Kopiera och klistra in i Office för webben

På grund av webb läsar teknologiernas begränsningar är det skillnad mellan att kopiera och klistra in text i Microsoft Office på webben från att kopiera och klistra in text i Office-programmen. I den här artikeln beskrivs hur du kopierar och klistrar in i alla Office på webben program.

Vilket program använder du?

Word för webben

PowerPoint för webben

OneNote för webben

Obs!: Om du använder Office på webben med SharePoint 2010, se Kopiera och klistra in i Office Web Apps.

Word för webben

Funktionerna för att kopiera och klistra in skiljer sig åt beroende på om du visar eller redigerar i webbläsaren, och om du klistrar in innehåll från utanför Word för webben.

Visa i webbläsare

När du öppnar ett dokument i läsvyn kan du markera en textrad i taget genom att dra musen (inte dubbelklicka). Tryck sedan på CTRL+C (Windows) eller ⌘+C (Mac) om du vill kopiera texten. Du kan klistra in innehållet i Urklipp utanför dokumentet. När du gör det sätts texten in på den nya platsen utan formatering som fet stil, kursiv stil eller en viss färg. Du kan ange de här formateringsalternativen igen på den nya platsen.

Obs!: När du visar ett dokument i läsvy måste du markera minst en rad. Om du vill markera ord eller fraser måste du klicka på Redigera i webbläsare.

Om du vill klistra in i dokumentet klickar du på Redigera i webbläsare.

Redigera i webbläsare

I redigeringsvyn kan du klippa ut, kopiera och klistra in text och bilder inom dokumentet genom att markera text eller en bild precis som du gör i Word-skrivbordsappen. Tryck på CTRL+C för att kopiera, CTRL+X för att klippa ut eller på CTRL+V för att klistra in texten eller bilden (Windows); eller tryck på ⌘+C, ⌘+X eller ⌘+V (Mac).

Obs!: Om du använder Firefox och vill använda kommandona Kopiera, Klipp utoch Klistra in i Word för webben menyfliksområdet måste du tillåta att Java Script använder Urklipp. Om du inte vill göra detta använder du kortkommandona -C, -X och -V.

Inklistring utanför Word för webben

När du klistrar in text utanförWord för webben infogas texten i dokumentet som oformaterad text. Med andra ord sparas inte textens egenskaper, till exempel fetstil, kursiv stil eller en viss storlek eller färg, och du måste återanvända dem i Word för webben.

Bilder som du kopierar från webben kan klistras in i dokumentet, men Word för webben inte stöder inklistring av bilder som har kopierats från andra dokument eller program. Om det finns en bild i ett annat dokument eller program som du vill använda i Word för webben, spara bilden på datorn och gå sedan till infogaWord för webbenbild iWord för webben.

Tabeller och listor   När du klistrar in text som är formaterad utanför Word för webben som rader och kolumner eller som under objekt i en lista visas inte tabellen eller den hierarkiska strukturen i den inklistrade texten. Det bästa är att klistra in sådana objekt en cell eller en nivå i taget. Om du klistrar in en lista tar du bort talformateringen och återanvänd den iWord för webben, med knapparna Numrerad lista och öka indrag (flikenStart ) för att få önskat resultat.

Fungerar    Hyperlänkar klistras in som statisk text. Så här återskapar du länken sedan du har klistrat in den:

  1. Markera texten.

  2. Klicka på Länk på fliken Infoga.

  3. Ange länkens webbadress (URL) i rutan Adress.

  4. Lämna texten i rutan Visa text som den är och klicka sedan på Infoga.

Överst på sidan

PowerPoint för webben

Du kan klippa ut, kopiera och klistra in text inom presentationen genom att markera text precis som du gör i skrivbordsprogrammet PowerPoint. Tryck på CTRL+C om du vill kopiera, CTRL+X om du vill klippa ut eller CTRL+V om du vill klistra in texten (Windows) eller tryck på ⌘+C, ⌘+X eller ⌘+V (Mac).

