Kopiera och klistra in specifikt cellinnehåll

Excel för Office 365 för Mac, Excel 2019 för Mac, Excel 2016 för Mac

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan kopiera och klistra in specifikt cellinnehåll eller attribut (till exempel formler, format, kommentarer och dataverifiering). Om du använder den kopia Ikonen Kopiera och Klistra in Knappen Inklistringsalternativ ikoner (eller KOMMANDO + C och KOMMANDO + V), kopieras alla attribut som standard. Om du vill välja ett alternativ för specifika klistra in du antingen använda menyalternativet Klistra in eller markera Klistra in Special och välj ett alternativ från rutan Klistra in Special. Attribut än vad du väljer är undantagna när du klistrar in.

Menyn Klistra in, med visning av alternativ och Klistra in special

Alternativ på menyn Klistra in

 1. Markera de celler som innehåller de data eller de attribut som du vill kopiera.

 2. På fliken Start klickar du på Kopiera  Ikonen Kopiera .

 3. Klicka på den första cellen i det område där du vill klistra in det du kopierade.

 4. Klicka på pilen bredvid Klistra in och gör sedan något av följande på fliken Start. Alternativen på menyn Klistra in beror på vilken typ av data i de markerade cellerna:

  Välj Klistra in på fliken Start

Väljer du

Klistra in

Klistra in

Allt cellinnehåll och all formatering, inklusive länkade data.

Formler

Endast formlerna.

Formler och talformatering

Endast alternativ för formler och talformatering.

Behåll källformatering

Allt cellinnehåll och all formatering.

Inga kantlinjer

Allt cellinnehåll och all formatering, förutom cellkantlinjer.

Behåll källans kolumnbredder

Endast kolumnbredder.

Transponera

Orienterar om innehållet i kopierade celler när det klistras in. Data i rader klistras in i kolumner och vice versa.

Klistra in värden

Endast värdena, så som de visas i cellerna.

Värden och talformatering

Endast värdena och talformateringen.

Värden och källformatering

Endast värden och talformat färg och storlek teckenformatering.

Formatering

All cellformatering, inklusive tal och källformatering.

Klistra in länk

Länka inklistrade data till originaldata. När du klistrar in en länk till de data du har kopierat anges en absolut referens till den kopierade cellen eller det kopierade cellområdet på den nya platsen i Excel.

Klistra in som bild

En kopia av bilden.

Länkad bild

En kopia av bilden med en länk till de ursprungliga cellerna (om du gör några ändringar i de ursprungliga cellerna återspeglas dessa ändringar i den inklistrade bilden).

Kolumnbredder

Klistra in bredden för en kolumn eller ett kolumnområde i en annan kolumn eller ett annat kolumnområde.

Koppla villkorsstyrd formatering

Kombinera villkorsstyrd formatering från de kopierade cellerna med villkorsstyrd formatering i inklistringsområdet.

Alternativen Klistra in special

 1. Markera de celler som innehåller de data eller de attribut som du vill kopiera.

 2. På fliken Start klickar du på Kopiera  Ikonen Kopiera .

 3. Klicka på den första cellen i det område där du vill klistra in det du kopierade.

 4. Klicka på pilen bredvid Klistra in på fliken Start och sedan på Klistra in Special.

  Välj Klistra in på fliken Start

 5. Markera de alternativ som du vill använda.

  Rutan Klistra in special

Inklistringsalternativ

Väljer du

Klistra in

Allt

Allt cellinnehåll och all formatering, inklusive länkade data.

Formler

Endast formlerna.

Värden

Endast värdena, så som de visas i cellerna.

Format

Cellinnehåll och formatering.

Kommentarer

Endast de kommentarer som har kopplats till cellen.

Validering

Enbart dataverifieringsuttryck.

Allt med källtemat

Allt cellinnehåll och all formatering med det tema som använts för källdatauppgifterna.

Allt utom kantlinjer

Cellinnehåll och all formatering, förutom cellkantlinjer.

Kolumnbredder

Bredden för en kolumn eller ett kolumnområde till en annan kolumn eller ett annat kolumnområde.

Formler och talformat

Endast formler och talformatering.

Värden och talformat

Endast värden och talformatsalternativ från de markerade cellerna.

Alla, koppla villkorsstyrd formatering

Kombinera villkorsstyrd formatering från de kopierade cellerna med villkorsstyrd formatering i inklistringsområdet.

Alternativ för åtgärder

Alternativen för åtgärder kombineras matematiskt mellan områdena kopiera och klistra in.

