Koppla data i webbdelar

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I många produkter och tekniker ansluten uppsättningar med data från olika datakällor är utvärdera och kräver programming kompetens. Du kan emellertid använda menyer och knappar i Webbdel för att skapa dataanslutningar utan att skriva en anpassad kod. Till exempel genom att ansluta webbdelar kan du presentera data från två webbdelar i alternativa vyer, utföra relaterade beräkningar mellan två webbdelar och filtrera en webbdel med hjälp av värdena från en annan webbdel – allt på en Webbdelssida.

I den här artikeln

Översikt över webbdelsanslutningar

Skapa webbdelsanslutningar

Skapa eller ändra en anslutning mellan två webbdelar

Upprätta en webbdelsanslutning i dialogrutan Konfigurera anslutning

Ta bort en anslutning mellan två webbdelar

Vanliga typer av webbdelsanslutningar

Översikt över webbdelsanslutningar

Med hjälp av webbdelsanslutningar kan du skapa eller förbättra din webbdelssidor. Du ansluter webbdelar så att när du utför en åtgärd i en webbdel, ändras innehållet i en annan webbdel.

Du kan till exempel ansluta en anställda listvywebbdelen till webbdelen bild genom att överföra data mellan de två webbdelarna. Varje gång du markerar en rad i den anställda listvywebbdel som innehåller en kolumn med en bild av den anställde ser du på bilden som visas i webbdelen Bild.

Grundläggande webbdelsanslutning

1. en webbdelsanslutning är ett sätt att skicka data från en webbdel till en annan webbdel och synkronisera deras funktioner.

2. en webbdel tillhandahåller data.

3. data kan vara listor, rader, celler eller parametervärden.

4. den andra webbdelen hämtar data.

Du kan skapa webbdelsanslutningen från antingen webbdel med hjälp av undermenyn för anslutning från anslutningar-kommandot på menyn webbdel. Till exempel om en webbdel anslutning typ undermenyn kommando säger Skicka rad till säger den andra webbdelen anslutning typ undermenyn kommandot att Hämta raden från.

Inte bara kan du skapa webbdelsanslutningar på samma webbdelssida, men du kan också skapa anslutningar mellan webbdelar på två olika webbdelssidor i samma toppnivåwebbplatsen genom att använda ett webbdesignprogram som är kompatibelt med Microsoft Windows SharePoint Tjänster, till exempel Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Överst på sidan</link>

Skapa webbdelsanslutningar

Skapa en webbdelssida med webbdelsanslutningar är en trestegsprocess.

Steg 1: Bestäm vilka data som ska vara tillgängliga på webbdelssidan

Ofta finns en eller flera listvywebbdelar som innehåller de data som du vill använda. Listor presentera data i tabellformat och gör det enkelt att ändra och uppdatera data, ändra sorteringsordningen, filtrera i listan och sammanställa data. Med hjälp av vyväljaren i verktygsfönstret kan ändra du vyn i en listvywebbdel, att arbeta med bara de kolumner som du behöver.

Steg 2: Lägga till webbdelar i webbdelssidan

De flesta listor är tillgängliga som listvywebbdelar i din webbplats webbdelsgalleri. Andra webbdelar är vanligtvis tillgängliga i andra webbdelsgallerier som du har åtkomst till. Ibland kan behöva du importera en webbdel från en annan webbplats som har en intressant eller användbar instans av en webbdel. Du kan också söka efter webbdelar på externa webbplatser och begär att de installeras på din webbplats av webbplatsadministratören. Du kan till exempel hitta webbdelar i Microsoft Office SharePoint Server 2007 Web komponent Directory eller på en webbplats från en annan tillverkare. Över tiden, kommer dina webbdelsgallerier förstora och anpassas till dina behov och organisationens behov.

Steg 3: Koppla webbdelar för att få de resultat som du vill använda

Du kan skapa anslutningar mellan webbdelar som har stöd för webbdelsanslutningar. Webbdelar som har stöd för webbdelsanslutningar omfattar listvywebbdelen, formulärwebbdel och bildwebbdelen. Undermenyn anslutningar på menyn Webbdel visar vilken typ av anslutning som du kan skapa och undermenyn tillgängliga webbdelar visar endast kompatibla webbdelar. När du har slutfört steg 1 och 2, beslutsfattande är enkel och inga kunskaper om skriptkörning eller kodning krävs för att ansluta webbdelen.

