Kopiera enbart synliga celler

Kopiera enbart synliga celler

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om vissa celler, rader eller kolumner i kalkylbladet inte visas har du alternativet för att kopiera alla celler eller bara synliga celler. Som standard kopierar Excel dolda eller filtrerade celler förutom synliga celler. Om du inte vill följer du stegen i den här artikeln om du vill kopiera enbart synliga celler. Du kan till exempel välja att kopiera endast synliga sammanfattningsdata i ett kalkylblad med disposition.

 1. Markera de celler du vill kopiera.

  Lär dig hur du markerar en cell eller ett cellområde

  Om du vill markera

  Gör du så här

  En enda cell

  Klicka på cellen eller tryck på piltangenterna om du vill flytta cellen.

  Ett cellområde

  Klicka i den första cellen i området och dra sedan till den sista cellen. Du kan också hålla ned Skift medan du trycker på piltangenterna om du vill utvidga markeringen.

  Du kan också markera den första cellen i området och sedan trycka på F8 om du vill utöka de markerade cellerna med hjälp av piltangenterna. Tryck på F8 igen om du vill sluta utöka markeringen.

  Ett stort cellområde

  Klicka i den första cellen och håll sedan ned Skift och klicka i den sista cellen i området. Du visar den sista cellen genom att rulla dit.

  Alla celler i ett kalkylblad

  Klicka på Markera alla.

  Knappen Markera allt

  Du kan också trycka på Ctrl+A för att markera hela kalkylbladet.

  Obs!: Om kalkylblad innehåller information markerar åtgärden Ctrl+A det aktuella området. Hela kalkylbladet markeras om du trycker ned Ctrl+A igen.

  Diskontinuerliga celler eller cellområden

  Markera första cellen eller cellområdet och håll sedan ned Ctrl medan du markerar de andra cellerna eller områdena.

  Du kan också markera den första cellen eller cellområdet och sedan trycka på Skift+F8 för att lägga till diskontinuerliga celler eller cellområden i markeringen. När du är klar med markeringen trycker du på Skift+F8 igen.

  Obs!: Du kan inte avbryta markeringen av en cell eller ett område med celler som inte angränsar till varandra i en markering utan att radera hela markeringen.

  En hel rad eller kolumn

  Klicka på rad- eller kolumnrubriken.

  Kalkylblad där rad- och kolumnrubriker viss

  1. Radrubrik

  2. Kolumnrubrik

  Du kan också markera celler i en rad eller i en kolumn genom att markera den första raden eller kolumnen och sedan trycka på Ctrl+Skift+Piltangent (högerpil eller vänsterpil för rader, uppåtpil eller nedåtpil för kolumner).

  Obs!: Om raden eller kolumnen innehåller information markerar Ctrl+Skift+Piltangent raden eller kolumnen till den senaste använda cellen. Markera hela raden eller kolumnen genom att trycka på Ctrl+Skift+Piltangent igen.

  Intilliggande rader eller kolumner

  Dra över radens eller kolumnens rubriker eller markera den första raden eller kolumnen och håll sedan ned Skift samtidigt som du markerar den sista raden eller kolumnen.

  Diskontinuerliga rader eller kolumner

  Klicka på rubriken för den första kolumnen eller för den första raden i ditt urval. Håll sedan ned Ctrl samtidigt som du klickar på rubriker som tillhör andra rader eller kolumner du vill lägga till i markeringen.

  Den första eller sista cellen i en rad eller kolumn

  Markera en cell i raden eller kolumnen och tryck sedan på Ctrl+Piltangent (högerpil eller vänsterpil för rader, uppåtpil eller nedåtpil för kolumner).

  Den första eller sista cellen i ett kalkylblad eller i en Microsoft Office Excel-tabell

  Tryck på Ctrl+Home om du vill markera den första cellen i ett kalkylblad eller i en Excel-tabell.

  Tryck på Ctrl+End om du vill markera den sista cellen i ett kalkylblad eller i en Excel-tabell som innehåller information eller formatering.

  Celler till den sista cellen som används i kalkylbladet (nedre högra hörnet)

  Markera den första cellen och tryck sedan på Ctrl+Skift+End om du vill utöka markeringen av celler till den senaste använda cellen i kalkylbladet (längst ned till höger).

  Celler till början av kalkylbladet

  Markera den första cellen och tryck sedan på Ctrl+Skift+Home om du vill utöka cellmarkeringen till kalkylbladets början.

  Fler eller färre celler än den aktiva markeringen

  Håll ned Skift samtidigt som du klickar på den sista cellen du vill inkludera i den nya markeringen. Det rektangulära områden mellan aktiv cell och cellen du klickar på blir den nya markeringen.

  Tips: Klicka på vilken cell som helst i kalkylbladet om du vill avbryta markeringen av celler.

 2. Klicka på Start > Sök och markera och välj Gå till special.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Klicka på enbart synliga celler > OK.

 4. Klicka på Kopiera (eller tryck på Ctrl+C).

  kommandot kopiera

 5. Markera cellen längst upp till vänster i inklistringsområdet och klicka på Klistra in (eller tryck på Ctrl + V).

  Tips: Om du vill kopiera en markering till ett annat kalkylblad eller till en annan arbetsbok klickar du på en annan kalkylbladsflik eller växlar till en annan arbetsbok och markerar cellen längst upp till vänster i inklistringsområdet.

  Obs!: Den kopierade informationen klistras in i sammanhängande rader eller kolumner. Om inklistringsområdet innehåller dolda rader eller kolumner kanske du måste visa hela inklistringsområdet för att kunna se samtliga kopierade celler.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×