Office
Logga in

Koppla data i webbdelar

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Med hjälp av menyerna och knapparna i en SharePoint-webbdel kan du skapa dataanslutningar utan att skriva någon anpassad kod. Genom att ansluta olika webbdelar kan du exempelvis visa alternativa vyer av data från två olika webbdelar. Du kan också utföra relaterade beräkningar mellan två webbdelar eller filtrera en webbdel utifrån värden från en annan webbdel. Du kan använda alla dessa anslutningar på en och samma sida. Du kan också skapa kopplingar mellan webbdelar på olika sidor på samma webbplats på den högsta nivån med hjälp av ett webbdesignprogram som är kompatibelt med webbplatsen, till exempel SharePoint Designer.

I den här artikeln

Översikt över webbdelsanslutningar

Skapa webbdelsanslutningar

Skapa eller ändra en anslutning mellan två webbdelar

Slutföra kopplingen till webbdel

Ta bort en anslutning mellan två webbdelar

Vanliga typer av webbdelsanslutningar

Huvudlista och detaljinformation

Sammanfattning och detaljinformation

Överordnade och underordnade

Sökning och filtrering

Beräkningar

Alternativa datavyer

Dataförbättring av

Översikt över webbdelsanslutningar

Genom att använda webbdelsanslutningar kan du skapa eller förbättra dina webbplatssidor. Du ansluter webbdelar så att innehållet i en webbdel påverkas när du utför en åtgärd i en annan webbdel.

Du kan till exempel ansluta listvywebbdelen Anställda till webbdelen Bild genom att överföra data mellan de båda webbdelarna. Varje gång du klickar på en rad i listvywebbdelen Anställda som innehåller en kolumn med en bild av den anställda så visas bilden i webbdelen Bild.

Grundläggande webbdelsanslutning

En webbdelsanslutning är ett sätt att överföra data från en webbdel till en annan webbdel och synkronisera webbdelarnas funktionssätt.

Den ena webbdelen tillhandahåller informationen.

Informationen kan utgöra listor, rader, celler eller parametervärden.

Informationen överförs till den andra webbdelen.

Du kan skapa en webbdelsanslutning från någon av webbdelarna med hjälp av menyn för anslutningstyp från kommandot Anslutningar på webbdelsmenyn.

Obs!: Du kan skapa anslutningar mellan webbdelar på samma sida. Om du vill ansluta en webbdel till data från en annan plats eller datakälla kan du lägga till en datavy genom att använda ett webbdesignprogram som SharePoint Designer.

Till exempel ett kommando från en webbdel anslutningstyp kan visa Skicka rad till och menykommandot från mål-webbdel anslutningstyp kan visa Hämta raden från. I följande tabell beskrivs vanliga kommandon som kan visas på en meny med anslutningar.

Kommandot på menyn anslutningar

Beskrivning

Skicka rad med data till

Du kan ansluta listvywebbdelen till en annan webbdel genom att överföra en vald rad med data till den andra webbdelen.

I standardvyn, en Markera objekt kolumn läggs de automatiskt när du ansluter webbdelen Listvy. Den innehåller alternativ att ange vilken rad som ska skickas till den andra webbdelen. Du kan välja endast en rad i taget i standardvyn. Vissa kolumner som den Redigera kolumn, är inte tillgängliga för användning i en webbdelsanslutning.

Du kan markera flera rader i databladsvyn, men endast en rad överförs till den andra webbdelen. Om du markerar flera rader, den rad som innehåller den aktiva cellen skickas till den andra webbdelen och alla andra rader ignoreras. Du kan inte ange data i den summarad eller ny rad till den andra webbdelen.

Med den här typen av anslutning kan du ha flera webbdelar anslutna till listvywebbdelen.

Få parametervärden från

Detta alternativ gäller parametrar från en kolumn i den avsändarwebbdelen till en kolumn i mottagarwebbdelen.

Hämta filtervärden från

I standardvyn och databladsvyn kan du ansluta listvywebbdelen till en annan webbdel som kan tillhandahålla följande information:

 • Ett eller flera kolumnnamn och värdepar med data som filtrerar data i listvywebbdelen

 • En kolumn med data för sortering av data antingen stigande eller fallande i listvywebbdelen

Med den här typen av anslutning kan bara en annan webbdel vara ansluten till listvywebbdelen.