Obs!: Du kan skapa anslutningar mellan webbdelar på samma webbdelssida. Om du vill ansluta en webbdel till data från en annan plats eller datakälla kan du lägga till en datavy genom att använda ett webbdesignprogram som är kompatibelt med Microsoft Windows SharePoint Services, till exempel Office SharePoint Designer 2007.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Överst på sidan</link>

Skapa eller ändra en anslutning mellan två webbdelar

Med hjälp av menyer och dialogrutor kan du ansluta webbdelar, överföra data mellan dem och synkronisera deras funktioner.

 1. Öppna webbdelssidan.

 2. På menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp klickar du på Redigera sida.

 3. Bestäm vilka webbdelar som du vill ansluta till. Du kan skapa eller ändra samma anslutning genom att starta från antingen webbdel.

 4. Från någon av webbdelarna Klicka på webbdel-menyn Webbdelsmeny , peka på anslutningar, peka på typ av anslutning som du vill skapa eller ändra, till exempel Skicka rad till eller Hämta sortering/Filter från, och klicka sedan på namnet på den Webbdelen som du vill skapa eller ändra en koppling.

  Nyckel till kommandon på undermenyn Anslutningar

  Kommandot på den anslutningar undermeny

  Beskrivning

  Skicka rad till

  Du kan ansluta listvywebbdelen till en annan webbdel genom att skicka en markerad rad med data till den andra webbdelen. Beroende på hur den andra webbdelen skapades och hämtar data, kan den andra webbdelen visa raddata eller använda raddata som ett filter- eller parametervärde.

  I standardvyn läggs en Markera objekt-kolumn som innehåller alternativknappar automatiskt till när du ansluter listvywebbdelen så att du kan ange vilken rad som ska skickas till den andra webbdelen. Du kan bara välja en rad i taget i standardvyn. Vissa kolumner, till exempel kolumnen Redigera, är inte tillgängliga i en webbdelsanslutning.

  I datablad kan du markera flera rader, men bara en rad skickas till den andra webbdelen. Om flera rader markeras skickas den rad som innehåller den aktiva cellen till den andra webbdelen och övriga rader ignoreras. Du kan inte skicka data i raden Summa eller raden Nytt till den andra webbdelen.

  Med den här typen av anslutning kan flera webbdelar vara anslutna till listvywebbdelen.

  Skicka data till

  Du kan ansluta listvywebbdelen till en annan webbdel som fungerar med listdata. I så fall är listvywebbdelen datakällan för den andra webbdelen.

  I standardvyn och databladsvyn skickas bara data i vyn till den andra webbdelen.

  Med den här typen av anslutning kan flera webbdelar vara anslutna till listvywebbdelen.

  Hämta sortering/filter från

  I standardvyn och databladsvyn kan du ansluta listvywebbdelen till en annan webbdel som kan tillhandahålla följande information:

  1. en eller flera kolumnen namn och värdepar med data som filtrerar data i webbdelen Listvy.

  2. en kolumn med data för sortering i stigande eller fallande ordning i webbdelen Listvy.

  Med den här typen av anslutning kan bara en annan webbdel vara ansluten till listvywebbdelen.

  Menyn Webbdel kanske inte är aktiverat eller synligt på din webbdelssida av olika anledningar, inklusive att webbdelen eller zonen inte stöder anslutningar, du använder en webbläsare som inte är kompatibel med Windows SharePoint Services eller anslutningar är inaktiverat på din webbplats.

 5. För vissa webbdelsanslutningar kan du behöva välja ytterligare information i dialogrutan Konfigurera anslutning. Du kan behöva välja vilken typ av anslutning som du vill använda eller en kolumn som du vill filtrera. Du kan också se ytterligare dialogrutor som är unika för webbdelsanslutningen beroende på hur något eller båda av webbdelarna skapades. Mer information finns i hjälp-informationen för den anpassade webbdelen.

  Tips: Du kan dölja en webbdel om du vill använda den för att skicka data till en annan webbdel via en webbdelskoppling, men inte vill visa webbdelen.

  Meddelanden: 

  • Undermenyn för anslutning kan skilja sig från webbdelssidan webbdelssida och från webbdel till webbdel av olika anledningar, inklusive skillnaderna mellan egenskapsinställningarna för webbdelssidan, webbdelen eller webbdelen zonen, typen eller kompatibiliteten för webbdelarna på sidan , och om webbdelarna har kompatibla typer.

