KORREL (Funktionen KORREL)

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av KORREL i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar korrelationskoefficienten för matris1- och matris2-cellområden. Använd korrelationskoefficienten om du vill avgöra förhållandet mellan två egenskaper. Du kan t.ex. undersöka förhållandet mellan medeltemperaturen och förekomsten av luftkonditioneringsapparater på en plats.

Syntax

KORREL(matris1;matris2)

Syntaxen för funktionen KORREL har följande argument:

 • Matris1    Obligatoriskt. Ett cellområde med värden.

 • Matris2    Obligatoriskt. Ett andra cellområde med värden.

Kommentarer

 • Om ett matris- eller referensargument innehåller text, logiska värden eller tomma celler ignoreras dessa värden. Celler med värdet 0 tas däremot med i beräkningen.

 • Om matris1 och matris2 har olika antal datapunkter, returnerar KORREL felvärdet #SAKNAS!.

 • Om matris1 eller matris2 är tom, eller om s (standardavvikelsen) för deras värden ger noll, returnerar KORREL felvärdet #DIVISION/0!.

 • Ekvationen för korrelationskoefficienten är:

  Ekvation

  där

  x och y

  är sampelmedelvärdena MEDEL(matris1) och MEDEL(matris2).

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data1

Data2

3.

9

2.

7

4.

1,2

5.

15

6.

17

Formel

Beskrivning

Resultat

=KORREL(A2:A6;B2:B6)

Korrelationskoefficienten för de två datauppsättningarna i kolumnerna A och B.

0,997054486

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×