Korrigera ett makro genom att stega genom det

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Genom att enkelsteg genom ett makro kan du studera makroflödet och resultatet av varje åtgärd, och isolera enskilda instruktioner som skapar problem eller ger oönskade resultat.

 1. Högerklicka på makrot i navigeringsfönstret och klicka på Designläge Bild av knapp .

 2. Stega Bild av knapp på fliken Design i gruppen Verktyg.

 3. Klicka på Kör Bild av knapp . Om makrot är en ny eller redigerad makro, uppmanas du att spara makrot innan du kan köra den.

  Dialogrutan Stega genom makro visas. I den här dialogrutan visas information om makrot och makroinstruktionen samt felnumret. En nolla i rutan Felnummer innebär att inget fel har inträffat.

  Dialogrutan Stega genom makro

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill utföra instruktionen som visas i dialogrutan Stega genom makro, klickar du på Stega.

  • Om du vill stoppa körningen av makrot och stänga dialogrutan, klickar du på Stoppa alla makron.

  • Om du vill inaktivera stegningen och köra resten av makrot, klickar du på Fortsätt.

Kommentarer

 • Du börjar stega medan ett makro körs genom att trycka på CTRL+BREAK.

 • Om du vill börja stega vid en viss punkt i makrot lägger du till makroinstruktionen Stega i makrot vid den punkt som du vill börja stega. Använd proceduren nedan om du vill lägga till makroinstruktionen Stega i makrot:

  1. Högerklicka på den makroinstruktion där du vill att enstaka gått om du vill starta och klicka sedan på Infoga rader Bild av knapp .

  2. Klicka på Stega i listan Instruktion. Instruktionen har inga argument.

  3. Spara makrot genom att klicka på Spara i verktygsfältet Snabbåtkomst.

   Förutsatt att stegning är inaktiverat när du klickar på Kör, fortlöper körningen normalt fram till den punkt där du har infogat makroinstruktionen Stega. Därefter växlar makrot till stegning. Du kan lägga till flera Stega-instruktioner i ett makro. Om du klickar på Fortsätt i dialogrutan Stega genom makro inaktiveras stegning tills nästa Stega-instruktion påträffas.

   Om Enkelsteg är aktiverat när makrot avslutas, kommer fortfarande att kunna på. Om du kör ett annat makro visas dialogrutan Stega genom makro igen. Om du vill inaktivera Enkelsteg klickar du på Fortsätt i dialogrutan Stega genom makro eller Design, i gruppen Verktyg på fliken Stega Bild av knapp så att det inte är markerat.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×