  • Endast webbdelar som kan anslutas visas på undermenyn tillgängliga webbdelar. Vissa webbdelar på webbdelssidan kanske inte utvecklats för anslutningar, vissa webbdelar stöder inte anslutningar till den aktuella webbdelen eller vissa anslutningsgränser för närvarande får överskridas.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Överst på sidan</link>

Upprätta en webbdelsanslutning i dialogrutan Konfigurera anslutning

Du använder dialogrutan Konfigurera anslutning för att matcha kolumner mellan den webbdel som tar emot data och den webbdel som innehåller data.

Obs!: Du kan göra en anslutning som är rätt, men inte meningsfull. Till exempel den webbdel som rapporten bygger på kan ha en produkt-ID-kolumn och den webbdel som tar emot data kan ha en anställd ID-kolumn. Även om du kan du matcha dessa kolumner, med resultatet blir inte meningsfullt.

I listrutan kolumn väljer du en kolumn från webbdelen som hämtar data webbdel som innehåller data eller båda.

Här följer några vanliga exempel:

 • Matchar en rad med data i en webbdel på en cell eller datafält i en annan webbdel   

  Webbdelen som du ansluter från är en kontakter listvywebbdelen. En av kolumnerna i listvyn är en kolumn som innehåller en hyperlänk som heter foto, som innehåller en URL till en bild för kontakten. Du upprättar en anslutning till bildwebbdelen, som kan visa en URL som innehåller en bild. Du måste du välja kolumnen foto i webbdelen kontakter för att ge rätt passa till webbdelen Bild.

 • Matchar en rad med data i en webbdel till en kolumn med data i en annan webbdel så att du kan filtrera   

  Webbdelen som du ansluter från är en listvywebbdel som innehåller orderinformationen. En av kolumnerna i listvyn är en kolumn som innehåller ett radobjekt som heter Orderdetaljer-ID. Du upprättar en anslutning till en annan listvywebbdelen som har flera kolumner som innehåller Orderdetaljer, varav en är en matchande kolumn som heter Orderdetaljer-ID. Om du vill ansluta de två webbdelarna så att när du väljer order i en webbdel visas varje radobjekt för ordern i den andra webbdelen kan matcha du kolumnerna Orderdetaljer-ID i varje webbdel.

  Obs!: Kolumnnamnen behöver inte vara detsamma, men underliggande data måste matcha eller ha samma värde.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Överst på sidan</link>

Ta bort en anslutning mellan två webbdelar

 1. Öppna webbdelssidan.

 2. På menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp klickar du på Redigera sida.

 3. Peka på typ av anslutning som du vill ta bort från någon av de webbdelar som du vill ta bort anslutningen, klicka på webbdel-menyn Webbdelsmeny , peka på anslutningar, Till exempel skicka rad till eller Hämta sortering/Filter Från, och klicka sedan på namnet på den webbdel som du vill ta bort en anslutning.

  Obs!: En bockmarkering visas på undermenyn anslutningar för varje markering som har en anslutning aktiverad. Om du inte ser en bockmarkering är ingen anslutning aktiverad.

 4. Klicka på Ta bort anslutning i dialogrutan Konfigurera anslutning.

 5. Klicka på OK när du uppmanas att bekräfta att du vill ta bort en anslutning mellan webbdelar.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Överst på sidan</link>

Vanliga typer av webbdelsanslutningar

Det finns många sätt att kombinera och ansluta webbdelar på en webbdelssida. Du kan skapa flera av dessa webbdelsanslutningar på webbdelssidan. I följande scenarier beskrivs vanliga typer av dataanslutningar mellan webbdelar.

Huvudlista och detaljinformation

Du har en övergripande lista med data och du vill visa detaljerad information relaterad till huvudlistan.

Exempel på huvudlista och detaljinformation

1. en webbdel för medarbetare grunderna innehåller information om grundläggande, ofta anställda, till exempel ID, namn och befattning.

2. Om du vill söka efter information om den anställda, markera en rad.

3. på raden skickas till den andra webbdelen.

4. i webbdelen medarbetare information visas alla anställda detaljer i en formulärvy.

