Kopiera från Excel till ett annat Office-program

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du vill använda en Excel-diagram eller Excel-tabelldata i en PowerPoint-presentation, ett Word-dokument eller ett Outlook-meddelande du helt enkelt kopiera den i Excel och använda alternativ för Klistra in i andra Office-program för att infoga det kopierade innehållet i ett antal olika sätt.

Obs!: Verktygen för kopiering av Excel-data och diagram är inte tillgängliga i Office Online. Om du har en skrivbordsversion av Office klickar du på Öppna i [programnamnet] i skrivbordsprogrammet för att öppna dokumentet och följa procedurerna i den här artikeln. Om du inte har en skrivbordsversion av Office kan du prova eller köpa den senaste versionen nu.

Vad vill du kopiera?

 1. I Excel klickar du på det diagram som du vill kopiera till ett annat Office-program och trycker sedan på Ctrl+C.

 2. Öppna det andra Office-programmet, klicka där du vill klistra in diagrammet och tryck sedan på Ctrl+V.

 3. Klicka på knappen Inklistringsalternativ som visas bredvid längst ned i diagrammet och välj hur du vill klistra in den:

  Knappen Klistra in alternativ i Word, expanderad för att visa alternativen.
  • Använd måltema och bädda in arbetsbok Det här uppdaterar diagramformateringen för att matcha målformateringen.

  • Behåll källformatering och bädda in arbetsbok Det här behåller diagramformateringen precis som den är.

  • Använd måltema och länkdata Det här uppdaterar diagramformateringen för att matcha målformateringen och behålla diagrammet länkar till det ursprungliga kalkylbladet. (Om du senare bestämmer dig för att du vill ta bort länken diagrammet, du måste du kopiera den och klistra in den igen som ett inbäddat diagram eller en bild.) Med de data som länkas till det ursprungliga kalkylbladet uppdateras data i Word-dokument när Excel källkalkylbladet uppdateras.

  • Behåll källformatering och länkdata  Det här behåller diagramformateringen precis som är och behålla diagrammet länkar till det ursprungliga kalkylbladet. (Om du senare bestämmer dig för att du vill ta bort länken diagrammet, du måste du kopiera den och klistra in den igen som ett inbäddat diagram eller en bild.) Med de data som länkas till det ursprungliga kalkylbladet uppdateras data i Word-dokument när Excel källkalkylbladet uppdateras.

  • Bild Det här klistrar in diagrammet som en bild. Diagrammet kan inte redigeras eller uppdateras, men du kan ersätta det med en annan bild och använda bildformatering.

 1. Markera de data du vill kopiera i Excel och tryck på Ctrl+C.

 2. Öppna det andra Office-programmet, klicka där du vill klistra in data och tryck sedan på Ctrl+V.

 3. Klicka på Knappen Inklistringsalternativ bredvid data och välj hur du vill klistra in den.

  Knappen Klistra in alternativ bredvid vissa Excel-data, expanderad för att visa alternativen
  • Behåll källformatering Detta håller dataformatering precis som den är.

  • Använd måltema Det här uppdaterar dataformatering om du vill matcha Målformatet. Om du vill behålla stödlinjerna är detta vanligtvis det bästa sättet att göra jobbet.

  • Länka och Behåll källformatering Detta håller dataformatering precis som den är och behåller data som länkas till det ursprungliga kalkylbladet. (Om du senare bestämmer dig för att du vill ta bort länken data, du måste du kopiera den och klistra in den igen som icke länkade data eller en bild.) Med de data som länkas till det ursprungliga kalkylbladet uppdateras data i Word-dokument när Excel källkalkylbladet uppdateras.

  • Länka & Använd måltema Då uppdateras data formatering för att matcha Målformatet och behåller data som länkas till det ursprungliga kalkylbladet. (Om du senare bestämmer dig för att du vill ta bort länken data, du måste du kopiera den och klistra in den igen som icke länkade data eller en bild.) Med de data som länkas till det ursprungliga kalkylbladet uppdateras data i Word-dokument när Excel källkalkylbladet uppdateras.

