Kopiera en Word-tabell till Excel

Kopiera en Word-tabell till Excel

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du vill flytta data från en Word-tabell till Excel ska du kopiera den direkt från Word, så att du slipper skriva in informationen en gång till. När du kopierar data från en Word-tabell till en Excel-kalkylblad klistras informationen i tabellcellerna in i en enda cell i kalkylbladet.

Viktigt!: När du har klistrat in data kan du behöva rensa upp dem så att du kan dra nytta av beräkningsfunktionerna i Excel. Det kan exempelvis finnas oönskade extra blanksteg i celler, tal kanske har klistrats in som text i stället för som numeriska värden och kan inte användas i beräkningar eller också kanske datum visas på fel sätt. Om du behöver hjälp med att formatera tal som datum, valuta, procent etc. läser du Formatera tal. Mer information om tabellformat finns i Formatera en Excel-tabell.

 1. Markera de rader och kolumner i tabellen som du vill kopiera till ett Excel-kalkylblad i ett Word-dokument. Kontrollera att det inte finns några extra vagnreturer i celler i tabellen, annars detta kan orsaka extra rader i Excel.

 2. Tryck på Ctrl + C om du vill kopiera markeringen.

 3. Markera det övre vänstra hörnet av det område i Excel-kalkylbladet där du vill klistra in Word-tabellen.

  Obs!: Kontrollera att inklistringsområdet är tomt innan du klistrar in data. Data i Word-tabellceller ersätter befintliga data i kalkylbladscellerna i inklistringsområdet. Om det behövs kan du granska tabellen först i Word för att verifiera dess mått.

 4. Tryck på Ctrl + V.

 5. Klicka på Inklistringsalternativ Bild av knapp bredvid de data som har klistrats in om du vill justera formateringen, och gör sedan följande:

  • Om du vill använda den formatering som tillämpas på cellerna i kalkylbladet klickar du på Matcha målformatering.

  • Om du vill använda formateringen från Word-tabellen klickar du på Behåll källformatering.

Obs!: Innehållet i varje Word-tabellcell klistras in i en cell. När du klistrar in data kan du fördela data över ytterligare celler i en kolumn (för att t.ex. dela upp och för- och efternamn så att de visas i olika celler) med hjälp av kommandot Text till kolumner. Mer information finns i Fördela innehållet i en cell över flera angränsande kolumner.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×