Bilder som du kopierar från webben kan klistras in på en bild, menPowerPoint för webben inte har stöd för att klistra in bilder som har kopierats från andra presentationer eller program. Om det finns en bild i en annan presentation eller ett annat program som du vill använda iPowerPoint för webben, spara bilden på datorn och gå sedan till infogaPowerPoint för webbenbild iPowerPoint för webben.

Flytta en bild från en bild till en annan genom att kopiera bilden, klistra in den i en ny bild och ta bort den från dess ursprungliga plats.

Meddelanden: 

  • Du kan inte kopiera eller klippa ut text i läsvyn eller bildspel. Om du vill kunna kopiera eller klippa ut text måste du klicka på Redigera i webbläsare.

  • Om du använder Firefox och vill använda kommandona Kopiera, Klipp utoch Klistra in i PowerPoint för webben menyfliksområdet måste du tillåta att Java Script använder Urklipp. Om du inte vill göra detta använder du kortkommandona -C, -X och -V.

Överst på sidan

OneNote på webben

Funktionerna kopiera och klistra in skiljer sig beroende på om du visar eller redigerar i webbläsaren, och om du klistrar in text från ett annat Microsoft OneNote på webben.

Visa i webbläsare

När du öppnar en anteckningsbok i läsvyn kan du markera text precis som du gör i skrivbordsprogrammet OneNote. Tryck sedan på CTRL+C (Windows) eller ⌘+C (Mac) om du vill kopiera texten. Du kan klistra in innehållet i Urklipp utanför anteckningsboken. När du gör det sätts texten in på den nya platsen utan formatering som fet stil, kursiv stil eller en viss färg. Du kan ange de här formateringsalternativen igen på den nya platsen.

Om du vill klistra in i anteckningsboken klickar du på Redigera i webbläsare.

Redigera i webbläsare

I redigeringsvyn kan du klippa ut, kopiera och klistra in text och bilder inom anteckningsboken genom att markera text eller bilder, precis som du gör i skrivbordsprogrammet OneNote. Tryck på CTRL+C om du vill kopiera, CTRL+X om du vill klippa ut eller CTRL+V om du vill klistra in texten eller bilden (Windows) eller tryck på ⌘+C, ⌘+X eller ⌘+V (Mac).

Obs!: Om du använder webbläsaren Firefox och vill använda kommandona Kopiera, Klipp utoch Klistra in i OneNote på webben menyfliksområdet måste du tillåta att Java Script använder Urklipp. Om du inte vill göra detta använder du kortkommandona -C, -X och -V.

Inklistring utanförOneNote på webben

När du klistrar in text utanför OneNote på webben texten infogas i antecknings boken som oformaterad text. Med andra ord sparas inte textens egenskaper, till exempel fetstil, kursiv stil eller en viss storlek eller färg, och du måste återanvända dem i OneNote på webben.

Bilder som du kopierar från webben kan klistras in i antecknings boken, men OneNote på webben inte har stöd för att klistra in bilder som har kopierats från andra antecknings böcker eller program. Om det finns en bild i en annan antecknings bok eller ett annat program som du vill använda i OneNote på webben, spara bilden på datorn och gå sedan till infogaOneNote på webbenbild i OneNote på webben.

Tabeller och listor    När du klistrar in text som är formaterad utanför OneNote på webben som rader och kolumner eller som under objekt i en lista visas inte tabellen eller den hierarkiska strukturen i den inklistrade texten. Det bästa är att klistra in sådana objekt en cell eller en nivå i taget. Om du klistrar in en lista tar du bort talformateringen och återanvänd den i OneNote på webben, med knapparna Numrerad lista och öka indrag (flikenStart ) för att få önskat resultat.

Hyperlänkar    Hyperlänkar klistras in som statisk text. Så här återskapar du länken sedan du har klistrat in den:

  1. Markera texten.

  2. Klicka på Länk på fliken Infoga.

  3. Ange länkens webbadress (URL) i rutan Adress.

  4. Lämna texten i rutan Visa text som den är och klicka sedan på Infoga.

Överst på sidan

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×