Du kan också skapa anslutningar mellan webbdelar på två olika webbdelssidor genom att använda ett webbdesignprogram som SharePoint Designer.

Överst på sidan

Skapa webbdelsanslutningar

Innan du försöker skapa en anslutning mellan webbdelar ska du slutföra följande tre steg.

Steg 1: Bestäm vilka data som du vill att tillgängliga på sidan   
ofta finns en eller flera listor på en webbplats som innehåller de data som du vill använda. Listor presentera data i tabellformat. De gör det lättare att ändra och uppdatera data, ändra sorteringsordningen, filtrera i listan och sammanställa data. Du kan skapa en vy som visar bara välja data i det format som du vill använda. Med hjälp av vyväljaren i verktygsfönstret kan ändra du vyn i en listvywebbdel, att arbeta med bara de kolumner som du vill använda. Om du vill skapa en vy i listan i menyfliksområdet under Listverktyg Klicka på lista klickar du på Skapa vy, Välj Visa format som du vill använda och sedan markera de data som du vill visa.

Steg 2: Lägga till listvywebbdelar sidan   
du kan lägga till en lista på en sida genom att lägga till den som en webbdel på sidan.

Steg 3: Koppla webbdelar för att få de resultat som du vill använda   
du kan skapa anslutningar mellan webbdelar som har stöd för webbdelsanslutningar. Webbdelar som har stöd för webbdelsanslutningar omfattar listvywebbdelen, formulärwebbdel och bildwebbdelen.

På menyn AnslutningarWebbdel-menyn visas bara den typ av anslutning som du kan skapa och på menyn med de tillgängliga webbdelarna visas endast kompatibla webbdelar. När du är klar med steg 1 och 2 kan du få webbdelsanslutningen att fungera utan att använda skript eller programmering.

Överst på sidan

Skapa eller ändra en anslutning mellan två webbdelar

Du kan använda menyer och dialogrutor för att ansluta webbdelar, överföra information mellan dem och för att synkronisera deras funktionssätt.

 1. Bläddra till den sida som innehåller de två webbdelar som du vill ansluta.

 2. På menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp klickar du på Redigera sida.

 3. Klicka på menyn webbdel från någon av webbdelarna. Sedan pekar du på anslutningar och peka på typ av anslutning som du vill skapa eller ändra, till exempel skicka rad till eller hämta sortering/Filter från. Klicka på namnet på den webbdel som du vill skapa eller ändra en koppling.

  Obs!: Menyn Webbdel kanske inte är aktiverat eller synligt på sidan av olika anledningar. Dessa skäl inkludera en webbdel eller ett område som inte stöder anslutningar, en kompatibel webbläsare eller anslutningar som har inaktiverats på din

  webbplats. Undermenyn för anslutningstyp kan variera beroende på webbdelssidan och webbdelen. Det kan bero på skillnader mellan egenskapsinställningarna för webbdelssidan, webbdelen eller webbdelszonen, kompatibiliteten för webbdelarna på sidan eller huruvida webbdelarna har kompatibla anslutningstyper.

För vissa webbdelsanslutningar kanske du behöver ange ytterligare information i dialogrutan Konfigurera anslutning. Du kanske exempelvis måste välja den anslutningstyp som du vill använda eller en kolumn som du vill filtrera. Dessutom, beroende på hur någon av eller båda webbdelarna skapades, kan det hända att fler dialogrutor visas som är unika för webbdelsanslutningen.

Tips: Tips Du kan dölja en webbdel. Till exempel du kanske vill använda den för att skicka data till en annan webbdel, men vill inte att det ska visas.

Obs!: Endast webbdelar som kan anslutas visas på menyn med tillgängliga webbdelar. Andra webbdelar på sidan kanske inte kan anslutas eller de kanske inte stöder anslutningar till den aktuella webbdelen. Dessutom kan det finnas begränsningar för vissa anslutningar på webbplatsen och dessa kanske har överskridits.