  • Bild Detta klistrar in data som en bild. Data kan inte redigeras eller uppdateras.

  • Behåll endast text Det här klistrar in data som text med varje rad i ett separat stycke och med tabbavstånd som avgränsare för cellvärdena.

Vad vill du kopiera?

 1. I Excel klickar du på det diagram som du vill kopiera till ett annat Office-program och trycker sedan på Ctrl+C.

 2. Öppna det andra Office-programmet, klicka där du vill klistra in diagrammet och tryck sedan på Ctrl+V.

 3. Klicka på Inklistringsalternativ Bild av knapp nedtill i diagrammet och välj hur du vill klistra in det.

  • Om du vill klistra in diagrammet med en länk till källdata klickar du på Diagram (länkat till Excel-data). (Om du senare bestämmer dig för att du vill ta bort länken till diagrammet måste du kopiera det och klistra in det igen som ett inbäddat diagram eller en bild.)

  • Om du vill klistra in diagrammet och ge åtkomst till hela arbetsboken i presentationen klickar du på Excel-diagram (hela arbetsboken). (Om du senare bestämmer dig för att du vill ta bort länken till diagrammet måste du kopiera det och klistra in det igen som ett olänkat diagram eller en bild.)

  • Om du vill klistra in diagrammet som en statisk bild klickar du på Klistra in som bild.

  • Om du vill klistra in diagrammet i dess ursprungliga format klickar du på Behåll källformatering.

  • Om du vill klistra in diagrammet och formatera det med dokumenttemat som används i presentationen klickar du på Använd måltema.

 1. Markera de data du vill kopiera i Excel och tryck på Ctrl+C.

 2. Öppna det andra Office-programmet, klicka där du vill klistra in data och tryck sedan på Ctrl+V.

 3. Klicka på Inklistringsalternativ Bild av knapp bredvid dina data och välj hur du vill klistra in dem:

  I Word och Outlook

  • Om du vill klistra in data som en tabell och använda originalformatet för kopierade data klickar du på Behåll källformatering

  • Om du vill klistra in data som en tabell och använda formatet på den nya platsen klickar du på Matcha måltabellformat.

  • Om du vill klistra in data som en statisk bild klickar du på Klistra in som bild.

  • Om du vill klistra in en länk till Excel-data så att data i målfilen uppdateras när du ändrar originaldata i Excel-arbetsboken klickar du på Behåll källformatering och länka till Excel eller Matcha måltabellformat och länka till Excel. (Om du senare bestämmer dig för att du vill ta bort datalänken måste du data igen och klistra in dem som en olänkad tabell eller en bild.)

  • Om du vill klistra in data som text med varje rad i ett separat stycke och med tabbavstånd som avgränsare för cellvärdena klickar du på Behåll endast text.

  I PowerPoint

  • Om du vill använda originalformatet för kopierade data klickar du på Behåll källformatering

  • Om du använda dokumenttemat som används i PowerPoint-presentationen klickar du på Använd måltema.

  • Om du vill klistra in kopierade tabelldata som text klickar du på Behåll endast text.

Meddelanden: 

 • Om du inte ser knappen Inklistringsalternativ kan du behöva aktivera den. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Word-alternativ. Klicka på kategorin Avancerat och markera kryssrutan Visa knappen Inklistringsalternativ under Klipp ut, kopiera och klistra in.

 • Om du klistrar in data i Word eller en PowerPoint-tabell visas olika alternativ med knappen Inklistringsalternativ. Du kan infoga kopierade data som en kapslad tabell, sammanfoga dem med en befintlig tabell, infoga data som nya rader i den befintliga tabellen, skriva över cellerna i den befintliga tabellen eller klistra in data som en statisk bild.

Snabbreferens

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×