Kopiera eller flytta biblioteksfiler med hjälp av Öppna med Utforskaren

Kopiera eller flytta biblioteksfiler med hjälp av Öppna med Utforskaren

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Öppna med Utforskaren (klassisk) och Visa i Utforskaren (modern) är endast tillgängliga i Internet Explorer 11. Om den moderna SharePoint-upplevelsen är tillgänglig finns det ett enklare sätt att kopiera eller flytta filer utan Internet Explorer.

Om du får problem när du använder kommandot Öppna med Utforskaren ska du kontrollera att den programvara som krävs har installerats och körs på datorn:

 • Internet Explorer 10.0 eller senare. ActiveX-kontroller måste dessutom vara aktiverade.

 • Tjänsten Webbklient, som måste köras. Om du använder Windows Server 2012 eller 2016 som klientdator, så måste du installera funktionen Skrivbordsmiljö från Serverhanteraren.

Aktivera tjänsten Webbklient genom att utföra följande steg:

 • Tryck på Windows-tangenten + R.

 • Skriv services.msc och tryck på Retur.

 • Bläddra i listan efter WebClient. Du kan vilja klicka på rubriken Namn för att vända på kolumnens sorteringsordning.

 • Högerklicka på WebClient och klicka sedan på Automatiskt. Om det står Manuell (utlöst start), så fungerar det också.

 • I det här skedet kan du testa Öppna med Utforskaren i SharePoint. WebClient ska starta automatiskt, och det ska stå Körs i statuskolumnen.

  Om inte, så högerklickar du på WebClient och klickar sedan på Starta.

  Services. msc med webClient markerat

 • Du använder inte en webbläsare som stöder ActiveX-kontroller.    Öppna med Utforskaren fungerar bara i Internet Explorer 10 eller 11. Edge är standardwebbläsare för Windows 10, men även Internet Explorer 11 installeras. Öppna med Utforskaren fungerar inte med Edge, Chrome eller Firefox. Du kan använda Internet Explorer för att utföra dina filöverföringar och sedan återgå till att använda din favoritwebbläsare (om det inte är IE).

 • Internet Explorer har ActiveX-kontroller eller så är tillägg blockerade.    I Internet Explorer 11 trycker du på Alt+Tpå tangentbordet. Om det finns en bockmarkering bredvid ActiveX-filtrering på menyn Verktyg, tryck på X för att inaktivera det. Du kan även klicka på Verktyg, klicka på Säkerhet och sedan klicka på ActiveX-filtrering.

 • Du använder 64-bitarsversionen av Internet Explorer.    ActiveX-kontroller är uteslutande en 32-bitarsteknik. De kan inte köras i 64-bitarsversionen av Internet Explorer. I Internet Explorer 11 finns det bara en webbläsare och den växlar automatiskt till 32-bitars för ActiveX-kontroller. Om du använder 64-bitarsversionen av Internet Explorer 10, växla till 32-bitarsversionen. Om du vill kontrollera din version trycker du på Alt+H, och sedan på O för Om Internet Explorer.

 • SharePoint-tilläggen har inte installerats.    Klicka på Verktyg i Internet Explorer, och klicka sedan på Hantera tillägg. Beroende på vilken version av SharePoint du kör bör du se ett eller flera av dessa tillägg installerade och aktiverade när du startar Öppna med Utforskaren.

  Namn

  Utgivare

  Status

  SharePoint Export Database Launcher

  Microsoft Corporation

  Aktiverat

  SharePoint OpenDocuments Class

  Microsoft Corporation

  Aktiverat

  SharePoint Stssync Handler

  Microsoft Corporation

  Aktiverat

 • Windows webClient körs inte    Windows webClient tillhandahåller support för Windows och ActiveX-kontrollen till SharePoint-bibliotek. Det är som standard aktiverat och körs i Windows. Om det inte körs kan du få problem med att använda öppna med Utforskaren. WebClient är en del av Internet Explorer. Om du använder Windows Server 2012 R2 eller 2016 som klient dator måste du installera funktionen Skriv bords miljö från Server hanteraren. Om du vill kontrol lera webClient följer du stegen ovan.

Obs!: Din versionshistorik kopieras inte när du använder synkronisering eller Öppna med Utforskaren. Endast de senaste eller publicerade versionerna av dokumenten kopieras eller flyttas. Mer information finns i Varför kopieras eller flyttas inte versionshistorik med synkronisering eller Öppna med Utforskaren?.

