Korrigera e-post problem postleverans för felkod 550 5.4.1 i Office 365

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Så här gör du om du får leveransstatusmeddelande (DSN) med felkod 5.4.1 eller Exchange NDR 5.4.1 i en rapport om att meddelanden inte kunde levereras (NDR).Det kan finnas flera orsaker till DSN-felkod 5.4.1, men en orsak kan vara att du skickar e-post och det utgående kopplingsförsöket inte besvarades.

Knapp för att få användarhjälp via e-post Knapp för att få administratörshjälp

Använd informationen i Exchange NDR för att avgöra hur du ska åtgärda problemet.Fler orsaker och lösningar för obesvarad utgående koppling finns längre fram i det här avsnittet.

Hjälp för e-postanvändare att åtgärda problemet som orsakar Exchange NDR 5.4.1

Meddelandeleverans från server till server kan vara komplicerat eller kräva specialåtkomst till inställningar. Därför är de flesta av de här instruktionerna avsedda för e-postadministratörer i Office 365, inte den genomsnittliga e-postavsändaren.Om de här instruktionerna inte fungerar kontaktar du din e-postadministratör och hänvisar dem till den här informationen, så kan de försöka lösa problemet.

Bara vänta.   - Det kanske verkar konstigt, men det här felet kan försvinna av sig själv efter några dagar.Om den som hanterar ditt Office 365-konto eller dina e-postserverinställningar beslutar att ändra DNS-posterna kan det hindra dig från att skicka och ta emot e-post under en kort period, även allt har gjorts rätt.Det kan ta upp till 72 timmar för vissa ändringar att spridas till alla DNS-servrar på Internet.Om du vill ha mer information om DNS-poster läser du i Grundläggande om DNS.

Felet kan också orsakas av ett problem med Office 365-tjänsten.En vanlig e-postanvändare kan inte göra något åt det här utom att vänta tills det är löst.

Administratörshjälp om NDR 5.4.1, utgående anslutningsförsök besvarades inte

För de flesta av nedanstående procedurer för e-postadministratörer i Office 365 e-administratörer krävs specialåtkomst till inställningar.Om du är administratör kan du prova de här stegen för att hjälpa användarna skicka och ta emot meddelanden.

Ogiltig MX-post

Om externa avsändare får detta NDR när de skickar e-post till mottagarna i din domän kan du pröva med de lösningar som beskrivs i det här avsnittet.

MX-posten (Mail exchange) för din domän kan vara felaktig.Den kanske till exempel pekar på en ogiltig e-postserver.Kontrollera med din domänregistrator eller DNS-värd om MX-posten för din domän är korrekt.I MX-posten för en domän som är registrerad i Exchange Online används syntaxen <domain>.mail.protection.outlook.com.

Kontrollera att du bara har en MX-post konfigurerad för din domän.Det går inte att använda fler än en MX-post för en domän som är registrerad i Exchange Online.

Du kan testa MX-posten och möjligheten att skicka e-post från Exchange Online-organisationen med hjälp av Kontrollera MX-post och utgående kopplingstest via Office 365 > E-Postflödeskonfiguration i Microsoft Remote Konnektivitetsanalys

Domänkonfigurationsproblem

Om externa avsändare får NDR 5.4.1 när de skickar e-post till mottagarna i din domän kan du försöka med följande.

 1. Gå till Office 365-portalen på https://portal.office.com.

 2. Klicka på Domäner och kontrollera att din domän visas som Aktiv i listan.

 3. Markera domänen och klicka på Felsök.Följ anvisningarna i felsökningsguiden.

Om du kontrollerar DNS-posterna för din Office 365-domän kan du också kontrollera status för domänen i administrationscentret för Exchange genom att göra följande:

 1. Gå till Office 365-portalen, klicka på Admin och välj Exchange.

 2. Klicka på E-postflöde > Godkända domäner.

 3. Kontrollera att din domän visas och verifiera värdet för Domäntyp för domänen.Vanligtvis ska värdet för Domäntyp vara Auktoritativ.Om du däremot har konfigurerat en delad domän på rätt sätt kan värdet vara Internt relä.

Uppdaterade DNS-poster har inte spridits

Du har uppdaterat domänens DNS-poster korrekt för Office 365 men ändringarna har inte spridits till alla DNS-servrar på Internet.Det kan ta upp till 72 timmar innan ändringar av domänens DNS-poster har hunnit spridas till alla DNS-servrar på Internet.

Konfigurationsproblem i hybriddistribution

Om din domän ingår i en hybriddistribution mellan Exchange och Exchange Online kontrollerar du följande:

 • Kontrollera kopplingskonfigurationen för Skicka och Ta emot i den lokala Exchange-organisationen som används för hybriden.Kopplingarna konfigureras automatiskt av Hybridkonfigurationsguiden, och Exchange-administratören kan behöva köra guiden igen.

Mer information finns i Microsoft Knowledge Base-artikeln KB2827473.

Mer information om transportdirigering i hybriddistributioner finns i Transport routning i Exchange 2013-Hybriddistributioner.

Tjänstproblem i Exchange Online

Det kan vara ett fel med Office 365-tjänsten som orsakar problemet.Kontrollera status för Office 365 så här:

 1. Gå till Office 365-portalen på https://portal.office.com.

 2. Klicka på tjänstens status för att se en översikt över eventuella problem.

 3. Välj Visa alla för att få mer information om alla kända problem.

Vad var det som orsakade felkod 5.4.1 och vad innebär det här felet?

Den e-postserver som genererar felet tar inte emot post för mottagarens domän.Felet orsakas i allmänhet av felaktig konfiguration av e-postserver eller DNS.

Information om denna NDR

Exchange Online-rapporten om att meddelanden inte kunde levereras (NDR) för det här felet kan innehålla en del av den här informationen eller all information:

 • Avsnittet Användarinformation   

  • Reläåtkomst nekad

  • Det utgående kopplingsförsöket besvarades inte eftersom det fjärranslutna systemet var upptaget eller inte kunde ta emot meddelandeleveransen.

 • Avsnittet Diagnostikinformation för administratörer   

  • Inget svar från värden.

  • #550 5.4.1 Relay Access Denied ##

Vill du ha mer hjälp?

Du kan få hjälp i forumen på Office 365-communityn Administratörer: Logga in och skapa en tjänstförfrågning Administratörer: Ring supporten

Mer information finns i

Vad är Exchange NDR i Exchange Online och Office 365

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×