Kopiera och klistra in i Office Web Apps

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

På grund av begränsningar i webbläsartekniken skiljer sig funktionerna för Kopiera och Klistra in i Microsoft Office Online från samma funktioner i Office-skrivbordsprogrammen. I den här artikeln förklarar vi hur du kopierar och klistrar in i vart och ett av programmen i Office Online.

Vilket program använder du?

Word Online

Excel Online

PowerPoint Online

OneNote Online

Obs!:  If you are using Office Online with SharePoint 2010, see Copy and paste in Office Web Apps.

Word Online

Beteendet för kopiera och klistra in skiljer sig åt beroende på huruvida du visar eller redigerar i webbläsaren och huruvida du klistrar in innehåll utifrån Word Online.

Visa i webbläsare

När du öppnar ett dokument i läsvyn kan du markera en textrad i taget genom att dra musen (inte dubbelklicka). Tryck sedan på CTRL+C (Windows) eller ⌘+C (Mac) om du vill kopiera texten. Du kan klistra in innehållet i Urklipp utanför dokumentet. När du gör det sätts texten in på den nya platsen utan formatering som fet stil, kursiv stil eller en viss färg. Du kan ange de här formateringsalternativen igen på den nya platsen.

Obs!: När du visar ett dokument i läsvy måste du markera minst en rad. Om du vill markera ord eller fraser måste du klicka på Redigera i webbläsare.

Om du vill klistra in i dokumentet klickar du på Redigera i webbläsare.

Redigera i webbläsare

I redigeringsvyn kan du klippa ut, kopiera och klistra in text och bilder inom dokumentet genom att markera text eller en bild precis som du gör i Word-skrivbordsappen. Tryck på CTRL+C för att kopiera, CTRL+X för att klippa ut eller på CTRL+V för att klistra in texten eller bilden (Windows); eller tryck på ⌘+C, ⌘+X eller ⌘+V (Mac).

Obs!:  Om du använder Firefox och vill använda kommandona Kopiera, Klipp ut och Klistra in i menyfliksområdet i Word Online måste du tillåta att JavaScript använder Urklipp. Om du inte vill göra detta använder du kortkommandona -C, -X och -V.

Klistra in text i Word Online från ett annat program

När du klistrar in text från ett annat program än Word Online sätts texten in i dokumentet som oformaterad text. Det innebär att textegenskaper som fet stil, kursiv stil eller en viss storlek eller färg inte bevaras. Du måste alltså ange dessa formateringsalternativ igen i Word Online.

Bilder du kopierar från webben kan klistras in i dokumentet, men Word Online stöder inte inklistring av bilder som har kopierats från andra dokument eller program. Om det finns en bild i ett annat dokument eller program som du vill använda i Word Online ska du spara bilden på din dator och sedan gå till Infoga > bild i Word Online.

Tabeller och listor     När du klistrar in text som har formaterats utanför Word Online, som rader och kolumner eller som underobjekt i en lista, visas inte tabellen eller den hierarkiska strukturen i den inklistrade texten. Det bästa arbetssättet är att klistra in sådana objekt en cell eller nivå i taget. När du klistrar in en lista kan du även ta bort talformateringen och sedan lägga till den igen i Word Online med hjälp av knapparna Numrering och Öka indrag (fliken Start) för att uppnå önskat resultat.

Hyperlänkar    Hyperlänkar klistras in som statisk text. Så här återskapar du länken sedan du har klistrat in den:

 1. Markera texten.

 2. Klicka på Länk på fliken Infoga.

 3. Ange länkens webbadress (URL) i rutan Adress.

 4. Lämna texten i rutan Visa text som den är och klicka sedan på Infoga.

Överst på sidan

Excel Online

Funktionerna Kopiera och Klistra in skiljer sig lite beroende på om du visar eller redigerar dokument i webbläsaren, och om du klistrar in text utifrån Microsoft Excel Online.

Visa i webbläsare

När du först öppnar en arbetsbok i webbläsaren kan du markera celler på samma sätt som i skrivbordsprogrammet Excel. Tryck sedan på CTRL+C (Windows) eller ⌘+C (Mac) om du vill kopiera cellinnehållet. Du kan klistra in innehållet i Urklipp utanför arbetsboken. Om du vill klistra in i arbetsboken klickar du på Redigera i webbläsare.

Redigera i webbläsare

När du redigerar en arbetsbok i webbläsaren kan du klippa ut, kopiera och klistra in text i arbetsboken genom att markera celler, precis som du gör i skrivbordsprogrammet Excel. Tryck på CTRL+C om du vill kopiera, CTRL+X om du vill klippa ut eller CTRL+V om du vill klistra in texten (Windows) eller tryck på ⌘+C, ⌘+X eller ⌘+V (Mac). När du klistrar in ärver cellinnehållet egenskaper på den nya platsen, till exempel fet stil, kursiv stil eller en viss färg.

