Kopiera en aktivitet, resurs eller ett projektelement

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Microsoft Office Project inkluderar flera alternativ som du kan använda för att kopiera data i och mellan projekt.

Du kan kopiera:

 • Hela aktiviteter eller resurser.

 • Specifika aktiviteter, resurser eller projektdata.

 • Projektelement (t.ex. fält, kalendrar och filter).

Vad vill du göra?

Kopiera en aktivitet eller resurs

Kopiera specifika data till flera celler

Kopiera ett element mellan projekt

Kopiera en aktivitet eller resurs

Även om du kan kopiera eller flytta en aktivitet eller resurs när som helst, är det bäst att göra det innan du upprättar aktivitetssamband. När du kopierar eller flyttar en aktivitet eller resurs, återställs Project, som standard aktivitetssamband.

 1. Markera den aktivitet eller resurs som du vill kopiera eller flytta i fältet ID:

  • Markera en rad genom att klicka på radens aktivitets- eller resurs-ID-nummer.

  • Markera ett antal sammanhängande rader genom att hålla ned SKIFT och klicka på det första och sista ID-numret i gruppen.

  • Markera flera rader som inte följer på varandra genom att hålla ned CTRL och klicka på ID-numren.

 2. Flytta aktiviteten eller resursen genom att klicka på Klipp ut aktivitet eller Klipp ut resurs Bild av knapp .

  Kopiera aktiviteten eller resursen genom att klicka på Kopiera aktivitet eller Kopiera resurs Bild av knapp .

 3. Markera raderna där du vill klistra in markeringen i fältet ID.

 4. Klicka på Klistra in Bild av knapp .

  Om det finns information i målraden infogas de nya raderna ovanför målraden.

 • När du kopierar en aktivitet i samma projekt genereras aktivitetens ID-nummer om. Om du vill flytta en aktivitet i ett projekt drar du och släpper aktiviteten i aktivitetslistan för att bevara aktivitetens unika ID-nummer.

 • Project kopierar eller flyttar följande information med aktiviteten eller resursen: anteckningar, länkade och inbäddade objekt och underaktiviteter om markeringen är en sammanfattningsaktivitet.

 • Du kan ange att aktivitetssamband inte ska återupprättas när du flyttar en aktivitet eller resurs. Klicka på AlternativVerktyg-menyn, klicka på fliken Schema och avmarkera kryssrutan Uppdatera länkar när aktiviteter infogas eller flyttas.

Överst på sidan

Kopiera specifika data till flera celler

Om du har angett information om en aktivitet eller resurs och vill kopiera informationen till flera andra aktiviteter eller resurser kan du lätt kopiera informationen till alla markerade fält samtidigt. Om du till exempel arbetar med en stor resurspool för ett projekt, och flera resurser har samma standardkostnad, kan du ange kostnaden för en resurs och sedan kopiera den till de övriga resurserna på en gång.

 1. Tryck på och håll ned CTRL och klicka på fältet som är kopplat till den aktivitet eller resurs som du vill kopiera och klicka sedan på de fält som du vill fylla i eller klistra in informationen i.

 2. Peka på FyllRedigera-menyn och klicka sedan på önskad riktning.

  • Om du klickar på Ned kopieras värdet i det första fältet som du klickade på till de markerade fälten.

  • Om du klickar på Upp kopieras värdet i det sista fältet som du klickade på till de markerade fälten.

  • Om du klickar på Höger kopieras värdet i det första fältet som du klickade på till de markerade fälten till höger om det första värdet. Om du har markerat fält till vänster om det första värdet kopieras inte värdet till några celler.

  • Om du klickar på Vänster kopieras värdet i det första fältet som du klickade på till de markerade fälten till vänster om det första värdet. Om du har markerat fält till höger om det första värdet kopieras inte värdet till några celler.

Du kan också kopiera information och repetera mönster genom att använda fyllningshandtag. Markera den information som du vill kopiera. Klicka på fyllningshandtaget längst ned i det högra hörnet av markeringen och dra för att inkludera alla fält som du vill repetera markeringen i.

 • Den information som du fyller i eller klistrar in måste vara av samma typ som det fält som du klistrar in informationen i. Du kan till exempel klistra in namn i ett textfält och kostnader i ett valutafält.

 • Du kan fylla i eller klistra in i endast de fält som accepterar eller standardvärden. Du kan inte fylla fält som innehåller beräknade värden, till exempel ett varians fält.

 • Alternativen Höger och Vänster under FyllRedigera-menyn är bara tillgängliga i den tidsfördelad delen av vyerna Resursanvändning och Aktivitetsanvändning.

 • Du kan endast kopiera rader av samma typ i vyerna Aktivitetsanvändning och Resursanvändning med hjälp av fyllningshandtaget.

 • Var försiktig när du klistrar in datum i schemafält, t.ex. Start, Slut, Verklig start eller Verkligt slut. Datumformat kan i vissa fall tolkas som villkor i ditt schema.

Överst på sidan

Kopiera ett element mellan projekt

Du kan kopiera project-element (inklusive fält, grupper, kalendrar, verktygsfält, kartor, formulär, tabeller, filter, vyer, rapporter och moduler) mellan global fil och den aktiva projektfilen eller mellan två projektfiler.

Tips: Om ett projekt innehåller ett element som du vill använda i andra nya projekt kan du kopiera elementet till den globala filen så att det blir tillgängligt i alla nya projekt som skapas på datorn. Du kan inte kopiera element till global företagsmall.

 1. Öppna filen som innehåller elementet och öppna sedan den eller de filer som du vill kopiera elementet till.

 2. Klicka på OrganiseraVerktyg-menyn.

  Om du vill ändra den globala företagsmallen måste du öppna mallen innan du kan ändra element med funktionen Organisera.

 3. Klicka på fliken för den typ av element som du vill kopiera.

 4. Klicka på den fil som innehåller det element som du vill kopiera i listan Tillgängliga i till vänster i dialogrutan Organisera.

 5. Klicka på den fil som du vill kopiera elementet till i listan Tillgängliga i till höger i dialogrutan Organisera.

 6. Klicka på namnet på det element som du vill kopiera i listrutan till vänster i dialogrutan Organisera.

 7. Klicka på Kopiera.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×