Klicka på

Om du vill

Ingen

Klistra in innehållet från kopieringsområdet utan att använda någon matematisk åtgärd.

Lägg till

Addera värdena i kopieringsområdet till värdena i inklistringsområdet.

Subtrahera

Subtrahera värdena i kopieringsområdet från värdena i inklistringsområdet.

Multiplicera

Multiplicera värdena i inklistringsområdet med värdena i kopieringsområdet.

Dividera

Dividera värdena i inklistringsområdet med värdena i kopieringsområdet.

Andra alternativ:

Klicka på

Om du vill

Hoppa över tomma

Om du inte vill att värden eller attribut i inklistringsområdet ska ersättas om det finns tomma celler i kopieringsområdet.

Transponera

Orienterar om innehållet i kopierade celler när det klistras in. Data i rader klistras in i kolumner och vice versa.

Klistra in länk

Länkar till källans bild om data är en bild. Om källans bild ändras kommer den här att ändras.

Tips: Vissa alternativ är tillgängliga på menyn Klistra in och i dialogrutan Klistra in Special. Namn på alternativ kan variera lite men resultatet är samma.

 1. Markera de celler som innehåller de data eller de attribut som du vill kopiera.

 2. Klicka på Kopiera Knappen Kopiera i verktygsfältet Standard

 3. Klicka på den första cellen i det område där du vill klistra in det du kopierade.

 4. Klicka på Klistra in på fliken Start under Redigera, och klicka sedan på Klistra in Special.

  Fliken Start, gruppen Redigera

 5. Gör något av följande i dialogrutan Klistra in Special under Klistra in:

  Klicka på

  Om du vill

  Allt

  Klistra in allt cellinnehåll och all formatering, inklusive länkade data.

  Formler

  Klistra in endast formler, så som de har angetts i formelfältet.

  Värden

  Klistra in endast värden, så som de visas i cellerna.

  Format

  Klistra in endast cellformatering.

  Kommentarer

  Klistra in endast de kommentarer som har kopplats till cellen.

  Dataverifiering

  Klistra in dataverifieringsregler för de kopierade cellerna i inklistringsområdet.

  Allt med källtemat

  Klistra in allt cellinnehåll och all formatering med det tema som har använts för källdatauppgifterna.

  Allt utom kantlinjer

  Klistra in allt cellinnehåll och all formatering, förutom cellkantlinjer.

  Kolumnbredder

  Klistra in bredden för en kolumn eller ett kolumnområde i en annan kolumn eller ett annat kolumnområde.

  Formler och talformat

  Klistra in endast formler och talformatsalternativ från de markerade cellerna.

  Värden och talformat

  Klistra in endast värden och talformatsalternativ från de markerade cellerna.

  Koppla villkorsstyrd formatering

  Kombinera villkorsstyrd formatering från de kopierade cellerna med villkorsstyrd formatering i inklistringsområdet.

  Klicka på den matematiska operation som du vill använda för de data som du kopierade och matematiskt kombinera värden mellan områdena kopiera och klistra in områden i under åtgärd i dialogrutan Klistra in Special.

  Klicka på

  Om du vill

  Ingen

  Klistra in innehållet från kopieringsområdet utan att använda någon matematisk åtgärd.

  Lägg till

  Addera värdena i kopieringsområdet till värdena i inklistringsområdet.

  Subtrahera

  Subtrahera värdena i kopieringsområdet från värdena i inklistringsområdet.

  Multiplicera

  Multiplicera värdena i inklistringsområdet med värdena i kopieringsområdet.

  Dividera

  Dividera värdena i inklistringsområdet med värdena i kopieringsområdet.

  Ytterligare alternativ avgör hur tomma celler ska hanteras när klistras in, om kopierade data klistras in som rader eller kolumner och länka inklistrade data till den kopierade informationen.

  Klicka på

  Om du vill

  Hoppa över tomma

  Undvika att ersätta värden i inklistringsområdet ska ersättas om det finns tomma celler i kopieringsområdet.

  Transponera

  Ändra kolumner med kopierade data till rader och vice versa.

  Klistra in länk

  Länka inklistrade data till originaldata. När du klistrar in en länk till de data du har kopierat anges en absolut referens till den kopierade cellen eller det kopierade cellområdet på den nya platsen i Excel.

  Obs!: Det här alternativet är tillgängligt när du väljer alla eller allt utom kantlinjer under Klistra in i dialogrutan Klistra in Special.

Se även

Flytta eller kopiera ett blad

Flytta eller kopiera celler, rader eller kolumner

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×