Överst på sidan

Slutföra webbdelsanslutningen

När du upprättar en inledande anslutning mellan webbdelar visas dialogrutan Konfigurera anslutning. Från denna dialogruta kan du matcha kolumner mellan den webbdel som informationen överförs till och den webbdel som informationen hämtas från.

Obs!: Du kan skapa en anslutning som fungerar, men som är meningslös. Anta exempelvis att webbdelen som informationen hämtas från innehåller en kolumn för produkt-ID och att webbdelen som informationen överförs till innehåller en kolumn för anställnings-ID. Även om du skulle kunna matcha dessa olika ID-värden så blir resultatet meningslöst.

Följande lista innehåller några vanliga exempel på webbdelsanslutningar:

Matchar en rad med data i en webbdel på en cell eller datafält i en annan webbdel   
webbdelen som du ansluter från är en kontakter listvywebbdelen. En av kolumnerna i listvyn är en kolumn som innehåller en hyperlänk som heter foto, som innehåller en URL till en bild för kontakten. Du ansluter till webbdelen Bild som kan visa en URL som innehåller en bild. Du måste välja kolumnen foto från webbdelen kontakter för att ge rätt passa till webbdelen Bild.

Matchar en rad med data i en webbdel till en kolumn med data i en annan webbdel så att du kan filtrera   
webbdelen som du ansluter från är en listvywebbdel som innehåller orderinformationen. En av kolumnerna i listvyn är en kolumn som innehåller ett radobjekt som heter Orderdetaljer-ID. Du ansluter till en annan listvywebbdelen som har flera kolumner som innehåller Orderdetaljer. Något av följande är en matchande kolumn som heter Orderdetaljer-ID. Om du vill ansluta de två webbdelarna så att när du markerar ordning i en webbdel visas varje radobjekt för ordern i den andra webbdelen. Du måste matcha kolumnerna Orderdetaljer-ID i varje webbdel.

Obs!: Kolumnernas namn behöver inte vara identiska. Den underliggande informationen måste dock vara överensstämmande eller ha samma värde.

Överst på sidan

Ta bort en anslutning mellan två webbdelar

 1. Öppna sidan.

 2. Klicka på Redigera sidaWebbplatsåtgärder-menyn Bild av knapp .

 3. Markera en av webbdelarna som du vill ta bort anslutningen från.

 4. Klicka på menyn webbdel och peka på anslutningar, peka sedan på typ av anslutning som du vill ta bort, till exempel skicka rad till eller hämta sortering/Filter från.

 5. Klicka sedan på namnet på den webbdel som du vill ta bort anslutningen från.

  Obs!: En bockmarkering visas på undermenyn för anslutningar för alla alternativ som en anslutning har aktiverats för. Om ingen bockmarkering visas betyder det att ingen anslutning aktiverats.

 6. Klicka på Ta bort anslutning i dialogrutan Konfigurera anslutning.

 7. Klicka på OK när du uppmanas att bekräfta att du vill ta bort anslutningen mellan webbdelarna.

Vanliga typer av webbdelsanslutningar

Du kan kombinera och ansluta webbdelar på en sida på flera olika sätt. Du kan skapa flera av dessa webbdelsanslutningar på sidan. Följande scenarier beskriver vanliga typer av dataanslutningar mellan webbdelar.

Huvudlista och detaljinformation

Du har en huvudlista med information och behöver visa detaljerad information relaterad till den här huvudlistan.

Exempel på huvudlista och detaljinformation

 1. En grundläggande webbdel för anställda innehåller grundläggande anställningsinformation som ofta används, till exempel anställningsnummer, namn och befattning.

 2. Klicka på en rad för att visa information om en anställd.

 3. Raden skickas till den andra webbdelen.

 4. All information om den anställda visas i ett formulär i webbdelen Information om anställda.

I en listvywebbdel kan du till och med sortera och filtrera en stor lista för att hitta den anställda som du letar efter innan du klickar på raden. Om det finns mycket detaljinformation kan du visa webbdelen Information om anställda på en annan sida.

Överst på sidan

Sammanfattning och detaljinformation

Du har en sammanfattningslista med information och behöver visa den detaljinformation som sammanfattningsinformationen genereras från.

