Kopiera och klistra in en formel i en annan cell eller ett annat kalkylblad

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du kopierar formler till en annan plats kan välja du formel-specifika Inklistringsalternativ i cellerna mål.

Här visas hur du kopiera och klistra in en formel:

 1. Markera den cell som innehåller formeln som du vill kopiera.

 2. Klicka på Start > Kopiera, eller tryck på Ctrl+C.

  Knapparna Kopiera och Klistra in på fliken Start

 3. Klicka på till den cell där du vill klistra formeln på samma blad eller ett annat blad.

 4. Om du vill klistra in formeln med formateringen klickar du på Start > Klistra in eller trycker på Ctrl+V.

  För andra formel Inklistringsalternativ, klicka på pilen under Klistra in och välja något av följande:

  • Formler Bild av knapp att klistra in bara formeln.

  • Värden Bild av knapp att klistra in värdet endast (resultatet av formeln).

Verifiera och korrigera cellreferenser på den nya platsen

Kopiera en formel till en ny plats och är det viktigt att kontrollera att alla cellreferenser är korrekta. Referenser kan ha ändrats, beroende på referenstypen absolut eller relativ som du använde.

Formel som kopieras från A1 till två celler nedåt och till höger

Till exempel om du kopierar en formel två celler nedåt och till höger om cell A1, cellerna referenser uppdateras enligt följande:

Den här referensen:

Ändringar för:

$A$1 (absolut kolumn och absolut rad)

$A$1

A$1 (relativ kolumn och absolut rad)

C$1

$A1 (absolut kolumn och relativ rad)

$A3

A1 (relativ kolumn och relativ rad)

C3


Om cellreferenser i formeln inte ger önskat resultat kan du försöka växla till olika referenstyper:

 1. Markera den cell som innehåller en formel.

 2. I formeln liggande Bild av knapp , markera den referens som du vill ändra.

 3. Tryck på F4 för att växla mellan absolut och relativ referens kombinationer och välj den som du vill använda.

Mer information om absoluta och relativa cellreferenser finns i Översikt över formler.

Flytta en formel till en annan plats

Till skillnad från kopierar en formel när du flyttar en formel till en annan plats i samma eller ett annat kalkylblad, cellreferenser i formeln ändras inte – oavsett vilken typ av cellreferenser som du använder.

Följ de här stegen om du vill flytta en formel:

 1. Klicka på den cell som innehåller formeln som du vill flytta.

 2. Klicka på Start > Klipp ut Bild av knapp eller tryck på Ctrl + X.

  Knapparna Kopiera och Klistra in på fliken Start

 3. Klicka på cellen där du vill klistra formeln på samma blad eller ett annat blad.

 4. Om du vill klistra in formeln med formateringen klickar du på Start > Klistra in eller trycker på Ctrl+V.

  Om du vill ha andra alternativ klickar du på pilen under Klistra in och väljer:

  • Formler Bild av knapp att klistra in endast bara formeln.

  • Värden Bild av knapp att klistra in formelresultatet endast (resultatet av formeln).

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×