Fel
Korrigera #NAMN?-fel

Korrigera #NAMN?-fel

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Den vanligaste orsaken till att #NAMN?-fel visas i en formel är att det förekommer ett stavfel i formelnamnet. Titta på exemplet nedan:

#NAMN?-fel som orsakas av ett stavfel i syntaxen

Viktigt!: #NAMN?-felet indikerar att något behöver korrigeras i syntaxen. Åtgärda därför felet när du ser det i en formel. Använd inte några funktioner för felhantering, t.ex. OMFEL, för att maskera felet.

Undvik stavfel i formelnamnet genom att använda formelguiden i Excel. När du börjar skriva ett formelnamn i en cell eller i formelfältet visas en lista med formler som matchar orden du har angett i en nedrullningsbar listruta. När du anger formelnamnet och den inledande parentesen visas syntaxen som hovringstext i formelguiden.

Formelsyntax som hovringstext

Du kan också använda funktionsguiden för att undvika syntaktiska fel. Markera cellen med formeln och tryck på Infoga funktion på fliken Formel.

Excel laddar automatiskt guiden åt dig.

Exempel på dialogrutan Formelguiden.

När du klickar på ett argument visas relaterad information om det i Excel.

Nedan följer andra orsaker till #NAMN?-felet.

#NAMN?-fel visas när formeln innehåller en referens till ett namn som inte har definierats i Excel.

Se följande exempel där en SUMMA-funktion refererar till Profit, vilket är ett odefinierat namn i arbetsboken.

#NAMN?-fel som orsakas av en referens till ett odefinierat namn i syntaxen

Lösning: Definiera ett namn i Namnhanteraren och lägg sedan till namnet i formeln. Gör följande:

 1. Om du redan har data i kalkylbladet och vill tilldela vissa celler eller ett cellområde ett namn måste du först markera cellerna i kalkylbladet. Om du vill skapa ett nytt område kan du hoppa över det här steget.

 2. Klicka på Definiera namn och sedan på Definiera namn i gruppen Definierade namn på fliken Formler.

 3. Ange ett unikt namn.

 4. I Omfattning väljer du om namnet bara ska vara tillgängligt i kalkylbladet eller tillgängligt i hela arbetsboken.

 5. Ange en kommentar (valfritt).

 6. Klicka på OK.

  Nästa steg är att lägga till namnet i formeln.

 7. Håll markören på den plats i syntaxen där du vill lägga till namnet du just skapade.

 8. Klicka på Använd i formel i gruppen Definierade namn på fliken Formler och välj sedan det definierade namn du vill lägga till.

  Klicka på "Använd i formel" för att lägga till ett definierat namn i en formelsyntax

Mer information om hur du använder definierade namn finns i Definiera och använda namn i formler.

#NAMN?-fel visas om syntaxen felaktigt refererar till ett definierat namn.

Vi fortsätter med föregående exempel, ett definierat namn för Profit har skapats i kalkylbladet. I följande exempel är namnet felstavat. Funktionen returnerar därför #NAMN?-felet.

#NAMN?-fel som orsakas av ett stavfel i det definierade namnet i syntaxen

Lösning: Korrigera stavfelet i syntaxen och försök sedan igen.

Tips: I stället för att manuellt ange definierade namn i formler kan du låta Excel göra det automatiskt. Det gör du genom att klicka på Använd i formel i gruppen Definierade namn på fliken Formler och välja det definierade namn du vill lägga till. Excel lägger till namnet i formeln.

När du inkluderar text referenser i formler, måste du omge texten med citattecken, även om du bara använder ett blanksteg. Om syntaxen utelämnar dubbla citattecken ”” för ett textvärde visas felet #NAME. Se exemplet nedan.

#NAMN?-fel som orsakas av att dubbla citattecken saknas i textvärden

Syntaxen i det här exemplet saknar citattecken för has, därav felet.

Lösning: Gå tillbaka till syntaxen och inspektera den manuellt för att säkerställa att alla textvärden har citattecken.

Formeln visar #NAMN?-fel om du missar ett kolon i en områdesreferens.

I följande exempel returnerar INDEX-formeln #NAMN?-felet eftersom ett kolon saknas i området B2 till B12.

#NAMN?-fel som orsakas av att det saknas ett kolon i en områdesreferens

Lösning: Kontrollera syntaxen för att se till att alla områdesreferenser har ett kolon.

Det finns några funktioner i Excel som bara fungerar när vissa tillägg är aktiverade. Om de här funktionerna används när så inte är fallet genereras ett #NAMN?-fel. Om du t.ex. vill använda funktionen EUROCONVERT måste tillägget Verktyg för Euro vara aktiverat. Om du använder anpassade funktioner eller makron som kräver Analysis ToolPak ser du till att tillägget Analysis ToolPak är aktiverat.

Så här aktiverar du tillägg i Excel:

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ.

 2. Klicka på Tillägg.

 3. Klicka på Excel-tillägg i listrutan Hantera och klicka sedan på OK.

 4. Markera den relevanta rutan och klicka på OK.

Har du en specifik fråga om funktioner?

Ställ en fråga i Excel-communityforumet

Har du förslag på hur vi kan förbättra nästa version av Excel? Titta i så fall på avsnitten i Excel User Voice.

Mer information finns i

Översikt över formler i Excel

Hur du undviker felaktiga formler

Upptäck fel i formler

Excel-funktioner (alfabetisk ordning)

Excel-funktioner (efter kategori)

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×