Exempel på sammanfattning och detaljinformation

 1. En webbdel för lönespecifikationer innehåller information om ledighet och sjukfrånvaro.

 2. Du väljer sammanfattningsinformationen om din ackumulerade ledighet och sjukfrånvaro.

 3. Sammanfattningsinformationen skickas till den andra webbdelen.

 4. I webbdelen för detaljerade lönespecifikationer som visar information för varje vecka kontrollerar du de data som är registrerade.

Överst på sidan

Överordnad och underordnad

Du visar en lista med data (överordnad information). För varje rad finns det en eller flera relaterade rader (underordnad information) som du vill visa i en annan lista.

Exempel på överordnad och underordnad information

 1. En webbdel för order innehåller en lista med de senaste kundbeställningarna.

 2. Du klickar på raden som innehåller den order som du vill titta närmare på.

 3. Raden skickas till den andra webbdelen.

 4. I webbdelen med detaljerad orderinformation visas alla radobjekt för ordern.

Överst på sidan

Sökning och filtrering

Du vill skriva data, t.ex. sök- och filtervillkor, i en webbdel och visa resultatet i en annan webbdel.

Exempel på sökning och filtrering

 1. Du skriver bokinformationen, t.ex. rubrik, författare och ämne, i webbdelen för boksökning för att leta upp en eller flera böcker.

 2. Du klickar på SKICKA.

 3. Sökvillkoren skickas till den andra webbdelen.

 4. En eller flera böcker som matchar sökvillkoren visas i webbdelen för boklistor.

Överst på sidan

Beräkningar

Även om du ofta kan beräkna data inuti en webbdel kanske du ibland vill kombinera två webbdelar för att göra beräkningarna mer flexibla.

Exempel på beräkningar

 1. Du skriver lånebeloppen i en webbdel för låneinformation.

 2. Du klickar på SKICKA.

 3. Lånebeloppen skickas till den andra webbdelen.

 4. Webbdelen för låneberäkning beräknar lånet och visar det månatliga betalningsschemat.

Överst på sidan

Alternativa datavyer

Genom att visa informationen på olika sätt blir det ofta lättare att förstå problem, trender och samband. Du kan skicka listor, rader och celler (eller fält och parametrar) från en webbdel och visa informationen i en alternativ vy.

En alternativ vy av en lista

Du vill visa alla företagets anställda i ett hierarkiskt ordnat diagram.

Alternativ vy av listinformation

 1. Webbdelen Anställda visar anställningsnummer, namn, befattning och överordnad chef för alla som arbetar på företaget.

 2. Eftersom du använder all information behöver du inte välja något särskilt.

 3. All information skickas till den andra webbdelen.

 4. Webbdelen Organisationsschema visar arbetsrelationerna mellan de anställda och kan visa alternativa vyer av hierarkin.

  En alternativ vy av en rad

Du vill visa en rad med demografiska data i ett diagram, t.ex. i ett cirkeldiagram eller i ett stapeldiagram.

Alternativ vy av radinformation

 1. En webbdel för befolkningsstatistik visar demografiska data som ålder, inkomst och arv.

 2. Du väljer en rad med demografiska data.

 3. Du skickar informationen till den andra webbdelen.

 4. Webbdelen Diagram visar raden med data i ett cirkeldiagram och alternativt i ett stapeldiagram.

  En alternativ vy av en cell

Du vill följa upp en pengainsamlingskampanj.

Alternativ vy av celldata

 1. I en webbdel för pengainsamling anger varje medlem i en grupp hur mycket som han eller hon har lyckats samla in.

 2. Totalbeloppet visas i ett summafält.

 3. Summafältet skickas till den andra webbdelen.

 4. Du kontrollerar hur bra insamlingen går i webbdelen för välgörenhetsmål.

Överst på sidan

Dataförbättring

Du vill öka mängden information om personer och platser för att göra den mer intressant, attraktiv och användbar.

Exempel på dataförbättring

 1. En webbdel för kontakter visar viktig information om affärskontakter, till exempel namn, adress och kanske även ett foto.

 2. Du väljer en kontakt.

 3. En rad med information skickas till den andra webbdelen.

 4. Ett foto på kontakten visas i bildwebbdelen och kontaktens kontorsadress visas i en kartwebbdel.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×