Koppla data i webbdelar

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda menyer och knappar i en SharePoint-webbdel till skapa dataanslutningar utan att skriva en anpassad kod. Du kan till exempel presentera alternativa vyer över data från två webbdelar genom att ansluta webbdelar. Du kan dessutom utföra relaterade beräkningar mellan två webbdelar eller filtrera en webbdel med hjälp av värdena från en annan webbdel. Du kan använda dessa anslutningar på en sida. Du kan också skapa anslutningar mellan webbdelar på olika sidor i samma toppnivåwebbplatsen genom att använda ett webbdesignprogram som är kompatibel med din webbplats, till exempel SharePoint Designer.

I den här artikeln

Översikt över webbdelsanslutningar

Skapa webbdelsanslutningar

Skapa eller ändra en anslutning mellan två webbdelar

Slutföra kopplingen till webbdel

Ta bort en anslutning mellan två webbdelar

Vanliga typer av webbdelsanslutningar

Huvudlista och detaljinformation

Sammanfattning och detaljinformation

Överordnade och underordnade

Sökning och filtrering

Beräkningar

Alternativa datavyer

Dataförbättring av

Översikt över webbdelsanslutningar

Med hjälp av webbdelsanslutningar kan du skapa eller förbättra dina webbsidor. Du ansluter webbdelar så att när du utför en åtgärd i en webbdel, ändras innehållet i en annan webbdel.

Du kan till exempel ansluta en anställda listvywebbdelen till webbdelen bild genom att överföra data mellan de två webbdelarna. Varje gång du markerar en rad i den anställda listvywebbdel som innehåller en kolumn med en bild av den anställde ser du på bilden som visas i webbdelen Bild.

Grundläggande webbdelsanslutning

En webbdelsanslutning är ett sätt att skicka data från en webbdel till en annan webbdel och synkronisera deras funktioner.

En webbdel tillhandahåller data.

Data kan vara listor, rader, celler eller parametervärden.

Den andra webbdelen hämtar data.

Du kan skapa en webbdelsanslutning från antingen webbdel med hjälp av menyn anslutning typ från kommandot anslutningar på menyn webbdel.

Obs!: Du kan skapa anslutningar mellan webbdelar på samma sida. Om du vill ansluta en webbdel till data från en annan plats eller datakälla kan du lägga till en datavy genom att använda ett webbdesignprogram som SharePoint Designer.

Till exempel ett kommando från en webbdel anslutningstyp kan visa Skicka rad till och menykommandot från mål-webbdel anslutningstyp kan visa Hämta raden från. I följande tabell beskrivs vanliga kommandon som kan visas på en meny med anslutningar.

Kommandot på menyn anslutningar

Beskrivning

Skicka rad med Data till

Du kan ansluta webbdelen Listvy till en annan webbdel genom att överföra en markerad datarad till den andra webbdelen.

I standardvyn, en Markera objekt kolumn läggs de automatiskt när du ansluter webbdelen Listvy. Den innehåller alternativ att ange vilken rad som ska skickas till den andra webbdelen. Du kan välja endast en rad i taget i standardvyn. Vissa kolumner som den Redigera kolumn, är inte tillgängliga för användning i en webbdelsanslutning.

Du kan markera flera rader i databladsvyn, men endast en rad överförs till den andra webbdelen. Om du markerar flera rader, den rad som innehåller den aktiva cellen skickas till den andra webbdelen och alla andra rader ignoreras. Du kan inte ange data i den summarad eller ny rad till den andra webbdelen.

Med den här typen av anslutning kan du ha flera webbdelar vara anslutna till webbdelen Listvy.

Få parametervärden från

Det här alternativet gäller parametrar från en kolumn i leverantörens webbdel till en kolumn i användarens webbdel.

Hämta värden från

I standardvyn och databladsvyn kan du ansluta listvywebbdelen till en annan webbdel som kan tillhandahålla följande information:

 • En eller flera kolumnen namn och värdepar med data som filtrerar data i webbdelen Listvy

 • En kolumn med data för sortering i stigande eller fallande ordning i webbdelen Listvy

Med den här typen av anslutning kan endast en annan webbdel vara ansluten till webbdelen Listvy.

