Korrigera problem med e-postleverans för felkod 5.4.6 till 5.4.20 i Office 365

Så här gör du om du får leveransstatusmeddelande (DSN) med felkod 5.4.6 eller Exchange NDR 5.4.6 till 5.4.20 i en rapport om att meddelanden inte kunde levereras (NDR).Det kan finnas flera orsaker till DSN-felkod 5.4.6, men den kan visas om antalet meddelandehopp är för stort eller om det är fel i meddelandets leveransväg.Några orsaker till och lösningar på för stort antal hopp finns längre fram i det här avsnittet.Informationen här gäller för ett intervall av felkoder, 5.4.6 till och med 5.4.20.

Hitta information om Exchange NDR 5.4.x som hjälper dig att lösa problemet

Använd informationen i Exchange NDR för att avgöra hur du ska åtgärda problemet.

Tips om hur du åtgärdar problemet som orsakar Exchange NDR 5.4.6

Här är några metoder som du kan prova, som kanske gör att du kan skicka meddelandet igen.Meddelandeleverans från server till server kan vara komplicerat eller kräva särskild åtkomst till inställningar. Därför är de flesta av de här instruktionerna avsedda för e-postadministratörer i Office 365, inte den genomsnittliga e-postavsändaren.Om de här instruktionerna inte fungerar kontaktar du din e-postadministratör och hänvisar dem till den här informationen, så kan de försöka lösa problemet.

Godkända domänproblem

Kontrollera att mottagarens domän har konfigurerats som en auktoritativ godkänd domän i Exchange Online.Mer information finns i Hantera godkända domäner i Exchange Online.

Hybridkonfigurationsproblem

Om din domän ingår i en hybriddistribution mellan Exchange och Exchange Online kontrollerar du följande beroende på konfiguration:

 • All inkommande e-post för hybriddomänen dirigeras via Exchange Online.   

  Felet kan inträffa om MX-posten för din hybriddomän pekar på Exchange Online och den utgående koppling som används för att dirigera e-post till din lokala Exchange-organisation är konfigurerad att använda DNS-dirigering.

  Du kan åtgärda problemet genom att konfigurera en dedikerad utgående koppling som använder smart värddirigering och där den lokala hybridservern har konfigurerats som en smart värd.Det enklaste sättet att åtgärda problemet är att köra Hybridkonfigurationsguiden i den lokala Exchange-organisationen på nytt.Du kan också verifiera konfigurationen av den utgående koppling som används för hybriden så här:

  1. Gå till Office 365-portalen på https://portal.office.com och klicka på Admin > Exchange.

  2. I Exchange-administratörscentret klickar du på E-postflöde > Kopplingar.I avsnittet Utgående anslutningar väljer du den koppling som används för hybriden och klicka sedan på Redigera.

  3. På fliken Leverans kontrollerar du att Dirigera e-post via smarta värdar har markerats och att rätt IP-adress eller det fullständiga domännamnet (FQDN) har angetts för den smarta värden.

 • All utgående e-post från Exchange Online dirigeras via den lokala hybridservern.   

  Den här konfigurationen styrs av värdet för parametern RouteAllMessagesViaOnPremises för den utgående koppling som används för hybriden.När värdet för parametern är $true för den här kopplingen dirigeras all utgående e-post från Exchange Online via den lokala hybridservern.Du kan kontrollera värdet genom att köra följande kommando.

  Get-OutboundConnector <ConnectorIdentity> | Format-List Name,RouteAllMessagesViaOnPremises

  I den här konfigurationen orsakas felet av något av följande:

  • Du har ingen inkommande koppling där värdet för Anslutningstyp är Lokal.

  • Den inkommande koppling som används för hybriden är begränsad till en eller flera godkända domäner.

  Du åtgärdar problemet genom att konfigurera en dedikerad inkommande koppling där värdet för Anslutningstyp är Lokal och där det inte finns någon begränsad till några godkända domäner.Det enklaste sättet att åtgärda problemet är att köra Hybridkonfigurationsguiden i den lokala Exchange-organisationen på nytt.Du kan också verifiera konfigurationen av den inkommande koppling som används för hybriden så här:

  1. Gå till Office 365-portalen på https://portal.office.com och klicka på Admin > Exchange.

  2. I Exchange-administratörscentret klickar du på E-postflöde > Kopplingar.I avsnittet Ingående anslutningar väljer du den koppling som används för hybriden och klickar sedan på Redigera Ikonen Redigera .Kontrollera följande information:

   • Allmänt      Kontrollera att Lokal har markerats.

   • Omfattning      Kontrollera att Godkända domäner är tomt.

Mer information om e-postdirigering i hybriddistributioner finns i Transportdirigering i hybriddistributioner med Exchange 2013.

Orsaker till NDR 5.4.6, och vad innebär det här felet?Kan bero på att antalet hopp är för stort

Det finns två troliga orsaker:

 • Din Exchange Online-organisation accepterade mottagarens e-postadress utifrån domänen i adressen, men sedan kunde inte meddelandet dirigeras rätt till mottagaren.Detta orsakas troligen av problem med konfigurationen av godkända domäner.

 • I en hybridmiljö finns det felaktigt konfigurerade kopplingar i din Exchange Online-organisation.

Information om denna Exchange NDR, relaterad till för stort antal hopp

Exchange Online-rapporten om att meddelanden inte kunde levereras (NDR) för det här felet kan innehålla en del av den här informationen eller all information:

 • Avsnittet Användarinformation   

  • Det gick inte att leverera till de här mottagarna eller grupperna:

   <e-postadresser>

   Ett problem uppstod vid leverans av meddelandet till den här e-postadressen.Försök skicka meddelandet igen.

  • Det utgående kopplingsförsöket besvarades inte eftersom det fjärranslutna systemet var upptaget eller inte kunde ta emot meddelandeleveransen.

 • Avsnittet Diagnostikinformation för administratörer   

  • #5.4.6 smtp;554 5.4.6 Hop count exceeded - possible mail loop> #SMTP#

Vill du ha mer hjälp?

Du kan få hjälp i forumen på Office 365-communityn Administratörer: Logga in och skapa en tjänstförfrågning Administratörer: Ring supporten

Mer information finns i

Vad är Exchange NDR i Exchange Online och Office 365

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×