Office
Logga in

Konvertera tal till ord

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Excel 2013 och Excel 2016 har inte en standardfunktion som visar tal som engelska ord i en kalkylbladscell, men du kan lägga till den här funktionen genom att klistra in SpellNumber funktionskod i ett modulblad. Den här funktionen kan du konvertera kronor och cent belopp till ord.

Om du vill konvertera numeriska värden till textformat utan att visa dem som ord, använder du funktionen TEXT i stället.

I den här artikeln

Skapa funktionen SpellNumber för att konvertera tal till ord

 1. Använd tangentbordsgenvägen Alt + F11 för att öppna Visual Basic Editor.

  Obs!: Du kan också öppna Visual Basic Editor genom att Visa fliken Utvecklare i menyfliksområdet.

 2. Klicka på fliken Infoga och sedan på Modul.

  Klicka på Modul på Infoga-menyn.
 3. Kopiera följande rader med kod.

  Obs!: Kallas även en makrofunktion. Den här koden automatiserar uppgiften att konvertera tal till text i hela kalkylbladet.

  Option Explicit

  'Main Function

  Function SpellNumber(ByVal MyNumber)

  Dim Dollars, Cents, Temp

  Dim DecimalPlace, Count

  ReDim Place(9) As String

  Place(2) = " Thousand "

  Place(3) = " Million "

  Place(4) = " Billion "

  Place(5) = " Trillion "

  ' String representation of amount.

  MyNumber = Trim(Str(MyNumber))

  ' Position of decimal place 0 if none.

  DecimalPlace = InStr(MyNumber, ".")

  ' Convert cents and set MyNumber to dollar amount.

  If DecimalPlace > 0 Then

  Cents = GetTens(Left(Mid(MyNumber, DecimalPlace + 1) & _ "00", 2))

  MyNumber = Trim(Left(MyNumber, DecimalPlace - 1))

  End If

  Count = 1

  Do While MyNumber <> ""

  Temp = GetHundreds(Right(MyNumber, 3))

  If Temp <> "" Then Dollars = Temp & Place(Count) & Dollars

  If Len(MyNumber) > 3 Then

  MyNumber = Left(MyNumber, Len(MyNumber) - 3)

  Else

  MyNumber = ""

  End If

  Count = Count + 1

  Loop

  Select Case Dollars

  Case ""

  Dollars = "No Dollars"

  Case "One"

  Dollars = "One Dollar"

  Case Else

  Dollars = Dollars & " Dollars"

  End Select

  Select Case Cents

  Case ""

  Cents = " and No Cents"

  Case "One"

  Cents = " and One Cent"

  Case Else

  Cents = " and " & Cents & " Cents"

  End Select

  SpellNumber = Dollars & Cents

  End Function

  ' Converts a number from 100-999 into text

  Function GetHundreds(ByVal MyNumber)

  Dim Result As String

  If Val(MyNumber) = 0 Then Exit Function

  MyNumber = Right("000" & MyNumber, 3)

  ' Convert the hundreds place.

  If Mid(MyNumber, 1, 1) <> "0" Then

  Result = GetDigit(Mid(MyNumber, 1, 1)) & " Hundred "

  End If

  ' Convert the tens and ones place.

  If Mid(MyNumber, 2, 1) <> "0" Then

  Result = Result & GetTens(Mid(MyNumber, 2))

  Else

  Result = Result & GetDigit(Mid(MyNumber, 3))

  End If

  GetHundreds = Result

  End Function

  ' Converts a number from 10 to 99 into text.

  Function GetTens(TensText)

  Dim Result As String

  Result = "" ' Null out the temporary function value.

  If Val(Left(TensText, 1)) = 1 Then ' If value between 10-19...

  Select Case Val(TensText)

  Case 10: Result = "Ten"

  Case 11: Result = "Eleven"

  Case 12: Result = "Twelve"

  Case 13: Result = "Thirteen"

  Case 14: Result = "Fourteen"

  Case 15: Result = "Fifteen"

  Case 16: Result = "Sixteen"

  Case 17: Result = "Seventeen"

  Case 18: Result = "Eighteen"

  Case 19: Result = "Nineteen"

  Case Else

  End Select

  Else ' If value between 20-99...

  Select Case Val(Left(TensText, 1))

  Case 2: Result = "Twenty "

  Case 3: Result = "Thirty "

  Case 4: Result = "Forty "

  Case 5: Result = "Fifty "

  Case 6: Result = "Sixty "

  Case 7: Result = "Seventy "

  Case 8: Result = "Eighty "

  Case 9: Result = "Ninety "

  Case Else

  End Select

  Result = Result & GetDigit _

  (Right(TensText, 1)) ' Retrieve ones place.

  End If

  GetTens = Result

  End Function

  ' Converts a number from 1 to 9 into text.

  Function GetDigit(Digit)

  Select Case Val(Digit)

  Case 1: GetDigit = "One"

  Case 2: GetDigit = "Two"

  Case 3: GetDigit = "Three"

  Case 4: GetDigit = "Four"

  Case 5: GetDigit = "Five"

  Case 6: GetDigit = "Six"

  Case 7: GetDigit = "Seven"

  Case 8: GetDigit = "Eight"

  Case 9: GetDigit = "Nine"

  Case Else: GetDigit = ""

  End Select

  End Function

 4. Klistra in kodraderna i rutan Modul1 (kod).

  Kod som klistras in i rutan Modul1 (kod).
 5. Klicka på Arkiv och sedan på Stäng och gå tillbaka till Microsoft Excel. Funktionen SpellNumber är nu redo att använda.

  Obs!: Den här funktionen fungerar bara för den aktuella Excel-filen som är öppen. Om du vill använda den här funktionen i en annan Excel-arbetsboken måste du upprepa stegen för att kopiera och klistra in koden i filen.

Överst på sidan

Använda funktionen SpellNumber i enskilda celler

 1. Skriv formeln=SpellNumber(värde) i cellen där du vill visa ett utskrivet tal, där du ersätter värde med ditt tal.

 2. Tryck på Retur på tangentbordet.

  Om du till exempel skriver =SpellNumber(22,50) ska det i cellen stå Twenty-Two Dollars and Fifty Cents.

  Tips: Om du vill konvertera tal till text i en separat cell ska du ersätta det numeriska värdet med en cellreferens i SpellNumber-formeln. Skriv till exempel =SpellNumber(A1) att visa det utskrivna värdet i cell A1.

Överst på sidan

Spara arbetsboken med funktionen SpellNumber

I Excel kan du inte spara en arbetsbok med makrofunktioner i standardformatet för makrofria arbetsböcker. Klicka på Arkiv > Spara. Dialogrutan VB-projekt öppnas. Klicka på Nej.

I dialogrutan VB-projekt klickar du på Nej.

Du kan spara filen som en Makroaktiverad Excel-mall för att behålla filen i dess nuvarande format.

 1. Klicka på Arkiv > Spara som.

 2. Klicka på den nedrullningsbara menyn Spara som och välj Excel Macro-Enabled Template.

  Välj Makroaktiverad Excel-mall.
 3. Klicka på Spara.

Överst på sidan

Mer information finns i

Funktionen TEXT

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×