Kopiera objekt i ett anpassat 2007-formulärverktyg

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan kopiera objekt i datavyn i ett anpassat 2007-formulärverktyg med kommandona Kopiera och Klistra in. Det här kan vara användbart när du vill lägga till många objekt som innehåller liknande information. Du kan exempelvis lägga till ett objekt, fylla i alla fält, använda Kopiera och Klistra in för att kopiera objektet flera gånger och sedan öppna och redigera fälten i varje kopierat objekt.

 1. Klicka på objektet du vill kopiera.

 2. Klicka på Kopiera på fliken Start.

 3. Öppna det anpassade verktyg som du vill klistra in objektet i.

 4. Klicka på Klistra in på fliken Start.

Följande gäller när du kopierar och klistrar in objekt:

 • Du kan bara kopiera ett objekt i taget.

 • Svarsobjekt blir INTE kopierade med respektive överordnade objekt.

 • Ett inklistrat svarsobjekt placeras som underordnat objekt till det objekt som är markerat för tillfället.

 • Du kan bara kopiera objekt från ett anpassat verktyg till ett annat om det anpassade källverktyget och målverktyget är kompatibla. Målverktyget är inte kompatibelt om något av följande är sant:

  • Målverktyget är en tidigare verktygsversion enligt egenskaperna för verktyg. Till exempel kan du inte kopiera objekt från ett 5.xxx-verktyg till ett 4.xxx-verktyg.

  • De objekt som kopieras från källverktyget härstammar från en formulärmall som inte finns i målverktyget. Du kan till exempel inte kopiera objekt från ett diskussionsverktyg till ett verktyg för ärendeuppföljning eller tvärtom. I vissa fall kan verktyg som ser lika ut innehålla objekt som härstammar från olika formulärmallar.

  • Mallverktyget skapades med en annan designer för anpassade verktyg, som Formulär eller InfoPath-formulär. Vilket anpassat verktyg som använts som bas står på fliken Allmänt i verktygsegenskaper.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×