Kopiera och klistra in bilder

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Spara tid och arbete genom att kopiera en bild, antingen från den presentation du arbetar med eller från en annan presentation. När du kopierar en eller flera bilder från en presentation till en plats i samma presentation eller till en annan presentation, anger du det tema som du vill att börja använda nya bilder.

 1. Klicka Visa och klicka sedan på Normal i gruppen Presentationsvyer.

 2. Klicka på den bild du vill kopiera i miniatyrerna av bilderna till vänster.

  • Om du vill markera flera bilder i följd, klicka på den första bilden, håller du ned SKIFT och klicka sedan på den sista bilden som du vill använda. Du kan också klicka på den första bilden, håller du ned SKIFT och tryck sedan på knappen MARKÖREN nedåt tills du kommer till den sista bilden.

  • Om du vill markera flera bilder som inte ligger i följd trycker du på CTRL och klickar sedan på de bilder du vill ha.

 3. Högerklicka på den eller de markerade bilder och klicka sedan på Kopiera.

 4. Högerklicka på miniatyren som du vill att utskriften av kopierade bilderna ska följa i den andra presentationen och under Inklistringsalternativ, gör du något av följande:

  • Om du vill använda temat från målpresentationen klickar du på Använd måltema Knappen Använd måltema . Den kopierade bilden så att det matchar måltema anpassas.

  • Om du vill behålla temat från den presentation du kopierar från klickar du på Behåll källformatering Knappen Behåll källformatering . Detta innebär att bilden lämnas kvar ursprungsformatet tema och inte presentationens tema

Var finns knappen Inklistringsalternativ?

När du klistrar in en bild i en ny plats visas Knappen Inklistringsalternativ knappen Knappen Inklistringsalternativ automatiskt nära den inklistrade bilden i normalvyn. Du kan också använda CTRL + V Klistra in genväg för att klistra in bilden. Under bilden visas en flik där du kan välja formateringsalternativ - Använd måltema och Behåll källformatering

Du kan komma till Inklistringsalternativ genom att klicka på Start och sedan på den lilla pilen under Klistra in.

 1. Klicka på fliken Bilder i rutan med flikarna Disposition och Bilder.

 2. Markera den bild du vill kopiera genom att göra något av följande:

  • Om du vill välja en enda bild klickar du på den.

  • Om du vill markera flera bilder i följd, klicka på den första bilden, håller du ned SKIFT och klicka sedan på den sista bilden som du vill markera. Gärna även använda SKIFT + MARKÖREN ned kommando där du kan markera bilder i följd en i taget tills du kommer till den sista önskad bild. Du kan trycka på MARKÖREN uppåt medan du fortfarande håller till knappen SKIFT för att gå och avmarkera den sista bilden.

  • Om du vill markera flera bilder som inte ligger i följd håller du ned CTRL och klickar sedan på varje bild som du vill markera.

 3. Högerklicka på en av de markerade bilderna och klicka på Kopiera.

 4. Högerklickar du på bilden som du vill använda bilderna kopierade att följa i målpresentationen på fliken bilder och klicka sedan på Klistra in. Du kan också använda klistra in kortkommandot CTRL + V för att spara tid

  Om du vill behålla de kopierade bildernas ursprungliga design klickar du på knappen Inklistringsalternativ Bild av knapp , som visas bredvid de inklistrade bilderna på fliken Disposition eller Bilder i normalvyn, eller i rutan Bilder, och klickar på Behåll källformatering.

Tips: Om du vill flytta bilder till en annan plats markerar du de bilder du vill flytta och drar dem till den nya platsen. Använd knappen Inklistringsalternativ så som beskrivs ovan om du vill behålla den ursprungliga formateringen.

Var finns knappen Inklistringsalternativ?

När du klistrar in en bild i en ny plats i en presentation visas Knappen Inklistringsalternativ knappen Bild av knapp vanligen nära den inklistrade bilden på fliken Disposition och bilder i vyn Normal eller i rutan bilder. Knappen Inklistringsalternativ kan du bestämma hur innehållet ska visas när du klistrar in den – kallas även återställning.

Här är några möjliga orsaker till att du inte ser knappen Inklistringsalternativ när du har klistrat in en bild:

 • Du klistrade in med hjälp av Klistra in special från avsnittet Urklipp på fliken Start. Du måste använda kommandona Klipp ut eller Kopiera och Klistra in, eller så kan du kopiera och klistra in genom att använda Urklipp i Office för att visa inklistringsalternativen.