Du kan också skapa anslutningar mellan webbdelar på två olika webbdelssidor genom att använda ett webbdesignprogram som SharePoint Designer.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Överst på sidan</link>

Skapa webbdelsanslutningar

Innan du försöker skapa en anslutning mellan webbdelar bör du utföra följande tre steg.

Steg 1: Bestäm vilka data som du vill att tillgängliga på sidan   
ofta finns en eller flera listor på en webbplats som innehåller de data som du vill använda. Listor presentera data i tabellformat. De gör det lättare att ändra och uppdatera data, ändra sorteringsordningen, filtrera i listan och sammanställa data. Du kan skapa en vy som visar bara välja data i det format som du vill använda. Med hjälp av vyväljaren i verktygsfönstret kan ändra du vyn i en listvywebbdel, att arbeta med bara de kolumner som du vill använda. Om du vill skapa en vy i listan i menyfliksområdet under Listverktyg Klicka på lista klickar du på Skapa vy, Välj Visa format som du vill använda och sedan markera de data som du vill visa.

Steg 2: Lägga till listvywebbdelar sidan   
du kan lägga till en lista på en sida genom att lägga till den som en webbdel på sidan.

Steg 3: Koppla webbdelar för att få de resultat som du vill använda   
du kan skapa anslutningar mellan webbdelar som har stöd för webbdelsanslutningar. Webbdelar som har stöd för webbdelsanslutningar omfattar listvywebbdelen, formulärwebbdel och bildwebbdelen.

Menyn anslutningar på menyn Webbdel visar typ av anslutning som du kan skapa och menyn tillgängliga webbdelar visar endast kompatibla webbdelar. Du kan göra webbdelsanslutningen utan att använda skript eller kodning när du har slutfört steg 1 och 2.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Överst på sidan</link>

Skapa eller ändra en anslutning mellan två webbdelar

Med hjälp av menyer och dialogrutor kan du ansluta webbdelar, överföra data mellan dem och synkronisera deras funktioner.

 1. Bläddra till den sida som innehåller de två webbdelarna som du vill ansluta till.

 2. På menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp klickar du på Redigera sida.

 3. Klicka på menyn webbdel från någon av webbdelarna. Sedan pekar du på anslutningar och peka på typ av anslutning som du vill skapa eller ändra, till exempel skicka rad till eller hämta sortering/Filter från. Klicka på namnet på den webbdel som du vill skapa eller ändra en koppling.

  Obs!: Menyn Webbdel kanske inte är aktiverat eller synligt på sidan av olika anledningar. Dessa skäl inkludera en webbdel eller ett område som inte stöder anslutningar, en kompatibel webbläsare eller anslutningar som har inaktiverats på din

  webbplats. Undermenyn för anslutning kan skilja sig från webbdelssidan webbdelssida och från webbdel till webbdel. Problemet kan uppstå på grund av skillnaderna mellan egenskapsinställningarna för webbdelssidan, webbdelen eller webbdelszonen, kompatibiliteten mellan webbdelar på sidan eller om webbdelarna har kompatibla typer.

För vissa webbdelsanslutningar kan du behöva välja ytterligare information i dialogrutan Konfigurera anslutning. Du kan behöva välja vilken typ av anslutning som du vill använda eller en kolumn som du vill filtrera. Du kan också se ytterligare dialogrutor som är unika för webbdelsanslutningen beroende på hur något eller båda av webbdelarna skapades.

Tips: Tips Du kan dölja en webbdel. Till exempel du kanske vill använda den för att skicka data till en annan webbdel, men vill inte att det ska visas.

Obs!: Endast webbdelar som kan anslutas visas på menyn tillgängliga webbdelar. Andra webbdelar på sidan kanske inte stöder anslutningar eller stöder inte anslutningar till den aktuella webbdelen. Webbplatsen kan dessutom har begränsningar på vissa anslutning som överskrids.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Överst på sidan</link>

Slutföra kopplingen till webbdel

Dialogrutan Konfigurera anslutning visas när du upprättar en initial anslutning mellan webbdelar. I den här dialogrutan kan matcha du kolumner mellan den webbdel som tar emot data och den webbdel som innehåller data.

