Koppla flera InfoPath-formulär

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

InfoPath Forms Services är en serverteknik finns i Microsoft Office Forms Server 2007 och Microsoft Office SharePoint Server 2007, där användare kan fylla i Microsoft Office InfoPath 2007 formulär med hjälp av en webbläsare i stället för eller i tillägg till klientprogrammet Office InfoPath 2007. Den här tekniken kan bredare åtkomsten till formulär än vad som är möjligt med tidigare versioner av Microsoft Office InfoPath.

I den här artikeln lär du dig hur du sammanfogar Office InfoPath 2007 formulär på en server som kör InfoPath Forms Services.

I den här artikeln

Översikt

Koppla flera InfoPath-formulär i ett bibliotek

Översikt

Ett bibliotek är en plats på en webbplats där du kan skapa, samla in, uppdatera och hantera filer med dina gruppmedlemmar. Alla bibliotek som visar en lista över filer och viktig information om filerna, vilket minskar personer att använda filerna för samarbete.

Du kan dela och spåra formulären enkelt genom att lagra InfoPath-formulär i ett bibliotek. Du kan till exempel skapa ett bibliotek för din grupp status rapport formulär. Om mallen formulärdesignerns aktiverat formuläret sammanfoga alternativet för formulärmallen kan koppla du också formulär i ett bibliotek. Koppling av formulär kan användarna att konsolidera data från många olika formulär som baseras på samma formulärmall. Sammanfoga formulärdata är användbar om du vill jämföra eller sammanfatta data från flera formulär. En chef vars team fyller i en vecka statusrapportformulär kan till exempel sammanfoga data från flera formulär till ett enda sammanfattande formulär för hans eller hennes manager. Informationen i de ursprungliga formulären tas inte bort när du kopplar dokument formulären. Användarna kan fortfarande se deras ursprungliga data genom att öppna varje formulär individuellt.

Om du vill koppla formulär i ett bibliotek använder du kommandot Koppla dokumentVisa-menyn för biblioteket. Det här kommandot läggs till Visa-menyn för ett dokumentbibliotek när mallen formulärdesignerns publicerar en formulärmall i ett nytt bibliotek från Microsoft Office InfoPath. Kommandot läggs också när en webbplatsinnehållstyp som har stöd för koppling av formulär läggs till i ett befintligt bibliotek.

När kommandot Koppla dokument finns Markera du de filer som du vill sammanfoga utan att öppna en fil. När du kopplar dokument InfoPath-formulär med hjälp av kommandot Koppla dokument öppnas InfoPath om du vill visa ett nytt formulär som innehåller de sammanfogade data från de valda formulären. Det nya formuläret öppnas i InfoPath även om formulär som baseras på en webbläsaraktiverad formulärmall. Om du sparar det nya formuläret i samma dokumentbibliotek som de ursprungliga formulär, blir webbläsaraktiverade som andra formulär i biblioteket.

Meddelanden: 

 • Om du vill se till att en webbläsaraktiverade formulärmall alltid öppnas i webbläsaren, måste du klicka på Visa som en webbsida på sidan Avancerade inställningar för biblioteket.

 • Som standard när flera formulär slås samman till ett enda formulär är endast kopplade data data som finns i en upprepande tabell eller en upprepande avsnitt eller data som associeras med en listkontroll eller en RTF-kontroll. När du utformar en formulärmall kan ange du dock att data i andra typer av kontroller också slås samman.

Överst på sidan

Koppla flera InfoPath-formulär i ett bibliotek

Om du vill koppla flera formulär som lagras i ett dokumentbibliotek, gör du följande:

 1. Om biblioteket inte har öppnats klickar du på namnet i Snabbstart.

  Om namnet på biblioteket inte visas klickar du först på Visa allt webbplatsinnehåll och sedan på namnet på biblioteket.

 2. Klicka på Sammanfoga dokumentVisa-menyn Visa-menyn .

 3. Markera kryssrutorna bredvid de formulär som du vill sammanfoga i den sammanslagna kolumnen.

 4. Klicka på Koppla markerade dokument i verktygsfältet lista.

  InfoPath öppnas med ett nytt formulär som baseras på samma formulärmall och innehåller kopplade data.

  Obs!: När en användare kopplar InfoPath-e-postformulär kan kopplade data från upprepande kontroller innehålla en tom rad. Till exempel om en användare sammanfogar tre utgiftsrapportformulär som innehåller en enda rad med utgifter i en upprepande tabell, upprepande tabell i e-InfoPath-formulär som innehåller kopplade data kan innehålla en tom rad, följt av tre rader med data från var och en av ej hennes InfoPath-e-postformulär.

 5. Om du vill spara formuläret som innehåller den kopplade data på Arkiv-menyn klickar du på Spara som, bläddra till den plats där du vill spara formuläret och klicka sedan på Spara.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×