Om avsändare utanför din domän får den här NDR-rapporten när de skickar e-post till mottagare inom domänen kan du prova följande:

 • Resursposten för e-postutväxling (MX) för din domän kan vara felaktig. Den kan till exempel peka på en e-postserver som inte är giltig. Kontrollera med din domänregistrator eller DNS-värd om MX-posten för din domän är korrekt. MX-posten för en domän som är registrerad i Exchange Online använder syntaxen <domain>.mail.protection.outlook.com.

 • Kontrollera att bara en MX-post har konfigurerats för domänen. Microsoft stödjer inte användning av fler än en MX-post för en domän som är registrerad i Exchange Online.

 • Du kan testa MX-posten och möjligheten att skicka e-post från Exchange Online-organisationen med hjälp av Kontrollera MX-post och utgående kopplingstest via Office 365 > E-postflödeskonfiguration i Microsoft Remote Connectivity Analyzer.

Mer information finns i Skapa DNS-poster på vilken DNS-värd som helst för Office 365 och Anpassa en SPF-post för att verifiera utgående e-post som skickas från din domän.

Lösning 3: Uppdatera användarens Komplettera automatiskt-lista om ett svar skickas till en återskapad eller migrerad postlåda   

Den här NDR-rapporten kan genereras när man svarar på gamla meddelanden eller uppdaterar gamla mötesförfrågningar där mottagaren har samma e-postadress, men något har ändrats i mottagarens postlåda. Användarens postlåda kan till exempel ha tagits bort och återskapats, eller migrerats från Exchange Online till ett lokalt Exchange. Om mottagarens e-postadress i NDR-rapporten har formatet IMCEAEX-_O=<string>@<domain> är det sannolikt att denne svarar på ett gammalt e-postmeddelande.

Du kan åtgärda det här problemet genom att följa anvisningarna i nästa avsnitt för att ta bort poster som inte är giltiga från listan Komplettera automatiskt.

Felaktiga poster i listan Komplettera automatiskt

Användaren kan ha valt en ogiltig post i listan Komplettera automatiskt, som också kallas smeknamnscache. Mottagaren kan till exempel ha flyttats från en lokal Exchange-organisation till Exchange Online eller vice versa. Även om mottagarens e-postadress är densamma kan andra interna identifierare för mottagaren ha ändrats, vilket gör att den cachelagrade posten för mottagaren inte är giltig.

Om du använder Outlook Web App

Du kan ta bort ogiltiga mottagare från listan Komplettera automatiskt i Outlook Web App genom att utföra något av följande:

Ta bort en enskild mottagare

 1. Välj Ny e-post.

 2. Börja skriva mottagarens namn eller e-postadress tills mottagaren visas i listrutan.

 3. Tryck på nedpil eller uppil för att välja mottagaren och tryck sedan på Delete-tangenten.

För följande metod krävs att du öppnar postlådan i light-versionen av Outlook Web App. Det gör du genom att öppna postlådan i en webbläsare som bara har stöd för light-versionen av Outlook Web App och därefter utföra följande:

Ta bort alla mottagare

 1. Öppna användarens postlåda i Outlook Web App.

 2. Välj Inställningar > Bildskärmsinställningar > Outlook Web App-version, välj Använd light-versionen av Outlook Web App och klicka sedan på OK.

 3. Logga ut och stäng webbläsaren. Nästa gång du öppnar postlådan sker det i light-versionen av Outlook Web App.

Töm hela listan Komplettera automatiskt

 1. Öppna användarens postlåda i light-versionen av Outlook Web App.

 2. Välj Alternativ > Meddelandehantering.I avsnittet Namnmatchning för e-post väljer du Rensa listan Senaste mottagare och sedan OK.

 3. Om du vill flytta tillbaka postlådan till Outlook Web App väljer du Alternativ > Outlook Web App-version, avmarkerar Använd light-versionen av Outlook Web App och väljer sedan Spara.

Om du använder Outlook 2010 eller Outlook 2013

Gör så här för att ta bort ogiltiga mottagare från användarens Komplettera automatiskt-lista i Microsoft Outlook 2010 eller Microsoft Outlook 2013:

Ta bort en enskild mottagare

 1. Skapa ett nytt e-postmeddelande

 2. Börja skriva mottagarens namn eller e-postadress tills mottagaren visas i listrutan.

 3. Välj mottagaren i listrutan genom att flytta markören till mottagaren utan att klicka, eller genom att använda NEDPIL- och UPPIL-tangenterna.

 4. Ta bort mottagaren genom att välja Ta bort eller genom att trycka på Delete-tangenten.

Ta bort alla mottagare

 1. Välj Arkiv > Alternativ > E-post.

 2. I avsnittet Skicka meddelanden väljer du Töm listan Komplettera automatiskt och sedan Ja.

Lösning 4: Uppdatera vidarebefordransregler så att felaktiga adresser tas bort   

Ibland orsakas NDR av en mottagare som användaren inte skickade e-post till direkt. Det kan bero på att den avsedda mottagaren antingen har en regel för vidarebefordran eller ett ombud för postlådan. Det kan också bero på att mottagarens e-postadministratör har skapat en transportregel som antingen kopierar eller vidarebefordrar meddelandet till en e-postadress för en mottagare som inte är giltig. Mer information om dessa problem finns i Konfigurera vidarebefordran av e-post för en postlåda och Använda transportregler för att tyst kopiera meddelanden till en granskare.

Överst på sidan


Hjälpsymbol

Därför fick du en rapport om misslyckad leverans med felkod 5.1.x   

Meddelandet, som även kallas rapport om misslyckad leverans (NDR), som du får om det här problemet kan ange något om att adressen som du angav inte hittades eller att den är ogiltig eller att det finns en felaktig post för mottagaren i cachen för Komplettera automatiskt i Outlook eller Outlook Web App. Vi har sammanställt några lösningar på de vanligaste problemen. Vissa andra problem kräver administratörsbehörighet för att få åtkomst till e-postinställningar som de flesta inte behöver hantera. Det finns några vanliga anledningar till att du får det här meddelandet:

 • Den person eller postlåda du försöker skicka meddelandet till hittas inte på mål-e-postservern.

 • Du har inte behörighet att skicka till distributionsgruppen eller en av dess undergrupper.

 • Den person eller postlåda du försöker skicka meddelandet till har en e-postinställning som kallas MX-resurspost som inte är uppdaterad.

 • Den person eller postlåda du försöker skicka meddelandet till har en regel för att vidarebefordra meddelanden till en annan adress, men regeln fungerar inte som den ska.

Behöver du mer hjälp med felkod 5.1.1 till 5.1.20?

Du kan få hjälp i forumen på Office 365-communityn Administratörer: Logga in och skapa en tjänstförfrågning Administratörer: Ring supporten

Mer information

Vad är Exchange-NDR i Exchange Online och Office 365

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×