Obs!: Du kan göra en anslutning som är rätt, men inte meningsfull. Till exempel den webbdel som rapporten bygger på kan ha en produkt-ID-kolumn och den webbdel som tar emot data kan ha en anställd ID-kolumn. Även om du kanske att matcha dessa olika ID-värden, med resultatet blir inte meningsfullt.

Följande lista innehåller några vanliga exempel på webbdelsanslutningar:

Matchar en rad med data i en webbdel på en cell eller datafält i en annan webbdel   
webbdelen som du ansluter från är en kontakter listvywebbdelen. En av kolumnerna i listvyn är en kolumn som innehåller en hyperlänk som heter foto, som innehåller en URL till en bild för kontakten. Du ansluter till webbdelen Bild som kan visa en URL som innehåller en bild. Du måste välja kolumnen foto från webbdelen kontakter för att ge rätt passa till webbdelen Bild.

Matchar en rad med data i en webbdel till en kolumn med data i en annan webbdel så att du kan filtrera   
webbdelen som du ansluter från är en listvywebbdel som innehåller orderinformationen. En av kolumnerna i listvyn är en kolumn som innehåller ett radobjekt som heter Orderdetaljer-ID. Du ansluter till en annan listvywebbdelen som har flera kolumner som innehåller Orderdetaljer. Något av följande är en matchande kolumn som heter Orderdetaljer-ID. Om du vill ansluta de två webbdelarna så att när du markerar ordning i en webbdel visas varje radobjekt för ordern i den andra webbdelen. Du måste matcha kolumnerna Orderdetaljer-ID i varje webbdel.

Obs!: Kolumnnamnen behöver inte vara samma. Underliggande data måste dock motsvarar eller ha samma värde.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Överst på sidan</link>

Ta bort en anslutning mellan två webbdelar

 1. Öppna sidan.

 2. Klicka på Redigera sidaWebbplatsåtgärder-menyn Bild av knapp .

 3. Välj något av de webbdelar som du vill ta bort anslutningen.

 4. Klicka på menyn webbdel och peka på anslutningar, peka sedan på typ av anslutning som du vill ta bort, till exempel skicka rad till eller hämta sortering/Filter från.

 5. Klicka sedan på namnet på den webbdel som du vill ta bort en anslutning.

  Obs!: En bockmarkering visas på undermenyn anslutningar för varje markering som har en anslutning aktiverad. Om du inte ser en bockmarkering är ingen anslutning aktiverad.

 6. Klicka på Ta bort anslutning i dialogrutan Konfigurera anslutning.

 7. Klicka på OK när du uppmanas att bekräfta att du vill ta bort en anslutning mellan webbdelar.

Vanliga typer av webbdelsanslutningar

Det finns många sätt att kombinera och ansluta webbdelar på en sida. Du kan skapa flera av dessa webbdelsanslutningar på sidan. I följande scenarier beskrivs vanliga typer av dataanslutningar mellan webbdelar.

Huvudlista och detaljinformation

Du har en övergripande lista med data och du behöver visa detaljerad information relaterad till huvudlistan.

Exempel på huvudlista och detaljinformation

 1. En webbdel för medarbetare grunderna innehåller information om grundläggande, används ofta anställda, till exempel ID, namn och befattning.

 2. Om du vill söka efter information om den anställda, markera en rad.

 3. Raden skickas till den andra webbdelen.

 4. I webbdelen medarbetare information visas alla anställda information i ett formulär.

I en listvywebbdel, kan du även sortera och filtrera en stor lista för att hitta anställdes innan du markerar du raden. Om detaljinformationen är omfattande kan visa du även webbdelen medarbetare information på en annan sida.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Överst på sidan</link>

Sammanfattning och detaljinformation

Du har en sammanfattning av data och du behöver visa detaljerad information som ger sammanfattningsdata i detalj.

