Kopiera rapporter, kalendrar och vyer med funktionen Organisera

Kopiera rapporter, kalendrar och vyer med funktionen Organisera

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Funktionen Organisera är ett verktyg du kan använda om du vill kopiera rapporter, kalendrar och andra element till andra projekt eller till den globala mallen (Global.MPT). Ett element som kopieras till den globala mallen blir tillgängligt för alla dina projekt.

Men du måste kanske inte använda funktionen Organisera för att uppnå det du vill. Standardegenskaperna i Project gör att alla nya vyer och relaterade element du har skapat i den globala mallen kopieras automatiskt. Det gäller också för befintliga element du har sparat med ett nytt namn. Du kan ändra det här genom att klicka på Arkiv > Alternativ > Avancerat. Inställningen i avsnittet Visa:

Alternativet Lägg automatiskt till nya vyer, tabeller, filter och grupper i den globala

Använda funktionen Organisera

Om du har avmarkerat inställningen ovan och vill kopiera valda element till den globala mallen, eller om du vill kopiera ett element från ett projekt till ett annat, måste du använda funktionen Organisera.

Organisatören kan också kopiera anpassade textformat till andra projekt eller till den globala mallen. Mer information finns i Ändra teckensnitt i en vy.

Meddelanden: 

 • Du kan inte kopiera aktivitetsinformation med funktionen Ordna. Om du vill att specifika åtgärder ska ingå i varje projekt, Spara projektfil som en vanlig mall.

 • Värden i anpassade värdelistor (t.ex. uppslagsvärden) kan inte lagras i den globala mallen. Använd i stället en vanlig mall.

Kopiera element till den globala mallen

Anta att du vill anpassa det förinställda Gantt-diagrammet med kostnadskolumner och att du vill använda det nya diagrammet i dina framtida projekt. Kopiera vyn till den globala mallen genom att följa de här stegen:

 1. Klicka på Arkiv > Organisera.

 2. Klicka på fliken Vyer i dialogrutan Organisera.

Dialogrutan Organisera projekt.

i listan till vänster visas elementen i den globala mallen när i listan till höger visas element i det aktuella projektet. Ditt jobb är att flytta den anpassa elementet från skärmens högra sida till vänster.

Obs!:  Om du vill visa projektelement från andra projekt måste du först öppna de projekten.


 1. Markera den anpassade vyn på höger sida och klicka sedan på Kopiera.

  Projektorganiseringen med listan av element i det öppna projektet.

  anpassad vy kopieras till den globala mallen och visas på vänster sida.

 2. Om din anpassade vy innehåller kolumner du lade till måste du kopiera över den kopplade tabellen. Klicka på fliken Tabeller och kopiera tabellen till den globala mallen. Den kopplade tabellen kan ha samma namn som vyn, men om du inte ser en matchning kan du kopiera tabellen Inmatning.

  Alla dina projekt att ha en anpassad vy tillgänglig med rätt underliggande tabell.

Kopiera element direkt till ett annat projekt

Om du vill kopiera Project-element från ett projekt till ett annat (men inte till den globala mallen):

 1. Öppna båda projekten ("källprojektet" med de anpassade elementen, och "målprojektet" du vill kopiera dem till).

 2. Klicka på Arkiv > Organisera i källprojektet.

 3. Markera målprojektet i listan.

  Välja en målprojektfil i rutan Organisera projekt.

 4. Markera anpassade element till höger och klicka på Kopiera om du vill kopiera dem till målprojektet.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×