Korrigera problem med e-postleverans för felkod 550 4.4.7 i Office 365

I det här avsnittet beskrivs hur du kan korrigera e-postproblem när du får en rapport om misslyckad leverans (NDR) med felkod 550 4.4.7. Problem med e-postflödet kan vara frustrerande, men du kan prova lösningarna i den här artikeln för att skicka meddelandet.

Det kan finnas flera orsaker till dsn-felkod 4.4.7, så använd informationen i NDR-rapporten för att bestämma hur du ska åtgärda problemet.Mer information om de olika orsakerna finns i Orsaker till 4.4.7 längre fram i det här avsnittet.

Symbolen för att skicka e-post till en användare

Jag försökte skicka ett meddelande. Hur kan jag lösa problemet?

Administratörssymbol

Jag är administratör. Hur kan jag lösa problemet?

Hjälpsymbol

Varför fick jag en rapport om misslyckad leverans?


Symbolen för att skicka e-post till en användare

Jag skickade ett meddelande och fick en NDR med felkod 4.4.7. Hur kan jag lösa problemet?   

Du kan prova följande om du inte lyckas skicka ett givet meddelande.Meddelandeleverans från server till server kan vara komplicerat eller kräva särskild åtkomst till inställningar. Därför är de flesta av de här instruktionerna avsedda för e-postadministratörer i Office 365, inte den genomsnittliga e-postavsändaren.Om de här instruktionerna inte fungerar kontaktar du din e-postadministratör och hänvisar dem till den här informationen, så kan de försöka lösa problemet.

Problem i måldomänen

Om du får DSN-felkod 4.4.7 och har problem med att skicka e-postmeddelanden till mottagare i endast en specifik domän ligger problemet sannolikt hos den måldomänen.En domän kan liknas vid ett organisationsnamn eller namnet på en e-postleverantör. I e-postadresser står domänen till höger sida om snabel-a-symbolen (@).I till exempel Harumi@contoso.com är contoso.com domännamnet.Mer information om domäner finns i Vad är domännamn?Möjliga orsaker till domänproblem:

 • Tillfälliga problem med nätverks- eller internetanslutningen i måldomänen.

 • Man använder en mycket hög nivå av skydd mot skräppost i måldomänen, vilket gör att legitima avsändare blockeras, till exempel alla avsändare från domäner i Exchange Online.

Om du misstänker att problemet ligger hos måldomänen bör du meddela administratörerna för den domänen.Du måste då ange följande information (den står med i NDR-rapporten):

 • Namnet på e-postservern i måldomänen samt det felmeddelande som genereras av e-postservern.

 • Antalet leveransförsök som gjorts i din e-postserver, en Exchange Online-källserver, och hur länge den försökt nå fjärrservern.

Administratörerna för måldomänen behöver sedan undersöka vad som händer.Möjliga lösningar:

 • Sluta blockera meddelanden från Exchange Online – eller tillåta specifikt meddelanden från avsändare i din domän.

 • Kontakta supporten för deras e-postserverprogramvara eller deras värdhanterade e-posttjänst.Office 365-supporten kan eventuellt också vara behjälplig.


Administratörssymbol

Jag är e-postadministratör. Hur kan jag lösa problem med NDR med 4.4.7?   

Om anvisningarna i Hjälp för e-postanvändare inte löser problemet för avsändaren kan problemet ha att göra med hur användarens Office 365-domän har konfigurerats. Om du har en kombinerad topologi kan problemet också ha att göra med den lokala konfigurationen. Här finns fem lösningar du kan prova. Du kanske inte behöver prova alla för att meddelandet ska skickas.

 • Lösning 1: MX-posten för domänen kanske är felaktig eller saknas.    Mer information om hur MX-posterna fungerar i DNS-systemet finns i Grundläggande om DNS.

  Lösning 2: Du kan testa MX-posten och möjligheten att skicka e-post    från organisationen med hjälp av Test för att verifiera MX-post och utgående anslutning via Office 365 > Konfiguration av e-postflöde i Microsoft Remote Connectivity Analyzer.

 • Lösning 3: SPF-posten (Sender Policy Framework) för domänen kan vara ofullständig   . Kanske omfattar den inte alla e-postkällor för domänen. Mer information om hur du verifierar SPF-posten finns i avsnittet Anpassa en SPF-post för att validera utgående e-post som skickas från din domän.

 • Lösning 4: Domänen kan ha slutat gälla    på grund av utebliven betalning. Kolla med domänregistratorn att domänen är aktiv och inte har slutat gälla.

Lösning 5: Konfigurationsproblem i hybriddistribution.    Om domänen är en del av en hybriddistribution mellan Exchange och Exchange Online och om mottagaren ligger hos den lokala organisationen kan problemet ha med hybridkonfigurationen att göra. Ge informationen i NDR-rapporten till administratörerna för lokal Exchange. De kan behöva köra hybridkonfigurationsguiden igen på grund av ändringar i de lokala IP-adresserna eller brandväggsreglerna.

Mer information om transportdirigering i hybriddistributioner finns i Transportdirigering i hybriddistributioner med Exchange 2013.

Hjälpsymbol

Därför fick du en rapport om utebliven leverans med felkod 4.4.7   

När ett meddelande ska levereras via Exchange Online kanske den e-postserver där felet genereras inte kan eller vill ta emot meddelandet.Det kan leda till att en 4.x.x-kod returneras.En 4.x.x-kodinnebär att det rör sig om ett tillfälligt fel.Meddelandet avvisas inte i servern med en5.x.x-kod om permanent fel, så mottagaren får inte omedelbart en NDR-rapport.I stället görs upprepade försök att leverera meddelandet via Exchange Online – det sker i två dagar.Först efter två dagars misslyckade leveransförsök får mottagaren sin NDR-rapport.

Möjliga orsaker till det här felet:

 • Servern är offline eller kan inte nås.

 • Meddelandet tas inte emot på servern.

 • Ett nätverksfel orsakar en timeout vid leveransen av meddelandet.

Exchange Online-rapporten om att meddelanden inte kunde levereras (NDR) för det här felet kan innehålla en del av den här informationen eller all information:

 • Avsnittet Användarinformation   

  • Servern har utan framgång försökt att leverera det här meddelandet. Inga fler försök kommer att göras.Försök att skicka det här meddelandet igen.Kontakta supporten om problemet kvarstår.

 • Avsnittet Diagnostikinformation för administratörer   

  • #550 4.4.7 QUEUE.Expired; message expired ##

  • Meddelandet bedömdes som för gammalt i det system som avvisade det, antingen eftersom meddelandet legat hos värden för länge eller eftersom det TTL-värde som avsändaren av meddelandet angav har överskridits.

  • 450 4.7.0 Proxy session setup failed on Frontend with '451 4.4.0 Primary target IP address responded with ...   Se till att dokumentera det fel som följer på den här strängen samt den sista klienten/slutpunkten för försöket.

Behöver du mer hjälp med felkod 4.4.7?

Du kan få hjälp i forumen på Office 365-communityn Administratörer: Logga in och skapa en tjänstförfrågning Administratörer: Ring supporten

Mer information finns i

Vad är Exchange NDR i Exchange Online och Office 365

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×