Exempel på sammanfattning och detaljinformation

 1. En webbdel för innevarande år betala stub-innehåller uppgifter om ersättning.

 2. Du väljer den sammanfattande informationen om ackumulerade semester och sjukledighet.

 3. Den sammanfattande informationen skickas till den andra webbdelen.

 4. I betala stub-information webbdelen som visar veckovisa data kontrollerar du de data som du ser spelat in.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Överst på sidan</link>

Överordnade och underordnade

Du visar en lista med data (överordnade) och för varje rad är en eller flera relaterade rader (underordnade) som du vill ska visas i en annan lista.

Exempel på överordnad och underordnad information

 1. En webbdel för order innehåller en lista med de senaste kundbeställningar.

 2. Du klickar på den rad som innehåller en ordning som du vill undersöka.

 3. Raden skickas till den andra webbdelen.

 4. I webbdelen ordning information visas alla radobjekt för ordern.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Överst på sidan</link>

Sökning och filtrering

Du vill ange data, till exempel söka eller filtrera villkor i en webbdel för att visa resultatet i en annan webbdel.

Exempel på sökning och filtrering

 1. Ange bok information, till exempel titel, författare och ämne, att hitta boken eller böcker i webbdelen innehållssökning för bok.

 2. Du klickar på Skicka.

 3. Sökkriterierna skickas till den andra webbdelen.

 4. Bok listwebbdelen visar en eller flera böcker som matchar dina sökvillkor.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Överst på sidan</link>

Beräkningar

Även om du ofta beräkna data i en webbdel, kanske du vill att kombinera två webbdelar för att göra beräkningarna mer flexibla.

Exempel på beräkningar

 1. Du anger lån tal i en webbdel för lånet tal.

 2. Du klickar på .

 3. Lån talen skickas till den andra webbdelen.

 4. Webbdelen lån miniräknare beräknas lånet och visar månatliga Betalningsschemat.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Överst på sidan</link>

Alternativa datavyer

Visa dina data på flera olika sätt kan hjälpa dig att förstå innebörden, trender och relationer. Du kan skicka listor, rader och celler (eller fält och parametrar) från en webbdel och visa data i en alternativa vy.

En alternativ vy av en lista

Du vill visa alla anställda i ett hierarkiskt diagram.

Alternativ vy av listinformation

 1. Webbdelen anställda visar anställnings-ID, medarbetarens namn, befattning och manager-ID för alla som behövs för ditt företag.

 2. Eftersom du använder alla data krävs ingen markering.

 3. All information som skickas till en annan webbdel.

 4. Webbdelen organisation diagram visar arbetsrelationer mellan anställda och kan visa alternativa vyer över denna hierarki.

  En alternativ vy av en rad

Du vill visa en rad med demografiska data i ett diagram, till exempel ett cirkeldiagram eller liggande stapeldiagram.

Alternativ vy av radinformation

 1. Webbdelen populationen statistik visar demografiska data, till exempel ålder, inkomst och ursprung.

 2. Du väljer en rad med demografiska data.

 3. Du skickar data till en annan webbdel.

 4. Webbdelen för diagram visar rad med data i ett cirkeldiagram och du kan också ett stapeldiagram.

  En alternativ vy av en cell

Du vill kontrollera hur det går med en insamling.

Alternativ vy av celldata

 1. Varje medlem i en grupp anger hur mycket pengar som han eller hon upphöjt i webbdelen insamlingen.

 2. Den aktuella summan visas i ett sammanlagt fält.

 3. Fältet Totalt skickas till den andra webbdelen.

 4. Du kontrollera din grupp framsteg i webbdelen välgörenhet mål.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Överst på sidan</link>

Dataförbättring av

Du vill förstärka grundläggande information om personer och platser så att det intressanta, tilltalande och användbara.

Exempel på dataförbättring

 1. Webbdelen kontakter visar information att du ska kunna hålla reda på affärskontakter, till exempel namn, adress och eventuellt ett fotografi.

 2. Du väljer en kontakt.

 3. En rad med data skickas till den andra webbdelen.

 4. Du ser ett foto på den kontakt som visas i webbdelen Bild och letar sedan upp kontaktens företagsadress i webbdelen karta.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×