Kopiera en formel genom att dra fyllningshandtaget i Excel för Mac

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan snabbt kopiera formler till angränsande celler genom att använda fyllningshandtaget.

Fyllningshandtag

När du drar handtaget till andra celler visas olika resultat för varje cell i Excel.

Kopiera en formel genom att dra fyllningshandtaget

Gör så här:

 1. Markera den cell som innehåller den formel du vill fylla de angränsande cellerna med.

 2. Håll markören i det nedre högra hörnet så att den ändras till ett plustecken (+), så här:

  Markör på fyllningshandtag

 3. Dra fyllningshandtaget nedåt, uppåt eller tvärs över de celler som du vill fylla. I det här exemplet visar på bild att dra fyllningshandtaget:

  Markör där fyllningshandtag dras nedåt

 4. När du släpper fylls formeln automatiskt i de andra cellerna:

  Värden visas för celler som har fyllts i

 5. Om du vill ändra hur celler ska fyllas klickar du på knappen Alternativ för Autofyll Knappen Alternativ för Autofyll som visas när du är klar med att dra och väljer sedan önskat alternativ.

Mer information om hur du kopierar formler finns i Kopiera och klistra in en formel i en annan cell eller ett annat kalkylblad.

Tips: 

 • Du kan också trycka på Ctrl + D om du vill fylla formeln nedåt i en kolumn. Först markera den cell som innehåller den formel som du vill fylla och sedan Markera cellerna under den och trycker sedan på Ctrl + D.

 • Du kan också trycka på Ctrl + R för att fylla formeln åt höger i en rad. Först markera den cell som innehåller den formel som du vill fylla i och sedan Markera cellerna till höger om den och trycker på Ctrl + R.

När fyllning inte fungerar

Ibland fylla fungerar som den ska och andra tillfällen då det inte fungerar som förväntat. Därför är det viktigt att kontrollera cellreferenser i den första cellen.

Cellreferenser är helt enkelt pekare till andra celler. Anta till exempel att den första cellen innehåller den här formeln:


=SUMMA(A1;B1)


A1 och B1 är relativa referenser. Detta innebär helt enkelt att när du fylla formeln nedåt referenserna ändras stegvis från A1, B1 till A2, B2 och så vidare, så här:

=SUM(A1,B1)

=SUMMA(A2;B2)

=SUM(A3,B3)

Andra gånger kanske du inte vill referenser till andra celler för att ändra. Anta till exempel att du vill ha den första referensen, A1, att fortsätta att vara fast och B1 så här ändrar du medan du drar i fyllningshandtaget. Om så är fallet anger du ett dollartecken ($) i den första referensen: =SUM($A$1,B1). Ett dollartecken tvingar Excel om du vill behålla pekar på A1 som du fylla i andra celler. Det här är vad det skulle se ut:

=SUMMA($A$1;B1)

=SUMMA($A$1;B2)

=SUMMA($A$1;B3)

Referenser med dollartecken ($) kallas absoluta referenser. När du fyller nedåt fortsätter referensen till A1 att vara fast men referensen till B1 ändras till B2 och B3.

Visas inte fyllningshandtaget?

Om du inte ser den fyllningshandtaget kan vara det dolt. Så här visar det:

 1. Klicka på InställningarExcel-menyn.

 2. Klicka på Redigera.

 3. Under Redigeringsalternativ markerar du kryssrutan Tillåt fyllningshandtaget och dra-och-släpp-cell.

Om automatiska Arbetsboksberäkning inte fungerar inte formlerna beräknas om när du fyller i celler.

Här finns information om hur du aktiverar det:

 1. Klicka på InställningarExcel-menyn.

 2. Klicka på Beräkning.

 3. Kontrollera att automatisk är markerad i Beräkningsalternativ.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×