 • Du har klistrat in en grupp objekt från ett annat program, till exempel Microsoft Office Word.

 • Det finns inga formatskillnader mellan källan och målet för den bild du klistrar in.

 1. Klicka på Visa och klicka sedan på Normal.

 2. Klicka på den bild du vill kopiera i miniatyrerna av bilderna till vänster.

  • Om du vill markera flera bilder i följd, klicka på den första bilden, håller du ned SKIFT och klicka sedan på den sista bilden som du vill använda. Du kan också klicka på den första bilden, håller du ned SKIFT och tryck sedan på knappen MARKÖREN nedåt tills du kommer till den sista bilden.

  • Om du vill markera flera bilder som inte ligger i följd trycker du på kommandot och klicka sedan på de bilder du vill ha.

 3. CTRL + klicka eller högerklicka på den eller de markerade bilder och klicka sedan på Kopiera.

 4. CTRL + klicka eller högerklicka på den miniatyr du vill att bilderna kopierade ska följa den andra presentationen klickar du på knappen Inklistringsalternativ som visas och gör sedan något av följande:

  • Om du vill använda temat från målpresentationen klickar du på Använd måltema. Den kopierade bilden så att det matchar måltema anpassas.

  • Om du vill behålla temat från den presentation du kopierar från klickar du på Behåll källformatering. Detta innebär att bilden lämnas kvar ursprungsformatet tema och inte presentationens tema

Kopiera en bild från en presentation till en annan

 1. Klicka på Visa och klicka sedan på Normal.

 2. Klicka på den bild som du vill kopiera i miniatyrerna av bilderna till vänster, och klicka sedan på Redigera > Kopiera.

 3. Öppna en annan presentation, klicka där du vill klistra in och klicka sedan på Redigera > Klistra in, klicka på knappen Inklistringsalternativ som visas och gör sedan något av följande:

  • Om du vill använda temat från målpresentationen klickar du på Använd måltema. Den kopierade bilden så att det matchar måltema anpassas.

  • Om du vill behålla temat från den presentation du kopierar från klickar du på Behåll källformatering. Detta innebär att bilden lämnas kvar ursprungsformatet tema och inte presentationens tema

Kopiera text från en presentation till en annan

 1. Markera den text som du vill kopiera och klicka sedan på Redigera > Kopiera.

 2. Öppna en annan presentation, klicka där du vill klistra in och klicka sedan på Redigera > Klistra in.

 3. Välj hur du vill att texten ska visas på knappen Inklistringsalternativ, till exempel markerar du Använd måltema formatering som överensstämmer med den presentation som du klistrar in i.

  Om du vill tillämpa formateringen från den presentation som du kopierade texten från klickar du på Behåll källformatering.

Kopiera och klistra in i PowerPoint Online skiljer sig från kopiera och klistra in i datorprogrammet PowerPoint på grund av web webbläsare tekniska begränsningar. Om du använder webbläsaren Firefox åt PowerPoint Online finns i Kopiera och klistra in bilder med Firefox nedan.

 1. Markera den eller de bilder som du vill kopiera och klicka sedan på Kopiera på fliken Start.

  Kopiera en bild

  • Om du vill markera flera bilder i följd, klicka på den första bilden, håller du ned SKIFT och klicka sedan på den sista bilden som du vill använda.

  • Om du vill markera flera bilder som inte ligger i följd håller du ned Ctrl och klickar sedan på varje bild som du vill använda.

 2. Stanna i miniatyrfönstret. Högerklicka på den plats där du vill att den kopierade bilden som ska klistras in och klicka sedan på Klistra in.

  Klicka på Klistra in

  Obs!: Om du uppmanas att ange åtkomst till Urklipp klickar du på Tillåt åtkomst.

Kopiera och klistra in bilder med Firefox

Om du vill kopiera och klistra in bilder med webbläsaren Firefox måste du använda kortkommandon på tangentbordet.

 1. Markera bilden du vill kopiera i miniatyrfönstret. Tryck på Ctrl+C på tangentbordet.

 2. Stanna i miniatyrfönstret. Gå nu till den plats där du vill klistra in bilden och tryck på Ctrl+P på tangentbordet.

Mer information finns i

Återanvända (importera) bilder från en annan presentation

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×