Konvertera tal till ord

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Excel har inte en standardfunktion som visar tal som engelska ord i ett kalkylblad, men du kan lägga till den här funktionen genom att klistra in följande SpellNumber funktionskod i en modul med VBA (Visual Basic for Applications). Den här funktionen kan du konvertera kronor och cent belopp till ord med en formel så att 22,50 läser som två 20 kronor och femtio öre. Detta kan vara användbart om du använder Excel som en mall för att skriva ut checkar.

Om du vill konvertera numeriska värden till textformat utan att visa dem som ord, använder du funktionen TEXT .

Obs!: Microsoft tillhandahåller programmeringsexempel endast, utan några uttryckliga eller implicit. Detta omfattar, men är inte begränsat till garantier angående säljbarhet eller lämplighet för ett särskilt syfte. I den här artikeln förutsätter att du är bekant med programmeringsspråket VBA och med de verktyg som används för att skapa och felsöka procedurer. Microsofts tekniker kan hjälpa till att förklara funktionaliteten hos en viss procedur. Men kan inte ändra dessa exempel för att ge ytterligare funktioner eller skapa procedurer som motsvarar dina krav.

Skapa funktionen SpellNumber för att konvertera tal till ord

 1. Använda kortkommandot Alt + F11 för att öppna Visual Basic Editor (VBE).

  Obs!: Du kan också öppna Visual Basic Editor genom att visa fliken Utvecklare i menyfliksområdet.

 2. Klicka på fliken Infoga och sedan på Modul.

  Klicka på Modul på Infoga-menyn.
 3. Kopiera följande rader med kod.

  Obs!: Den här koden automatiskt kallas även en Användare definieras funktionen (UDF)konverterar tal till text i hela kalkylbladet.

  Option Explicit
  
  'Main Function
  
  Function SpellNumber(ByVal MyNumber)
  
  Dim Dollars, Cents, Temp
  
  Dim DecimalPlace, Count
  
  ReDim Place(9) As String
  
  Place(2) = " Thousand "
  
  Place(3) = " Million "
  
  Place(4) = " Billion "
  
  Place(5) = " Trillion "
  
  ' String representation of amount.
  
  MyNumber = Trim(Str(MyNumber))
  
  ' Position of decimal place 0 if none.
  
  DecimalPlace = InStr(MyNumber, ".")
  
  ' Convert cents and set MyNumber to dollar amount.
  
  If DecimalPlace > 0 Then
  
  Cents = GetTens(Left(Mid(MyNumber, DecimalPlace + 1) & _ "00", 2))
  
  MyNumber = Trim(Left(MyNumber, DecimalPlace - 1))
  
  End If
  
  Count = 1
  
  Do While MyNumber <> ""
  
  Temp = GetHundreds(Right(MyNumber, 3))
  
  If Temp <> "" Then Dollars = Temp & Place(Count) & Dollars
  
  If Len(MyNumber) > 3 Then
  
  MyNumber = Left(MyNumber, Len(MyNumber) - 3)
  
  Else
  
  MyNumber = ""
  
  End If
  
  Count = Count + 1
  
  Loop
  
  Select Case Dollars
  
  Case ""
  
  Dollars = "No Dollars"
  
  Case "One"
  
  Dollars = "One Dollar"
  
  Case Else
  
  Dollars = Dollars & " Dollars"
  
  End Select
  
  Select Case Cents
  
  Case ""
  
  Cents = " and No Cents"
  
  Case "One"
  
  Cents = " and One Cent"
  
  Case Else
  
  Cents = " and " & Cents & " Cents"
  
  End Select
  
  SpellNumber = Dollars & Cents
  
  End Function
  
  
  ' Converts a number from 100-999 into text
  
  Function GetHundreds(ByVal MyNumber)
  
  Dim Result As String
  
  If Val(MyNumber) = 0 Then Exit Function
  
  MyNumber = Right("000" & MyNumber, 3)
  
  ' Convert the hundreds place.
  
  If Mid(MyNumber, 1, 1) <> "0" Then
  
  Result = GetDigit(Mid(MyNumber, 1, 1)) & " Hundred "
  
  End If
  
  ' Convert the tens and ones place.
  