Klistra in text i Excel Online från ett annat program

När du klistrar in text från ett annat program än Excel Online infogas texten i arbetsboken som oformaterad text. Det innebär att textegenskaper som fet stil, kursiv stil eller en viss storlek eller färg inte bevaras utan måste anges igen i Excel Online. När du klistrar in celler från en annan arbetsbok eller tabell bevaras cellernas rad- och kolumnstruktur i Excel Online.

Hyperlänkar    Hyperlänkar klistras in som statisk text. Så här återskapar du länken sedan du har klistrat in den:

 1. Markera texten.

 2. Klicka på Länk på fliken Infoga.

 3. Ange länkens webbadress (URL) i rutan Adress.

 4. Skriv länktexten i rutan Visa text och klicka sedan på Infoga.

Överst på sidan

PowerPoint Online

Du kan klippa ut, kopiera och klistra in text inom presentationen genom att markera text precis som du gör i skrivbordsprogrammet PowerPoint. Tryck på CTRL+C om du vill kopiera, CTRL+X om du vill klippa ut eller CTRL+V om du vill klistra in texten (Windows) eller tryck på ⌘+C, ⌘+X eller ⌘+V (Mac).

Bilder du kopierar från webben kan klistras in i en presentationsbild men PowerPoint Online stöder inte inklistring av bilder som har kopierats från andra presentationer eller program. Om det finns en bild i en annan presentation eller ett annat program som du vill använda i PowerPoint Online ska du spara bilden på datorn och sedan gå till Infoga > bild i PowerPoint Online.

Flytta en bild från en bild till en annan genom att kopiera bilden, klistra in den i en ny bild och ta bort den från dess ursprungliga plats.

Meddelanden: 

 • Du kan inte kopiera eller klippa ut text i läsvyn eller bildspel. Om du vill kunna kopiera eller klippa ut text måste du klicka på Redigera i webbläsare.

 • Om du använder Firefox och vill använda kommandona Kopiera, Klipp ut och Klistra in i menyfliksområdet i PowerPoint Online måste du tillåta att JavaScript använder Urklipp. Om du inte vill göra detta använder du kortkommandona -C, -X och -V.

Överst på sidan

OneNote Online

Funktionerna Kopiera och Klistra in skiljer sig lite beroende på om du visar eller redigerar dokument i webbläsaren, och om du klistrar in text utifrån Microsoft OneNote Online.

Visa i webbläsare

När du öppnar en anteckningsbok i läsvyn kan du markera text precis som du gör i skrivbordsprogrammet OneNote. Tryck sedan på CTRL+C (Windows) eller ⌘+C (Mac) om du vill kopiera texten. Du kan klistra in innehållet i Urklipp utanför anteckningsboken. När du gör det sätts texten in på den nya platsen utan formatering som fet stil, kursiv stil eller en viss färg. Du kan ange de här formateringsalternativen igen på den nya platsen.

Om du vill klistra in i anteckningsboken klickar du på Redigera i webbläsare.

Redigera i webbläsare

I redigeringsvyn kan du klippa ut, kopiera och klistra in text och bilder inom anteckningsboken genom att markera text eller bilder, precis som du gör i skrivbordsprogrammet OneNote. Tryck på CTRL+C om du vill kopiera, CTRL+X om du vill klippa ut eller CTRL+V om du vill klistra in texten eller bilden (Windows) eller tryck på ⌘+C, ⌘+X eller ⌘+V (Mac).

Obs!: Om du använder webbläsaren Firefox och vill använda kommandona Kopiera, Klipp ut och Klistra in i menyfliksområdet i OneNote Online måste du tillåta att JavaScript använder Urklipp. Om du inte vill göra detta använder du kortkommandona -C, -X och -V.

Klistra in text i OneNote Online från ett annat program

När du klistrar in text från ett annat program än OneNote Online sätts texten in i anteckningsboken som oformaterad text. Det innebär att textegenskaper som fet stil, kursiv stil eller en viss storlek eller färg inte bevaras. Du måste alltså ange dessa formateringsalternativ igen i OneNote Online.

Bilder du kopierar från webben kan klistras in i anteckningsboken men OneNote Online stöder inte inklistring av bilder som kopieras från andra anteckningsböcker eller program. Om det finns en bild i en annan anteckningsbok eller i ett annat program som du vill använda i OneNote Online måste du först spara bilden på din dator och sedan gå till Infoga > Bild i OneNote Online.

Tabeller och listor    När du klistrar in text som har formaterats utanför OneNote Online som rader och kolumner eller som underobjekt i en lista, visas inte tabellen eller den hierarkiska strukturen i den inklistrade texten. Det bästa arbetssättet är att klistra in sådana objekt en cell eller nivå i taget. När du klistrar in en lista kan du även ta bort talformateringen och sedan lägga till den igen i OneNote Online med hjälp av knapparna Numrering och Öka indrag (fliken Start) för att uppnå önskat resultat.

Hyperlänkar    Hyperlänkar klistras in som statisk text. Så här återskapar du länken sedan du har klistrat in den:

 1. Markera texten.

 2. Klicka på Länk på fliken Infoga.

 3. Ange länkens webbadress (URL) i rutan Adress.

 4. Lämna texten i rutan Visa text som den är och klicka sedan på Infoga.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×