Koppla flera InfoPath-formulär

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

InfoPath Forms Services är en serverteknik finns i Microsoft Office Forms Server 2007 och Microsoft Office SharePoint Server 2007, där användare kan fylla i Microsoft Office InfoPath 2007 formulär med hjälp av en webbläsare i stället för eller i tillägg till klientprogrammet Office InfoPath 2007. Den här tekniken kan bredare åtkomsten till formulär än vad som är möjligt med tidigare versioner av Microsoft Office InfoPath.

I den här artikeln beskrivs hur du kopplar Office InfoPath 2007-formulär på en server som kör InfoPath Forms Services.

Artikelinnehåll

Översikt

Koppla flera InfoPath-formulär i ett bibliotek

Översikt

Ett bibliotek är en plats på en webbplats där du kan skapa, samla in, uppdatera och hantera filer tillsammans med gruppmedlemmar. Varje bibliotek har en lista över filer samt viktig information om filerna. Det gör det lättare för dig att få filerna att fungera tillsammans.

Genom att lagra InfoPath-formulär i ett bibliotek kan du på ett enkelt sätt dela och spåra formulär. Du kan till exempel skapa ett bibliotek för arbetsgruppens statusrapportformulär. Om formulärmallens designer har aktiverat koppling av formulär för formulärmallen, kan du också koppla formulären i ett bibliotek. Koppling av formulär gör det möjligt för användarna att sammanställa data från många olika formulär som baseras på samma formulärmall. Koppling av formulärdata är användbart om du vill jämföra eller sammanfatta data från flera formulär. En chef vars arbetsgrupp varje vecka fyller i ett statusrapportformulär kan koppla data från flera formulär till ett enda sammanfattande formulär och skicka det till sin chef. Data i de ursprungliga formulären tas inte bort när du kopplar formulär. Användarna kan fortfarande se sina ursprungliga data genom att öppna respektive formulär.

När du vill koppla formulär i ett bibliotek använder du kommandot Sammanfoga dokumentVisa-menyn för biblioteket. Det här kommandot läggs till på Visa-menyn för ett dokumentbibliotek när formulärmallsdesignern publicerar formulärmallen i ett nytt bibliotek från Microsoft Office InfoPath. Kommandot läggs också till när en typ av webbplatsinnehåll som stöder koppling av formulär läggs till i ett befintligt bibliotek.

När kommandot Sammanfoga dokument är tillgängligt kan du välja de filer som du vill koppla utan att öppna någon av dem. När du kopplar InfoPath-formulär med kommandot Sammanfoga dokument öppnas InfoPath och visar ett nytt formulär som innehåller sammanfogade data från de valda formulären. Det nya formuläret öppnas i InfoPath även om formulären baseras på en webbläsaraktiverad formulärmall. Om du sparar det nya formuläret i samma bibliotek som de ursprungliga formulären blir det också webbläsaraktiverat som de andra formulären i biblioteket.

Meddelanden: 

 • Om du vill se till att en webbläsaraktiverad formulärmall alltid öppnas i webbläsaren måste du klicka på Visa som en webbsida på sidan Avancerade inställningar för biblioteket.

 • När flera formulär kopplas till ett enda formulär, kopplas som standard bara de data som finns i en upprepande tabell eller ett upprepande avsnitt, eller data som hör till en listkontroll eller RTF-ruta. När du designar formulärmallen kan du emellertid ange att data i andra typer av kontroller också ska kopplas.

Överst på sidan

Koppla flera InfoPath-formulär i ett bibliotek

Gör följande om du vill koppla flera formulär som lagras i ett dokumentbibliotek:

 1. Om biblioteket inte redan är öppet klickar du på bibliotekets namn i Snabbstart.

  Om ditt biblioteks namn inte visas klickar du på Visa allt webbplatsinnehåll, och klicka sedan på namnet på ditt bibliotek.

 2. Klicka på Sammanfoga dokumentVisa-menyn Visa-menyn .

 3. Markera kryssrutorna bredvid formulären som du vill koppla i kolumnen Koppla.

 4. Klicka på Koppla markerade dokument i listans verktygsfält.

  InfoPath öppnas med ett nytt formulär som baseras på samma formulärmall och innehåller kopplade data.

  Obs!: När en användare kopplar InfoPath-e-postformulär kan kopplade data från upprepande kontroller innehålla tomma rader. Om användaren exempelvis kopplar tre utgiftsformulär som innehåller en enda rad med utgifter i en upprepande tabell kan den upprepande tabellen i InfoPath-e-postformuläret med kopplade data innehålla en tom rad följd av tre rader med data från vart och ett av InfoPath-e-postformulären.

 5. Om du vill spara formuläret med kopplade data klickar du på Spara somArkiv-menyn, bläddrar till platsen där du vill spara formuläret och klickar på Spara.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×