  If Mid(MyNumber, 2, 1) <> "0" Then
  
  Result = Result & GetTens(Mid(MyNumber, 2))
  
  Else
  
  Result = Result & GetDigit(Mid(MyNumber, 3))
  
  End If
  
  GetHundreds = Result
  
  End Function
  
  
  ' Converts a number from 10 to 99 into text.
  
  
  Function GetTens(TensText)
  
  Dim Result As String
  
  Result = "" ' Null out the temporary function value.
  
  If Val(Left(TensText, 1)) = 1 Then ' If value between 10-19...
  
  Select Case Val(TensText)
  
  Case 10: Result = "Ten"
  
  Case 11: Result = "Eleven"
  
  Case 12: Result = "Twelve"
  
  Case 13: Result = "Thirteen"
  
  Case 14: Result = "Fourteen"
  
  Case 15: Result = "Fifteen"
  
  Case 16: Result = "Sixteen"
  
  Case 17: Result = "Seventeen"
  
  Case 18: Result = "Eighteen"
  
  Case 19: Result = "Nineteen"
  
  Case Else
  
  End Select
  
  Else ' If value between 20-99...
  
  Select Case Val(Left(TensText, 1))
  
  Case 2: Result = "Twenty "
  
  Case 3: Result = "Thirty "
  
  Case 4: Result = "Forty "
  
  Case 5: Result = "Fifty "
  
  Case 6: Result = "Sixty "
  
  Case 7: Result = "Seventy "
  
  Case 8: Result = "Eighty "
  
  Case 9: Result = "Ninety "
  
  Case Else
  
  End Select
  
  Result = Result & GetDigit _
  
  (Right(TensText, 1)) ' Retrieve ones place.
  
  End If
  
  GetTens = Result
  
  End Function
  
  
  ' Converts a number from 1 to 9 into text.
  
  Function GetDigit(Digit)
  
  Select Case Val(Digit)
  
  Case 1: GetDigit = "One"
  
  Case 2: GetDigit = "Two"
  
  Case 3: GetDigit = "Three"
  
  Case 4: GetDigit = "Four"
  
  Case 5: GetDigit = "Five"
  
  Case 6: GetDigit = "Six"
  
  Case 7: GetDigit = "Seven"
  
  Case 8: GetDigit = "Eight"
  
  Case 9: GetDigit = "Nine"
  
  Case Else: GetDigit = ""
  
  End Select
  
  End Function
 4. Klistra in kodraderna i rutan Modul1 (kod).

  Kod som klistras in i rutan Modul1 (kod).
 5. Tryck på Alt + Q och gå tillbaka till Excel. Funktionen SpellNumber är nu klar att användas.

  Obs!: Den här funktionen fungerar bara för den aktuella arbetsboken. Om du vill använda den här funktionen i en annan arbetsbok måste du upprepa stegen för att kopiera och klistra in koden i den arbetsboken.

Överst på sidan

Använda funktionen SpellNumber i enskilda celler

 1. Skriv formeln = SpellNumber (A1) i den cell där du vill visa ett skrivet tal där A1 är den cell som innehåller tal du vill konvertera. Du kan också manuellt skriver du värden som = SpellNumber(22.50).

 2. Tryck på RETUR för att bekräfta formeln.

Överst på sidan

Spara arbetsboken med funktionen SpellNumber

Excel kan inte spara en arbetsbok med Makrofunktioner i formatet standard makro utan arbetsbok (.xlsx). Om du klickar på Arkiv > Spara. En VB-projekt dialogruta öppnas. Klicka på Nej.

I dialogrutan VB-projekt klickar du på Nej.

Du kan spara filen som en Makroaktiverad Excel-arbetsbok (.xlsm) om du vill behålla filen i dess aktuella format.

 1. Klicka på Arkiv > Spara som.

 2. Klicka på listrutan Filformat och välj Makroaktiverad Excel-arbetsbok.

 3. Klicka på Spara.

Överst på sidan

Mer information finns i

Funktionen TEXT

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×