Utforskaren är filhanteringssystemet i Windows, som du använder på skrivbordet. Du kan öppna SharePoint-bibliotek i Utforskaren och flytta eller kopiera filer och mappar från dina datormappar till SharePoint. Du kan också öppna flera SharePoint-bibliotek i Utforskaren och kopiera eller flytta mappar mellan dem.

Obs!: Om Utcheckning krävs är aktiverat kanske du tillfälligt måste inaktivera det så att du kan ladda ned flera filer. Läs mer i Konfigurera ett bibliotek som kräver utcheckning av filer.

 1. I SharePoint öppnar du dokumentbiblioteket som innehåller filen eller mapparna som du vill flytta eller kopiera.

 2. Gör något av följande:

  • I SharePoint Online klickar du på Visa -menyn och sedan på Visa i Utforskaren.

   Alla dokument-menyn med öppna i Utforskaren markerat
  • I SharePoint Server 2016, SharePoint Server 2013 eller SharePoint Server 2010, klicka på fliken Bibliotek och klicka sedan på Öppna med Utforskaren.

   SharePoint 2016, Öppna med Utforskaren i IE11
  • I SharePoint Server 2007, klicka på Åtgärder Bild av meny och klicka sedan på Öppna i Utforskaren i Windows.

   Meny alternativet öppna i Utforskaren under åtgärder

  Obs!: Visa i Utforskaren, Öppna med Utforskaren, och Öppna i Utforskaren i Windows fungerar bara med Internet Explorer 10 eller 11.

 3. Förutom att öppna i Utforskaren kan SharePoint Online också öppna biblioteket på en annan flik i klassisk SharePoint-upplevelse. Du kan ignorera eller stänga det här biblioteksfönstret.

  Ett popup-fönster kanske visas med en fråga om du hellre vill synkronisera biblioteket. Det här är upp till dig. När du öppnar ett bibliotek i Utforskaren är mappen på skrivbordet tillfällig. Om du använder synkronisering, får du en beständig mapp som hålls synkroniserad med dokumentbiblioteket. Mer information finns i Kom igång med synkronisering av SharePoint-webbplatser med den nya synkroniseringsklienten för OneDrive.

 4. Om dialogrutan Internet Explorer-säkerhet visas klickar du på Tillåt. Du kan välja om du vill klicka på kryssrutan Visa inte denna varning för det här programmet igen.

 5. Öppna målmappen för dokumentet, och upprepa steg 2. Det kan vara en annan mapp eller ett annat bibliotek på samma plats, eller ett bibliotek på en annan plats och en webbplatssamling.

 6. Nu när du har båda dokumentbibliotek öppna i Utforskaren – källan och målet – så kan du kopiera eller flytta filer och mappar mellan dem.

  Du kan ordna de två fönstren så att du kan kopiera eller flytta mellan dem. Du kan visa båda på skärmen genom att utföra följande steg:

  • Klicka på källfönstret och tryck på Windows-tangenten Start-knappen i Windows 10 + Vänsterpil. Fönstret ska dockas till vänster på skärmen.

  • Gör likadant med målfönstret, fast tryck på Windows-tangenten Start-knappen i Windows 10 + Högerpil så att fönstret dockas till höger på skärmen. Nu ska båda fönster synas.

   Placera Utforskaren i sida vid sida

  Du kan också helt enkelt ändra storlek på fönstren och lägga dem så att de överlappar varandra.

  ÖverLappande mappar i Windows
 7. Gör något av följande:

  • Kopiera genom att markera önskade mappar och filer i källan, högerklicka och välja Kopia, eller trycka på Ctrl+C för att kopiera.

   Högerklicka, välj Kopiera
  • Flytta genom att markera önskade mappar och filer i källan, högerklicka och välja Klipp ut, eller trycka på Ctrl+X för att kopiera.

   Högerklicka och välj Klipp ut om du vill flytta en fil

   Om du vill flytta filer, så kan du även markera och dra filerna från ett fönster i Utforskaren till ett annat, i stället för att använda Klipp ut och Klistra in.

  Obs!: Om ditt bibliotek använder versionshantering, så får du endast publicerade dokument eller de senaste dokumenten. Du kan inte flytta eller kopiera tidigare versioner. Mer information finns i Varför kopieras eller flyttas inte versionshistorik med synkronisering eller Öppna med Utforskaren?.

 8. Högerklicka i målmappen och välj Klistra in, eller tryck på Ctrl + V.

  Högerklicka och välj Klistra in

  Obs!: Om alternativet Klistra in inte visas, så ska du återgå till källmappen, markera filerna och mapparna, högerklicka och välja Klipp ut eller Kopiera.

