Office
Logga in

Korrigera problem med e-postleverans för felkod 451 5.7.500-699 (ASxxx) i Office 365

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Det kan vara frustrerande att få ett felmeddelande när du skickar ett e-postmeddelande. Informationen i det här avsnittet kan hjälpa dig åtgärda problemet och skicka ditt meddelande om du får ett icke-leveranskvitto (kallas även för rapport om utebliven leverans eller NDR) för felkoden 451 5.7.500-699 (ASxxx).

Symbolen för att skicka e-post till en användare

Jag fick det här icke-leveranskvittot. Hjälp mig åtgärda det.

Administratörssymbol

Jag är administratör. Hur kan jag åtgärda det?

Varför fick jag det här icke-leveranskvittot?

Du fick det här icke-leveranskvittot med felkoden 451 5.7.500-699 (ASxxx) eftersom den anslutande IP-adressen ändrade sitt tidigare avsändningsmönster och började skicka mycket mer trafik än tidigare.

Den här felkoden är en del av skräppostfiltreringen i Office 365. Du får det här felmeddelandet när avsändarmönstret för IP-adressen som e-post skickas från förändras på ett märkbart sätt jämfört med tidigare avsändarmönster. Det är en del av en filtreringsteknik som kallas grålistning. Nya avsändare behandlas med mer försiktighet än avsändare med tidigare historik.

Det här felsvaret kallas IP-begränsning, och det kan hjälpa dig så att du inte får mer skräppost.

Jag fick det här icke-leveranskvittot. Hjälp mig åtgärda det.

Försök med följande om du har skickat ett e-postmeddelande och fick det här icke-leveranskvittot som svar:

  1. Om din organisation använder Exchange Online Protection (EOP) kan en administratör vidta åtgärder för att förhindra problemet (se nästa avsnitt).

  2. Om din organisation inte använder EOP, till exempel om ni tillhandahåller en tredje part-tjänst, löser felet sig av sig självt om du långsamt ökar mängden e-posttrafik under några dagar och du skapar en avsändarhistorik med Office 365.

Om problemet kvarstår skickar du icke-leveranskvittot till din e-postadministratör för att få hjälp och hänvisa honom/henne till avsnittet Jag är administratör. Hur kan jag åtgärda det? nedan.

Jag är administratör. Hur kan jag åtgärda det?

Det finns några olika sätt för att åtgärda det här problemet om du har Exchange Online Protection (EOP):

  1. Om du försöker att relä e-post från din lokala e-postserver via Office 365 till antingen en annan mottagare (ligger på Office 365 eller en tredje part via tillägget) eller till en annan användare inom din organisation, sedan ta bort begränsning från det här scenariot Du bör Konfigurera en koppling så här konfigurerar du e-postflöde från e-postservern till Office 365.

  2. Om du får inkommande e-post, men du måste ett annat program från tredje part-tjänst eller lokalt utrustning framför Office 365 sedan ta bort begränsning, bör du ställa in en koppling mot Använd säkerhetsbegränsningar på e-post som skickas från din partner organisation (eller lokal enhet) till Office 365.

När du har konfigurerat en koppling, kan du Validera dina kopplingar i Office 365.

Även om du kan skicka e-post från din onmicrosoft.com-domän, rekommenderar vi inte använder domänen användas på grund av problem med filter och andra begränsningar på domänen. För standard miljöer ska kunder lägga till en egen domän. Mer information om domäner finns i den här Domäner vanliga frågor och svar.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×