Korrigera ett makro genom att stega genom det

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Genom att enkelsteg via en makro du studera makrot och resultatet av varje åtgärd och isolera varje åtgärd som orsakar ett fel eller ger oönskade resultat.

 1. Högerklicka på makrot i navigeringsfönstret och klicka sedan på Designvy.

 2. Klicka på Enkelsteg i gruppen Verktyg på fliken Design.

 3. Klicka på Kör. Om makrot är en ny eller redigerad makro, uppmanas du att spara makrot innan du kan köra den.

  Dialogrutan Stega genom makro visas. Den här dialogrutan visas information om makrot och makroåtgärden samt felnummer. En nolla i rutan Felnummer innebär att inga fel har inträffat.

  Dialogrutan stega genom makro

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill utföra den åtgärd som visas i dialogrutan Stega genom makro klickar du på steg.

  • Om du vill stoppa makrot och Stäng dialogrutan, klickar du på Stoppa alla makron.

  • Klicka på Fortsättom du vill inaktivera Enkelsteg och köra resten av makrot.

Anmärkningar

 • Om du vill starta Enkelsteg medan ett makro körs trycker du på CTRL + SIDBRYTNINGAR.

 • Om du vill starta enstaka gått vid en viss punkt i ditt makro, du kan lägga till SingleStep makroinstruktion ditt makro vid den punkt där du vill att enstaka gått om du vill starta. Använd följande procedur om du vill lägga till makroinstruktion SingleStep ditt makro:

  1. I Åtgärdskatalogen på höger sida i makrofönstret design, söker du efter SingleStep. Om inte Åtgärdskatalogen visas sedan aktiverar funktionen på fliken Design i gruppen Visa/Dölj klickar du på Åtgärdskatalogen.

  2. Dra makroinstruktion SingleStep från Åtgärdskatalogen på i designfönstret och släpp åtgärd ovanför eller nedanför där du vill att stega om du vill starta. Den här åtgärden har inga instruktionsargument.

  3. Spara makrot genom att klicka på Spara i verktygsfältet Snabbåtkomst.

   Anta att stega är inaktiverat när du klickar på Körkan fortsätta körning av normalt fram till det ställe där du har infogat makroinstruktion SingleStep och makrot påbörjas Enkelsteg. Du kan lägga till flera SingleStep åtgärder i ett makro. Klicka på Fortsätt i dialogrutan Stega genom makro kommer inaktivera Enkelsteg tills nästa SingleStep åtgärd påträffas.

   Om Enkelsteg är aktiverat när makrot avslutas, kommer fortfarande att kunna på. Om du kör ett annat makro visas dialogrutan Stega genom makro igen. Om du vill inaktivera Enkelsteg klickar du på Fortsätt i dialogrutan Stega genom makro eller Design , i gruppen Verktyg på fliken Stega så att det inte är markerat.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×