  Kopiera filer mellan två fönster i Utforskaren
 9. När du har kopierat eller flyttat alla önskade filer kan du stänga båda Utforskarfönster. Eventuella fil- eller mappändringar du gjort överförs automatiskt till SharePoint.

 10. Återgå till målbiblioteket i SharePoint. Om de nya filerna, mapparna eller ändringarna inte visas ännu, så ska du uppdatera sidan.

  Tomt bibliotek

  Innan du kopierar filer

  Bibliotek med kopierade filer från Utforskaren

  När du kopierat filer

Förutom att använda Öppna med Utforskaren kan du även synkronisera biblioteket med ditt skrivbord. När du synkroniserar får du ett permanent exemplar av biblioteket SharePoint på Skriv bordet. Du kan spara filer direkt till den synkroniserade mappen, så överförs de automatiskt till det SharePoint-bibliotek som den synkroniseras med.

Du kan synkronisera käll- och målbiblioteket, eller bägge, och dessutom arbeta mellan dem. Mer information finns i Kom igång med synkronisering av SharePoint-webbplatser med den nya synkroniseringsklienten för OneDrive.

Information om hur du laddar upp filer finns i Ladda upp en mapp eller filer till ett dokumentbibliotek.

När du kopierar eller flyttar dokument från ett bibliotek till ett annat bevaras egenskaper som sparats med filen och visas i dialog rutan Egenskaper för filen, till exempel rubrik, ämneoch författare, när du kopierar eller flyttar filer mellan befintliga bibliotek. Biblioteks specifik information, till exempel vyer, inställningar och versioner, bevaras inte.

Versionshantering är en del av ett SharePoint-bibliotek. Versions- och spårningsinformation lagras i SharePoint-data, och inte i filerna. I stället för att skriva över äldre filer när du checkar in en ny version lagrar SharePoint äldre filer tillsammans med de nyare, och skiljer dem åt med versionsnummer. Filerna är fortfarande separata och spåras i biblioteket, men versionerna finns endast i SharePoint-biblioteket.

Versions hanterings diagram

Synkronisering och Öppna med Utforskaren fungerar med filer som innehåller endast de metadata som behövs för den enskilda filen, t.ex. ändringsdatum eller författare. När du kopierar med Öppna med Utforskaren, så kan du endast kopiera eller flytta filer och deras omedelbart kopplade information. Ytterligare information och andra filer i SharePoint tas inte med.

Om du använder SharePoint Online så flyttas versionshistoriken med kommandot Flytta till, eftersom det körs inom biblioteket. Flytta till bibehåller versionshistoriken eftersom det bara finns en kopia av filen och strukturen. När SharePoint Online flyttar en fil mellan mappar eller bibliotek med kommandot Flytta till, så tas versioner och spårningsinformation med.

Med kommandot Kopiera till i SharePoint Online kopieras dock endast den senaste filen. Detta förhindrar att historiken delas mellan två platser. Du kan uppdatera en av filerna, men ändringarna visas bara den filen.

Om du kopierar filer för att lagra en säkerhetskopia och vill bibehålla versionshistoriken, så bör du överväga att använda en SharePoint-serverbaserad säkerhetskopiering i stället för att kopiera manuellt. Om något skulle hända med dina aktuella filer, kan du i så fall hämta säkerhetskopian av SharePoint.

Du kan också spara biblioteksinformation om du kopierar ett bibliotek med hjälp av en mall med bevarad datauppsättning. Mer information om detta finns Hantera listmallar.

Både synkronisering och Öppna med Utforskaren ansluter ett SharePoint bibliotek till en mapp på skrivbordet, men det finns en skillnad. För Öppna med Utforskaren används en tillfällig mapp som öppnas i Utforskaren. Den mappen bevaras endast tills du stänger den och innehållet sparas till SharePoint. Att använda Öppna med Utforskaren är en bra metod om du bara vill göra engångskopia av filen eller mappen, och inte behöver en beständig lokal mapp.

För synkronisering används en synkroniseringsklienten i OneDrive för företag för att skapa en bestående mapp som du kan använda dagligen. Allt innehåll som du lägger till, redigerar eller tar bort antingen från biblioteket eller från mappen Skrivbord synkroniseras automatiskt med den andra platsen. Om du t.ex. synkroniserar ett bibliotek kan du spara direkt från Word eller Excel till den lokala mappen, så överförs allt automatiskt till SharePoint-biblioteket. Om du arbetar offline så uppdateras SharePoint-biblioteket automatiskt så snart du är online igen.

Mer information om synkronisering finns i Kom igång med synkronisering av SharePoint-webbplatser med den nya synkroniseringsklienten för OneDrive.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×