I en listvywebbdel, kan du även sortera och filtrera en stor lista för att hitta anställdes innan du markerar du raden. Om detaljinformationen är omfattande kan visa du även webbdelen medarbetare information på en annan webbdelssida.

Sammanfattning och detaljinformation

Du har en sammanfattning av data och du vill visa detaljerad information som ger sammanfattningsdata i detalj.

Exempel på sammanfattning och detaljinformation

1. en webbdel för innevarande år betala stub-innehåller uppgifter om ersättning.

2. du väljer den sammanfattande informationen om ackumulerade semester och sjukledighet.

3. den sammanfattande informationen skickas till den andra webbdelen.

4. i betala stub-information webbdelen som visar veckovisa data kontrollerar du de veckor när du har spelat in dessa dagar för att uppdatera din minne eller bekräfta att stämmer.

Överordnade och underordnade

Du visar en lista med data (överordnade) och för varje rad är en eller flera relaterade rader (underordnade) som du vill ska visas i en annan lista.

Exempel på överordnad och underordnad information

1. en webbdel för order innehåller en lista med de senaste kundbeställningar.

2. du klickar på den rad som innehåller en ordning som du vill undersöka.

3. på raden skickas till den andra webbdelen.

4. i webbdelen ordning information visas alla radobjekt för ordern.

Sökning och filtrering

Du vill ange data, till exempel söka eller filtrera villkor i en webbdel för att visa resultatet i en annan webbdel.

Exempel på sökning och filtrering

1. i webbdelen bok Sök anger du bok information, till exempel titel, författare och ämne, att hitta boken eller böcker.

2. du klickar på Skicka.

3. sökkriterierna skickas till den andra webbdelen.

4. bok listwebbdelen visar en eller flera böcker som matchar dina sökvillkor.

Beräkningar

Även om du ofta beräkna data i en webbdel, kanske du vill att kombinera två webbdelar för att göra beräkningarna mer flexibla.

Exempel på beräkningar

1. du anger lån tal i en webbdel för lånet tal.

2. du klicka på Gå.

3. lån talen skickas till den andra webbdelen.

4. lån miniräknare webbdelen beräknas lånet och visar månatliga Betalningsschemat.

Växla datavyer

Visa dina data på flera olika sätt kan hjälpa dig att förstå innebörden, trender och relationer. Du kan skicka listor, rader och celler (eller fält och parametrar) från en webbdel och visa data i en annan vy.

En alternativ vy av en lista

Du vill visa alla anställda i ett hierarkiskt diagram.

Alternativ vy av listinformation

1. anställda webbdelen visar anställnings-ID, medarbetarens namn, befattning och manager-ID för alla som behövs för ditt företag.

2. eftersom du använder alla data krävs ingen markering.

3. all information som skickas till en annan webbdel.

4. organisation webbdelen för diagram visar arbetsrelationer mellan anställda och kan visa alternativa vyer över denna hierarki.

En alternativ vy av en rad

Du vill visa en rad med demografiska data i ett diagram, till exempel ett cirkeldiagram eller liggande stapeldiagram.

Alternativ vy av radinformation

1. en Population statistik webbdel visar demografiska data, till exempel ålder, inkomst och ursprung.

2. du markerar en rad med demografiska data.

3. du skickar data till en annan webbdel.

4. webbdelen för diagram visar rad med data i ett cirkeldiagram och du kan också ett stapeldiagram.

En alternativ vy av en cell

Du vill kontrollera hur det går med en insamling.

Alternativ vy av celldata

1. i webbdelen insamlingen anger varje medlem i en grupp hur mycket pengar som han eller hon upphöjt.

2. den aktuella summan visas i ett sammanlagt fält.

3. det sammanlagda fältet skickas till den andra webbdelen.

4. du kontrollera din grupp framsteg i webbdelen välgörenhet mål.

Dataförbättring av

Du vill förstärka grundläggande information om personer och platser så att det intressanta, tilltalande och användbara.

Exempel på dataförbättring

1. en webbdel för kontakter visar information du behöver för att hålla reda på affärskontakter, till exempel namn, adress och eventuellt ett fotografi.

2. du väljer en kontakt.

3. en rad med data skickas till den andra webbdelen.

4. du ser ett foto på den kontakt som visas i webbdelen Bild och leta sedan reda på kontaktens företagsadress i webbdelen karta.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×