Kopiera en sida

Du kan kopiera en sida från Word och infoga den i en ny sida. Kopiera eller duplicera en sida genom att välja all text på sidan och sedan kopiera den och klistra in den i en annan sida.

Artikelinnehåll

Kopiera en sida i ett dokument med en sida

För korta dokument som är en sida eller kortare är det snabbaste sättet att kopiera att välja Markera allt och kopiera.

 1. Tryck Ctrl+A för att markera all text i dokumentet.

  Tips: Du kan även markera hela dokumentet genom att placera muspekaren i vänstermarginalen och snabbt vänsterklicka tre gånger.

 2. Tryck Ctrl+C för att kopiera allt som markerats.

  Obs!: Kom ihåg att det kommer att markera allt i dokumentet. Denna metod är bäst för dokument som inte är längre än en sida.

Kopiera en sida i ett dokument med flera sidor

Om Word-dokumentet har flera sidor är det enklaste sättet att kopiera en enskild sida att markera den text du vill kopiera.

 1. Placera markören i början av den sida som du vill kopiera.

 2. Klicka och dra med muspekaren till slutet av sidan du vill kopiera.

 3. Tryck Ctrl+C på tangentbordet.

  Tips: Ett annat sätt att kopiera den markerade texten är att klicka på Start > Kopiera.

Infoga den kopierade texten i en annan sida

När du kopierat innehållet på sidan kan du klistra in det på en annan sida av dokumentet eller i ett nytt dokument.

 1. Placera markören längst ned på sidan som kommer innan den kopierade sidan.

 2. Lägg till en ny sida genom att klicka på Infoga > Tom sida.

  Alternativet Tom sida finns på fliken Infoga.

  Obs!: En sidbrytning avslutar den aktuella sidan och går till nästa sida. Tryck Ctrl+Retur på tangentbordet för att skapa en sidbrytning.

 3. Placera markören där du vill att texten ska visas på den nya sidan. Tryck Ctrl+V på tangentbordet för att klistra in den kopierade texten på sidan.

  Obs!: När du klistrar in på den nya sidan kan du behålla formateringen eller klistra in texten utan formatering. Använd de Inklistringsalternativ som visas under den kopierade texten för att välja formateringsalternativ.

Kopiera en sida till ett nytt dokument

Skapa ett nytt dokument genom att klicka på Arkiv > Ny > Tomt dokument och sedan klistra in innehållet i det nya dokumentet och spara det.

Mer information finns i

Infoga en tom sida (Word 2013)

Infoga en tom sida (Word 2016)

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×